"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : โฟร์แมน วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : ปุญยริก นันติ  วันที่  22 ตุลาคม 2018
 3 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : หางานที่ทำงาน 08.00 -17.00 หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุกนักขัต วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : อรอนงค์ คีรีแก้ว  วันที่  22 ตุลาคม 2018
 8 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า ขายของ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว ชลธิชา อ่อนเจริญ  วันที่  21 ตุลาคม 2018
 12 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ลูกจ้างทั่วไป วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
ชื่อ : วิศวกร มาชม  วันที่  19 ตุลาคม 2018
 22 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : สโตรคลังสินค้า วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : อาคม ปัญญาดี  วันที่  19 ตุลาคม 2018
 23 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน/HR วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ณัฐพงษ์ วิชัยคำ  วันที่  19 ตุลาคม 2018
 21 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานธุรการ งานบุคคล ติดต่อประสานงาน ฝึกอบรม วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : สราวุฒิ สมจิตต์  วันที่  18 ตุลาคม 2018
 15 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อม, QC, QA, R&D, หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณัฏฐณิชา ไชยวงศ์  วันที่  18 ตุลาคม 2018
 27 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : สุกัญญา ใจเย็น  วันที่  18 ตุลาคม 2018
 25 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ด้านสินเชื่อ,การเงิน,พนักงานบริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสุภาพร นิ่มนวล  วันที่  17 ตุลาคม 2018
 29 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวปวีณา ปากหวาน  วันที่  17 ตุลาคม 2018
 28 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยผู้จัดการ/พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณรงค์ โนจิต  วันที่  17 ตุลาคม 2018
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประสานงาน,ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พจนีย์ ทัศนาวงค์  วันที่  16 ตุลาคม 2018
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : อุทิศ เกิดงาม  วันที่  16 ตุลาคม 2018
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างซ่อมบำรุง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วรากร ชัยมงคล  วันที่  16 ตุลาคม 2018
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : IT Support / ธุรการ / โปรแกรมเมอร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณรงค์เดช ภารสุวรรณ์  วันที่  15 ตุลาคม 2018
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : โฟร์แมน วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : กฤษฎา หงษ์สวัสดิ์  วันที่  15 ตุลาคม 2018
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จัดซื้อ/ธุรการ/บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ฐิติรัตน์ รักธีรภาพ  วันที่  14 ตุลาคม 2018
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยผู้จัดการ/เลขานุการ/บัญชี/เศรษฐศาสตร์/ธนาคาร วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : อารีรัตน์ ช่างถ่าย  วันที่  13 ตุลาคม 2018
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ไม่เกี่ยงงานค่ะจะเป็นหลักการหรือสายบันเทิงพร้อมรับค่ะ วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : นายกันทรากร เตชะฟอง (สาวสอง)  วันที่  11 ตุลาคม 2018
 53 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างเทคนิค วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นายอลงกรณ์ อภินันทสี  วันที่  11 ตุลาคม 2018
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Ui/UX and web developer วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : นายศุภกฤต สิงห์เสน  วันที่  11 ตุลาคม 2018
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลขา ธุรการ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กนกกานต์ ชุ่มเมืองเย็น  วันที่  09 ตุลาคม 2018
 77 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ที่ปรึกษาด้านงานบริการ SA ,พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : พีระวิทย์ จรูญวิทย์  วันที่  09 ตุลาคม 2018
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครู วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศิวพร อินทะจักร  วันที่  08 ตุลาคม 2018
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ปรียานุช บั้งเงิน  วันที่  08 ตุลาคม 2018
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยครู เสิร์ฟ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อัษฎาวุธ มหายศนันท์  วันที่  07 ตุลาคม 2018
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : รับทำงานวิจัย/งานวิชาการ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : กมลลักษณ์ ด้วงวิเศษ  วันที่  07 ตุลาคม 2018
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทำได้หมด วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นายศจีรมณ์ ไชยพรหม  วันที่  07 ตุลาคม 2018
 95 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ บัญชี การเงิน ฯ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวนันทนา กันติํ๊บ  วันที่  07 ตุลาคม 2018
 71 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน/วิชาการ/หรืออื่นๆตามความเหมาะสม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายรัฐพนธ์ เลาสัตย์  วันที่  06 ตุลาคม 2018
 53 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานธุรการ เลขาณุการ ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวนฤมล เกาะเวียน  วันที่  06 ตุลาคม 2018
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จิรกิตต์ แก้วเพชร  วันที่  05 ตุลาคม 2018
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่บุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พิสิฐ อินสาร  วันที่  05 ตุลาคม 2018
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : IT Support วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธนกร ยอดสุวรรณ  วันที่  05 ตุลาคม 2018
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/บัญชี/คอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาววรีรัตน์ ขันคำ  วันที่  05 ตุลาคม 2018
 78 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/ประสาน/ลูกค้าสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นพมณี วรรณสังข์  วันที่  04 ตุลาคม 2018
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/ จัดซื้อ/ประสานงาน วุฒิการศึกษา : 2558
ชื่อ : ธัญญารัตน์ คำแสน  วันที่  03 ตุลาคม 2018
 74 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สาวิตรี ศรีบุญชู  วันที่  02 ตุลาคม 2018
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คอลเซ็นเตอร์ ลูกค้าสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ไอรัตดา โพธิ  วันที่  02 ตุลาคม 2018
 76 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร์กราฟิก วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สิทธิพงษ์ นามวงศ์  วันที่  02 ตุลาคม 2018
 67 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
ชื่อ : นางสาวสุภาพร รักษ์พงค์  วันที่  02 ตุลาคม 2018
 60 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน พนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวศิริลักษณ์ กันแก้ว  วันที่  01 ตุลาคม 2018
 68 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การตลาด/คอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นายปริญญาวัฒน์ จันทร์แสงกุล  วันที่  01 ตุลาคม 2018
 60 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แคชเชียร์ ,เลขานุการ,ธุรการ,คอมพิวเตอร์,พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปวส.2
ชื่อ : นางสาวมณีวรรณ จันทร์วงค์  วันที่  01 ตุลาคม 2018
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คลังสินค้า โลจิสติกส์ ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว ศศิภา จันแปงเงิน  วันที่  29 กันยายน 2018
 62 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ไกรวิชญ์ สุภาวษิต  วันที่  29 กันยายน 2018
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่งที่ว่าง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวธัญเรศ ราญรอน  วันที่  29 กันยายน 2018
 95 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างคอมพิวเตอร์,ขับรถส่งของ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นายสุพศิน พินโยฤทธิ์  วันที่  28 กันยายน 2018
 74 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานด้านบัญชี วุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
ชื่อ : นางสาวคำจันทร์ ใจสะอาด  วันที่  27 กันยายน 2018
 102 Views

1 2 Next

 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับ ร.ป.ภ วุฒฺฺฺิม.3 ค่าแรง305-450บาท0864303397

   หสม.ขวัญยืนการค้า รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศ 2ตำแหน่ง

   รับสมัคร คนขับรถโม่ปูน 1 ตำแหน่ง

   รับผู้ช่วยทันตแพทย์8,000-10,000++ค่าอาหาร+OT

   รับสมัคร พนักงาน 7-11 สาขา ปตท.แม่ฟ้าหลวง นางแล เชียงราย จำนวน หลาย อัตรา

   รับสมัคร พนักงาน 7-11 สาขา ปตท.แม่สาย , ห้วยไคร้ , บ้านถ้ำ จำนวน หลาย อัตรา

   รับสมัคร พนักงาน 7-11 สาขา ปตท.แม่สาย จำนวน หลาย อัตรา

   รับสมัคร รองผู้จัดการ โรงแรมเดอะวิลล่าเชียงราย 1 ตำแหน่ง

   รับสมัครช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน/ซ่อมบำรุงทั่วไป ด่วนๆๆๆๆ

   เฉลิมพลบาดาล ต้องการรับสมัครคนงานชาย 2 ตำแหน่ง

   รับสมัครครูสอนคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง ด่วน!!!!!!!

   มูลนิธิชนเผ่าลุ่มน้ำโขง รับสมัครพ่อบ้าน 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก

   รับสมัครงาน Part Time พร้อมเริ่มงาน

   ด่วน บริษัท MSP Interfood 2015 จำกัด รับสมัครพนักงานคลังสินค้า และการตลาด

   รับสมัคร VDO. Editor (1 ตำแหน่ง)

   รับสมัคร Graphic Designer (1ตำแหน่ง)

   หางานขับรถครับ

   รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาด ด่วน!

   ด่วน!!! ต้องการพนักงานตัดแต่งเนื้อโคขุน (Butcher)

   รับสมัครพนักงาน ด่วน!!!!!! สถานีน้ำมันปิยะพรแม่ฟ้าหลวง (ปตท.)

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com