"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกประเภท วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ชฎาพร ปวงคำ  วันที่  07 กันยายน 2018
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานเอกสาร ติดต่อประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวชฎารัตน์ ปิสุนิ  วันที่  07 กันยายน 2018
 60 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การบัญชี การเงิน ธุรการ ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวจินตนา มีสุข  วันที่  07 กันยายน 2018
 86 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : อัปษรศรี​ สุวรรณา  วันที่  06 กันยายน 2018
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรควบคุม,ช่างทั่วไป วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นครชัย ก้างยาง  วันที่  06 กันยายน 2018
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายอนุสรณ์ ธีรเดฃสหทรัพย์  วันที่  06 กันยายน 2018
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แคชเชียร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสุพิฃญา ปิยชาติพัชรกุล  วันที่  06 กันยายน 2018
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ลูกค้าสัมพันธ์/แอดมินเพจ/ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กมลวรรณ สัมมานิตย์  วันที่  06 กันยายน 2018
 80 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ชลธิศ มาบุตร  วันที่  06 กันยายน 2018
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุรัตนา ยาผัด  วันที่  06 กันยายน 2018
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ : นาย กิตติชัย แต่งตั้ง  วันที่  06 กันยายน 2018
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บุคคล บัญชี ธุรการ การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กัญญ์วรา สีชาตา  วันที่  05 กันยายน 2018
 62 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 12 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ควบคุมระบบ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธนกฤต ปัญญาศรีวรมย์  วันที่  05 กันยายน 2018
 67 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายปิยวัฒน์ หน่อมี  วันที่  04 กันยายน 2018
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ออกแบบ กราฟฟิก วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว สุทธินันท์ เมืองมูล  วันที่  04 กันยายน 2018
 72 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : นักวิทยาศาสตร์ ม QA QC วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อดิศร พิมสาร  วันที่  04 กันยายน 2018
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร์ งานเอกสาร งานออฟฟิต วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย ชญาณินทร์ นงค์ยา  วันที่  04 กันยายน 2018
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ , เจ้าหน้าที่ GIS วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายเพิ่มพูน ใจมั่น  วันที่  03 กันยายน 2018
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/และงานอื่นๆที่เห็นสมควร ไม่เกี่ยงงาน พร้อมที่จะเรียนรู้ และหาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับตนเอง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณัฐพนธ์ เลาสัตย์  วันที่  02 กันยายน 2018
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานประจำทั่วไป วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : ศิวกร ช่างปัด  วันที่  02 กันยายน 2018
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จิราพร แฝ้ดทองซิว  วันที่  02 กันยายน 2018
 67 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : ยศกร เกตุบำรุง  วันที่  31 สิงหาคม 2018
 86 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : นางสาว วารี ศรีจันโท  วันที่  30 สิงหาคม 2018
 58 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลขานุการ ธุรการ ประสานงาน ฯลฯ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณัฐวุฒิ พรมศรี  วันที่  30 สิงหาคม 2018
 37 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ด้านสินเชื่อ วุฒิการศึกษา : ปริญญตรี
ชื่อ : สุภาพร นิ่มนวล  วันที่  29 สิงหาคม 2018
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ,บุคคล,บัญชี วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : จันทร์ประภา เข็มทอง  วันที่  29 สิงหาคม 2018
 88 Views
ประเภทงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์/ล่าม/จองห้องพัก/ตั๋ว ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : recertions,marketing วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : ชนิกานต์ วงค์ตระกูล  วันที่  29 สิงหาคม 2018
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานเกี่ยวกับเอกสาร พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับ วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
ชื่อ : กฤษฎา แปงวงค์  วันที่  28 สิงหาคม 2018
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ จองทัวร์ จองห้องพัก วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภาณุ ติ๊บก๋า  วันที่  27 สิงหาคม 2018
 84 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : วัชรินทร์ ปิรปันมา  วันที่  27 สิงหาคม 2018
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานประจำ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : เบญญาภา  วันที่  26 สิงหาคม 2018
 72 Views


 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   CU Organize รับจัดงาน Event เชียงราย (ทั่วภาคเหนือ)

   รับสมัครเซลฟรีแล้นขายรถยนต์จำนวนมากงานสบายรายได้ดี

   รับสมัครกราฟฟิคดีไซน์ 1 อัตรา

   รับสมัครพนักงานเติมน้ำมัน 1 ตำแหน่ง ปั้มน้ำมัน PT สาขาศรีทรายมูล วันละ 310 บาท

   Re: ช่างสระว่ายน้ำเชียงราย รับดูแลระบบ จำหน่ายอุปกรณ์ สระว่ายน้ำ บ่อปลาคราฟ

   รับสมัครแม่บ้านด่วนค่ะ

   รับสมัครพนักงานจัดของยกของชาย 320/วัน

   รับสมัครคนชงกาแฟด่วนๆ(ได้พนักงานแล้ว ขอบคุณเชียงรายโฟกัสมากๆคร่า )

   รับสมัครเจ้าสัวใหม่เริ่มธุรกิจกับบริษัทซึ่งมีความพร้อมในการจัดการระดับโลก

   รับสมัครด่วน !!!!! พนักงาน บัญชี /พนักขาย วุฒิ ปวช.-ปวส. เพศ หญิง

   รับสมัคร ช่างแอร์1ตำแหน่ง.งานบริษัท

   โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รับสมัครลูกจ้าง 2 ตำแหน่ง

   รับสมัคร ครูเอกภาษาไทย (อัตราจ้าง) จำนวน 1 อัตรา

   รับสมัครโฟรแมน/หัวหน้างาน **เงินเดือนเริ่มต้น14,000-15,000

   รับสมัครพนักงานเสริฟ 2ตำแหน่ง

   ตามหาคู่หู ไลฟ์สด พริ๊ตตี้จะดี ขายเสื้อผ้า มีหน้าร้านที่ตลากศิริกรณ์ วันละ400 ไลฟ์ 2ช่วง ช่วง

   ร้านเรือนนลิน9909 ผู้ช่วยกุ๊ก

   เซ้งร้านซูชิ 5,000ด่วนๆ

   รับสมัคร สาวๆไลฟ์สดขายเสื้อผ้า งานเกาหลี ไลฟ์2ช่วง ช่วงละ2ชม รวม4ชม 300 บาทจ่ายสด

   ร้านครัวจันทรา สันทรายน้อย รับสมัครกุ๊กอาหารอีสาน 1 ตำแหน่ง

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com