"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เกษตร วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ณัฐฑริกา สุนทราวิรัตน์  วันที่  12 ธันวาคม 2019
 18 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการ,การเงิน,สินเชื่อ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : พิชิต ชื่นใจ  วันที่  12 ธันวาคม 2019
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/ขาย/ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายจักรกฤษ์ โพธิแก้วกฤษณะ  วันที่  09 ธันวาคม 2019
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี ปี4
ชื่อ : นางสาวอำภา ผลจำลอง  วันที่  09 ธันวาคม 2019
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี /การเงิน/ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ปรียานุช บั้งเงิน  วันที่  09 ธันวาคม 2019
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานเสริฟ,พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : Nitisad Kaewsai  วันที่  07 ธันวาคม 2019
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์/ล่าม/จองห้องพัก/ตั๋ว ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทั่วไป วุฒิการศึกษา : เกรด9.
ชื่อ : Prathida Luangsorn  วันที่  04 ธันวาคม 2019
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/ธรุการทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวศศิวรรณ อวดครอง  วันที่  04 ธันวาคม 2019
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟแวร์ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : ไชยวัฒน์ สิทธิเลิศ  วันที่  04 ธันวาคม 2019
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บาริสต้า,ผู้ช่วยบาริสต้า วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : คเณศ ชุมภูอินทร์  วันที่  03 ธันวาคม 2019
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ /ประสานงาน/บุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.ธัญญารัตน์ คำแสน  วันที่  03 ธันวาคม 2019
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการทั่วไป/บุคคล/จัดการเอกสาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วีกิจ​ ดวงเหมือง  วันที่  02 ธันวาคม 2019
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เด็กเสริฟ,บาริสต้า ,แคชเชีย, วุฒิการศึกษา : ป.6
ชื่อ : Samila Saetem  วันที่  02 ธันวาคม 2019
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศักดินนท์ มูลคำ  วันที่  02 ธันวาคม 2019
 38 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บริการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวรัชนีกร กันทะทอง  วันที่  02 ธันวาคม 2019
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานส่งพัสดุ/ ขับรถ/ช่างเทคนิค วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรชั่นสูง
ชื่อ : วิทวัฒน์ คิดดี  วันที่  30 พฤศจิกายน 2019
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธิษณกฤษณ์ อินชัย  วันที่  30 พฤศจิกายน 2019
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ,ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นาย คเณศร์ ชุมภูอินทร์  วันที่  30 พฤศจิกายน 2019
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/การเงิน หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวจิรัชญา เสียงใส  วันที่  30 พฤศจิกายน 2019
 58 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผุ้ช่วยกุ๊ก วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว พรพฤกษา อกผาย  วันที่  29 พฤศจิกายน 2019
 115 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การเงิน / การบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวรัตนา โสกเชือก  วันที่  28 พฤศจิกายน 2019
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จารุวรรร จงกล  วันที่  27 พฤศจิกายน 2019
 38 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อาภากร ดีศิริ  วันที่  26 พฤศจิกายน 2019
 64 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ Freelance และงาน Part-Time วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : จักรพงศ์ ไชยมงคล  วันที่  26 พฤศจิกายน 2019
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่การเงิน/คลังสินค้า(storekeeper)/พนักงานขาย/สินเชื่อ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นลินี นรสาร  วันที่  26 พฤศจิกายน 2019
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานเซอร์วิส,พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษา : 2560
ชื่อ : นิติศาสตร์ แก้วใส  วันที่  26 พฤศจิกายน 2019
 69 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณัฐกานต์ ธรรมอุโมง  วันที่  26 พฤศจิกายน 2019
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิชาการ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาวปรีดาภรณ์ สุวรรณดี  วันที่  26 พฤศจิกายน 2019
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 12 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : it support ช่างคอม การตลาดออนไลน์ ดูNETWORK วุฒิการศึกษา : ป ตรี
ชื่อ : วีระชาติ แสนยอด  วันที่  25 พฤศจิกายน 2019
 67 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย แคชเชียร์ วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นางสาวสุภาพร รักษ์พงค์  วันที่  25 พฤศจิกายน 2019
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบริการ งานธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พัชรินทร์ ยะถา  วันที่  24 พฤศจิกายน 2019
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวณปภัช สุนทรประดิษฐ  วันที่  24 พฤศจิกายน 2019
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน​ประจำ วุฒิการศึกษา : ปริญญา​ตรี​
ชื่อ : จันทร์จิรา​ ปันเขื่อนขัติ  วันที่  23 พฤศจิกายน 2019
 91 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : มล ลุงแสง  วันที่  22 พฤศจิกายน 2019
 74 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จัดซื้อ,คลังสินค้า,นำเข้า-ส่งออก,ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสุจิตตรา เครือเทพ  วันที่  22 พฤศจิกายน 2019
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/พนักงานการตลาด/ธุรการประสานงาน วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่อ : นางสาวพิมประภา ใจสาร  วันที่  22 พฤศจิกายน 2019
 89 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน ฐัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวประภัสสร แก้วลอยเลิศ  วันที่  21 พฤศจิกายน 2019
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การบัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวณัชธีรดา ดอนชัย  วันที่  21 พฤศจิกายน 2019
 73 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนังานต้อนรับ/บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : นางสาว ยาใจ ไชยแก้ว  วันที่  20 พฤศจิกายน 2019
 67 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชีทั่วไป วุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ชื่อ : นางสาว จารุวรรณ มัฆวาล  วันที่  20 พฤศจิกายน 2019
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายการตลาด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว ปิยธิดา คำราช  วันที่  19 พฤศจิกายน 2019
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวนุชวรา มีชัย  วันที่  18 พฤศจิกายน 2019
 109 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างภาพ/โฆษณา/creative ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟฟิกส์ ดีไซน์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วีรศักดิ๋ มัสเยาะ  วันที่  18 พฤศจิกายน 2019
 100 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายพงศธร ตันกุล  วันที่  17 พฤศจิกายน 2019
 86 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายชินวิวัฒน์ ตันกูล  วันที่  15 พฤศจิกายน 2019
 67 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรโยธา วุฒิการศึกษา : ปริณญาตรี
ชื่อ : นายณรงค์ฤทธิ์ อ้อยกลาม  วันที่  15 พฤศจิกายน 2019
 63 Views

1

 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   Happy City Golf & Resort อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เปิดรับสมัครงาน

   รับสมัครงาน ตำแหน่งเขียนแบบ จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วนๆๆ

   หจก.ย่งหลีเส็ง (1994) ตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง SCG

   งาน งาน งาน

   รับสมัครพนักงานขายประจำบริษัททรู 15000+++

   ประกันชีวิตเบี้ยหลักพันคุ้มครองหลักล้าน

   รับสมัครบาริสต้าหญิง

   รับสมัครพนักงาน ทำงานเกสเฮ้าส์ใกล้ท่ารถเก่า 1 อัตรา ยังรับอยู่นะคะ

   รับออกแบบต่อเติมบ้าน ทาวเฮ้าล์ ตึกแถว ทีจอดรถในสไตล์ใหม่ๆโทร063-3163480

   รับสมัครพนักงานขายโครงการ บ้านจัดสรร 2 ตำแหน่ง ด่วน

   หางานประจำ เป็นช่างซ่อมและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

   ด่วน!! ประกาศรับสมัครพนักงานช่างไฟฟ้า

   หางานทำ ขับแบคโฮได้6ล้อได้

   รับสมัครงานด่วน!

   โรงเเรมนายญ่า รับสมัครพนักงาน

   รับซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น ปั๊มน้ำ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไฟฟ้า ปะปา งานเหล็ก จิปาถะ

   บริการ รับทำความสะอาดหอพัก (พาร์ทไทม์)

    รับสมัครคนงานผู้ชาย คร้บ

   ( ปิดกระทู้ได้คะ ...ขอบคุณคะ)รับสมัครพนักงานหญิง สำหรับทำงานไปรษณีย์

   อยากทำงานบนเรือสำราญปรึกษาเราได้ !! (ศูนย์แนะแนวอาชีพเรือสำราญเชียงราย)

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com