"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนง.ขาย/ผช.ผจก. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณรงค์ โนจิต  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2018
 14 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : IT Support,Admin วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุวนันท์ สุยะต๊ะ  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2018
 14 Views
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานด้านสุขภาพ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พรรณิษา ศรีกันชัย  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2018
 13 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 14 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : รับจ้างทั่วไป ล้างจานล้างชามหรือพนักงานทั่วไปทำได้หลายอย่าง วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
ชื่อ : กฤษฎา สุธรรมเจริญโชค  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2018
 16 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ปฐมาวดี บุญเผือก  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2018
 26 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธัญวรรณ สุ่มมงคล  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2018
 20 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่/พนักงาน/บริการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : เกษรา. เดชกล้า  วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2018
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ การขาย เลขานุการ วุฒิการศึกษา : ปวช
ชื่อ : นภาลัย มากัง  วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2018
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายบุคคล (HR) วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว รุ่งฤทัย ใฝเครือ  วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2018
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี,พนักงานคีย์ข้อมูล,พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวอัลิปรียา ใหม่วงค์  วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2018
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขายหน้าร้าน/พนักงานออฟฟิต วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : ณัฐธยาน์ พัฒน์จิรวัชร  วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2018
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยา ทองรัตน์  วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2018
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานอะไรก็ได้ ไม่เลือกงาน พร้อมเริ่มงานทันที วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นพมาศ ทองสุข  วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2018
 118 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย/ความงาม/แคชเชียร์ วุฒิการศึกษา : ปวส.2
ชื่อ : นางสาวมณีวรรณ จันทร์วงค์  วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2018
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พัชรินทร์ ชัยพนัด  วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2018
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : ณรดา ผางคำ  วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2018
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขาย ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญตรี
ชื่อ : นาย ธีระพงษ์ โนใจ  วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2018
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญา
ชื่อ : นางสาวพัชราพร ชัยมงคล  วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2018
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : น.ส.นารี อุดา  วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2018
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : รปภ./แม่บ้าน/จัดสวน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แม่บ้าน วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : นางสาว สุดารัตน์ พลนุ้ย  วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2018
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟฟิก ออกแบบ ถ่ายภาพถ่ายวีดีโอ วุฒิการศึกษา : 2558
ชื่อ : นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์แหลม  วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เสริฟ์ เเม่บ้าน ต้อนรับ งานขายของหน้าร้าน วุฒิการศึกษา : กศน ม6
ชื่อ : อริสา ใจกว้าง  วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2018
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกอย่าง ที่ไม่ใช่งานบริการต่างๆ และงานขายหรือเซลล์กับงานช่างแรงงานและก่อสร้าง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : มนัส จันทร์เป็ง  วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2018
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : รปภ./แม่บ้าน/จัดสวน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนง.รักษาความปลอดภัย วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นาย พสิษฐ์ ศรีบวรชัย  วันที่  09 กุมภาพันธ์ 2018
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จัดซื้อ, นำเข้า-ส่งออก, คลังสินค้า, การตลาด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ญาณวุฒิ บุญยี่  วันที่  08 กุมภาพันธ์ 2018
 60 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : It support และกราฟฟิก เน้นงานในแม่สายเท่านั้นครับ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายเดชา นามสาม  วันที่  08 กุมภาพันธ์ 2018
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ, แคชเชียร์, ครูผู้ช่วย, พนักงานประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ดวงพร ดิสลับ  วันที่  08 กุมภาพันธ์ 2018
 75 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กรรณิการ์ โปธา  วันที่  08 กุมภาพันธ์ 2018
 87 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกประเภทยินดีรับประสบการณ์การทำงาน วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาปวส.
ชื่อ : กรรณิภา โปธา  วันที่  08 กุมภาพันธ์ 2018
 85 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขาย วุฒิการศึกษา : 2553
ชื่อ : วลาพร กรสุวรรณ์  วันที่  07 กุมภาพันธ์ 2018
 92 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร์ หรือทุกตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวลินดา จันทาพูน  วันที่  07 กุมภาพันธ์ 2018
 73 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งายขาย, เลขา,บัญชี วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นางสาว วรรณนิภา นาบุญ  วันที่  07 กุมภาพันธ์ 2018
 77 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางรัตนา ชัยชนะ  วันที่  07 กุมภาพันธ์ 2018
 60 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เอกสาร คีย์ข้อมูล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จุฬารัตน์ นันติ  วันที่  07 กุมภาพันธ์ 2018
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย,เสมียนทนาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พิชญ์ ชะอ้อน  วันที่  06 กุมภาพันธ์ 2018
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย ณัฐพล หมื่นคุ้ม  วันที่  05 กุมภาพันธ์ 2018
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธนัญญา ธรรมใจ  วันที่  05 กุมภาพันธ์ 2018
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์/เภสัชกร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยเภสัช วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุวภัทร คำมี  วันที่  05 กุมภาพันธ์ 2018
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครู วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พิมพ์พิศา จันทร์เพ็ญ  วันที่  05 กุมภาพันธ์ 2018
 74 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่งทางด้านLogistics วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อรวรรณ หาญสวัสดิ์  วันที่  05 กุมภาพันธ์ 2018
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานด้านบริการลูกค้าและอื่นๆยกเว้นงานขายตรง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จันทร์จิรา ปัญญาแปง  วันที่  04 กุมภาพันธ์ 2018
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่logistics,เจ้าหน้าที่คลังสินค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายรุ่งโรจน์ พลนรัตน์  วันที่  04 กุมภาพันธ์ 2018
 72 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างไฟฟ้า วุฒิการศึกษา : ปวช
ชื่อ : อภิภู สันแก้ว  วันที่  04 กุมภาพันธ์ 2018
 93 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบัญชี งานเอกสาร งานสอนดนตรี ฯลฯ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ศลีวรรณ ธาตุอินจันทร์  วันที่  03 กุมภาพันธ์ 2018
 97 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : สินเชื่อ การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย อนุชา ใจมาลา  วันที่  03 กุมภาพันธ์ 2018
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ลูกค้าสัมพันธ์ การขาย วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : นางสาวกมลวรรณ สุรินแก้ว  วันที่  03 กุมภาพันธ์ 2018
 103 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธรุการ งานด้านเอกสาร ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสุภริตา จันทร์ลือ  วันที่  02 กุมภาพันธ์ 2018
 69 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างคอม ดูแลnetwork วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วีระชาติ แสนยอด  วันที่  02 กุมภาพันธ์ 2018
 99 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ คอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย จิตติพงษ์ อินสาม  วันที่  02 กุมภาพันธ์ 2018
 127 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นสบสรานนท์ นันติกา  วันที่  02 กุมภาพันธ์ 2018
 114 Views

1 2 Next

 Untitled Document
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับสมัครกุ๊กและผู้ช่วยกุ๊ก

   รับ ร.ป.ภ วุฒฺฺฺิม.3 ค่าแรง305-450รับผู้หญิงด้วยนะครับ0864303397จุดแม่สาย1คนด่วน

   รับแม่บ้าน อาทิตละ2 วัน เลือกวันได้คะ วันละ300 บาท 9:00-16:00 น

   สถาบันสอนคณิตศาสตร์ Math Corner รับสมัครครู เจ้าหน้าที่

   การเรียกเก็บเงินประกันการทำงานจากลูกจ้าง ฝ่าฝืน จค ไม่เกิน 6 ด ปรับ ไม่เกิน 1 สบ

   หา คนรับจ้างโพสเว็บบอร์ด โพสกลุ่มfacebook วันละ 200

   รับแม่บ้าน เฉพาะเสาร์ อาทิตย์

   หางานพาร์ทไืทม์

   ร้านสายรุ้งคอสเมติกหน้าม.ราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงานขาย ประจำร้าน 1 ตำแหน่ง

   รับสมัครพนักงาน เสมียนบัญชี 1 ตำแหน่ง

   หาช่างอลูมิเนียม ออกทำหน้างาน หลายที่มีที่พักให้ และช่างเชื่อม อาร์ก้อน

   รับสมัครครู 4 อัตรา

   หางานเย็บผ้าทำค่ะ....งานที่รับมาทำที่บ้านได้

   รับสมัครพนักงานท้ายรถประจำรถบัสพีดีทัวร์

   ร้านนัวปลาแดก สาขาแม่ฟ้าหลวง รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง

   หาช่างไม้ สร้างบ้านไม้ คิดค่าแรงเป็นรายวัน เสนอราคามาได้เลยค่ะ

   รับสมัครงาน จำนวนหลายอัตราทั้งชายหญิงเริ่มงานทันที

   รับสมัครเจ้าหน้าฝ่ายการเงินการตลาด ชายหญิงจำนวนมาก

   รับสมัครคนชงชา กาแฟ (มีที่พัก)

   รับติดตั้งแอร์บ้าน

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com