"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : - ตำแหน่งที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ - งานธุรการ งานเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวทิพวรรณ ศิลปวัฒนาพร  วันที่  22 พฤษภาคม 2018
 6 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยพยาบาล PN วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
ชื่อ : นางสาวธิราพรรณ สมทะนะ  วันที่  22 พฤษภาคม 2018
 6 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน,จัดซื้อ วุฒิการศึกษา : 2559
ชื่อ : เสาวลักษณ์ นุตกาศ  วันที่  22 พฤษภาคม 2018
 10 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จัดซื้อ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณัฐวัฒน์ วงค์วิชัย  วันที่  22 พฤษภาคม 2018
 6 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จป.วิชาชีพ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวอภิชญา หน่อหล้า  วันที่  22 พฤษภาคม 2018
 11 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ไอที วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : วีระพงศ์ แก้วระกา  วันที่  21 พฤษภาคม 2018
 21 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประชาสัมพันธ์/บัญชี/พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปวส.2
ชื่อ : นางสาวมณีวรรณ จันทร์วงค์  วันที่  21 พฤษภาคม 2018
 28 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ออกแบบเขียนแบบ หรือ ร้านอาหาร วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : อภิชัย ศรีพรม  วันที่  21 พฤษภาคม 2018
 20 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/งานเอกสารสำนักงาน/ประสานงาน/ธนาคาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.พจนารถ ฉายา  วันที่  21 พฤษภาคม 2018
 24 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : IT Support,Network วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : กฤษณ์ดนัย เทศบุตร  วันที่  21 พฤษภาคม 2018
 29 Views
ประเภทงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์/ล่าม/จองห้องพัก/ตั๋ว ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เกี่ยวกับบริบัทนำเที่ยว วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อานนท์ กาบแก้ว  วันที่  21 พฤษภาคม 2018
 15 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการทุกอย่าง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวพรทิวา ลือชัย  วันที่  20 พฤษภาคม 2018
 24 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คลังสินค้า operation วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : จีรนันท์ สุวรรณ์ไทย  วันที่  20 พฤษภาคม 2018
 22 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวชลธิชา อ่อนเจริญ  วันที่  19 พฤษภาคม 2018
 22 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการและประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว รจนา บุญเรือง  วันที่  19 พฤษภาคม 2018
 20 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/เลขานุการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว วัชฎาภรณ์ แก้วดำ  วันที่  19 พฤษภาคม 2018
 25 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานไอที พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธนเดช ใหม่วงค์  วันที่  19 พฤษภาคม 2018
 20 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ / ประสานงาน วุฒิการศึกษา : 2557
ชื่อ : นางสาววาสนา ลำใยย่อง  วันที่  19 พฤษภาคม 2018
 23 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เขียนแบบ/ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ-ช่างเทคนิค-ดูแลและตรวจเช็ดสต็อก วุฒิการศึกษา : 2560
ชื่อ : พิัทักษ์ บัวเย็น  วันที่  19 พฤษภาคม 2018
 23 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา ประสบการทำงาน : 20 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้จัดการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สมนึก สิทธิสาร  วันที่  18 พฤษภาคม 2018
 28 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายบุคคล ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย สายเพชร เอื้องการ  วันที่  18 พฤษภาคม 2018
 20 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Sale Excutive,Marketting,Hotel,Front Office,GSA. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายอรรถนัย ไทยยืนวงษ์  วันที่  18 พฤษภาคม 2018
 28 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นายณัฐพล แหลมเลิศ  วันที่  17 พฤษภาคม 2018
 21 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : มูลนิธิ,ครูอาสา,เจ้าหน้าที่อื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายบุพรัตน์ กาตาบุตร  วันที่  17 พฤษภาคม 2018
 28 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่กฎหมาย / เลขานุการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : Miss Tidaluk Mahathep  วันที่  17 พฤษภาคม 2018
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์/ล่าม/จองห้องพัก/ตั๋ว ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขายทัวร์ จัดทำโปรแกรมทัวร์ภายในประเทศและต่างประเทศ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.อารีย์รัตน์ วัฒนถาวร  วันที่  17 พฤษภาคม 2018
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์/ล่าม/จองห้องพัก/ตั๋ว ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานโรงแรม ขายทัวร์ บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ประณัฐกรณ์ หวันน้อย  วันที่  16 พฤษภาคม 2018
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวน้ำมนต์ ทองนาคพันธุ์  วันที่  16 พฤษภาคม 2018
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เกี่ยวกับ IT สนใจหมดครับ *จบใหม่ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : มนัส จันทร์เป็ง  วันที่  16 พฤษภาคม 2018
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จุรีรัตน์ จักรน้อย  วันที่  15 พฤษภาคม 2018
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างเทค วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นิพิฐภูมิ ใจชาย  วันที่  15 พฤษภาคม 2018
 37 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ งานเอกสารต่างๆ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นฤมล เกาะเวียน  วันที่  15 พฤษภาคม 2018
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กิตติ ใจซื่อ  วันที่  14 พฤษภาคม 2018
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ออกแบบ กราฟิก วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุทธินันท์ เมืองมูล  วันที่  14 พฤษภาคม 2018
 58 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/บัญชี/เกี่ยวกับการจัดการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กมลชนก กุมพันธ์  วันที่  14 พฤษภาคม 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี-ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นางสาว เกศรินทร์ โป่งคำ  วันที่  14 พฤษภาคม 2018
 53 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ม.ต้น
ชื่อ : สุวิสา วงค์จันทร์เสือ  วันที่  14 พฤษภาคม 2018
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : อัญญิกา กะติดา  วันที่  14 พฤษภาคม 2018
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟฟิคดีไซน์,งานเขียน,งานด้านวารสาร,ออนไลน์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศศิธร สมประสงค์  วันที่  13 พฤษภาคม 2018
 89 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบริการลูกค้า ออฟฟิศ งานโรงแรม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : เปียทิพย์ มังคละ  วันที่  13 พฤษภาคม 2018
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เกี่ยวกับ IT ทั้งหมด (สนใจด้านเขียนโปรแกรมเป็นพิเศษ) **จบใหม่ครับ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : มนัส จันทร์เป็ง  วันที่  13 พฤษภาคม 2018
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาววรรณวิษา ทาเอ้ย  วันที่  12 พฤษภาคม 2018
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี /พนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสุภาภรณ์ ปาสำลี  วันที่  12 พฤษภาคม 2018
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียน/บรรณาธิการ/แปลภาษา ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แปลเอกสาร,เลขานุการ,ธุรการ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาว ปานประดับ แก้วมณี  วันที่  11 พฤษภาคม 2018
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เขียนแบบ/ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานวาดต่างๆ ออกแบบ งานเกี่ยวกับศิลปะ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : สมภัตต์ อิ่นแสง  วันที่  11 พฤษภาคม 2018
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟฟิกดีไซน์,พนักงานคอมพิวเตอร์,ไอที วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : ชินวัฒน์ อิฐพิบูลย์ผล  วันที่  10 พฤษภาคม 2018
 93 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ การเงิน บัญชี วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวนันทนา บุญมา  วันที่  10 พฤษภาคม 2018
 58 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : โรงแรม วุฒิการศึกษา : ม.2
ชื่อ : สุพรรณี มอไธสง  วันที่  10 พฤษภาคม 2018
 80 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : น.ส.วารุณี นุธรรม  วันที่  10 พฤษภาคม 2018
 64 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1.ช่างคอมพิวเตอร์ 2.ช่างไอที 3.พนักงานไอที วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายอานนท์ เกษรพันธุ์  วันที่  10 พฤษภาคม 2018
 58 Views

1 2 3 Next

 Untitled Document
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   หางานหลัง 5ทุ่ม ค่ะ รับล้างจาน เฝ้าโรงแรม มีต่อค่ะ

   เรื่องบ้านในสไตร์คุณ.ต่อเติมงานเหล็ก.ปูน.ไม้.กันสาด.กั้นห้อง.รั้วบ้าน

   หางานโฟร์แมน

   รับสมัครพนักงานขับรถหกล้อ 1 ตำแหน่ง รถตู้ 1 ตำแหน่ง ด่วนๆๆๆ+++

   รับสมัครพนักงานขาย Internet Ais Fibre

   +++ รับสมัครพนักงานขาย ร้าน JIB คอมพิวเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย ด่วน !!!

   หางานช่วง22.00-8.00เช้าคับ

   รับสมัคร "ผู้จัดการขาย สาขาเชียงราย" ด่วน ๆ

   ด่วนนน!!!รับสมัครพนักงานร้าน boots เซนทรัลเชียงราย

   อิลิแกรนด์ คลินิกรับสมัครพนักงานขาย สาขาเชียงแสน

   รับจ้างขนของ ย้ายหอพัก เริ่มต้น 300-500 โทร 065-4172442

   รับสมัครพนักงานเติมน้ำมัน 1 คน ปั้มน้ำมันPTสาขาศรีทรายมูลวัน 310 บาท

   รับจ้างขนของย้ายหอพัก

   เด็ก 17 หางานทำเลี้ยงตัวเอง เรียน คับ

   รับเหมาต่อเติม สร้างบ้านครับ เชียงราย

   รับคนงานครับ(ด่วน)

   รับสมัคร พนง. ยกสินค้า ด่วน....

   รับสมัคร พนักงาน ธุรการ

   พี่เลี้ยงเด็กแถวไร่บุญรอด

   รับทำฝ้า เพดาน งานสี งานประปา งานเหล็กทุกชนิด

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com