สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
"chiangraifocus"
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : มานัส ไชยรัตน์  วันที่  16 มกราคม 2018
 7 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขับรถ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายสุรศักดิ์ อู่เงิน  วันที่  16 มกราคม 2018
 13 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี,พนักงานคีย์ข้อมูล,พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว อัลิปรียา ใหม่วงค์  วันที่  15 มกราคม 2018
 21 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภัทธีญา จันทนะ  วันที่  12 มกราคม 2018
 71 Views
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายศุภชัย ปัญญาไว  วันที่  11 มกราคม 2018
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เอกสาร วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : กาญจนา จันทร์ติ๊บ  วันที่  11 มกราคม 2018
 62 Views
ประเภทงานที่สนใจ : วิจัย/วิเคราะห ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : นักวิเคราะห์สินเชื้อธุรกิจ,นักวิเคราะห์วิจัย,จัดซื้อ,ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : เบญจวรรณ ยืนยงแสน  วันที่  11 มกราคม 2018
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 11 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : โฟรแมน วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : ชโลธร ธูปพุทรา  วันที่  11 มกราคม 2018
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : สินเชื่อ ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายกิตตินันท์ ดัดสุขเจริญ  วันที่  10 มกราคม 2018
 73 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : นางสาวรุ่งนภา ชุ่มเรือน  วันที่  10 มกราคม 2018
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส ธนัชญา. แปงคำ  วันที่  10 มกราคม 2018
 58 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/การบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.วารุณี นุธรรม  วันที่  09 มกราคม 2018
 82 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี , พนักงานธุรการ/ประสานงาน , พนักงานรับประกัน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภัทนีญาวรรณ พันธ์พิบูลย์  วันที่  09 มกราคม 2018
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 12 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : assistant sales manager,sales manager,service manager วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย วรรณรุจน์ สำเภาทอง  วันที่  09 มกราคม 2018
 53 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : โฟร์แมนงานก่อสร้าง วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นาย ณัฐกรณ์ แก้วปานัน  วันที่  09 มกราคม 2018
 38 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ /ลูกค้าสัมพันธ์/การขาย วุฒิการศึกษา : ป. ตรี
ชื่อ : วราภรณ์ อ้วนใส  วันที่  09 มกราคม 2018
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกประเภท วุฒิการศึกษา : ปวช
ชื่อ : กรรณิการ์ แก้วจักร์  วันที่  08 มกราคม 2018
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวสุชัญญา ศรีตา  วันที่  08 มกราคม 2018
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วรัชญา พิมสิม  วันที่  08 มกราคม 2018
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ,.6
ชื่อ : ณัฐพงษ์ พึ่งอ้น  วันที่  08 มกราคม 2018
 27 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/พนักงานการเงิน/พนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา : 2559
ชื่อ : กรรณิการ์ ศรีเมือง  วันที่  08 มกราคม 2018
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างเทคนิค งานกราฟฟิค ไอที วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : อิทธิพล บุญแก้ว  วันที่  08 มกราคม 2018
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ลูกค้าสัมพันธ์ ธุรการ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : จำเนือง บุญนำ  วันที่  08 มกราคม 2018
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : 2560
ชื่อ : นางสาวนิปากรณ์ จิ้งอี้  วันที่  07 มกราคม 2018
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บันทึกข้อมูล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จุฬารัตน์ นันติ  วันที่  07 มกราคม 2018
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การขาย วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : จุฑาทิพย์ วงศ์ส่ง  วันที่  06 มกราคม 2018
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานอะไรก็ได้ไม่เลือกงาน วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาว นพมาศ ทองสุข  วันที่  06 มกราคม 2018
 62 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ส่งเสริมการขาย / พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายจิรายุทธ ฮ่อธิวงค์  วันที่  06 มกราคม 2018
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/ประสานงานขาย/พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ : นางสาวภาวิณี แสนใจ  วันที่  06 มกราคม 2018
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างยนต์ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นาย เอกมงคล วิชัยวงศ์  วันที่  05 มกราคม 2018
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เอกสาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ช่อผกา มาลา  วันที่  05 มกราคม 2018
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟฟิค, ITระบบ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วัฒน์ธนเดช ชิณทวีทรัพย์  วันที่  05 มกราคม 2018
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ดราฟแมน/ออกแบบ/พนักงานเขียนแบบ วุฒิการศึกษา : ปวส.2
ชื่อ : รัชพล เตชะ  วันที่  05 มกราคม 2018
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา ประสบการทำงาน : 15 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยจีเอ็มหรือผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม วุฒิการศึกษา : มศ 5
ชื่อ : นายภาคถูมิ คาร์น  วันที่  05 มกราคม 2018
 53 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : ประกาศิต ภิระบรรณ์  วันที่  05 มกราคม 2018
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้จัดการห้องอาหาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กิตติพงษ์ ธิโนชัย  วันที่  05 มกราคม 2018
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี,การเงิน,ธุรการ,ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว กนกพร โพธิ์เย็น  วันที่  04 มกราคม 2018
 81 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วารุณี รักเจริญ  วันที่  04 มกราคม 2018
 73 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวลินดา จันทาพูน  วันที่  04 มกราคม 2018
 77 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานหน้าร้าน/พนักงานออฟฟิต วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : ณัฐธยาน์ พัฒน์จิรวัชร  วันที่  04 มกราคม 2018
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุดฤทัย ไชยลังกา  วันที่  04 มกราคม 2018
 77 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ติวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ชื่อ : นางสาวฐิญาภัณณ์ นพคุณ  วันที่  04 มกราคม 2018
 156 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน เลขา บัญชี การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาววรีรัตน์ ขันคำ  วันที่  04 มกราคม 2018
 74 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวนารี อุดา  วันที่  03 มกราคม 2018
 82 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายเสาร์ ดวงอ้าย  วันที่  03 มกราคม 2018
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Admin​, ประสานงาน​ประชาสัมพันธ์​, ครูคอมพิวเตอร์​, กาแฟ/เบเกอรี่​/งานครัว​, Graphic design วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาวอภิญญาภัทร​ แสนชู  วันที่  03 มกราคม 2018
 81 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานคลังสินค้า/ธุรการคลังสินค้า วุฒิการศึกษา : ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
ชื่อ : ภัทรียา เจริญสุข  วันที่  03 มกราคม 2018
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้จัดการ,บัญชี,ธุรการ,ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : อารีรัตน์ ช่างถ่าย  วันที่  03 มกราคม 2018
 82 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.ธนัญญา ธรรมใจ  วันที่  03 มกราคม 2018
 93 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟฟิค เว็บไซต์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภานุสรณ์ หน่อแก้ว  วันที่  02 มกราคม 2018
 48 Views

1 2 Next

 Untitled Document
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   สหทวีกิจคลังสินค้า รับสมัครงานชายส่งสินค้ากับไปกับรถ เช้ากลับเย็น

   หางานทำครับ จบ ม.6 มาครับ อายุ 25 ปีครับ และประส่วนตัวครับ

   ร้านอาหารโซเซรับสมัครเด็กเสริฟหญิง รายละเอียดด้านใน

   รับสมัคร ผู้ช่วยบัญชีและธุรการ/เสมียนธุรการ(ด่วน!!!)

   Connect Hostel Chiangrai รับสมัครงานพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist)

   ตามหาผู้ช่วยช่างไฟ ด่วนๆ ครับ

   รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์

   รับ ร.ป.ภ วุฒฺฺฺิม.3 ค่าแรง305-450รับผู้หญิงด้วยนะครับ0864303397

   รับสมัคพนักงานบ/ช เงินเดือนเรียกร้องได้ตามความสามารถ

   รับสมัคพนักงานช่วยขายของตามตลาดนัด ด่&#

   รับสมัครพนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง

   บจก. มนชรี รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง 7 อัตรา ด่วน!!!!!

   หจก.มาลิบู คอนสตรัคชั่น รับสมัคร ช่างปู ก่อ ฉาบ ด่วน!!!!!

   บริษัทเชียงรายยูไนเต็ดคลับ รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา ด่วน!!!

   รับสมัครคนขับรถ6ล้อและตามรถ

   รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งแผนกอะไหล่

   รับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์ บิ้วท์อิน ตกแต่งภายใน รับติดตั้งประตู หน้าต่าง

   รับสมัครพนักงานขาย ชาย/หญิง

   บริษัท DATAFARM รับสมัคร Network/System Engineer (ด่วน)

   จงชัยไลท์ติ้ง รับสมัครพนักงาน ชาย หญิง หลายอัตรา ทดลองงาน 300บาทต่อวัน

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com