"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย/งานจัดซื้อจัดจ้าง/ธุรการ/ประสานงานลูกค้าสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.ปุญยนุช ช่ยแก้ไข  วันที่  01 มีนาคม 2018
 83 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ การเงิน บัญชี วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวนันทนา บุญมา  วันที่  01 มีนาคม 2018
 90 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/การเงิน/ธุรการ/วิเคราะห์สินเชื่อ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : เปมิกา วงค์สาม  วันที่  01 มีนาคม 2018
 77 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานอะไหล่รถจักยานยนต์ วุฒิการศึกษา : ปวช
ชื่อ : นาย ดนุพงศ์ ขากระดูก  วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2018
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : web developer, web programmer, programmer วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : จตุพงศ์ วงค์ษา  วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2018
 81 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : น.ส.อารีย์รัตน์ วัฒนถาวร  วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2018
 83 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บาริสต้า วุฒิการศึกษา : ม.ต้น
ชื่อ : ปฏิมากร กันทา  วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2018
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร / ขับรถ / ส่งของ /ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายอภิสิทธิ์ จันผา  วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2018
 79 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ บันทึกข้อมูล ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายปณิธาน ยศวงศ์ใจ  วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2018
 68 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ ธิศรี  วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2018
 71 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครู/ธรุการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : มนทิชา โสนนิล  วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2018
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ เด็กเสริฟ ทำความสะอาด วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : ขวัญฤดี อาหยิ  วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2018
 88 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Information รับเรื่องร้องเรียน พนักงานต้อนรับ และงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ : พิมพ์นิภา  วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2018
 73 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ,ขับรถส่งของ,คอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : นายอลงกต ชุ่มมะโน  วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2018
 71 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูสอนภาษาจีน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาววราภรณ์ ลือสุวรรณ์  วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2018
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย อำนาจ ยาทัน  วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2018
 107 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวพัชรี อรุณเจริญกุล  วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2018
 127 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การเงิน,การบัญชี ,ออฟฟิส วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นางสาวศรัณยา. ปุ๊ดชา  วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2018
 142 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี,การเงิน พนักงานธุรการ พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายเสาร์ ดวงอ้าย  วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2018
 120 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี วุฒิการศึกษา : ปวส. การบัญชี
ชื่อ : น.ส. ณัฎฐ์ชญาลักษณ์. คำปัญญาธิกุล  วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2018
 156 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : โรงแรม,พนักงานประจำช็อป,บริการลูกค้า,ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : เอราวัตร รอบสิงขรพันธ์  วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2018
 112 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวขนิษฐา ทิพย์มณี  วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2018
 123 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวเนตรนภา อุ่นเรือน  วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2018
 118 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานด้านโรงแรม การท่องเที่ยว งานบริการ วุฒิการศึกษา : ปวช2
ชื่อ : น.ส.ปวันรัตน์ แซ่ฝู่  วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2018
 102 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบริการ เสริฟ ต้อนรับลูกค้า วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : เบญญาภา ทาจ้อย  วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2018
 104 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ, HR ,บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว สุภาวิณี นาเมือง  วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2018
 115 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : สินเชื่อ การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย อนุชา ใจมาลา  วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2018
 100 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จป.วิชาชีพ (Safety Office) วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวเมวิกา ราชคม  วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2018
 91 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การขาย,แคชเชียร์,ประชาสัมพันธ์,ธุรการ,งานบริการ,คอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : เบญจมาศ สว่าง  วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2018
 115 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนง.ขาย/ผช.ผจก. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณรงค์ โนจิต  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2018
 113 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : IT Support,Admin วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุวนันท์ สุยะต๊ะ  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2018
 108 Views
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานด้านสุขภาพ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พรรณิษา ศรีกันชัย  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2018
 67 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 14 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : รับจ้างทั่วไป ล้างจานล้างชามหรือพนักงานทั่วไปทำได้หลายอย่าง วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
ชื่อ : กฤษฎา สุธรรมเจริญโชค  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2018
 124 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ปฐมาวดี บุญเผือก  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2018
 112 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธัญวรรณ สุ่มมงคล  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2018
 100 Views


 Untitled Document
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับคนงานก่อสร้าง แถวตลาดบ้านใหม่

   รับ ร.ป.ภ วุฒฺฺฺิม.3 ค่าแรง305-450บาท0864303397รับแม่บ้านจุดแม่สาย2คนด่วนๆ

   หจก. เวิล์ดจีพีเอส แทรคเกอร์ รับสมัครพนักงาน 10 ตำแหน่ง

   อายุ15หางานทำครับวัน 150ก็เอาครับ อยากมีเงินใช้

   รับสมัครพนักงานเขียนแบบบ้านและสามารถลงพื้นที่ได้

   รับตัดหญ้า ทำความสะอาดบ้าน

   หางานทำครับ พึ่งจบปวช.อิเล็กทรอนิกส์

   มีนายจ้าง/สถานประกอบการใดประสงค์รับพนักงานParttime ลงรายละเอียดไว้ได้เลย

   รับสมัครช่างเชื่อม

   หางานประจำครับ อายุ 22

   หางานทำจบ ปวช ใหม่ๆ

   * รับงานMC/พิธีกร,พริตตี้ไทย-อังกฤษ (ภาคเหนือตอนบนและกทม.) ประสบการณ์มากกว่า6ปี

   รับสมัครพนักงานบัญชีครับ มีประสบการณ์พิจรณาพิเศษ ไม่มีประสบการเปิดโอกาสครับเริ่มต้นเป็

   +++โรงแรมสปอร์ต อินน์ และสบายอินน์เปิดรับสมัครงาน ดังนี้+++

   - หางานครับ มีประสบการณ์นิดหน่อย แนะนำทีครับ -

   หางานคับ พร้อมเริ่มงาน

   หางานค่ะพร้อมเริ่มงานค่ะเคยทำร้านกาแฟมาค่ะ โรงแรมก็เคยทำค่ะ ประสบการณ์พร้อมค่ะ

   หางานครับ

   บริษัท แคชฟาเธอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานขาย จำนวน 4 อัตรา

   รับสมัครพนักงานชาย1ตำแหน่ง... ด่วน......วันละ 400 บาท (พร้อมเริ่มงานทันที)

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com