สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานพาร์ทไทม์ วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ : น.ส มธุรส เยาว์ธานี  วันที่  25 มีนาคม 2017
 13 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขายของ วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นายมอญ นามแสง  วันที่  25 มีนาคม 2017
 18 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชีการเงิน หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นางสาวอนิกนันท์ จันทร์แฝด  วันที่  25 มีนาคม 2017
 18 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : วรชิต พักนิล  วันที่  24 มีนาคม 2017
 23 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : พัชรพร ใจวะดี  วันที่  24 มีนาคม 2017
 23 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานหน้าร้าน/พนักงานขาย/ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : ณัฐธยาน์ พัฒน์จิรวัชร  วันที่  24 มีนาคม 2017
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขายสินค้า ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ฯลฯ. วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : ศศิวิมล ตะกะศิลา  วันที่  24 มีนาคม 2017
 20 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/ประชาสัมพันธ์/คลัง/บริหารงานทั่วไป/พนักงาออฟฟิต วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายขจรเกียรติ คำตื้อ  วันที่  23 มีนาคม 2017
 58 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ได้ทุกงานครับ วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
ชื่อ : อภิสิทธิ์ กันทะวงค์  วันที่  23 มีนาคม 2017
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : อื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : ธิตินันท์ แก้วมีศรี  วันที่  22 มีนาคม 2017
 28 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แคชเชียร์. ตำแหน่งว่าง วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่6
ชื่อ : นางสาววราภรณ์ อภิชัย  วันที่  22 มีนาคม 2017
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย จิตติพงษ์ อินสาม  วันที่  22 มีนาคม 2017
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ การเงิน ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศันสนีย์ ห้อรี  วันที่  22 มีนาคม 2017
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภัทราภรณ์. เทพนัน  วันที่  22 มีนาคม 2017
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : IT Support & Programmer วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : ศรัณย์ ตุ้ยเป็ง  วันที่  21 มีนาคม 2017
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานโรงแรม reception วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ดวงนภา ชัชวาลย์ปรีชา  วันที่  21 มีนาคม 2017
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : PC/พนักงานขาย/พนักงานสปา/บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : สิทธิพล ปัญญาคำ  วันที่  21 มีนาคม 2017
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ,ประชาสัมพันธ์ ,เลขานุการ ,ธุรการโรงเรียน ,บริหารงานทั่วไป ,พนักงาออฟฟิต วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว ศศิพิมพ์ กอลหล้า  วันที่  20 มีนาคม 2017
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการโรงเรียน,เทศบาล,อบต วุฒิการศึกษา : ปวช 3
ชื่อ : กมลธิดา กับปะหะ  วันที่  20 มีนาคม 2017
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : อะไรก็ได้ วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : ขวัญฤดี อาหยิ  วันที่  20 มีนาคม 2017
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ / พนักงานขาย / พนักงานต้อนรับ / การคลัง / บัญชี / ฝ่ายบุคคล / bartender วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : ภานุวัฒน์ โชติธนาวุฒิไชย  วันที่  19 มีนาคม 2017
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ / พนักงาออฟฟิต วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว จิราภรณ์ เขื่อนเพ็ชร  วันที่  19 มีนาคม 2017
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : อื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : คณิต กุมหาชัย  วันที่  19 มีนาคม 2017
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่การเกษตรต่างๆ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นางสาวเอ้ย แซ่ยี่  วันที่  19 มีนาคม 2017
 25 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ,บริหารงานทั่วไป,บริการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กรวิทย์ เครือกลางรงค์  วันที่  18 มีนาคม 2017
 37 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูผู้สอน วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : นางสาว กลอยใจ ชมภูมิพย์  วันที่  17 มีนาคม 2017
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการและประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : น.ส.รัชตวรรณ กวางเดินดง  วันที่  17 มีนาคม 2017
 67 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ บัญชี วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นางสาวธนัชพร ธรรมขัน  วันที่  17 มีนาคม 2017
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การตลาด ธุรการ บัญชี งานขาย วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : น.ส.เสาวภา ใจบุญ  วันที่  17 มีนาคม 2017
 85 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ,งานเอกสารต่างๆๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ ธิศรี  วันที่  17 มีนาคม 2017
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไแ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : ศิริรัตน์ สุตา  วันที่  17 มีนาคม 2017
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานช่าง,เจ้าหน้าที่ IT,งานสำนักงาน,อื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย พงษ์รัตน์ เตจ๊ะ  วันที่  17 มีนาคม 2017
 38 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างซ่อมบำรุง / ช่างสี / ฝ่ายผลิต / ช่างทั่วไป / อื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นายจิรศักดิ์ วงค์แก้ว  วันที่  15 มีนาคม 2017
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานแคชเชียร์ หรือธุรการ หรือตามที่บริษัทเห็นสมควร วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : ชนม์ชญาณ์ หมื่นปัญญา  วันที่  15 มีนาคม 2017
 83 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครู/ติวเตอร์สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมและมัธยม วุฒิการศึกษา : -
ชื่อ : นางสาวรัชนีกร สุเตนัน  วันที่  14 มีนาคม 2017
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชีทั่วไป,พนักงานบัญชีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : น.ส.วิราพรรณ หมื่นสมบัติ  วันที่  14 มีนาคม 2017
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างไฟฟ้า,ช่างแอร์ และรับฟังข้อเสนออื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นาย มนตรี มาเยอะ  วันที่  13 มีนาคม 2017
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน บริการต่างๆ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : กล้าณรงค์ ระดม  วันที่  13 มีนาคม 2017
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประสานงานต่างๆๆ วุฒิการศึกษา : 2548
ชื่อ : วิลาวรรณ ทะระมา  วันที่  13 มีนาคม 2017
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานการเงิน บัญชี วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : พิชญ์นรี ตอนะรักษ์  วันที่  13 มีนาคม 2017
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Supervisor วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วีระพงษ์ ทำทาน  วันที่  13 มีนาคม 2017
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูสอนภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อิทธิพัทธ์ เผ่ากันทะ  วันที่  13 มีนาคม 2017
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขายของ วุฒิการศึกษา : กสน.
ชื่อ : นางสาวสร้อยทิพย์ เขื่อนแก้ว  วันที่  12 มีนาคม 2017
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เขียนแบบ/ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ออกแบบงานทุกอย่างด้วยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก วุฒิการศึกษา : ปวช
ชื่อ : waitaya phaimai  วันที่  11 มีนาคม 2017
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : part time วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : ศุภวัชร์ พิสิษฐกุล  วันที่  11 มีนาคม 2017
 68 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานขับรถ วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : เจริญชัย แก้วรากมุข  วันที่  11 มีนาคม 2017
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พี่เลี้ยงเด็ก งานบัญชี ผู้ช่วยเหลือคนไข้ วุฒิการศึกษา : ปวช
ชื่อ : น.ส. ดรุณวรรณ มูลยะเทพ  วันที่  11 มีนาคม 2017
 52 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 9 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : มนตรี ปรีชุม  วันที่  11 มีนาคม 2017
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลขานุการ ธุรการ ประสานงาน งานบริการต่างๆ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : ปิยากร นาวา  วันที่  10 มีนาคม 2017
 96 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี,สินเชื่อ,แคชเชียร์,ธุการ,เอกสารอื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว อัลิปรียา ใหม่วงค์  วันที่  10 มีนาคม 2017
 124 Views

1 2 Next

 Untitled Document
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2560 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับสมัครด่วนเจ้าหน้าการตลาดเงินฝากธนาคารแสนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ประจำสาขา

   รับสอนภาษาอังกฤษวัยทำงาน หรือผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ เริ่มต้นชั่วโมงละ 150฿

   รับสมัครคนช่วยขาย ปิ้ง- ย่าง ด่วน

   หางานประจำ!!!

   กระทู้ไหนที่รับสมัครงานเเล้วไม่ระบุเงินเดือน จะลบทิ้งนะ แจ้งวันที่ 25/3/2560

   สูตรการชงชากาแฟ แล้วอัตราส่วนพร้อมเทคนิคต่างๆ 300บาท โปรโมชั่นน!!สำหรับผู้ที่อยากมีกิจการ

   หาคนดูเเลผู้ป่วยเป็นชายด่วน อยู่ประจำ พร้อมเริ่มงานทันที

   ++หางานทำค่ะ++

    ประกาศรับสมัครพนักงานประจำออฟฟิต สาขาเชียงราย หลายตำแหน่ง (พร้อมเริ่มงานทันที)

   รับสมัคร บัญชี 1 ตำแหน่ง,กุ๊ก 1 ตำแหน่ง (เบด วิลล่า รีสอร์ทเชียงราย)

   รับสมัครแอดมินเพจ,พนักงานขายฟรีแลนซ์

   หจก.สามชายคอนสตรัคชั่น มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน วิศวกรโยธา และ โฟร์แมน ด่วนๆ

   ตามหาช่างเย็บผ้า ในตัวเมืองเชียงราย

   อิลิแกรนด์ คลินิก รับสมัครพนักงานทรีทเม้นท์

   รับสมัครช่าง<ด่วนๆ>

   หา ช่างโครงหลังคา มาทำงานซ่อม แถวๆสนามกีฬากลางเชียงราย ด่วน

   บริษัท HERTZ รถเช่า รับสมัครงานด่วน 1 อัตรา

   ด่วนมาก! รับสมัครคนงาน ขับรถ ยกของ

   รับทำงานเอกสาร วิจัย วิทยานพนธ์ สารนิพนธ์ IS ฯลฯ

   ***รับสมัครบาริสต้าประจำร้านคอร์ไดเซบเฮาส์ใกล้วัดร่องขุ่น

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com