"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูปฐมวัย/ครูพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยงเด็ก/ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จิรัชญา ฝีปากเพราะ  วันที่  08 เมษายน 2020
 4 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบุคคล พนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายไมตรี ยาดี  วันที่  05 เมษายน 2020
 22 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แคชเชียร์, จัดเรียงสินค้า วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
ชื่อ : วิภาวดี สารโพธิ์  วันที่  05 เมษายน 2020
 13 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ QA/QC (ควบคุมคุณภาพ), QA/QC (LAB Micro), QA/QC(LAB),QA/QC(ฝ่ายผลิต) วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวศิรีพร แสงคำ  วันที่  05 เมษายน 2020
 20 Views
ประเภทงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์/ล่าม/จองห้องพัก/ตั๋ว ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ ไทย จีน อังกฤษ วุฒิการศึกษา : ปวช.3
ชื่อ : นายอธิป ชัยชนะวรศิลป์  วันที่  04 เมษายน 2020
 17 Views
ประเภทงานที่สนใจ : วิจัย/วิเคราะห ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล,พนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว ศศิกิติ์ ย้อยดี  วันที่  03 เมษายน 2020
 24 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักการบริการโรงแรม, F&B วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวจันทร์จิรา คิดข้างบน  วันที่  03 เมษายน 2020
 21 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การเงิน / ธุรการ / ธุรการการเงิน หรือสายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศรัญยู แก้วธรรมมา  วันที่  02 เมษายน 2020
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/คอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวทิพยวรรณ แก้วบัง  วันที่  02 เมษายน 2020
 20 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พีรณัฐก์ บัววัฒนา  วันที่  01 เมษายน 2020
 26 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานออฟฟิศ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณัฐพงศ์ ประกายวิเชียร  วันที่  31 มีนาคม 2020
 29 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูพี่เลี้ยง วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ : นางสาวเพ็ญนิภา กันทาดง  วันที่  30 มีนาคม 2020
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนง.ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ชฎาพร ปวงคำ  วันที่  30 มีนาคม 2020
 38 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : logistic วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายอนุสรณ์ ธิมูล  วันที่  29 มีนาคม 2020
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พัชรพล พลสิทธิ์  วันที่  29 มีนาคม 2020
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บาริสต้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นลธวัช วงศ์ต่อม  วันที่  28 มีนาคม 2020
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์/ล่าม/จองห้องพัก/ตั๋ว ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบริการ วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : นาย สัณหภาพ ดวงอาทิตย์  วันที่  27 มีนาคม 2020
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธนพร อุคะหะ  วันที่  25 มีนาคม 2020
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แคชเชียร์​ งานเอกสารทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : น.ส.อัมพิกา​ แสน​กว้าง​  วันที่  25 มีนาคม 2020
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภาณุ ติ๊บก๋า  วันที่  24 มีนาคม 2020
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ขนิษฐา พักนิล  วันที่  24 มีนาคม 2020
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ : นาย กิตติชัย แต่งตั้ง  วันที่  21 มีนาคม 2020
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/แคชเชียร์/ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ชลธิชา สิงหรัตน์  วันที่  21 มีนาคม 2020
 76 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานเสิร์ฟ,พนักงานบริการห้องอาหาร,F&B วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นริศรา ยังเจริญ  วันที่  21 มีนาคม 2020
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครู,ผู้ช่วยผู้สอน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วรัญญา จันทร์พรมมา  วันที่  20 มีนาคม 2020
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานธุรการคลัง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อริษา บัวละพัด  วันที่  20 มีนาคม 2020
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกงาน วุฒิการศึกษา : กศน.
ชื่อ : นาย อภิสิทธิ์ กันทะวงค์  วันที่  20 มีนาคม 2020
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างไฟฟ้า วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : ธนวัฒน์ นามวงศ์  วันที่  20 มีนาคม 2020
 69 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ/แคชเชียร์/พนักงานบริการลูกค้า/ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กานต์ฤทัย พงษ์ศรียา  วันที่  20 มีนาคม 2020
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : พิชญะ ชูแก้ว  วันที่  20 มีนาคม 2020
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Maketing วุฒิการศึกษา : Bachelor Degree
ชื่อ : Peerawit Prommanee  วันที่  19 มีนาคม 2020
 60 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : น.ส.กมนมณี​ ศรีสวัสดิ์​  วันที่  19 มีนาคม 2020
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูสอนทั้งดนตรีไทยและสากล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาววราภรณ์ พวงสมบัติ  วันที่  19 มีนาคม 2020
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.ยุวดี หาญวิริยะกิจ  วันที่  19 มีนาคม 2020
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทรัพยากรมนุษย์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : รนิดา พรหมสุวรรณ์  วันที่  19 มีนาคม 2020
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาสาววิมลรัตน์ กองมงคล  วันที่  18 มีนาคม 2020
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ชนิษฐา ปวงงาม  วันที่  17 มีนาคม 2020
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เกี่ยวกับงานกฎหมาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.กรกมล แสงศรีจันทร์  วันที่  17 มีนาคม 2020
 37 Views
ประเภทงานที่สนใจ : วิจัย/วิเคราะห ประสบการทำงาน : 12 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยวิจัย เก็บข้อมูล ลงพื้นที่ งานวิชาการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ชื่อ : พิทักษ์ รัตนแสงสว่าง  วันที่  17 มีนาคม 2020
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บาริสต้า วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : มณีรัตน์ จันทาพูน  วันที่  17 มีนาคม 2020
 38 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ที่ปรึกษางานด้านบริการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : รัชนีกร ใจบาน  วันที่  17 มีนาคม 2020
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : IT support Graphic design และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : นาย เพิ่มพูน มะโนวัน  วันที่  16 มีนาคม 2020
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์/ล่าม/จองห้องพัก/ตั๋ว ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ตอนนี้กำลังชั่งใจหลายอย่างมากครับ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีคู่ขนาน
ชื่อ : นาย บารมี มณีรัตน์  วันที่  16 มีนาคม 2020
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวรุ่งทิวา พละสุ  วันที่  16 มีนาคม 2020
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ทิพวรรณ สีใจมา  วันที่  16 มีนาคม 2020
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์/ล่าม/จองห้องพัก/ตั๋ว ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ทิพวรรณ สีใจมา  วันที่  16 มีนาคม 2020
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ไอที/ซ่อมบำรุง วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : วิชัย ปัญญา  วันที่  16 มีนาคม 2020
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : รปภ./แม่บ้าน/จัดสวน ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Roommaid วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นางสาวจันทกานต์ สระสวย  วันที่  15 มีนาคม 2020
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษา
ชื่อ : พัชราวลัย ท้าวชัยมูล  วันที่  15 มีนาคม 2020
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์/ล่าม/จองห้องพัก/ตั๋ว ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Reception วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว กมลมาลย์ แสนกลางเมือง  วันที่  14 มีนาคม 2020
 52 Views

1 2 Next

 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น ปั๊มน้ำ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไฟฟ้า ปะปา งานเหล็ก จิปาถะ

   รับสมัครแม่บ้านประจำ

   หางานแถว อ.พาน ให้แฟนค่ะ

   รับติดตั้งกล้องวงจรปิด ไฟฟ้าในอาคาร

   รับสมัครครูสอนภาษาไทย เด็กอนุบาล วันละ 1 ชั่วโมง วันจันทร์-ศุกร์

   งานทำช่วงนี้ โอกาส ทางรอด

   รับเหมาตัดหญ้า ตอนกิ่งไม้ ปลูกหญ้า แต่งสวน ตัดตันไม้ ผนยาฆ่าหญ้า 06-13141468รับ

    รับสมัคร part time รับทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทั่วไป ที่ต้องการรายได้พิเศ

   หางานประจำครับทั้งกลางวัน/กลางคืน พร้อมเริ่มงาน

   บริษัท NTC ขนส่งจำกัด รับสมัครพนักงาน ส่งของ ด่วนๆ

   รับสมัคร พนักงานเดลิเวอรี่3ตำแหน่ง มีรถบริษัทให้ เงินเดือน 10,000 ต่อเดือน

   โฟกัสเรื่องบ้านทุกชนิด.เฟสบุคที่นี่บ้านช่าง0825643759

   หาช่างทำหลังคาโรงจอดรถ

   ขออภัยด้วยนะครับ ช่วงนี้ปิดรับสมัครไปก่อนครับ

   รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารหนี้สิน บ.ทวียนต์ สาขา บ้านดู่ / แม่สาย ด่วน

   รับนวดตัว นวดน้ำมัน จับเส้น กษัย ชะลอการหลั่ง หนึ่งเดียวในเชียงราย

   หางานครับจบ ปวส.โยธา

   รับสมัครคนสวน part time รับทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทั่วไป ที่ต้องการรายได้พิเศษ

   ต้องการด่วน!!จำนวนไม่จำกัด ต้องการรายได้เสริม รายได้หลัก รายได้ไม่มีขีดจำกัด

   หาช่างก่อรั้วรายวันหรือเหมาค่าแรง

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com