"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : นักพัฒนาธุรกิจ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ราตรี ทองผาง  วันที่  16 ธันวาคม 2018
 15 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วิไลวรรณ ชมชื่น  วันที่  16 ธันวาคม 2018
 11 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การขาย การบริการ วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : ศรุต บำรุงเขตร์  วันที่  15 ธันวาคม 2018
 21 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานเอกสาร งานธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กมลทิพย์ คงจา  วันที่  14 ธันวาคม 2018
 26 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/ที่ปรึกษาการขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายจักรกฤษ์ โพธิแก้วกฤษณะ  วันที่  13 ธันวาคม 2018
 21 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูวิทยาศาสตร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : เกศรินทร์ ลินราช  วันที่  13 ธันวาคม 2018
 23 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : อื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ทิพปภา ปวนสิงห์  วันที่  13 ธันวาคม 2018
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขายของ วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : สร้อยทิพย์ เขื่อนแก้ว  วันที่  11 ธันวาคม 2018
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ศิริรัตน์ พูนรักษ์  วันที่  11 ธันวาคม 2018
 29 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวพิมพ์ชนก ลิ้มสถาพรพงศ์  วันที่  11 ธันวาคม 2018
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ระบบ network วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : วัฒนา ปงลังกา  วันที่  11 ธันวาคม 2018
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การตลาด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวรุ่งประภา ไชยประเสริฐ  วันที่  11 ธันวาคม 2018
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวพัตรพิมล เป่งงาม  วันที่  10 ธันวาคม 2018
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 14 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน/ธุรการ/จัดซื้อ วุฒิการศึกษา : 2542
ชื่อ : น.ส.สุธีรา เรือนมณี  วันที่  10 ธันวาคม 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวปาลิตา. จิตรุ่ง  วันที่  10 ธันวาคม 2018
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการทั่วไป , งานเอกสาร ,งานขายทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : อัญญิกา กะติกา  วันที่  09 ธันวาคม 2018
 27 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ , ผู้จัดการ , ฝ่ายประสานงาน , พนักงานคลังสินค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กรรณิการ์ โสทิน  วันที่  08 ธันวาคม 2018
 53 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Barista วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : บุญจิรา วงษ์อนันต์  วันที่  07 ธันวาคม 2018
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ซ่อมคอม,ระบบคอม,ถ่ายรูป วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นาย ภานุวัฒน์ สร้อยแก้ว  วันที่  07 ธันวาคม 2018
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกประเภท วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ลินดา จันทาพูน  วันที่  07 ธันวาคม 2018
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ , คอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นารีรัตน์ เขียวหวาน  วันที่  06 ธันวาคม 2018
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ด้านบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวญานิกา ยาวิราช  วันที่  06 ธันวาคม 2018
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟิกดีไซน์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย ภาณุพงศ์ นามวงค์  วันที่  06 ธันวาคม 2018
 38 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ม.ต้น
ชื่อ : กนกพร พรมสุวรรณ์  วันที่  06 ธันวาคม 2018
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูประจำชั้น/ครูอัตราจ้าง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวกัลยา นามติ๊บ  วันที่  06 ธันวาคม 2018
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : เจษฎาพงษ์ สุธรรมเม็ง  วันที่  06 ธันวาคม 2018
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย(PC) วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นายอนนต์ ชาวลี้แสน  วันที่  06 ธันวาคม 2018
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : sa วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : พีระวิทย์ จรูญวิทย์  วันที่  05 ธันวาคม 2018
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรไฟฟ้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณกมล โสภายิ่ง  วันที่  05 ธันวาคม 2018
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : น.ส.กฤษณา ศิริแสน  วันที่  03 ธันวาคม 2018
 53 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ซ่อมคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/IT Support วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายวรปรัชญ์ ศรีคำดี  วันที่  03 ธันวาคม 2018
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ที่ปรึกษาด้านการขาย ประชาสัมพนธ์ พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อภิสิทธิ์ แสนบุญยืน  วันที่  02 ธันวาคม 2018
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานธนาคาร / งานธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ตรีนภา พูลสวัสดิื  วันที่  02 ธันวาคม 2018
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จป วิชาชีพ วุฒิการศึกษา : ป ตรี
ชื่อ : อดิศร พิมสาร  วันที่  01 ธันวาคม 2018
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทรัพยากรบุคคล ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นฤมล เกาะเวียน  วันที่  01 ธันวาคม 2018
 58 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างคอมพิวเตอร์,IT Suppost วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุวิทย์ เทพา  วันที่  01 ธันวาคม 2018
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์ส่ง  วันที่  29 พฤศจิกายน 2018
 80 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กฤษติยา ธนะแก้ว  วันที่  29 พฤศจิกายน 2018
 64 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เข้างาน 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัติฤกษ์ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : อรอนงค์ คีรีแก้ว  วันที่  29 พฤศจิกายน 2018
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นารีนาฏ ปันคำ  วันที่  28 พฤศจิกายน 2018
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างภาพ/โฆษณา/creative ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟิกดีไซน์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภัทธิยา ทุมมาลี  วันที่  27 พฤศจิกายน 2018
 60 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานช่วงเย็น ตั้งแต่ 16:00 ถึงเที่ยงคืน วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : มลทิพย์ จันทร์ตะ  วันที่  27 พฤศจิกายน 2018
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ชลิตา ดานเรือง  วันที่  26 พฤศจิกายน 2018
 68 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : ธนาพร ธรรมเสน  วันที่  26 พฤศจิกายน 2018
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผช.ผจก./พนง.ขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณรงค์ โนจิต  วันที่  25 พฤศจิกายน 2018
 81 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/งานขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุกัญญา นาคะเกตุ  วันที่  25 พฤศจิกายน 2018
 77 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Marketing Coordinator /PR วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์
ชื่อ : นางสาวธิดารัตน์ สุพโส  วันที่  24 พฤศจิกายน 2018
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว กฤษติยา ธนะแก้ว  วันที่  24 พฤศจิกายน 2018
 69 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทำชุดโต๊ะเก้าอี้ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : กิตติชัย แต่งตั้ง  วันที่  24 พฤศจิกายน 2018
 60 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/ผู้ช่วยบัญชี วุฒิการศึกษา : 2561
ชื่อ : นางสาวจิตรานันท์ ธนะวัง  วันที่  22 พฤศจิกายน 2018
 113 Views

1 2 Next

 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   หา ช่างปูน ก่อฉาบ ทำรายวันและพาสทามและเสาอาทิตย์

   ด่วน !! บ.แคบหมูศิราณี รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง รายได้ดี ฟรีอาหารกลางวัน

   รับสมัครพนักงานล้างรถ-ส่งของ

   โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ทเชียงราย รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

   รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวนมาก รายได้ดี

   ส.ทวีชัยโลหะกิจ เปิดรับพนักงาน ชาย-หญิง มีค่าคอม ประกันสังคม เริ่มต้น 300/วัน

   ร้านcan coffee&mulberry รับสมัครพนักงานเพิ่ม

   รับ สมัคร คนขายของ

   ประกาศรับสมัคผู้ประสารงานโครงการ รถไฟฟ้า ม.แม่ฟ้าหลวง

   รับสมัครงานด่วนพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าหรือก่อสร้าง 1 ตำแหน่ง

   หางานคับ ม.3 ทำได้ทุกอย่างสามารถทำได้เลย

   รับสมัครพนักงาน เสมียน 1 ตำแหน่ง ด่วน

   รับสมัครพนักงานขายชาไข่มุก บ้านดู่เมืองใหม่

   หาช่างทั่วไปวัน400

   อยากมีรายได้เสริม สนใจเทรดFOREX ผมสอนขั้นพื้นฐานให้ฟรีคับ

   รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ 1ตำแหน่ง

   หาคนดูแลคนป่วย หลังตลาดสด อ.เทิง วันละ 3 ชั่วโมง เดือนละ 5000฿

   รับสมัคร ช่างก่อฉาบ ช่างเหล็กงานเชื่อม ด่วน !!

   โรงแรมวังคำเปิดรับสมัครพนักงานด่วน

   รับคน ขายของ งานดอกไม้ 25 ธันวาคม-13 มกราคม 1 คน

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com