"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างเทคนิค วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายคมกริช ชัยวุฒิ  วันที่  04 พฤษภาคม 2018
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประสานงานการตลาด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวกรรณิการ์ ชัยชนะ  วันที่  04 พฤษภาคม 2018
 58 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : สินเชื่อ การเงิน ธนาคาร บัญชี และ อื่นๆ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นายพิชเญศ วงค์จี๋แก้ว  วันที่  04 พฤษภาคม 2018
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Software developer วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย พลกฤต แก้วมูล  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : โฟร์แมน. ส่งของ และงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : เกรียงไกร หมูก้อน  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 85 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนังงานคอมพิวเตอร์ ช่างคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปฏิญญาตรี
ชื่อ : ณัฐวุฒิ พรหมเผ่า  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 94 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่บุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สิริเพ็ญ ตั้งฉันทพัฒน์  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นาย จักรกฤษณ์. กอเดช  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 73 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Guest Service Agent วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : คชาพงษ์ กล่ำกลาง  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ลูกค้าสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณัฐพงศ์ ทองประพันธ์  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสาขาสาธารณสุขศาสตร์หรืออื่นๆที่ใกล้เคียง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว อรนันท์. จำศิลป์  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างซ่อม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จิรายุ แก้วคงคา  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูช่างไฟฟ้า วุฒิการศึกษา : กำลังรอใบTranScript
ชื่อ : นาย วงศ์สว่าง โนราช  วันที่  02 พฤษภาคม 2018
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : F&B Service - K/C วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายสุเมธ ศรีปุริ  วันที่  02 พฤษภาคม 2018
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ซ่อมบำรุง วุฒิการศึกษา : 25สิงหาคม2552
ชื่อ : เสกสรร รู้ทำนอง  วันที่  02 พฤษภาคม 2018
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรรม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วัฒนา บุญมากาศ  วันที่  02 พฤษภาคม 2018
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานเอกสาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวเสาวลักษณ์ แท่นมณี  วันที่  01 พฤษภาคม 2018
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1.ช่างคอมพิวเตอร์ 2.ช่างไอที 3.พนักงานไอที วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สิรวิชญ์ จารุศักดิ์  วันที่  01 พฤษภาคม 2018
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เสมียน วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : ขนิษฐ์สุดา ประกอบแสง  วันที่  01 พฤษภาคม 2018
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ส่งของ ,ช่าง วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : สุพรรณ ทิพมูล  วันที่  30 เมษายน 2018
 62 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/งานเอกสาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อลิส อครามณีกุล  วันที่  30 เมษายน 2018
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลาะตาสับปะรด วุฒิการศึกษา : ชั้นม.6
ชื่อ : วราศิณี คงเล็ก  วันที่  30 เมษายน 2018
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขับรถ วุฒิการศึกษา : โรงเรียนชยาพิวัฒน์
ชื่อ : นายกตัญญู กันทยศ  วันที่  30 เมษายน 2018
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครุสอนนาฏศิลป์ไทย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว อัจฉราพร เสนนะ  วันที่  30 เมษายน 2018
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายบุคคล หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายเอกณัฏฐ์ สินทร  วันที่  30 เมษายน 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อาณัติ คำเงิน  วันที่  30 เมษายน 2018
 64 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างไฟฟ้า / ขายสินค้า วุฒิการศึกษา : 2561
ชื่อ : นางสาวปรียานุช ม้าทอง  วันที่  30 เมษายน 2018
 82 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียน/บรรณาธิการ/แปลภาษา ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ปานประดับ แก้วมณี  วันที่  29 เมษายน 2018
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่บัญชี พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภานุมาศ มั่งคั่ง  วันที่  28 เมษายน 2018
 93 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวณัฏฐณิชา แสนชัย  วันที่  28 เมษายน 2018
 86 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าลูกค้าสัมพันธ์ /ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.พัชรินทร์. ทาเวียง  วันที่  28 เมษายน 2018
 72 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี การเงิน ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.แสงดี ใจสะอาด  วันที่  28 เมษายน 2018
 74 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 9 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตย์ ตกแต่งภายใน วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นาย ธนกิจ กรวยสวัสดิ์  วันที่  28 เมษายน 2018
 77 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.ประภารัตน์ เฌอมือ  วันที่  27 เมษายน 2018
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยการตลาด/เลขานุการ/ลูกค้าสัมพันธ์/บริการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศิริรัตน์ บุญชุม  วันที่  27 เมษายน 2018
 76 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ปรียา ชัยโรจน์วงศ์  วันที่  27 เมษายน 2018
 78 Views


 Untitled Document
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับสมัครแม่บ้าน ทำงานบ้าน เน้น รีดผ้าเป็นจ้า

   รับสมัคร ช่าง ทำงาน PM Lotus (ด่วน!)

   รับสมัคร พนักงานประจำไม่จำกัดวุฒิ :)

   หางานทำ3เดือนพร้อมเริ่มงาน

   หางานทำครับ

   รับจ้างพิมพ์งานและเอกสาร

   ร้านกำหวาน รับสมัครพนักงานหญิง ขอคนชงกาแฟเป็น ( หน้าสบันงาเชียงราย )

   พี่เลี้ยงเด็กแถวไร่บุญรอด

   บริการล้างรถครับ

   รับสมัคร พนักงาน ขายเนื้อหมู ชาย หญิง

   หางานแถว แม่สรวย-เวียงป่าเป้าครับ อายุ25ปี วุฒิ มอ3 ครับ หรืองานในเมืองก็ได้คับ

   หจก.อรุณรุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต รับสมัครพนักงานขับรถ 6 ล้อ 3 ตำแหน่ง

   เรื่องบ้านในสไตร์คุณ.ต่อเติมงานเหล็ก.ปูน.ไม้.กันสาด.กั้นห้อง.รั้วบ้าน

   ติดต่อได้ที่นี่..บ้านมีปัญหานำ้รั่ว.รางนำ้ฝน.กั้นห้อง.โรงรถ.กันสาด.ถมที่.งานสี.

   +++โรงแรมสปอร์ต อินน์ และสบายอินน์เปิดรับสมัครงาน ดังนี้+++

   หางานทำคับ พาน~เชียงราย

   หาผุ้ช่วยช่าง และช่างเชื่อม

   รับทำธงญี่ปุ่นตามงบครับ

   รับทำงานเหล็กตามสั่งครับ

   ขนของ ย้ายหอ บรรทุกของ ลากรถ ติดต่อได้เลยครับผม

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com