สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูผู้สอน วุฒิการศึกษา : เหลืออีก ๑ ภาคเรียน
ชื่อ : นายนนท์ ศรีวิชัย  วันที่  28 เมษายน 2017
 6 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ / ประชาสัมพันธ์องค์กร วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ชนิดาภา อินต๊ะมุด  วันที่  27 เมษายน 2017
 12 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขับรถ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นายสิทธิชัย วิสุทธิแพทย์  วันที่  27 เมษายน 2017
 8 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พิจารณาตามความเหมาะสม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายปณิธาน ยศวงศ์ใจ  วันที่  27 เมษายน 2017
 11 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ลูกค้าสัมพันธ์/ พนักงานขาย/ บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว ศรีนวล จายคำ  วันที่  27 เมษายน 2017
 8 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : , call center, พนักงานต้อนรับ,แคชเชียร์ **ยกเว้นงานขายตรงและงานขายประกัน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จันทร์จิรา ปัญญาแปง  วันที่  27 เมษายน 2017
 8 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานขาย ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วชิรา ทินกระโทก  วันที่  27 เมษายน 2017
 10 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูสอนภาษาจีน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ก่อพงศ์ ขาวผ่อง  วันที่  27 เมษายน 2017
 8 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครู วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว รัตติยา ปินยอง  วันที่  27 เมษายน 2017
 9 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างทั่วไป,โฟร์แมน,งานโลหะ วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : เจนณรงค์ ไชยวุฒิ  วันที่  27 เมษายน 2017
 8 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : นักวิทยาศาสตร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.ณัฐชยา หลวงจินา  วันที่  26 เมษายน 2017
 15 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ,พนักงานเสริฟ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : สุวภัทร ศรีจันทร์  วันที่  26 เมษายน 2017
 11 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า สินค้าเข้า-ออก logisticsทุกรูปแบบ ธุรการ วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : พิชญา ศิรประภารัตน์  วันที่  26 เมษายน 2017
 16 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานออฟฟิศ เจ้าหน้าที่ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวดวงนภา คำปวน  วันที่  26 เมษายน 2017
 10 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประสานงาน การเงิน ธุรการบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นรินทร์ พูลสวัสดิ์  วันที่  26 เมษายน 2017
 25 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1.ธุรการ 2.ฝ่ายบุคคล 3.จัดซื้อ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวพัชรวรรณ แก้วราษฎร์  วันที่  25 เมษายน 2017
 19 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประสานงาน , ประสานงานฝ่ายขาย , ธุรการประขาสัมพันธ์ อื่นๆ ที่เหมาะสม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นันทพร  วันที่  25 เมษายน 2017
 13 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การบัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อรพรรณ อุตทาคำ  วันที่  25 เมษายน 2017
 23 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ด้านเอกสาร คลังสินค้า บัญชี การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวผัด  วันที่  25 เมษายน 2017
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ที่ปรึกษาการขาย/ การตลาด วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นิชาภัทร ปาปวน  วันที่  25 เมษายน 2017
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 17 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ปรียะรัตน์ ทองกาพย์  วันที่  24 เมษายน 2017
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์/เภสัชกร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยเภสัชกร,เวชระเบียน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วิไลพรรณ เลขผสม  วันที่  23 เมษายน 2017
 26 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานฝ่ายศิลป์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ราเชนทร์ อินต๊ะแก้ว  วันที่  23 เมษายน 2017
 22 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 9 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ,การเงิน,อื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศันสนีย์ ห้อรี  วันที่  23 เมษายน 2017
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี,พนักงานธุรการ,บาริสต้า วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : วัชราภรณ์ วจนะประเสริฐ  วันที่  22 เมษายน 2017
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ที่ว่าง วุฒิการศึกษา : 3
ชื่อ : ประกายดาว ขันธวิชัย  วันที่  22 เมษายน 2017
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บาริสต้า วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : ธนทรัพย์ นันทะกูล  วันที่  21 เมษายน 2017
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครู วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวพิชญา ทวะชาลี  วันที่  21 เมษายน 2017
 38 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายวิศรุต สารนันต์  วันที่  21 เมษายน 2017
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แคชเชียร์ หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : ชนม์ชญาณ์ หมื่นปัญญา  วันที่  21 เมษายน 2017
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนง.ขาย/พนง.บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : น.ส.วิลาวรรณ ทะระมา  วันที่  21 เมษายน 2017
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั้วไป วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ : นัฐพงษ์ อินพา  วันที่  20 เมษายน 2017
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรโยธา วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ไกรวิทย์ เชื้อชมภู  วันที่  20 เมษายน 2017
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
ชื่อ : ธนนนทร์ จี้ทิตย์  วันที่  20 เมษายน 2017
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขับรถ พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : อัยการ ปัญญาบุญ  วันที่  20 เมษายน 2017
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประจำคลินิค ครูพี่เลี้ยง ผู้ช่วยพยาบาล วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ป
ชื่อ : ณัฐนิชา ไชยมงคล  วันที่  20 เมษายน 2017
 20 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานที่เกี่ยวข้องกับภาาาจีน วุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อ : นวพร แซ่ชง  วันที่  20 เมษายน 2017
 25 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค วุฒิการศึกษา : ปริญญาจตรี
ชื่อ : นายอนุวัฒน์ ยาวิลาศ  วันที่  20 เมษายน 2017
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครู วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวพิมพาภรณ์ บุญสง่า  วันที่  20 เมษายน 2017
 23 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คลังสินค้า วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นาง สุภัสสร ผาพบุญ  วันที่  19 เมษายน 2017
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ได้ทุกๆงานครับ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : นาย อานนท์ ชัยศิริ  วันที่  19 เมษายน 2017
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวพิมพ์ประไพ. ปวงรังสี  วันที่  19 เมษายน 2017
 58 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ,งานขายอ๊อฟฟิต วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จุฑาภรณ์ จันทิมา  วันที่  19 เมษายน 2017
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : น.ส.วิราพรรณ หมื่นสมบัติ  วันที่  19 เมษายน 2017
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Production Supervisor วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วีระพงษ์ ทำทาน  วันที่  19 เมษายน 2017
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธัญเรศ ราญรอน  วันที่  18 เมษายน 2017
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/งานเอกสาร/คลังสินค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ชุณห์พิมาณ กองแก้ว  วันที่  18 เมษายน 2017
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวช
ชื่อ : นาย ธนภัทร เหวยยื่อ  วันที่  18 เมษายน 2017
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ ธิศรี  วันที่  18 เมษายน 2017
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี,พนักงานการเงิน,พนักงานสินเชื่อ,แคชเชียร์,ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว อัลิปรียา ใหม่วงค์  วันที่  18 เมษายน 2017
 60 Views

1 2 3 Next

 Untitled Document
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2560 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   หาคนดูเเลผู้ป่วยอยู่ประจำ 6 เดือน เป็นผู้ชายด่วนเริ่มงานทันที

   รับสมัครพนักงานดูแล Fanpage Line สื่อโซเซียล

   หาคนทำร้านกาแฟ

   รับพิมพ์งานไทย จีน อังกฤษ และรับตรวจคำที่พิมพ์ผิด

   รับสมัคร พนักงานจำนวนหลายอัตรา

   สำหรับคนว่างงาน อยากมีรายได้เสริมครับ

   +++++ รับสมัครพนักงานดูแล Fanpage : Sploylee Shop +++++

   รับสมัครพนักงานขาย

   รับสมัครงาน บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค ตำแหน่งดังนี้

   ด่วน!! รับสมัครงาน พนักงานขับรถ บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

   หางานค่ะ

   หาคนเปิดโอกาส รับทำงาน (รายวัน) part time หรือ full time แถวบ้านดู่หรือใกล้เคียง

   หางานค่ะ จบป.ตรี ภาษาจีน (มีประสบการณ์การทำงาน)

   ล้างแอร์ ราคาถูก !!

   รับสมัครพนักงานโรงแรมแถวสนามบินเชียงราย 1อัตรา..ด่วน!!!

   หางานค่ะ

   รับสมัครพนักงานธุรการ ประจำlike condo 1อัตรา

   รับเหมาทำฝ้า ทาสีคับ

   ตามหา ช่างปูน ช่างเหล็ก คนงานรายวัน ด่วน มีที่พักให้คับ

   หางานทำค่ะ พร้อมเริ่มงานจ้า0952206683

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com