สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ร้านอาหาร วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
ชื่อ : จิรัฎฐ์ พัฒน์บดินทร์กุล  วันที่  17 สิงหาคม 2017
 7 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เขียนแบบ/ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Graphic Design and CG วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาสศุภกฤต สิงห์เสน  วันที่  16 สิงหาคม 2017
 13 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : สินเชื่อ วุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
ชื่อ : วรพงษ์ สามแปง  วันที่  16 สิงหาคม 2017
 9 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ม. 3
ชื่อ : กรพันธ์ นันต๊ะเปี้ย  วันที่  15 สิงหาคม 2017
 19 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่IT,พนักงานโรงแรม,พนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กฤษฎา ดินขาว  วันที่  14 สิงหาคม 2017
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่าง วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : คมกริช วงศ์ชารี  วันที่  13 สิงหาคม 2017
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานเอกสารทุกอย่าง งานการตลาด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุพัตรา ใสสอด  วันที่  12 สิงหาคม 2017
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : อรยา วงศ์ษา  วันที่  11 สิงหาคม 2017
 228 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อ : ภานุเดช บ้านสระ  วันที่  11 สิงหาคม 2017
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน/ธุรการ/แคชเชียร์/พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว ขนิษฐา สีหาวงค์  วันที่  10 สิงหาคม 2017
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จิตรานุช ทิพย์นพคุณ  วันที่  10 สิงหาคม 2017
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผจก. บัญชี ประชาสัมพันธ์ ธุรการ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : อารีรัตน์ ช่างถ่าย  วันที่  10 สิงหาคม 2017
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ เลขานุการประจำออฟฟิศ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวณัฐฐา นพวงศ์  วันที่  10 สิงหาคม 2017
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานควบคุมตรวจสอบสินค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาววิชชุตา ไตรสารศรี  วันที่  09 สิงหาคม 2017
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรโยธา วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ขจรศักดิ์. นามคำ  วันที่  09 สิงหาคม 2017
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา ประสบการทำงาน : 13 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยผู้จัดการ,ผู้จัดการ,ผู้จัดการทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ิิทิวากร คำแสน  วันที่  08 สิงหาคม 2017
 53 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบริการ วุฒิการศึกษา : ปวช
ชื่อ : ใบพร ไหมทอง  วันที่  08 สิงหาคม 2017
 37 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสุนิสา อมรนุวัฒน์  วันที่  08 สิงหาคม 2017
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : admin วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายวันฉัตร รูปวิเชตร  วันที่  08 สิงหาคม 2017
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์/ล่าม/จองห้องพัก/ตั๋ว ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : GSA, Tour Guide วุฒิการศึกษา : Matthayom Ton.
ชื่อ : Nutthapong Janthapoon  วันที่  08 สิงหาคม 2017
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : น.ส.วิราพรรณ หมื่นสมบัติ  วันที่  08 สิงหาคม 2017
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาวอารีย์ จะกุย  วันที่  08 สิงหาคม 2017
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ,การคลัง,ประสานงาน,การตลาด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายปณิธาน ยศวงศ์ใจ  วันที่  07 สิงหาคม 2017
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ซ่อมคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : สิทธิชัย วงศ์ยศ  วันที่  07 สิงหาคม 2017
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟฟิค คอมพิวเตอร์ พนักงานขาย พนักงานขับรถ วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
ชื่อ : พิริยะ ลพานุพันธุ์  วันที่  06 สิงหาคม 2017
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน บุคคล ธุรการ จัดซื้อ วุฒิการศึกษา : 2544
ชื่อ : ดมิศรา จิ๋วรักษา  วันที่  06 สิงหาคม 2017
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เกี่ยวกับช่างยนต์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สัมพันธ์ รำไพ  วันที่  05 สิงหาคม 2017
 62 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวจารุวรรณ ทิสนเท่ห์  วันที่  05 สิงหาคม 2017
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การบริการธุรกิจ การส่งเสริมการตลาด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส สุมารินทร์ เอมสุวรรณ์  วันที่  04 สิงหาคม 2017
 77 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย สิทธิกร บุตร์จันทร์  วันที่  03 สิงหาคม 2017
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขายของตามร้าน แคชเชียร์ค่ะ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นส.วารุณี ยารังษี  วันที่  03 สิงหาคม 2017
 83 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขับรถส่งของ วุฒิการศึกษา : มัธยมต้น
ชื่อ : ศุภกฤต จันชายเลิศ  วันที่  03 สิงหาคม 2017
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวจุฑารัตน์ ไชยตั๋น  วันที่  02 สิงหาคม 2017
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย/แคชเชียร์ วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
ชื่อ : นางสาว กุลธิดา ธิรินทอง  วันที่  02 สิงหาคม 2017
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จัด เรียง สินค้า วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : ธนากร ชะดาวุฒิ  วันที่  01 สิงหาคม 2017
 69 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานต้อนรับในโรงแรม พนักงานเอกสารธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : ชลชภัชชา กวานแสง  วันที่  01 สิงหาคม 2017
 76 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : เส่วณีย์ ปัญญาบุญ  วันที่  01 สิงหาคม 2017
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน/ครู/NGO/นักวิจัย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวรมย์นลิน จันทร์ต๊ะวงค์  วันที่  31 กรกฎาคม 2017
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : มัคคุเทศก์/ล่าม/จองห้องพัก/ตั๋ว ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ไกด์ (มีรถ สองแถวที่รู้จัก) สามารถทำ Full day half day ได้ วุฒิการศึกษา : ป ตรี
ชื่อ : ธนวรรธน์ วิเศษสันติกุล  วันที่  31 กรกฎาคม 2017
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : อะไรก็ได้ครับ วุฒิการศึกษา : 2558
ชื่อ : นาย อากวง แซ่หวัง  วันที่  31 กรกฎาคม 2017
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานธุรการ พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษา : 2548
ชื่อ : นายผลชัย อายุยืน  วันที่  31 กรกฎาคม 2017
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : sound engineer วุฒิการศึกษา : ป.ว.ส
ชื่อ : เอกพงศ์ ศิลปวิทย์  วันที่  30 กรกฎาคม 2017
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟฟิก วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภานุสรณ์ หน่อแก้ว  วันที่  30 กรกฎาคม 2017
 82 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กิจกรรมการตลาด,การตลาด,พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ชวกร ยุปาระมี  วันที่  29 กรกฎาคม 2017
 112 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/การขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อรทัย ติ๊บบุญเรือง  วันที่  29 กรกฎาคม 2017
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า-ส่งออก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานนำเข้าส่งออก,ธุรการ,คลังสินค้า,Customer Service วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วชิราภรณ์ นำพวก  วันที่  28 กรกฎาคม 2017
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานขาย งานบริการ งานอื่นๆ ได้หมด ไม่รับงานผ่านเน็ต วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธิดารัตน์  วันที่  28 กรกฎาคม 2017
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างซ่อม/IT/ธุรการ/web programming/อื่นๆฯล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นพรัตน์ นักไร่  วันที่  28 กรกฎาคม 2017
 89 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสุณีย์ ธรรมวงค์  วันที่  28 กรกฎาคม 2017
 69 Views
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์/เภสัชกร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ดูแลไข้ที่บ้าน วุฒิการศึกษา : 2559
ชื่อ : นาย กฤษฎายุทธยะอินทร์  วันที่  27 กรกฎาคม 2017
 49 Views

1 2 Next

 Untitled Document
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2560 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับสมัครพาร์ทไทม์ หญิง 1 คนมาช่วยขายซูชิ ตอนเย็น

   หางานเหมาช่วงงานโครงสร้าง บ้าน อาคาร และงานต่อเติมบ้านครับ

   หาเพื่อนร่วมงาน เพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยท่านไม่ต้องลงทุนเสียค่าผลิตภัณฑ์คับ

   รับสมัครพนักงานด่วน

   หางานครับ ทำแค่ช่วงวันหยุดนะครับ หรือหลังจากเลิกเรียนครับ

   รับคนงานครับงานกระจก

   รับ ร.ป.ภ หญิง1ชาย1ทำแถวแม่ฟ้าหลวงด่วนๆ ค่าแรง305-450บาท โทร0864303397

    ประกาศรับสมัครพนักงานประจำออฟฟิต สาขาเชียงราย หลายตำแหน่ง (พร้อมเริ่มงานทันที)

   ***********รับสมัครแม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็ก ด่วนๆๆๆๆๆๆๆ************

   รับสมัครพนักงานขายดีไลท์ สาขาเชียงของ

   รับสมัรคพนักงานด่วนๆ

   ด่วน!! ร้านนัวปลาแดกสาขา “ป่าก่อ”ทางเข้าตะวันแดง รับสมัครพนักงานประจำหลายตำแหน่ง

   รับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจกรรมสำพันธ์ (เจได) 1 ตำแหน่ง

   รับงาน ไดคัท รีทัช รูปภาพสินค้า งานแต่งงาน รับปริญญา หรือรูปครอบครัว และอื่น ฯ

   รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่ม 2 ตำแหน่ง

   รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต

   +++++ รับสมัคร Graphic Designer +++++

   รับสมัครพนักงานเสริฟ รับทั้ง Full time ,Part time

   ใครต้องการเซ้งร้านค้าในโรงเรียน

   ขอถามผู้รู้หน่อยคับ

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com