สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานขาย ต้อนรับลูกค้า วุฒิการศึกษา : มัธยมต้น
ชื่อ : นางสาวทิพรัตน์ อุ่นกันทา  วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2017
 13 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : รักการบริการ มีประสบการณ์ด้านการขาย การบริการไม่ต่ำกว่า5ปี ยิ้มแย้มเข้าคนง่าย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวผัด  วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2017
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : รัชชานนท์วงศ์เป็ง  วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2017
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยส่วนบุคคล/ธุรการ/จัดซื้อ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นายเกษมพจน์ สัจจะวัฒนากิจ  วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2017
 74 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานขาย งานบริการ วิเคราะห์สินเชื่อ ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายนพดล ณ อุโมง  วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2017
 27 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ล้างถ้วย ล้างจาน เสริฟอาหาร วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : ชวน ธิสงค์  วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2017
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : อะไรก็ได้ค่ะ (ไม่ขอทำประกันค่ะ) วุฒิการศึกษา : PN
ชื่อ : รัตติกาล แสนอุยาน  วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2017
 90 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน เลขา วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วุฒิพงษ์ ดอกแก้ว  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2017
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสุนิสา เยอซอ  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2017
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ ธิศรี  วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2017
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรไฟฟ้า วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : พงษ์ชัย สืบสาร  วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2017
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : สินเชื่อ หรือฝ่ายขาย หรือหน้าเคาต์เตอร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ปภัสศักดิ์ ลิ้มประเสริฐสกุล  วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2017
 87 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน นักทรัพยากรบุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : อารีรัตน์ ชุษณศานต์  วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2017
 101 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณัฐพล บัวย้อย  วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2017
 78 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานอะไรก็ได้ เข้าเช้าเลิกเย็น หยุดวันอาทิตย์ วุฒิการศึกษา : ม.ต้น
ชื่อ : นายพิริยะ ลพานุพันธุ์  วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2017
 70 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานหน้าร้าน/ร้านกาแฟ/ร้านขายของ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : ขวัญฤดี อาหยิ  วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2017
 81 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี. ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ปิ่นฤทัย. ติ๊บหน่อ  วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2017
 88 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แคชเชียร์ จัดเรียงสินค้า วุฒิการศึกษา : ปวช
ชื่อ : นางสาว เกศรินทร์ โป่งคำ  วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2017
 76 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 17 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการทั่วไป/พนักงานทั่วไป/บุคคล/ขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : รสณี พรหมมาบุญ  วันที่  09 กุมภาพันธ์ 2017
 80 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานธุรการ งานเกี่ยวกับเอกสาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ดุษฎี ช่างหล่อ  วันที่  08 กุมภาพันธ์ 2017
 81 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/บัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ชไมพร คำฟู  วันที่  05 กุมภาพันธ์ 2017
 84 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างคอมพิวเตอร์,IT subport วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : กฤษณ์ดนัย เทศบุตร  วันที่  04 กุมภาพันธ์ 2017
 92 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ไม่เกี่ยงงาน พร้อมเรียนรู้งาน(พูดจีนได้บ้าง) วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : พชร รักพนาลี  วันที่  03 กุมภาพันธ์ 2017
 120 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พร้อมเรียนรู้งาน วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : ทศพร ช่างเก็บ  วันที่  03 กุมภาพันธ์ 2017
 114 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างช่อมบำลูง/พายพริต/ทั้วไป/และอื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นายจิรศักดิ์ วงค์แก้ว  วันที่  01 กุมภาพันธ์ 2017
 125 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรกิจบริการ/ลูกค้าสัมพันธ์ /ความงาม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สราสร วรรณโร  วันที่  30 มกราคม 2017
 191 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูคณิตศาสตร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวกรณ์จิรพร ด้วงวิเศษ  วันที่  28 มกราคม 2017
 90 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ งานขาย วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : น.ส.สุคนธา มีเพ็ชร  วันที่  27 มกราคม 2017
 150 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูสอนภาษาอังกฤษ/งานวิชาการ วุฒิการศึกษา : ประกาศนิยบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ชื่อ : เบญญาดา รัตนจินดาศรี  วันที่  27 มกราคม 2017
 75 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ชอบด้านอาหารแต่ทำไม่ค่อยเป็นครับแต่ชอบทำครับ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : นาย อานนท์ ชัยศิริ  วันที่  26 มกราคม 2017
 113 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวอรอนงค์ ใจแก้ว  วันที่  25 มกราคม 2017
 115 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : .. วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา6
ชื่อ : วีรพล เทพเสาร์  วันที่  25 มกราคม 2017
 108 Views
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : นิติกร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธัญวรรณ สุ่มมงคล  วันที่  25 มกราคม 2017
 93 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานเอกสาร ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวปาลิตา จิตรุ่ง  วันที่  24 มกราคม 2017
 161 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไปและอื่นๆ วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อ : ชลัท บุญวรรณ์  วันที่  24 มกราคม 2017
 121 Views

1

 Untitled Document
 
 
  VINAMILK เชียงราย รับสมัครงานหลายอัตรา โทร.099-9539647
 
บริษัท MM88pro รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2560 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   หางานขับรถหกล้อสิบล้อ

   หางานเคาะพ่นสีคับ

   ร้านแม็กซ์ ลีดเดอร์ รับสมัครพนักงาน (ด่วน)

   รับพนักงานขายเครื่องประดับหญิง^_^

   รับ ร.ป.ภ วุฒิ ม.3 ค่าแรง300-450บาท รับด่วนๆ0864303397(รับจุดบ้านดู่ด่วนๆ1คน

   รับสมัครคนขับแท็กซี่เชียงราย

   ด่วน สมัคร มิสทีน ฟรายเดย์ ฟาริส รับฟรีประกันชีวิต 200,000 บ.ฟรีแคตตาล็อค

   ***** รับสมัคร ช่างสระไดร์ *****

   (((ด่วน รับสมัครพนักงานหญิง ขายหมูรมควัน ตามตลาด)))

   รับสมัครพนักงานขายอินเตอร์เน็ตบ้าน ของทรู ด่วน!!! 4ตำแหน่ง

   รับสมัครแม่ครัว

   รับสมัครพนักงานหลายอัตรารับทั้งFull time ,Part timeร้านMILKME

   รับสมัครคนแพ็คสินค้า ป่าอ้อดอนชัย

   รับสมัครพนักงานจัดของ-ยกของ ชาย 300/วัน (ปิดกระทู้ได้คนแล้วครับ)

   รับสมัครคนเฝ้ากลางคืนทานตะวันรีสอร์ทท่าสุด

   หางาน outsource it support หรือเขียนโปรแกรมสำหรับเฉพาะงานครับ

   ว่างงาน หางาน จบวุฒิปวส ป.ตรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเริ่มงานทันท

   หางานคู่ ชาย/หญิง เคยทำร้านกาแฟ กับ ผู้ช่วยกุ๊ก

   ต้องการช่างปูกระเบื้องห้องน้ำครับ

   หาคนทำการตลาด

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com