"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บาริสต้า/พนักงานบริการลูกค้า/งานโรงแรม/ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาอยู่
ชื่อ : นิธินันท์ ใจลำปาง  วันที่  10 พฤษภาคม 2018
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : นายนพดล เชือเมืองพาน  วันที่  10 พฤษภาคม 2018
 60 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 14 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำเเหน่ง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายโชคชัย กิจตระชัยการ  วันที่  09 พฤษภาคม 2018
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ หรือ เคมี วุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อ : นางสาวจีราพร บัวขำ  วันที่  09 พฤษภาคม 2018
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/ธุรการ/แอดมิน/บุคคล/พนักงานขาย/การเงิน/แคชเชียร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว ขนิษฐา สีหาวงค์  วันที่  08 พฤษภาคม 2018
 71 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานด้านการโรงแรม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส. สุธินี นาวา  วันที่  08 พฤษภาคม 2018
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ตำแหน่งใหนก็ได้ ของานเป็นเวลา วันละ8-9 ชม วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : วิษณุ เลิศสกุล  วันที่  08 พฤษภาคม 2018
 64 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : อยู่ระหว่างการศึกษา(ปริญญาตรี ปี4)
ชื่อ : จิตตา ธรรมวงค์  วันที่  08 พฤษภาคม 2018
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างคอมพิวเตอร์ พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายวิทยา สาแก้ว  วันที่  07 พฤษภาคม 2018
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การขาย การตลาด วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : กริชเทพ ประสูตรนาวิน  วันที่  07 พฤษภาคม 2018
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ออกแบบ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นายมนตรี นวลแจ่ม  วันที่  07 พฤษภาคม 2018
 137 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1.ช่างคอมพิวเตอร์ 2.ช่างไอที 3.พนักงานไอที 4.Programmer วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณรงค์ฤทธิ์ รัศมี  วันที่  06 พฤษภาคม 2018
 73 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณัฐฐิดา คำพวงชัย  วันที่  06 พฤษภาคม 2018
 77 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/ประสานงาน/คอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กรรณิการ์ โปธา  วันที่  05 พฤษภาคม 2018
 74 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สิรินทร์ อะโนมา  วันที่  05 พฤษภาคม 2018
 68 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 12 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างยนต์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายสิงห์โต อุ่นอารมณ์  วันที่  05 พฤษภาคม 2018
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บาริสต้า ผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานร้านขนม วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : กาญจนา มะโนเรือง  วันที่  05 พฤษภาคม 2018
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 9 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ,บัญชี วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : กัญญาณัฐ กลิ่นปรี  วันที่  04 พฤษภาคม 2018
 89 Views
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่งที่เงินเดือน 12000 บาทขึ้นไป วุฒิการศึกษา : 2561
ชื่อ : ศิรินทิพย์ วงค์ใจ  วันที่  04 พฤษภาคม 2018
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การสอนคณิตศาสตร์, นักวิชาการ, สถิติ, วิจัย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นิติพงศ์ ใจพันธ์  วันที่  04 พฤษภาคม 2018
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ตามที่ได้รับมอบหมาย วุฒิการศึกษา : 2558
ชื่อ : ศิวกร ช่างปัด  วันที่  04 พฤษภาคม 2018
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การตลาด ธุรการ วุฒิการศึกษา : 2557
ชื่อ : น.ส.เสาวภา ใจบุญ  วันที่  04 พฤษภาคม 2018
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขับรถ ส่งของ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นายเกรียงไกร หมูก้อน  วันที่  04 พฤษภาคม 2018
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธูรการ ประาสานงาน บัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว วรีรัตน์ ขันคำ  วันที่  04 พฤษภาคม 2018
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างเทคนิค วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายคมกริช ชัยวุฒิ  วันที่  04 พฤษภาคม 2018
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประสานงานการตลาด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวกรรณิการ์ ชัยชนะ  วันที่  04 พฤษภาคม 2018
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : สินเชื่อ การเงิน ธนาคาร บัญชี และ อื่นๆ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นายพิชเญศ วงค์จี๋แก้ว  วันที่  04 พฤษภาคม 2018
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Software developer วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย พลกฤต แก้วมูล  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : โฟร์แมน. ส่งของ และงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : เกรียงไกร หมูก้อน  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 80 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนังงานคอมพิวเตอร์ ช่างคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปฏิญญาตรี
ชื่อ : ณัฐวุฒิ พรหมเผ่า  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 83 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่บุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สิริเพ็ญ ตั้งฉันทพัฒน์  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นาย จักรกฤษณ์. กอเดช  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 69 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Guest Service Agent วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : คชาพงษ์ กล่ำกลาง  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ลูกค้าสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณัฐพงศ์ ทองประพันธ์  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสาขาสาธารณสุขศาสตร์หรืออื่นๆที่ใกล้เคียง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว อรนันท์. จำศิลป์  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างซ่อม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จิรายุ แก้วคงคา  วันที่  03 พฤษภาคม 2018
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูช่างไฟฟ้า วุฒิการศึกษา : กำลังรอใบTranScript
ชื่อ : นาย วงศ์สว่าง โนราช  วันที่  02 พฤษภาคม 2018
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : F&B Service - K/C วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายสุเมธ ศรีปุริ  วันที่  02 พฤษภาคม 2018
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ซ่อมบำรุง วุฒิการศึกษา : 25สิงหาคม2552
ชื่อ : เสกสรร รู้ทำนอง  วันที่  02 พฤษภาคม 2018
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรรม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วัฒนา บุญมากาศ  วันที่  02 พฤษภาคม 2018
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานเอกสาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวเสาวลักษณ์ แท่นมณี  วันที่  01 พฤษภาคม 2018
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1.ช่างคอมพิวเตอร์ 2.ช่างไอที 3.พนักงานไอที วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สิรวิชญ์ จารุศักดิ์  วันที่  01 พฤษภาคม 2018
 68 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เสมียน วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : ขนิษฐ์สุดา ประกอบแสง  วันที่  01 พฤษภาคม 2018
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ส่งของ ,ช่าง วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : สุพรรณ ทิพมูล  วันที่  30 เมษายน 2018
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/งานเอกสาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อลิส อครามณีกุล  วันที่  30 เมษายน 2018
 68 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลาะตาสับปะรด วุฒิการศึกษา : ชั้นม.6
ชื่อ : วราศิณี คงเล็ก  วันที่  30 เมษายน 2018
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขับรถ วุฒิการศึกษา : โรงเรียนชยาพิวัฒน์
ชื่อ : นายกตัญญู กันทยศ  วันที่  30 เมษายน 2018
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครุสอนนาฏศิลป์ไทย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว อัจฉราพร เสนนะ  วันที่  30 เมษายน 2018
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายบุคคล หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายเอกณัฏฐ์ สินทร  วันที่  30 เมษายน 2018
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อาณัติ คำเงิน  วันที่  30 เมษายน 2018
 62 Views


 Untitled Document
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับสมัครพนักงานเติมน้ำมัน 1 คน ปั้มน้ำมันPTสาขาศรีทรายมูลวัน 310 บาท

   รับจ้างขนของย้ายหอพัก

   ด่วนนน!!!รับสมัครพนักงานร้าน boots เซนทรัลเชียงราย

   เด็ก 17 หางานทำเลี้ยงตัวเอง เรียน คับ

   รับเหมาต่อเติม สร้างบ้านครับ เชียงราย

   รับคนงานครับ(ด่วน)

   รับสมัคร พนง. ยกสินค้า ด่วน....

   รับสมัคร พนักงาน ธุรการ

   พี่เลี้ยงเด็กแถวไร่บุญรอด

   รับทำฝ้า เพดาน งานสี งานประปา งานเหล็กทุกชนิด

   ติดต่อได้ที่นี่..บ้านมีปัญหานำ้รั่ว.รางนำ้ฝน.กั้นห้อง.โรงรถ.กันสาด.ถมที่.งานสี.

   โรงแรมวังคำเปิดรับสมัครพนักงานด่วน

   รับงานพาสทาม ขับรถกะบะพาเที่ยว

   หางานขับรถมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคน

   ขนของ ย้ายหอ บรรทุกของ ลากรถ ติดต่อได้เลยครับผม

   รับยาแนวกระเบื้อง แก้ไขซ่อมแซมหลังคาบ้านครับ

   รับทำงานเหล็กตามสั่งครับ

   รับสมัคร กุ๊กญี่ปุ่น

   อิลิแกรนด์ คลินิกรับสมัครพนักงานขาย สาขาเชียงแสน

   รับ ซักอบรีด บริการส่งฟรี ราคากันเอง

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com