สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : สะดวกทุกตำแหน่งครับ วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย จบ 5ตุ.ค2548 เกรดเฉลี่ย3.21
ชื่อ : นาย ธัญเทพ บัวแก้ว  วันที่  26 มิถุนายน 2017
 6 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : System Engineer, R&D, Embedded System, Web programmer วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อ : นายธันยกานต์ รุ่งสว่าง  วันที่  26 มิถุนายน 2017
 9 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานคลังสินค้า วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นาย ภูวนาถ วงศ์ชัย  วันที่  26 มิถุนายน 2017
 8 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนง.โรงแรม วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นายเอกนรินทร์ ตันติ๊บ  วันที่  26 มิถุนายน 2017
 7 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วันชัย พรมวิภา  วันที่  25 มิถุนายน 2017
 18 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี,admin,ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวอธิชา ยอดเงิน  วันที่  25 มิถุนายน 2017
 19 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานธุรการ สารบรรณ คอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศิริพร แฮดคำแหยม  วันที่  24 มิถุนายน 2017
 18 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี ธุรการยัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส. ปิยรัตน์ อินเต็ม  วันที่  24 มิถุนายน 2017
 19 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลขานุการ ธุรการทั่วไป ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศิราพร ก้อนศิลา  วันที่  23 มิถุนายน 2017
 27 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ หรืองานอื่นๆ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ศรินทร์ทิพย์ พรมจันทร์  วันที่  22 มิถุนายน 2017
 29 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : PC, พนักงานขาย ,Barista วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : สุทธิรักษ์ ณ บรรพต  วันที่  22 มิถุนายน 2017
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : นิติกร เสมียนทนาย พนักงานธุรการ เอกสาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธนชัย คงหิรัญ  วันที่  22 มิถุนายน 2017
 23 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานทุกประเภทที่รับวุฒิม.3ค่ะ วุฒิการศึกษา : มัธยมต้น
ชื่อ : นัทธมน ปันตา  วันที่  22 มิถุนายน 2017
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : วิจัย/วิเคราะห ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์จากการเกษตร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายชินกฤต ศรีนวล  วันที่  22 มิถุนายน 2017
 19 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แล้วทางบริษัท วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วีระศักดิ์ มโนวรรณ  วันที่  21 มิถุนายน 2017
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ลูกค้าสัมพันธ์ งานบริการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นฤมล คำแก่น  วันที่  21 มิถุนายน 2017
 37 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ พนักงานขายตั๋ว บิรการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภาณุ ติ๊บก๋า  วันที่  21 มิถุนายน 2017
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ได้ทุกอย่างครับ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : นาย อานนท์ ชัยศิริ  วันที่  21 มิถุนายน 2017
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ งานบุคคล ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวคำนวน หน่อแสง  วันที่  21 มิถุนายน 2017
 23 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ, บริการลูกค้า , ประสานงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วนิดา จินาติ๊บ  วันที่  21 มิถุนายน 2017
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุภรัตน์ สุริยาวงค์  วันที่  21 มิถุนายน 2017
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวอรินทร์ดา ราชเนตร  วันที่  21 มิถุนายน 2017
 19 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการ , ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : ณัฐกัน คำปิงยอด  วันที่  21 มิถุนายน 2017
 23 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการจัดทำเอกสารทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวนิภาวัลย์ บุญเรือง  วันที่  20 มิถุนายน 2017
 22 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานด้านสังคมสงเคราะห์ งานธุรการเอกสารทั่วไป ติดต่อประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวเกศรินทร์ แสนนอ  วันที่  20 มิถุนายน 2017
 21 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี,พนักงานการเงิน, วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว อัลิปรียา ใหม่วงค์  วันที่  20 มิถุนายน 2017
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ปิยภัทร มาไทย  วันที่  20 มิถุนายน 2017
 19 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 9 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายวินัย การะวงค์  วันที่  20 มิถุนายน 2017
 28 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานด้าน Ngo สังคมสงเคราะห์ และงานธุรการจัดทำเอกสารทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาววราพร จอมสว่าง  วันที่  20 มิถุนายน 2017
 20 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายเด่นสุริยา ป๊อกยะดา  วันที่  19 มิถุนายน 2017
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การเงิน บัญชี สินเชื่อ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว เปรมฤทัย ทองคำ  วันที่  19 มิถุนายน 2017
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เขียนแบบ/ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เขียนแบบ ออกแบบ งานที่ใช้การวาด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตร
ชื่อ : นาย สมภัตต์ อิ่นแสง  วันที่  19 มิถุนายน 2017
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์/เภสัชกร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยเภสัช /คลินิค/ โรงพยาบาล งานธุการการทั่วไป วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : พิมพ์นิภา คำน้อย  วันที่  19 มิถุนายน 2017
 27 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาบัญชี , พนักงานตรวจสอบ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : เมฑาพร คุณสาร  วันที่  19 มิถุนายน 2017
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์/เภสัชกร ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาววันวิสา มาตรเลิง  วันที่  19 มิถุนายน 2017
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : นักวิเคราะห์/วิจัยและพัฒนา (เคมี) วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จิรนันท์ จันจินา  วันที่  19 มิถุนายน 2017
 26 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครู งานวิชาการ ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย พฤเดช ธุวะคำ  วันที่  18 มิถุนายน 2017
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานฝ่ายบุคคล,พนักงานฝ่ายสินเชื่อ,พนักงานธุรการ และอื่นๆ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นายยศพล ใจดี  วันที่  18 มิถุนายน 2017
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วริสรา รักหมอ  วันที่  18 มิถุนายน 2017
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ งานประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : น.ส.ภัคจีรา สินเปียง  วันที่  17 มิถุนายน 2017
 76 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ส่งของ วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : ธนากร ชะดาวุฒิ  วันที่  17 มิถุนายน 2017
 27 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานธุรการ ฝ่ายบุคคล เลขานุการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวกันยา ไพเราะ  วันที่  17 มิถุนายน 2017
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยสัตวเเพทย์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวลลิดา ห้วยลึก  วันที่  17 มิถุนายน 2017
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย/พนักงานการตลาด/เจ้าหน้าที่สินเชื่อ วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : นางสาวอารียา คำฟู  วันที่  16 มิถุนายน 2017
 74 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ส่งเสริมการตลาด,ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายวีรพล ศีธิ  วันที่  16 มิถุนายน 2017
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลขานุการ , ธุรการ , เอกสาร , ที่ปรึกษาบริการ , แอดมิน , กรอกข้อมูล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวรัชนีพร สาคร  วันที่  16 มิถุนายน 2017
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายอนุรักษ์ เล่ห์ลักษ์  วันที่  16 มิถุนายน 2017
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : QC/QA วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.มณีมัญชุ์ สิทธิวงศฺ  วันที่  16 มิถุนายน 2017
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ส่งขอหรือจัดเรียงสินค้า วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : ธนากร ชะดาวุฒิ  วันที่  16 มิถุนายน 2017
 28 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 11 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วีรินทร์ ชุมภูชัย  วันที่  16 มิถุนายน 2017
 49 Views

1 2 3 Next

 Untitled Document
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2560 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   ♦ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา ♦

   รับสมัคร พนักงาน ร้านกระจกรถยนต์

   รับสมัครแม่บ้านพาร์ทไทม์

   รับสมัครงาน โฟร์แมน ควบคุมงานก่อสร้าง ด่วน !!!

   บริษัท กอเงิน คอลเล็คชั่น รับสมัครพนักงานเร่งรัดหนี้สิน 4 อัตรา ด่วน

   เว็บไซต์แอนด์ดีไซน์ หาคนทำเว็บเพจโปรโมทเพจ (ขอคนใช้โปรแกรม Photoshop เป็น)

   ด่วนมาก! รับสมัครคนงาน

   หางานประจำทำครับ พร้อมประวัติ นิดหน่อยครับ

   รับสมัคร พนักงาน ออฟฟิตแคชเชียร์ วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป

   ต้องการครูสอนพิเศษภาษาจีน......

   หางานทำครับหรืออาชีพเสริม ดูรายละเอียดได้ด้านใน

   สหทวีกิจคลังสินค้ารับสมัครพนักงานประจำเพศชายแผนกจัดเตรียมสินค้า

   ด่วน !!! รับสมัครนายหน้าอสังหาฯมืออาชีพ จำนวน 12 อัตรา

   บริษัท คลีนวอเตอร์ จำกัด รับสมัคร ช่างบริการหลังการขาย และ หัวหน้าทีมขาย

   **รับสมัครงาน** โชว์รูมฟอร์ด อเมริกันมอเตอร์ส รองรับการเปิดสาขาใหม่ !!

   รับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ เงินเดือน 7000 บาท

   @@@รับสมัครนักการตลาด

   รับสมัครตำแหน่ง กราฟฟิคดีไซน์ (Graphic Design) 1 อัตรา

   @@@รับสมัครพนักงาน Call Center (วุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า)

   หางานค่ะ พร้อมเริ่มทำทันที

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com