"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ชยกร เชาวนิช  วันที่  20 กันยายน 2018
 4 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/พนักงานบริหารเอกสารทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวกมลทิพย์ เทพลือ  วันที่  19 กันยายน 2018
 4 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวญาสุมินทร์ คำเที่ยง  วันที่  19 กันยายน 2018
 4 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า ประสานงาน พนักงานขาย บริการลูกค้าสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : นางสาววรรณิสา วงเวียน  วันที่  19 กันยายน 2018
 8 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบริการลูกค้า งานขาย หรืองานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศุภวัฒน์ เกียรติสมาน  วันที่  18 กันยายน 2018
 24 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานด้านเอกสาร บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศรัญญา งามล้ำ  วันที่  18 กันยายน 2018
 21 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวนารีนาฏ ปันคำ  วันที่  18 กันยายน 2018
 25 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางจุฑาภรณ์ จันทิมา  วันที่  17 กันยายน 2018
 25 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบริการ เสริฟอาหาร บาริสต้า วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : นาย นฤสรณ์ แก้วกองมูล  วันที่  17 กันยายน 2018
 27 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/ฝึกอบรม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุธีรินทร์ เขื่อนคำ  วันที่  17 กันยายน 2018
 24 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานที่เข้าเป็นกะหรือหลังเลิกเรียน วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : ขวัญฤดี  วันที่  17 กันยายน 2018
 24 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : เอมมิกา ทาคาชิโอะ  วันที่  16 กันยายน 2018
 37 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/ฝึกอบรม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายสุธีรินทร์ เขื่อนคำ  วันที่  16 กันยายน 2018
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : รนิดา พรหมสุวรรณ์  วันที่  15 กันยายน 2018
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จัดสินค้างานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : ทรงพล วินิจศุภการ  วันที่  15 กันยายน 2018
 25 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทำได้หมด วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นาย ธีระ สุริยะ  วันที่  13 กันยายน 2018
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ทุกสินเชื่อ) วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พิชเญศ วงค์จี๋แก้ว  วันที่  13 กันยายน 2018
 29 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟฟิค ,ช่างเทคนิค, ขายสินค้าออนไลน์ วุฒิการศึกษา : 2543
ชื่อ : อิทธิพล บุญแก้ว  วันที่  13 กันยายน 2018
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร์กราฟิก วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย สิทธิพงษ์ นามวงศ์  วันที่  13 กันยายน 2018
 25 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานธุรการ พนักงานคีย์บิลสินค้า พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
ชื่อ : นางสาวเปรมกมล มูลแก้ว  วันที่  13 กันยายน 2018
 68 Views
ประเภทงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์/ล่าม/จองห้องพัก/ตั๋ว ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์นำเที่ยว วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย นรพนธ์ ศิริศิลป์มานะกุล  วันที่  13 กันยายน 2018
 25 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นายนิพล แหยมพลับ  วันที่  13 กันยายน 2018
 24 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ /พนักงานตอนรับ วุฒิการศึกษา : อุดมศึกษา
ชื่อ : กัญญาพัชร บุญวงค์  วันที่  13 กันยายน 2018
 25 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.วารุณี นุธรรม  วันที่  12 กันยายน 2018
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : คมกริช ชัยวุฒิ  วันที่  12 กันยายน 2018
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 9 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานแนะนำสินค้า/พนักงานขาย/pc/พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นาย จตุรงค์ วงค์ปวง  วันที่  12 กันยายน 2018
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 9 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร์ ช่างคอม การตลาดออนไลน์ วุฒิการศึกษา : ปตรี
ชื่อ : วีระชาติ แสนยอด  วันที่  12 กันยายน 2018
 29 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานประเภทธุรการ เอกสาร บัญชี การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสุรัตนา ยาผัด  วันที่  11 กันยายน 2018
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประสานงานหรือ เจ้าหน้าที่ภาคสนามในหน่วยงาน NGOs วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ชุติรดา หน่อคำบุตร  วันที่  11 กันยายน 2018
 20 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : กมล มาฟู  วันที่  11 กันยายน 2018
 26 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ,พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : น.ส.สุคนธา มีเพ็ชร  วันที่  11 กันยายน 2018
 29 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พนิดา วงษา  วันที่  10 กันยายน 2018
 26 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญา
ชื่อ : นางสาวรุ่งนภา ชุ่มเรือน  วันที่  10 กันยายน 2018
 22 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การเงิน ธุรการ ตรวจสอบภายใน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กิติยา. นุธรรม  วันที่  10 กันยายน 2018
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบริษัท วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นัฐตพงศ์ พรชัยพิสุทธิ์  วันที่  10 กันยายน 2018
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขาย//การตลาด วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ : มงคล ติ๊บกันเงิน  วันที่  10 กันยายน 2018
 26 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นพวรรณ ทองวัน  วันที่  10 กันยายน 2018
 21 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 9 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ที่ปรึกษาด้านงานบริการ,พนักงานขาย,พนักงานขับรถ วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : นาย พีระวิทย์ จรูญวิทย์  วันที่  09 กันยายน 2018
 58 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธัญวรรณ สุ่มมงคล  วันที่  07 กันยายน 2018
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การเงินและบัญชี ,ธุรการ ประสานงาน,งานเอกสาร คอมพิวเตอร์ งานบริหารบุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวฉัตรทริกา ทำสอาด  วันที่  07 กันยายน 2018
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกประเภท วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ชฎาพร ปวงคำ  วันที่  07 กันยายน 2018
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานเอกสาร ติดต่อประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวชฎารัตน์ ปิสุนิ  วันที่  07 กันยายน 2018
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การบัญชี การเงิน ธุรการ ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวจินตนา มีสุข  วันที่  07 กันยายน 2018
 78 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : อัปษรศรี​ สุวรรณา  วันที่  06 กันยายน 2018
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรควบคุม,ช่างทั่วไป วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นครชัย ก้างยาง  วันที่  06 กันยายน 2018
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายอนุสรณ์ ธีรเดฃสหทรัพย์  วันที่  06 กันยายน 2018
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แคชเชียร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสุพิฃญา ปิยชาติพัชรกุล  วันที่  06 กันยายน 2018
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ลูกค้าสัมพันธ์/แอดมินเพจ/ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กมลวรรณ สัมมานิตย์  วันที่  06 กันยายน 2018
 64 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ชลธิศ มาบุตร  วันที่  06 กันยายน 2018
 53 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุรัตนา ยาผัด  วันที่  06 กันยายน 2018
 40 Views

1 2 Next

 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับสร้างบ้าน หจก.สล่าน้อย คอนสตรัคชั่น หาผู้รับเหมาช่วง งานโครงสร้าง งานก่อฉาบ

   หางานรับเหมาต่อเติม สร้างบ้าน

   รับเหมาก่อสร้าง ตัดเหมาค่าแรง หรือเหมารวมของก็ได้ ติดต่อ0869186128ชะเอมคะ

   เรื่องบ้านในสไตร์คุณ.ต่อเติมงานเหล็ก.ปูน.ไม้.กันสาด.กั้นห้อง.รั้วบ้าน

   ติดต่อได้ที่นี่..บ้านมีปัญหานำ้รั่ว.รางนำ้ฝน.กั้นห้อง.โรงรถ.กันสาด.ถมที่.งานสี.

   พรประเสริฐ2กระจกรถยนต์————รับช่าง ติดตั้งฟิล์ม,กระจกรถ 2 ตำแหน่ง(รับช่างฝึกหัด1ตน.)

   กระบะตู้ทึบบริการ ขน - ย้าย - รับส่งสินค้า

   ร้านกาแฟ มดนมสดในเมืองรับสมัคร พนักงาน

   รับสมัคร ชาย/หญิง 3 คนครับ

   รับสมัครเซลฟรีแล้นขายรถยนต์จำนวนมากงานสบายรายได้ดี

   รับสมัครคนทำงานช่วงเย็น ด่วน!!

   รับสมัคร ช่างแอร์1ตำแหน่ง.งานบริษัท

   หจก.ส.เจริญซัพพลายรับสมัครพนักงานขาย ด่วน !

   รับสมัครพนักงาน เซลล์ความงาม(ด่วน)!!ผู้ช่วยแพทย์คลินิกความงามใจกลางเมืองเชียงราย

   รับสมัครพนักงาน(ผู้ชาย) ค่าแรงขั้นต่ำ

   รับสมัครช่างติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ด่วน

   รับสมัคคนทำงานชายหนึ่งคนครับ

   ด่วน!! Chic Clinic เปิดรับสมัครพนักงาน

   รับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์ บิ้วท์อิน ตกแต่งภายใน รับติดตั้งประตู หน้าต่าง

   รับสมัครช่างก่อสร้าง 2 ตำแหน่ง

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com