สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
"chiangraifocus"
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กนกวรรณ ชำนาญ  วันที่  13 ธันวาคม 2017
 20 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน/ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต
ชื่อ : นางสาวณัฐสุดา วงค์ชัย  วันที่  13 ธันวาคม 2017
 20 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานออฟฟิต วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายพัชรดนับ แสงบุญ  วันที่  13 ธันวาคม 2017
 18 Views
ประเภทงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์/ล่าม/จองห้องพัก/ตั๋ว ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ไกด์ พนักงานต้อนรับ พนักงานห้องอาหาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุภาพร นัยติ๊บ  วันที่  12 ธันวาคม 2017
 22 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ขวัญหทัย เคนโยธา  วันที่  12 ธันวาคม 2017
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขับรถส่งของ วุฒิการศึกษา : ม3
ชื่อ : คณากฤช สุวรรณประภา  วันที่  11 ธันวาคม 2017
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พีซี พนักงานสต๊อกสินค้า พนักงานบริการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวผ่องนภา จันทาพูน  วันที่  09 ธันวาคม 2017
 62 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : หรือว่างานอื่นๆ วุฒิการศึกษา : มัธยมต้น 3
ชื่อ : นายพงษ์ศิริ ขันติการ  วันที่  08 ธันวาคม 2017
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี,ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย สิทธิกร บุตร์จันทร์  วันที่  08 ธันวาคม 2017
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี,พนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : รัชนีพร ก๋องแก่น  วันที่  08 ธันวาคม 2017
 71 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : พงษ์พัฒน์ สมสุริน  วันที่  07 ธันวาคม 2017
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การเงิน บัญชี ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวรุ่งนภา จันต๊ะ  วันที่  06 ธันวาคม 2017
 91 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วารุณี รักเจริญ  วันที่  05 ธันวาคม 2017
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เด็กเสริฟ/พนักงาน วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : ขวัญฤดี อาหยิ  วันที่  05 ธันวาคม 2017
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่บัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นิปากรณ์ จิ้งอี้  วันที่  04 ธันวาคม 2017
 72 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Nigth audit; พนักงานต้อนรับกะดึก วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นายธนกฤต ศิวัชภัทรพงค์  วันที่  04 ธันวาคม 2017
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : พรพนม ประทถมวงค์  วันที่  04 ธันวาคม 2017
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน เลขา การเงิน คอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : บธ.บ 4ปี
ชื่อ : นางสาว วรีรัตน์ ขันคำ  วันที่  04 ธันวาคม 2017
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี พนักงานธุรการ พนักงานโรงแรม วุฒิการศึกษา : ปริญญตรี
ชื่อ : ชาญลิขิต สุภาภรณ์ประดับ  วันที่  03 ธันวาคม 2017
 64 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน/ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : รัตนา ทำชาวนา  วันที่  03 ธันวาคม 2017
 76 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย หรือตรวจสอบการทุจริตภายใน วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นาย อภินันท์ สุนันต๊ะ  วันที่  03 ธันวาคม 2017
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี,แคชเชียร์,ธุรการทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว ศิลาพร เจริญศรี  วันที่  03 ธันวาคม 2017
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายเสาร์ ดวงอ้าย  วันที่  02 ธันวาคม 2017
 68 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขับรถ วุฒิการศึกษา : ปวช
ชื่อ : นายเจริญชัย สินคำมี  วันที่  02 ธันวาคม 2017
 79 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ตำแหน่งที่เหมาะสม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายมนตรี ศรีษะ  วันที่  01 ธันวาคม 2017
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขับรถ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : ปัญณฑัต จิตต์มโนวรรณ  วันที่  01 ธันวาคม 2017
 60 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า/สิ่งทอ/designer ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขาย วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นางสาว อ้อมบุญ บุตรตะคุ  วันที่  30 พฤศจิกายน 2017
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป, การเงิน,ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธนัญญา ธรรมใจ  วันที่  30 พฤศจิกายน 2017
 74 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : วิทยา อุ่นศรี  วันที่  29 พฤศจิกายน 2017
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นายดำรง แซ่จุง  วันที่  29 พฤศจิกายน 2017
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 12 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่าง,คอมพิวเตอร์ หรือที่เหมาะสมกับเรา วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สาธร โพธิ์ทอง  วันที่  29 พฤศจิกายน 2017
 79 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟฟิกออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ประทุมพร มะกอกคำ  วันที่  29 พฤศจิกายน 2017
 83 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ บัญชี การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : นางสาวณัฐธิดา โสภณ  วันที่  28 พฤศจิกายน 2017
 92 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน/ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวนารี อุดา  วันที่  27 พฤศจิกายน 2017
 83 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Programmer / System Admin / Computer Engineering วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จตุพงศ์ วงค์ษา  วันที่  27 พฤศจิกายน 2017
 85 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายเดชา นามสาม  วันที่  26 พฤศจิกายน 2017
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลขานุการ,ธุรการ,ประสานงาน,พนักงานOffice,โรงแรม,พนักงานประจำShop,ฯลฯ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : เอราวัตร รอบสิงขรพันธ์  วันที่  25 พฤศจิกายน 2017
 81 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ,การตลาด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ.
ชื่อ : ปณิธาน ยศวงศ์ใจ  วันที่  25 พฤศจิกายน 2017
 71 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างไฟฟ้า/ตรวจสอบระบบไฟฟ้า/ออกแบบระบบไฟฟ้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย สมนึก หม่อโป๊ะกู่  วันที่  24 พฤศจิกายน 2017
 69 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาววนิดา กันทะวิชัย  วันที่  24 พฤศจิกายน 2017
 88 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี การเงิน , พนักงานธุรการ , พนักงานรับประกัน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวภัทนีญาวรรณ พันธ์พิบูลย์  วันที่  24 พฤศจิกายน 2017
 84 Views
ประเภทงานที่สนใจ : วิจัย/วิเคราะห ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานวิจัย/วิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ลลิตสลา ไชยยา  วันที่  24 พฤศจิกายน 2017
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์/ล่าม/จองห้องพัก/ตั๋ว ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับโรงแรม, Booking, ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายกฤษณกันท์ นวลแขว่ง  วันที่  24 พฤศจิกายน 2017
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวณัฐธิดา พิมสาร  วันที่  23 พฤศจิกายน 2017
 94 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : สุวิสา วงค์จันทร์เสือ  วันที่  22 พฤศจิกายน 2017
 91 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูผู้สอน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นนท์ ศรีวิชัย  วันที่  22 พฤศจิกายน 2017
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานพาทไทม์ฺ พนักงานคลัง จัดส่งสินค้า วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : บารมี พิชัยยา  วันที่  22 พฤศจิกายน 2017
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 27 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : รับเลี้ยงดูแลเด็กชั่วคราว ที่บ้านตนเอง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี มสธ.2531
ชื่อ : นงเยาว์ ลาภใหญ่  วันที่  22 พฤศจิกายน 2017
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทำบัญชี วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาวชิราภรณ์. อกกว้าง  วันที่  21 พฤศจิกายน 2017
 80 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ เลขา ผู้จัดการ รองผู้จัดการ พนักงานโรงแรม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายนิจนิรันดร์ อานันธิ  วันที่  21 พฤศจิกายน 2017
 58 Views

1 2 Next

 Untitled Document
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2560 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   0โทร0922791935เจ๊หนึ่ง หาคนงานด่วน ขายตามสั่งในวิลัยเทคนิคเชียงราย

   รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดจำนวนมาก

   #( หางานทำ ปวส ชาย)#

   รับสมัครพนักงานขับรถ+ขาย

   รับสมัคพนักงานช่วยขายของตามตลาดนัด ด่วน

   หาที่ดิน ริมกก ดอยฮาง 1_2ไร่ค่ะ

   หจก.รุ่งทรัพย์ วอเตอร์เวอร์ค รับสมัครช่างไฟฟ้า ด่วน!

   บริการติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข ฝ้าเพดานทุกประเภท ราคาถูกครับ

   จำหน่าย รับติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซม งานผ้าใบ กันสาด เต๊นท์สนาม ทุกชนิด ราคาถูกครับ

   หางานทำแถวแม่จันคะ อายุ29 วุฒิม.3 งานอะไรก็ได้คะพร้อมเริ่มงาน

   บริษัท นครพิงค์ ออโตเมชั่น ซีเคียว ริตี้ ไอ.ที ความต้องการรับสมัครพนักงาน

   รับสมัคร คนยกของและขับรถ 2คน

   บริบาลชุมชนเชียงราย รับสมัครงาน (ธุรการ, graphic design)

   รับสมัครพนักงานขับรถประเภท2

   ++++++รับสมัครช่างติดฟิล์ม,ช่างกระจกรถยนต์+++++PS2autoglass เชียงราย

   ด่วน รับสมัคร ช่างซ่อมมอไชค์1ตำแหน่ง วุฒิ ม3 ขึ้นไป

   ร้านไอที ปริ้นเตอร์เซอร์วิส รับสมัครผู้ช่วยช่างคอมฯ 1 อัตรา

   หางานครับ รายวันก็ดี หรืองานประจำก็ได้ครับ

   รับสมัคร พนักงาน1ตำแหน่ง

   รับสมัครพนักงานเสริฟร้านก๋วยตี๋ยว

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com