"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกประเภท วุฒิการศึกษา : 2560
ชื่อ : ตะวันใหม่ จักร์แก้ว  วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2019
 8 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จิรายุ จันทร์แสง  วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2019
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 11 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบุคคล วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาวศิรินาถ สมรูป  วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2019
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นายวิชาญ สมพฤกษ์  วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2019
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การบัญชี การเงิน สินเชื่อ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสมศรี จะลา  วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2019
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการทั่วไป/ธุรการประสานงาน/บุคคล วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาว ธัญญารัตน์ คำแสน  วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2019
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี ธุรการ การเงิน วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : จารุวรรณ สันทราย  วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2019
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์/เภสัชกร ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยทันตแพทย์/ผู้ช่วยพยาบาล วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นิจฉรา บุญยืน  วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2019
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกร วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : คมกฤช คำยอด  วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2019
 25 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สาวินี ศิริ  วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2019
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน/ธุรการ/จัดซื้อ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวสุธีรา เรือนมณี  วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2019
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกประเภท วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ชุติมา เงินก้อน  วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2019
 28 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานส่งสินค้า วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : ปิยะบุตร ปันดอนตอง  วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2019
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : tester หรืออื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ขนิษฐา ยอดมูลคี  วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2019
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขาย,ดูแลลูกค้า,ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พิมพิกา คำประเสริฐ  วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2019
 38 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายชาญลิขิต สุภาภรณ์ประดับ  วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2019
 26 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : PC. พนักงานขาย , ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : น.ส.ขวัญฤดี ปัวน้อย  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2019
 60 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/ด้านเอกสาร/ให้คำแนะนำส่งเสริมสุขภาพ/เวชกรรมป้องกัน/ลูกจ้างข้าราชการ รพ./จนท.โรงพยาบาล วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : ส.ต.จตุพร ปรีชพัฒนา  วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2019
 101 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การบัญชี/การเงิน/ธุรการ/บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวแพรวพรรณ บุญจิตร  วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2019
 85 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุการ/ลูกค้าสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสุภาวดี ยวงอินแปลง  วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2019
 62 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายขาย/ฝ่ายการตลาด วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นายต่อศักดิ์ ครุธสอน  วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2019
 86 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ร้านกาแฟสด วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวเอ้ย แซ่ยี่  วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2019
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการ ขาย วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : วลาพร กรสุวรรณ์  วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2019
 78 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คีย์ข้อมูล งานเอกสารทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวพัตรพิมล เป่งงาม  วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2019
 88 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 11 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ตามความเหมาะสมของผู้ว่าจ้าง วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นาย พัศม ลาชโรจน์  วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2019
 74 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย/เสิร์ฟ วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : ขวัญฤดี  วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2019
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี. การเงิน. ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : รัชณีกร บุญสุข  วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2019
 92 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บุคคล ธุรการ อื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : อดิศร พิมสาร  วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2019
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 12 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่าง/สารสนเทศ/การตลาดออนไลน์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วีระชาติ แสนยอด  วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2019
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครู วุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อ : ณัฐพร จันทาพูน  วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2019
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์/เภสัชกร ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยพยาบาล วุฒิการศึกษา : 6
ชื่อ : น.ส ชนิตรา บัวเขียว  วันที่  09 กุมภาพันธ์ 2019
 58 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทั่วไป วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ : นาย กิตติชัย แต่งตั้ง  วันที่  08 กุมภาพันธ์ 2019
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานไฟฟ้า งามเครื่องปรับอากาศ งานซอมบำรุ่ง วุฒิการศึกษา : ปริญญตรี
ชื่อ : นาย ธีรศักดิ์ ทาอภัย  วันที่  07 กุมภาพันธ์ 2019
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า เสิร์ฟ รับออเดอ วุฒิการศึกษา : ม.2
ชื่อ : Samila Saetem  วันที่  07 กุมภาพันธ์ 2019
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บุคคล วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : อนุชา มาทวี  วันที่  07 กุมภาพันธ์ 2019
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนง.การตลาด,ธุรการ'ประชาสัมพันธ์งานด้านการบริการ วุฒิการศึกษา : ปริญญตรี
ชื่อ : เจนจิรา ปิงฟอง  วันที่  07 กุมภาพันธ์ 2019
 162 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานช่าง งานคอนสตรั่คชั่น วุฒิการศึกษา : กศน.ม.6 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช
ชื่อ : นายวีรพล จันทร์แก้ว  วันที่  07 กุมภาพันธ์ 2019
 72 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : รับทุกข้อเสนองาน วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นพดล ก้อนอิ่น  วันที่  07 กุมภาพันธ์ 2019
 86 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน ขาย พนักงาน วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : นาย ภาสวิชญ์ ณ ลำปาง  วันที่  06 กุมภาพันธ์ 2019
 97 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : it support,ช่างประกอบคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : จารเดช ปาต๊ะ  วันที่  06 กุมภาพันธ์ 2019
 77 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภาณุ ติ๊บก๋า  วันที่  05 กุมภาพันธ์ 2019
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : วิจัย/วิเคราะห ประสบการทำงาน : 12 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิจัย วุฒิการศึกษา : ป.โท
ชื่อ : นายพิทักษ์ รัตนแสงสว่าง  วันที่  04 กุมภาพันธ์ 2019
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ , It support วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย ศุภชัย ไพบูลย์  วันที่  04 กุมภาพันธ์ 2019
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี , ธุรการบัญชี ,การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว โศจิรัตน์ อ้ายมา  วันที่  04 กุมภาพันธ์ 2019
 120 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บาริสต้า ร้านกาแฟ วุฒิการศึกษา : 2556
ชื่อ : นางสาวชาลิตรา ทูลกิจใจ  วันที่  04 กุมภาพันธ์ 2019
 75 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่บัญชี วุฒิการศึกษา : แริญญาตรี
ชื่อ : จิรีรัตน์ ประเวทย์จิตสกุล  วันที่  03 กุมภาพันธ์ 2019
 104 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ยังไม่รู้อะค่ะ วุฒิการศึกษา : ม.ต้น
ชื่อ : กนกพร พรมสุวรรณ์  วันที่  03 กุมภาพันธ์ 2019
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ได้หมด วุฒิการศึกษา : มัธยมตอนปลาย
ชื่อ : กนกวรรณ ปัญญา  วันที่  03 กุมภาพันธ์ 2019
 114 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบริการ งานขาย งานIT วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : สิทธิชัย วงศ์ยศ  วันที่  02 กุมภาพันธ์ 2019
 77 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/พนักงานการเงิน/ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวรัชนีกร กันทะทอง  วันที่  02 กุมภาพันธ์ 2019
 93 Views

1 2 Next

 Untitled Document -->
 
 
 
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2562 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   หางาน เย็น-ดึก

   รับล้างเครื่อง+ลงโปรแกรม

   รับสมัครพนักงานขายกางเกงยีนส์ เดือนล่ะ8000 งานประจำ

   รับสมัครกุ๊กอาหารญี่ปุ่น มีประสปการณ์ทำ ซูซิ-ซาซิมิ เงินเดือน15000-20000 บาท

   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลภายนอก 1 ตำแหน่ง

   โรงน้ำแข็งสากล รับสมัครพนักงานฝ่ายขาย มีใบขับขี่รถ 6ล้อ ด่วน! และตำแหน่งอื่นๆ

   ร.ร.ดนตรีต้นมิวสิคคลาสรับสมัครครูสอนกีต้าร์-กลอง

   รับปฏิบัติ “งาน” เพื่อปากท้องของตัวผมเอง งานนี้สำหรับท่านสุภาพสตรีเท่านั้น!

   สถานีดนตรีเชียงราย รับสมัครทีมงานเพิ่ม 5 ตำแหน่ง ค่ะ

   รับงาน ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุ /รับจ้างเฝ้าไข้ในรพ.

   หางาน it ครับ

   หางาน Telecom Engineer ครับผม.

   รับสมัครธุรการทั่วไป 2 ตำแหน่ง...ด่วน!!

   เปิดรับสมัครพนักงานขาย(ชาย)​เป็นพนักงานประจำเพาเวอร์บาย เช็นทรัลเชียงราย2ตำแหน่ง

   รับเหมาต่อเติมงานเหล็ก.ปูน.กันสาด.โรงจอดรถ.งานช่อมแชม.งานระบบ092-7186777ต่อ

   [ โรงแรม ริมจัน รีสอร์ท ] อ.แม่จัน จ.เชียงราย รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง

   รับสมัครพนักงานขายหญิง ประจำร้านเอกมือถือเซ็นทรัล ด่วน!!!

   ด่วน!!!..รับสมัครพนักงานโรงแรม1อัตรา

   ด่วน รับสมัครพนักงานขายช็อกโกแลต 1 คน

   โรงเเรมนายญ่า รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com