"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าที่การเงินและบัญชี,ธุรการประสานงาน, เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.ฉัตรทริกา ทำสอาด  วันที่  17 กรกฎาคม 2018
 4 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานธุรการ งานสำนักงาน ออกพื้นที่ มีความหลากหลายของงาน คอมพิวเตอร์ได้ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายกฤษดา มารยาท  วันที่  17 กรกฎาคม 2018
 9 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุรัสวดี ดลโสภณ  วันที่  16 กรกฎาคม 2018
 13 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการประสานงาน วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาวจันจิรา ชัยนาม  วันที่  16 กรกฎาคม 2018
 26 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน/ธุรการ/เลขานุการ วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อ : เสาวรส หวาดเพ็ชร  วันที่  15 กรกฎาคม 2018
 21 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ควบคุมเครื่องจักรกล วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : ทิตย์ติศักดิ์ ไทยกรณ์  วันที่  14 กรกฎาคม 2018
 16 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ งานบริการต่างๆ งานเอกสารต่างๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตาี
ชื่อ : อภิสิทธิ์ แสนบุญยืน  วันที่  14 กรกฎาคม 2018
 28 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูสังคม,พนักงานประจำ, วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายบุพรัตน์ กาตาบุตร  วันที่  14 กรกฎาคม 2018
 18 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : นางสาววรีรัตน์ ขันคำ  วันที่  14 กรกฎาคม 2018
 22 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : หางานขอมีที่พักครับ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : อนาคิน อเนกชาติ  วันที่  14 กรกฎาคม 2018
 18 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายอนุสรณ์ ธีรเดชสหทรัพย์  วันที่  13 กรกฎาคม 2018
 29 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสพิชญา ปิยชาติพัชรกุล  วันที่  13 กรกฎาคม 2018
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/ล่าม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ทิพปภา ปวนสิงห์  วันที่  13 กรกฎาคม 2018
 37 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การเงิน ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวกรรณิการ์ เขื่อนคำ  วันที่  13 กรกฎาคม 2018
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานทุกอย่างค่ะ อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แต่งานที่ถนัดจะเป็นด้านกาแฟ วุฒิการศึกษา : ม.ต้น
ชื่อ : วันเพ็ญ บุญรัตน์  วันที่  13 กรกฎาคม 2018
 38 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการ ประชาสัมพันธุ์ จองตั๋ว ขายตั๋ว พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ไอรัตดา โพธิ  วันที่  12 กรกฎาคม 2018
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนังงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว เสาวณี สลาดถา  วันที่  12 กรกฎาคม 2018
 37 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว เสาวณี สลาดถา  วันที่  12 กรกฎาคม 2018
 29 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กุ๊ก ผู้ช่วยกุ๊ก งานบริการ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาววรัชยา อัมพุธ  วันที่  11 กรกฎาคม 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาวเบ็ญจวรรณ เผ่ากันทะ  วันที่  11 กรกฎาคม 2018
 29 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานขาย, ธรุการ, อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศุภวัฒน์ เกียรติสมาน  วันที่  11 กรกฎาคม 2018
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : นางสาวอมรรัตน์ อุดทัง  วันที่  11 กรกฎาคม 2018
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สรายุทธ์ ใจกล้า  วันที่  10 กรกฎาคม 2018
 53 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กุ๊ก​/พ่อครัว อาหาร​ ไทย​ หรือ ยุโรป วุฒิการศึกษา : ม​ ปลาย
ชื่อ : พิเชษฐ​ จอมสวรรค์  วันที่  10 กรกฎาคม 2018
 22 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จัดซื้อ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วราภรณ์ ปิตากรุณา  วันที่  09 กรกฎาคม 2018
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : พิมผกา บุญเป็ง  วันที่  09 กรกฎาคม 2018
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ เลขานุการ **ทำในออฟฟิต เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : กมลวรรณ สัมมานิตย์  วันที่  09 กรกฎาคม 2018
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จุฑาลักษณ์ แรงดี  วันที่  09 กรกฎาคม 2018
 22 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวสุภาวดี มาสุข  วันที่  09 กรกฎาคม 2018
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : IT Support วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : วีรชน ยี่ขอ  วันที่  08 กรกฎาคม 2018
 38 Views
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์/เภสัชกร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : นักกายภาพบำบัด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศิริลักษณ์ วิวัฒนะมงคล  วันที่  08 กรกฎาคม 2018
 29 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : it support วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วงศธร ยินดี  วันที่  08 กรกฎาคม 2018
 37 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Cook helper / Waitress / Bar วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จิรดา เรือนทอง  วันที่  08 กรกฎาคม 2018
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานที่เกี่ยวข้องกับช่าง และงานวิศวกรรม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กิตติธัช จำปา  วันที่  06 กรกฎาคม 2018
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ุธุรการ/ประสานงาน/บุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธัญญารัตน์ คำแสน  วันที่  06 กรกฎาคม 2018
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรควบคุมระบบความเย็นและโครงสร้างอาคาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กิตติพงษ์ กันทะวงศ์  วันที่  06 กรกฎาคม 2018
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : _ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นายฮิโรยูกิ ยามางุจิ  วันที่  05 กรกฎาคม 2018
 53 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย/ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณรงค์ โนจิต  วันที่  05 กรกฎาคม 2018
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : นักพัฒนาเว็บไซต์ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นายจักรพงศ์ ไชยมงคล  วันที่  04 กรกฎาคม 2018
 76 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การบริการอาหารและเครื่องดื่ม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวปรียาภรณ์ ใจใส  วันที่  04 กรกฎาคม 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อัญชลี มะณีโสม  วันที่  04 กรกฎาคม 2018
 62 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานเกียวกับซ่อมบำรุง วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นาย ธีรยุทธ สัตวิวัฒน์  วันที่  04 กรกฎาคม 2018
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ / บัญชี วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : อนัญญา ก้างออนตา  วันที่  04 กรกฎาคม 2018
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นาย อนุชา ราชคม  วันที่  04 กรกฎาคม 2018
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เชฟ/ทำอาหาร (งานอะไรก็ได้คะ) วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : ศุภลักษณ์ ปูสัญจร  วันที่  04 กรกฎาคม 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/พนักงานการเงิน/เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่สินเชื่อ /เจ้าหน้าที่การตลาด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายศราวุธ มงคล  วันที่  03 กรกฎาคม 2018
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายณัฐพงศ์ เทพคำใต้  วันที่  03 กรกฎาคม 2018
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : . วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
ชื่อ : นานยฮิโรยูกิ ยามางุจิ  วันที่  03 กรกฎาคม 2018
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บาริสต้า บริการลูกค้า ขายสินค้า แคชเชียร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธนนรินทร์ โยพนาศักดิ์  วันที่  03 กรกฎาคม 2018
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลขานุการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : มลทิพย์ คำน้อย  วันที่  02 กรกฎาคม 2018
 59 Views

1 2 Next

 Untitled Document
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับสมครพนักงาน (ตำแหน่ง เชฟทำอาหาร)

   รับสมัครงานห้างอภิสแควร์

   Dee Coffee รับสมัครแคชเชียร์ บาร์ริสต้า ประจำสาขาที่ห้างเอดิสันสรรพสินค้า

   ร้านอาหารโซเซรับสมัครเด็กเสริฟหญิง รายละเอียดด้านใน

   หาช่างเย็บผ้า ด่วน!!!!

   หางานทำ

   รับสมัครคนงานชาย2 ตำแหน่งทำงานโรงน้ำดื่ม ต.แม่อ้อ อ.พาน

   รับสมัครคนแบกอาหารกระสอบร้านเชียงรายอาหารสัตว์

   หางานประจำครับอายุ22 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ทางกราฟฟิกวิดีโอครับ

   รงแรมอิมพีเรียลฯเขารับไนท์ชิพนะ รู้ยัง

   หาที่ฝึกงาน ปวส.บัญชีคะ

   รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง

   บริษัท บริลเลี่ยน เบสท์ จำกัด รับธุระการ

   ปิดครับ ตัวแทนจำหน่ายติดตั้งแอร์ ในออฟฟิต เสนอราคามาได้เลยคับ รายละเอียดด้านใน

   ##โครงการบ้านสินธานี รับช่างทาสีรายวันมีงานตลอด##

   หางาน

   ร้านโพลาร์ รับสมัครผู้ร่วมงาน ประจำร้านกาแฟ-เบเกอรี่-อาหารเช้า

   รับสมัครช่างประจำโรงแรมเชียงรายแกรนฟอร์จูนเชียงราย(ลิตเติลดักเดิม)

   ***รับสมัครงานด่วน กลุ่มร้านอีโก้ 3 อัตราด่วนๆๆ สัมภาษณ์พร้อมลงงาน

   หางาน เพศหญิง20ปี

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com