สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
"chiangraifocus"
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขาย กิจกรรม การตลาด เดินเอกสาร ขับรถ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นายวิชวินท์ เสาร์แก้ว  วันที่  02 มกราคม 2018
 69 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาวอารีย์ จะกุย  วันที่  01 มกราคม 2018
 53 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : วุฒิ ม.6
ชื่อ : ณัฐนันท์ จันทร์เพ็ญ  วันที่  01 มกราคม 2018
 62 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างภาพ/โฆษณา/creative ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟฟิกดีไซน์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธงชัย ปลอดพยันต์  วันที่  01 มกราคม 2018
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คลังสินค้า , ธุรการ , โรงงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ปฐมาวดี บุญเผือก  วันที่  31 ธันวาคม 2017
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : QA,QC วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : สุภาวดี มณีวรรณ  วันที่  30 ธันวาคม 2017
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานเสริฟ์ รร ร้านกาแฟ วุฒิการศึกษา : ม3
ชื่อ : อริสา ใจกว้าง  วันที่  29 ธันวาคม 2017
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว เดือนฉาย ไชยวรรณ์  วันที่  28 ธันวาคม 2017
 91 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการประสานงาน/ธุรการบัญชี/ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย ธนพัฒน์ วงค์สีพรม  วันที่  28 ธันวาคม 2017
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : รับสอนภาษาจีนพื้นฐาน หรือสอนการบ้านให้นักเรียน วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่4
ชื่อ : เสาวลักษณ์ ตาลิน  วันที่  28 ธันวาคม 2017
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูสอนภาษาจีน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พิมอุมา ภูฆัง  วันที่  28 ธันวาคม 2017
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรฝ่ายอาคาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วศ.ชูชาติ ดอนเลย  วันที่  27 ธันวาคม 2017
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : IT/ Support /Engineer วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จีรวัฒน์ เตวิน  วันที่  27 ธันวาคม 2017
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ บัญชี, จัดซื้อ, ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุภรัตน์ สุริยาวงค์  วันที่  26 ธันวาคม 2017
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : taller วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวเนตรนภา อุ่นเรือน  วันที่  25 ธันวาคม 2017
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาว เกศรินทณื สมศณี  วันที่  25 ธันวาคม 2017
 86 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งาน Part time ทำงานวันอาทิตย์หรือรับมาทำที่บ้าน วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : คมกริช วงศ์ชารี  วันที่  23 ธันวาคม 2017
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย/พีซี วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : อาธิพงษ์ พิชัย  วันที่  22 ธันวาคม 2017
 127 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ส่งของ/ช่างไฟฟ้า/ขับรถ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : นาย ศุภกฤต คำพินิจ  วันที่  22 ธันวาคม 2017
 89 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการประสานงาน/ธุรการบัญชี/ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว ธัญญารัตน์ คำแสน  วันที่  22 ธันวาคม 2017
 106 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขายหน้าร้าน/ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : ณัฐธยาน์ พัฒน์จิรวัชร  วันที่  21 ธันวาคม 2017
 82 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ตามความเหมาะสม วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ชฎาพร ปวงคำ  วันที่  21 ธันวาคม 2017
 92 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การตลาด วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : วโรดม เหมืองชายมูล  วันที่  21 ธันวาคม 2017
 114 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน/ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวจินตนา วันนา  วันที่  21 ธันวาคม 2017
 114 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ส่งของในจังหวัดเชียงราย วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : ปรีชา บุตรน้ำเพชร  วันที่  20 ธันวาคม 2017
 62 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แคชเชียร์/พนักงานต้อนรับ/พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปวส.2
ชื่อ : นางสาวมณีวรรณ จันทร์วงค์  วันที่  20 ธันวาคม 2017
 94 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พ่อครัว กุ๊ก. งานด้านอาหาร วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
ชื่อ : พิเชษฐ์ จอมสวรรค์  วันที่  19 ธันวาคม 2017
 69 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : ธัญญรัตน์ สุวรรณการ  วันที่  19 ธันวาคม 2017
 93 Views


 Untitled Document
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   หางานขับรถครับ

   รับสมัคร..ผู้ช่วยกุ๊กด่วนครับ

   รับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก 1 ตำแหน่ง อุตรดิตถ์

   ต้องการแม่บ้าน

   สหทวีกิจคลังสินค้า รับสมัครงานชายส่งสินค้ากับไปกับรถ เช้ากลับเย็น

   หางานทำครับ จบ ม.6 มาครับ อายุ 25 ปีครับ

   ร้านอาหารโซเซรับสมัครเด็กเสริฟหญิง รายละเอียดด้านใน

   รับสมัคร ผู้ช่วยบัญชีและธุรการ/เสมียนธุรการ(ด่วน!!!)

   Connect Hostel Chiangrai รับสมัครงานพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist)

   ตามหาผู้ช่วยช่างไฟ ด่วนๆ ครับ

   รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์

   รับ ร.ป.ภ วุฒฺฺฺิม.3 ค่าแรง305-450รับผู้หญิงด้วยนะครับ0864303397

   รับสมัคพนักงานบ/ช เงินเดือนเรียกร้องได้ตามความสามารถ

   รับสมัคพนักงานช่วยขายของตามตลาดนัด ด่&#

   รับสมัครพนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง

   บจก. มนชรี รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง 7 อัตรา ด่วน!!!!!

   หจก.มาลิบู คอนสตรัคชั่น รับสมัคร ช่างปู ก่อ ฉาบ ด่วน!!!!!

   บริษัทเชียงรายยูไนเต็ดคลับ รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา ด่วน!!!

   รับสมัครคนขับรถ6ล้อและตามรถ

   รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งแผนกอะไหล่

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com