"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบริการทุกอย่าง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภาณุพัฒน์ จันสีลา  วันที่  30 มิถุนายน 2018
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : ธนภรณ์ อภิธนัง  วันที่  29 มิถุนายน 2018
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศุภณัฐ จิรกาลนุกุล  วันที่  29 มิถุนายน 2018
 62 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พี่เลี้ยงเด็ก/PC/ดูแลผู้สูงอายุ วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : ประทุมวรรณ. เก่งการทำ  วันที่  29 มิถุนายน 2018
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างไฟฟ้า อาคาร วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : ชุติเดช วงศ์เจริญ  วันที่  29 มิถุนายน 2018
 81 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ IT วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ภาณุพงศ์ วิบูลย์บวรชัย  วันที่  28 มิถุนายน 2018
 64 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวรัชนีกร ขันธ์แก้ว  วันที่  28 มิถุนายน 2018
 68 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : นางสาวชฎาพร เรืองเนตร์  วันที่  27 มิถุนายน 2018
 79 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรควบคุมงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายภานุพงศ์ ปานต๊ะรังษี  วันที่  27 มิถุนายน 2018
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 15 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : น.ส.สุธีรา เรือนมณี  วันที่  27 มิถุนายน 2018
 88 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แอดมิน / ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สวิชญา บุญประเสริฐ  วันที่  27 มิถุนายน 2018
 116 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย การตลาด เลขา ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วรรณิสา วงเวียน  วันที่  26 มิถุนายน 2018
 91 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน/สินเชื่อ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสุพิญญา ใจไหว  วันที่  26 มิถุนายน 2018
 82 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวพิรญาณ์ วิรชาวิภู  วันที่  26 มิถุนายน 2018
 58 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การเงิน/สินเชื่อ/ผู้แนะนำการลงทุน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายวรพจน์ ไชยชนะ  วันที่  25 มิถุนายน 2018
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย ธนิค อินทิบุญ  วันที่  25 มิถุนายน 2018
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณฐา รัตนเดชภาคิน  วันที่  25 มิถุนายน 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน ธุรการ/คลังสินค้า/IT/และงานทุกประเภทแล้วแต่จะเสนอมา วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย วรวุฒิ กอบคำ  วันที่  24 มิถุนายน 2018
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทำงานช่วง เสาร์-อาทิตย์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กาญจนา คำดี  วันที่  24 มิถุนายน 2018
 62 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การเงิน/สินเชื่อ/ผู้แนะนำการลงทุน/เลขานุการ/ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภัทราวดี ศรีวัฒนกูล  วันที่  22 มิถุนายน 2018
 85 Views
ประเภทงานที่สนใจ : รปภ./แม่บ้าน/จัดสวน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : รปภ. พนังงานส่งสินค้า วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ : นายพสิษฐ์ ศรีบวรชัย  วันที่  22 มิถุนายน 2018
 53 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ลูกค้าสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณัฐธิดา ติ๊บมา  วันที่  22 มิถุนายน 2018
 77 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูคณิตศาสตร์ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาวกมลลักษณ์ ด้วงวิเศษ  วันที่  21 มิถุนายน 2018
 99 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Hotel Job, Marketing, Sales Excutive วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายอรรถนัย ไทยยืนวงษ์  วันที่  21 มิถุนายน 2018
 86 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี,ธุรการ,พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุภาภรณ์ ปาสำลี  วันที่  21 มิถุนายน 2018
 120 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : ดารารัศมี บุญเจิง  วันที่  19 มิถุนายน 2018
 93 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานการตลาด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ชณาพา เสามั่น  วันที่  18 มิถุนายน 2018
 105 Views


 Untitled Document
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   หาคนไปเกาหลี 24 ส.ค.61 พร้อมเทรน

   รับสมัครช่าง ติดตั้ง- รื้อถอน สายfiber-optic สายdrop wire

   หางานขับรถกะบะส่งของคับมีใบขับขี่และมีรถกะบะส่วนตัว

   หาคนร่วมงาน ใจรักอยากเดินสายช่าง

   หางานทำครับ จบ ปวส การไฟฟ้า

   **หางานประจำครับ วุฒิฯ ปวส ไฟฟ้า**

   หางานครับ งานอะไรก้อได้

   - หางานครับ มีประสบการณ์นิดหน่อย แนะนำทีครับ -

   หางานคับอายุ24

   หางานครับ งานอะไรก็ได้ครับ

   รับสมัคร แม่บ้าน ด่วน

   ใครรับจ้างพิมพ์งานด่วน หน้าละ 8 บาท เชิญทางนี้

   รับทำความสะอาดตามบ้านค่ะ083-2483567ซ่อมสี-กระเบื่อง-ส้วมตัน-ท่อ-หลังคารั่ว

   รับสมัค ลูกน้อง 3 คน ทำงานตอนกลางคืน. ระบบฝาท่อ สนใจ061-3141468. ช่างหนุ่ย

   รับสมัคร ช่างปูน ช่างไม้ กรรมกร

   หางาน ฟาสทาม ตอนเย็นครับ

   รับสมัคร พนักงานชงกาแฟ (บาริสต้า)ร้านกาแฟ

   รับสมัครเลขาประธานบริษัทฯ ผู้จัดการทั่วไป

   รับสมัครพนักงานต้อนรับโฮสเทล 1 ตำแหน่ง

   หาที่ฝึกงาน ปวส.บัญชีคะ

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com