"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ,เจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ฉัตรทริกา ทำสอาด  วันที่  16 พฤศจิกายน 2018
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ /ประสานงาน/บุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว ธัญญารัตน์ คำแสน  วันที่  15 พฤศจิกายน 2018
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟฟิค ,ช่างคอมพิวเตอร์ , งานตัดต่อวิดีโอ , ขายสินค้าผ่านออนไลน์(LAZADA) วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : อิทธิพล บุญแก้ว  วันที่  15 พฤศจิกายน 2018
 38 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขับรถ วุฒิการศึกษา : ป.6
ชื่อ : ประสิทธิ์ วงค์ษา  วันที่  14 พฤศจิกายน 2018
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขับรถ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : ศุภกฤต จันชายเลิศ  วันที่  14 พฤศจิกายน 2018
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 17 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่าง วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : พัชริน เสนยะวัน  วันที่  14 พฤศจิกายน 2018
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : อื่นๆ วุฒิการศึกษา : 2558
ชื่อ : นาย โยหา ยื้อบื้อ  วันที่  14 พฤศจิกายน 2018
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ได้ทุกวาน วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : น.ส.อารีรัตน์ ช่างถ่าย  วันที่  13 พฤศจิกายน 2018
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย /งานอะไรก็ได้ค่ะทำได้หมดไม่เกี่ยงงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวบัณฑิตา ปิจวงค์  วันที่  13 พฤศจิกายน 2018
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีนิติศาสตร์
ชื่อ : นายกฤษฎา ตรีรัตน์  วันที่  11 พฤศจิกายน 2018
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูพี่เลี้ยงเด็ก วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
ชื่อ : น.ส สุภาลักษณ์ เมืองมาหล้า  วันที่  11 พฤศจิกายน 2018
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : part time / พนักงานขาย / งานด้านบริการ / งานที่เลิกไม่เกิน 18.00 น. วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : กัลยารัตน์ ชุติวัติชยังกูร  วันที่  10 พฤศจิกายน 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จิราพร แฝ้ดทองซิว  วันที่  10 พฤศจิกายน 2018
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ได้หมด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศจีรมณ์ ไชยพรหม  วันที่  08 พฤศจิกายน 2018
 124 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 12 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน/ธุรการ/จัดซื้อ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : น.ส.สุธีรา เรือนมณี  วันที่  07 พฤศจิกายน 2018
 103 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แคชเชียร์/พนักงานขายทั่วไป/ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : วลัยลักษณ์ ปิ่นไชย  วันที่  05 พฤศจิกายน 2018
 84 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จนท.บุคคล/จนท.ธุรการ/พนักงานขาย/ผู้ช่วยเภสัช วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กาญจนา. สลีสองสม  วันที่  04 พฤศจิกายน 2018
 91 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เสริฟ หรือ part time วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : กนกพร พรมสุวรรณ์  วันที่  03 พฤศจิกายน 2018
 83 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ด้านบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวยุพารัตน์ อินต๊ะ  วันที่  02 พฤศจิกายน 2018
 105 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวขนิษฐา ท้าวนาม  วันที่  02 พฤศจิกายน 2018
 88 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวปาริฉัตร โพธิ์ทิน  วันที่  02 พฤศจิกายน 2018
 89 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้จัดการ/หัวหน้าแผนก/วิศวกร วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : กรีฑา กาวีละ  วันที่  02 พฤศจิกายน 2018
 90 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี ธุรการ การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวอนุตตรีย์ ใจซื่อ  วันที่  01 พฤศจิกายน 2018
 106 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวพรพิรุณ บัวระพา  วันที่  31 ตุลาคม 2018
 81 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ พนักงานเคาท์เตอร์ ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภาณุ ติ๊บก๋า  วันที่  31 ตุลาคม 2018
 87 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : IT Support วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : ไชยวัฒน์ สิทธิเลิศ  วันที่  30 ตุลาคม 2018
 79 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการคลังสินค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวนลินี นรสาร  วันที่  29 ตุลาคม 2018
 116 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : คมกริช ชัยวุฒิ  วันที่  29 ตุลาคม 2018
 73 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ,ต้อนรับลูกค้าโรงแรม,พนักงานห้องอาหาร วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : เสาวณี เงินชุ่ม  วันที่  28 ตุลาคม 2018
 91 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธิดาลักษณ์ มหาเทพ  วันที่  26 ตุลาคม 2018
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี​
ชื่อ : นางสาวลินดา จัน​ทา​พูน​  วันที่  24 ตุลาคม 2018
 131 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เอกสาร วุฒิการศึกษา : ม.2
ชื่อ : น.ส.พีรพรรณ คำอ้าย  วันที่  24 ตุลาคม 2018
 97 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Admin วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวญาสุมินทร์ คำเที่ยง  วันที่  24 ตุลาคม 2018
 104 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.จิตรานันท์ ธนะวัง  วันที่  23 ตุลาคม 2018
 124 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี / การเงิน / สินเชื่อ / การตลาด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายคมเดช แก้วประทุม  วันที่  23 ตุลาคม 2018
 79 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานช่าง วุฒิการศึกษา : ปวช
ชื่อ : อิศลักษณ์ นิลเนตร  วันที่  22 ตุลาคม 2018
 145 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : สาริกา เชื้อเมืองพาน  วันที่  22 ตุลาคม 2018
 126 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร์,สารสนเทศ,การตลาด ออนไลน์ *fulltimeและpasstime วุฒิการศึกษา : ปตรี
ชื่อ : วีระชาติ แสนยอด  วันที่  22 ตุลาคม 2018
 94 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : โฟร์แมน วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : ปุญยริก นันติ  วันที่  22 ตุลาคม 2018
 105 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : หางานที่ทำงาน 08.00 -17.00 หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุกนักขัต วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : อรอนงค์ คีรีแก้ว  วันที่  22 ตุลาคม 2018
 134 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า ขายของ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว ชลธิชา อ่อนเจริญ  วันที่  21 ตุลาคม 2018
 109 Views

1

 Untitled Document
รับเพื่อนร่วมงาน
• เว็บโปรแกรมเมอร์
• นักเขียน/บล็อกเกอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับผู้ช่วย ตัดเหล็กทาสี วัน350

   ทางบริษัท Powerhouse เปิดให้ผู้ที่สนใจทำงานหารายได้ออนไลน์ที่บ้าน

   สล่าสร้างบ้านเชียงราย

   รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ประถม - มัธยม

   รับสมัครกราฟฟิคดีไซน์ part time ทำงานที่บ้านได้

   หจก.เวิร์คไอที รับสมัครพนักงานขายออนไลน์ อย่าพลาดที่จะพัฒนาตัวเองในงานออนไลน์

   รับ ร.ป.ภ วุฒฺฺฺิม.3 ค่าแรง305-450บาท0864303397

   หาช่างติดผ้าม่าน วอลเปเปอร์ พรม

   บริษัทเชียงรายยูไนเต็ดคลับ จำกัดเปิดรับสมัครพนักงาน

   TRUE เปิดรับ PC ประจำโลตัสเชียงของ ด่วน!!!!!!!!

   รับสมัครพนักงานญ พร้อมเริ่มงานได้ทันที+

   รับสมัครพนักงานนวด เธอราปีส 1 ตำแหน่ง

   สถานีน้ำมันปิยะพรแม่ฟ้าหลวง (ปตท.)

   รับสมัครด่วน !!!!! พนักงาน บัญชี /พนักขาย วุฒิ ปวช.-ปวส. เพศ หญิง แม่จัน

   TRUE เปิดรับตำแหน่ง Sales Area Owner ด่วน!!!!

   หางานทำครับพร้อมเริ่มงานทันที

   รับสมัครพนักงาน ด่วน!!!!!! สถานีน้ำมันปิยะพรแม่ฟ้าหลวง (ปตท.)

   รับสมัครพนักงานประจำร้านโทรสับbig c2 เชียงราย

   หางานวุฒิ ปวช.

   โรงเรียนเชียงรายปัญญาดี รับสมัครงาน ด่วนที่สุด

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com