"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายขาย,อื่นๆได้หมด วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
ชื่อ : อัทธนีย์ คิดรักเมือง  วันที่  24 เมษายน 2019
 6 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลขา ประชาสัมพันธ์ ครู พนักงานโรงแรม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : chaladda nanta  วันที่  24 เมษายน 2019
 7 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานพาสทามหลังเลิกงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวช
ชื่อ : วัลลภา หวลคิด  วันที่  24 เมษายน 2019
 7 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานช่าง วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : เฉลิมพันธ์ เชาว์สุวรรณวิไล  วันที่  24 เมษายน 2019
 9 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อุกฤษฎ์ ไฝเครือ  วันที่  24 เมษายน 2019
 7 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี ธุรการ ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กิ่งดาว ธิโนชัย  วันที่  24 เมษายน 2019
 12 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานประจำ วุฒิการศึกษา : 2.50
ชื่อ : ศิวกร ช่างปัด  วันที่  24 เมษายน 2019
 16 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี,งานอื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวญานิกา ยาวิราช  วันที่  23 เมษายน 2019
 20 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การขาย การบริการ แอดมิน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวอรอนงค์ คีรีแก้ว  วันที่  23 เมษายน 2019
 17 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวกนกวรรณ เงินเย็น  วันที่  22 เมษายน 2019
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พีซี งานบริการลูกค้า งานขาย แนะนำสินค้า วุฒิการศึกษา : ก ส น ม 6
ชื่อ : อริสา ใจกว้าง  วันที่  21 เมษายน 2019
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่6
ชื่อ : นาย นิติศาสตร์ แก้วใส  วันที่  21 เมษายน 2019
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : โฟร์แมน วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : ธรรมทัศน์ คำตื้อ  วันที่  21 เมษายน 2019
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ได้ทุกงานค่ะ วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : พาขวัญ ศิริศักดิ์  วันที่  20 เมษายน 2019
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทั่วไป วุฒิการศึกษา : 2560
ชื่อ : ตะวันใหม่ จักร์แก้ว  วันที่  20 เมษายน 2019
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/ลูกค้าสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : 2560
ชื่อ : นางสาวอรทัย ติ๊บบุณเรือง  วันที่  20 เมษายน 2019
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบริการ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : อานนท์ ชัยศิริ  วันที่  19 เมษายน 2019
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จัดทำบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาววิรชา จิรกาลนุกุล  วันที่  19 เมษายน 2019
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การโรงแรม หรืองานด้านกราฟิกหรือการออกแบบ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณัฐพร จันทาพูน  วันที่  19 เมษายน 2019
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟิก/it support /ธุรการ /การตลาด วุฒิการศึกษา : -
ชื่อ : สุพัตรา บัวจำ  วันที่  19 เมษายน 2019
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : ปิยะ นามสาม  วันที่  19 เมษายน 2019
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดศรี  วันที่  18 เมษายน 2019
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : อาจารย์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายเทิดขวัญ พุ่มสุโข  วันที่  18 เมษายน 2019
 18 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน / ลูกค้าสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ / การตลาด / การขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว ชลิตา ดานเรือง  วันที่  18 เมษายน 2019
 28 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ซ่อมบำรุง หรืออื่นๆ อาทิ จัดเรียงสินค้า จัดซื้อ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : วัชรโชค ธัญโชติสกุล  วันที่  18 เมษายน 2019
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : อะไรก็ได้ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นาย นภัทร กิตเจริญทรัพย์  วันที่  17 เมษายน 2019
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธรุการ/ประสานงานต่างๆทั้งภายในและนอกองค์กรณ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นพณัฐ เนตรมณี  วันที่  17 เมษายน 2019
 24 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : IT Support วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธนกร ยอดสุวรรณ  วันที่  17 เมษายน 2019
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรโยธา วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายอภิวัฒน์ วรรณวิท  วันที่  17 เมษายน 2019
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จป.วิชาชีพ วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : อดิศร พิมสาร  วันที่  17 เมษายน 2019
 38 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Sales, Operation Supervisor วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ธีระพงษ์ โนใจ  วันที่  16 เมษายน 2019
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี​
ชื่อ : น.ส.จุฑารัตน์​ มูล​สาย​  วันที่  16 เมษายน 2019
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า,เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีf
ชื่อ : นายภูวเนศวร์ คำลือศักดิ์  วันที่  16 เมษายน 2019
 22 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานทั่วไป งานเกี่ยวกับเอกสาร บริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : ปิยากร นาวา  วันที่  16 เมษายน 2019
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานในครัว วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวปรียานุช จันทร์ถา  วันที่  11 เมษายน 2019
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างไฟฟ้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พิสิษฐ์ บุญหล้า  วันที่  10 เมษายน 2019
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : สอนพิเศษ สอนหนังสือ พิธีกรmc วุฒิการศึกษา : -
ชื่อ : บุณฑริกา มั่นศิลป์  วันที่  10 เมษายน 2019
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : รปภ./แม่บ้าน/จัดสวน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แม่บ้าน วุฒิการศึกษา : กศน ม.ปลาย
ชื่อ : นางสาวตุลา จิตอารี  วันที่  10 เมษายน 2019
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/เสมียร/แอดมิน วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นางสาวนฤมล​ เพชรนวล  วันที่  09 เมษายน 2019
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน ธุรการ บุคคล วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ชุติมา วงศ์ชัย  วันที่  09 เมษายน 2019
 81 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วางแผนการผลิต,ออกแบบกระบวนการผลิต,ฝ่ายขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวรัตติยา ก๋าวี  วันที่  09 เมษายน 2019
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วางแผนการผลิต,ออกแบบกระบวนการผลิต,ฝ่ายขาย วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ : นางสาวรัตติยา ก๋าวี  วันที่  09 เมษายน 2019
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลขานุการ,ธุรการ,ประสานงาน,บริการลูกค้า,ประชาสัมพันธ์,ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สาลินี จันทร์แรม  วันที่  09 เมษายน 2019
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กาญจนา ตาป้อม  วันที่  09 เมษายน 2019
 86 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวช
ชื่อ : ธนภัทร เหวยยื่อ  วันที่  09 เมษายน 2019
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูปฐมวัย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวพัชรินทร์ ถิ่นลำปาง  วันที่  08 เมษายน 2019
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : จารุกัญญ์ จันทร์ถา  วันที่  08 เมษายน 2019
 64 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : IT , ช่างเทคนิค ,คอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : คุณานนท์ ธนะวดี  วันที่  08 เมษายน 2019
 81 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Executive Housekeeper วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : วิษณุ เหี่ยมแก้ว  วันที่  07 เมษายน 2019
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานด้านการเงิน,หลักทรัพย์,ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กัญญาภักดิ์ รอบวนานิยม  วันที่  05 เมษายน 2019
 64 Views

1 2 Next

 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับคนงานกะกลางคืน ๆ ละ500 บาท

   หางานครับ วุติ ม 3 อายุ22 มีใบขับขี่รถยนต์ ไม่เอางานเนต

   รับสร้างบ้าน_ต่อเติม_งานเหล็ก_ประตูรั้ว_ประตูรีโมท

   หางานที่รับค่าแรงเป็นรายวันได้ครับ

   รับสร้างบ้านต่อเติม-งานเหล็กทุกชนิด-ประตูรีโมท ราคาถูกรับประกันงานก่อสร้าง1ปี

   หางานแม่บ้านพาร์ทไทม์ หรือรายเดือน รายละเอียดด้านในคะ

   รับสมัครพนักงานดูแลลูกค้า (แอดมินตอบลูกค้า) จำนวน 2คน

   รับสมัครช่างยนต์ วุฒิ ปวส 3คน

   ด่วนมาก!!! ร้านไทม์(Time)เชียงราย รับสมัครพนักงาน(อายุ30ขึ้นไปพิจารณาเป็นพิเศษ)

   จงชัยไลท์ติ้ง รับสมัครพนักงาน ชาย หญิง หลายอัตรา ทดลองงาน 310บาทต่อวัน

   อิลิแกรนด์ คลินิก เปิดรับสมัครพนักงาน ด่วน

   รับสอนวัยที่ไม่มีงานรองรับเข้าทำงาน ทางนี้

   รับสมัครคนทำงานผ่านมือถือ

   รับสมัครเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ พาร์ทไทม

   รับ พนักงานขับรถ หกล้อ แม่สาย

   ตามหาช่างไฟ + ช่างทาสี งานซ่อม ราคาถูกแถวบ้านดู่ครับ

   รับสมัคร ช่าง IT support ช่างดูแล ระบบอินเตอร์เน็ต

    รับสมัครพนักงาน เสมียน 1 ตำแหน่ง

   รับสมัครพาร์ทไทม์ 1 ตำแหน่ง

   หาช่างทำรั้วบ้านฯ

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com