สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
ดูเว็บโทนสีปกติ
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อัญชลี ตุ้ยแพร่  วันที่  20 ตุลาคม 2017
 15 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบริการ ธุรการ แคชเชียร์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย นิจนิรันดร์ อานันธิ  วันที่  19 ตุลาคม 2017
 23 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ควบคุม/ประกันคุณภาพ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศิรดา ใบผ่อง  วันที่  19 ตุลาคม 2017
 18 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บันทึกข้อมูล งานเอกสาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จุฬารัตน์ นันติ  วันที่  19 ตุลาคม 2017
 20 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ดูแลเครื่องจักรในสายการผลิต วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายวิสุทธิ์ พุทธเมฆ  วันที่  18 ตุลาคม 2017
 21 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พรพนม ประทุมวงค์  วันที่  18 ตุลาคม 2017
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบริการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายวีรพล ศีธิ  วันที่  17 ตุลาคม 2017
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานตามรถ วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นาย ธนากร ชะดาวุฒิ  วันที่  17 ตุลาคม 2017
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ปวช
ชื่อ : นายจีรพงษ์ จำปา  วันที่  16 ตุลาคม 2017
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์/ล่าม/จองห้องพัก/ตั๋ว ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานด้านการบริการ งานโรงแรม บริษัททัวร์ ด้านเอกสาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายกฤษณกันท์ นวลแขว่ง  วันที่  15 ตุลาคม 2017
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบริการประจำShop, โรงแรม, พนักงานOffice วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : เอราวัตร รอบสองขรพันธ์  วันที่  15 ตุลาคม 2017
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายบุคคล ประชาสัมพันธ์ เซลล์ วุฒิการศึกษา : 2559
ชื่อ : กิตติยา ยี่นันต๊ะ  วันที่  15 ตุลาคม 2017
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างภาพ/โฆษณา/creative ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟิกดีไซน์ / การตลาด / ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : เพชรรัตน์ จันตา  วันที่  15 ตุลาคม 2017
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นาย วราวุธ วังวล  วันที่  14 ตุลาคม 2017
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กุนญาฤทธิ์ ตายา  วันที่  13 ตุลาคม 2017
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายกิจกรรม หรือMCดูแลลูกค้า หรือการตลาดก็ได้คะ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวมินทร์ตรา ปัญญาคำ  วันที่  12 ตุลาคม 2017
 60 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี,พนักงานธุรการ,พนักงานฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายศราวุธ มงคล  วันที่  12 ตุลาคม 2017
 69 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่าง วุฒิการศึกษา : ปวช
ชื่อ : ชัยวัฒน์ มหิทธิ  วันที่  12 ตุลาคม 2017
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บุคคล, ธุรการ, บริหารงานทั่วไป, สินเชื่อ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กรวิทย์ เครือกลางรงค์  วันที่  12 ตุลาคม 2017
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างภาพ/โฆษณา/creative ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Graphic design, ช่างภาพ, ธุรการ, การตลาดออนไลน์, Admin วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : คชรักษ์ ศิริวงค์  วันที่  12 ตุลาคม 2017
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวนันทฉัตร ต่างใจ  วันที่  12 ตุลาคม 2017
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี,แคชเชียร์,บาริสต้า วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : วัชราภรณ์ วจนะประเสริฐ  วันที่  12 ตุลาคม 2017
 58 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ บัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศรันย์รัชต์ อุ่นชาติ  วันที่  12 ตุลาคม 2017
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว สมฤทัย กันทะลา  วันที่  11 ตุลาคม 2017
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผลิตและควบคุมคุณภาพ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : มุนินทร์ ไพยราช  วันที่  11 ตุลาคม 2017
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวปวีณา ปากหวาน  วันที่  10 ตุลาคม 2017
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/การเงิน/ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว เสาวภา ฟองฝั้น  วันที่  10 ตุลาคม 2017
 67 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี /การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาววราพรรณ์ ปันเขื่อนขัติ  วันที่  10 ตุลาคม 2017
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานเอกสาร บริการ/ตอนรับ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ช่อผกา มาลา  วันที่  10 ตุลาคม 2017
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี ,ธุรการ,ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายศราวุธ มงคล  วันที่  09 ตุลาคม 2017
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แคชเชียร์ งานโรงแรม วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : น.ส พิมพ์ประไพ คำแก่น  วันที่  09 ตุลาคม 2017
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นายพร้อมสิน นาซ้าย  วันที่  09 ตุลาคม 2017
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบริการทุกประเภท (สะดวกทำงานตั้งแต่เวลา 19.30 น.เป็นต้นไปครับ) วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย ภาณุพัฒน์ จันสีลา  วันที่  09 ตุลาคม 2017
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ไฟฟ้า วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : เฉลิมพันธ์ เช่ว์สุวรรณวิไล  วันที่  08 ตุลาคม 2017
 71 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานประจำ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : เอราวัตร รอบสิงขรพันธ์  วันที่  08 ตุลาคม 2017
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการพิมพ์งาน พิมพ์เอกสาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวโสภิดา ตารินทร์  วันที่  07 ตุลาคม 2017
 98 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรไฟฟ้า ,ช่างไฟฟ้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายกิตติพงษ์ เมืองมา  วันที่  06 ตุลาคม 2017
 87 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การขาย ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวนารีนาฏ ปันคำ  วันที่  06 ตุลาคม 2017
 95 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ บริการ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : 2548
ชื่อ : นายผลชัย อายุยืน  วันที่  05 ตุลาคม 2017
 62 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบริการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภาณุพัฒน์. จันสีลา  วันที่  05 ตุลาคม 2017
 76 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เซอร์วิช วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : นางสาวคนึงนิจ พวงมาลา  วันที่  05 ตุลาคม 2017
 72 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/สื่อสารมวลชนงานข่าวสารคดี วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : นายวัชระ โนพะเส้า  วันที่  05 ตุลาคม 2017
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/งานด้านเอกสาร/ฝ่ายบุคคล/อื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : นางสาวสุณีย์ ธรรมวงค์  วันที่  05 ตุลาคม 2017
 80 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานธุรการ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ทศพร อินโน  วันที่  05 ตุลาคม 2017
 62 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี / พนักงานการเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จิตรทิวา สุขจิตต์  วันที่  03 ตุลาคม 2017
 115 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการสำนักงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวณัฐฐา นพวงศ์  วันที่  03 ตุลาคม 2017
 89 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : กัญญาภัทร อินแถลง  วันที่  02 ตุลาคม 2017
 103 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จัดสินค้าตามออเดอร์ลูกค้า จัดของ วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : นายกันต์ธร บินอับดุลมานับ  วันที่  02 ตุลาคม 2017
 100 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ร้านอาหาร - เครื่องดื่ม วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : นายกันต์ธร บินอับดุลมานับ  วันที่  02 ตุลาคม 2017
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายเบี้ยประกัน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางอัมพิกา อินทร์สุวรรณ์  วันที่  02 ตุลาคม 2017
 90 Views

1 2 Next

 Untitled Document
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2560 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   ร้านโพลาร์ รับสมัครพนักงานประจำร้านกาแฟ,เบเกอรี่,อาหารเช้า

    รับสมัครบุคลากรประจำออฟฟิตสาขาตัวเมืองเชียงราย - แม่สาย 5 อัตตรา

   รับซักรีดราคากันเอง

   หาช่าง กล้องวงจรปิด CCTV ระบบ Network ด่วน !!!

   ...... ร้านอาหารไทย สวัสดี(ในไนท์บาร์บาร์) รับสมัคร พนักงานชาย ( เสิร์ฟ )

   รับ ร.ป.ภ วุฒฺฺฺิม.3จุดบ้านดู่1คนแม่ฟ้าหลวง1คนหญิงค่าแรง305-450แม่บ้าน15คน330บาท

   โรงงานน้ำดื่มซีอาร์ มิราเคิล รับสมัครพนักงานส่งน้ำ ชาย 4 คน

   หางาน ช่างคับ. เชื่อมเหล็ก พอได้

   หางาน ช่างคับ. เชื่อมเหล็ก พอได้

   รับสมัครเจ้าที่ประจำสำนักงาน ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ (พื้นที่เชียงราย)

   อยากได้ช่างฉาบปูนครับ

   หางานทำครับวุติม.3 อายุ24ชาย พร้อมเริ่ม

   รับสมัครพนักงาน ด่วน! บริษัท น้ำแข็ง-น้ำดื่มสากล(1980)จำกัด

   รับพนักงาน ช่างติดตั้งแอร์และไฟฟ้า

   สมาคมขัวศิลปะ รับสมัครพนักงาน ฝ่ายนิทรรศการ

   ร้านยา อนุรักษ์เภสัช ป่าก่อ รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

   รับสมัครคนช่วยงานลอยกระทง1-3พย.วัน350 บาท.จำนวน3 คน

   หางาน part time ครับ

   ร้านเดนฟิชชิ่ง รับสมัคพนักงาน1ตำเเหน่ง ขับรถยนต์เป็น

   รับตัดต้นไม้ ตอนต้นไม้ ตัดแต่ง (เชียงราย)

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com