ตำแหน่งงานว่างเชียงราย อัพเดททุกวัน โดย : www.chiangraifocus.com
"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ เลขา พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายอภิสิทธิ์ แสนบุญยืน  วันที่  14 สิงหาคม 2018
 5 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : IT Support และ Network Database วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธนกร ยอดสุวรรณ  วันที่  14 สิงหาคม 2018
 7 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรโครงงาน/QCควบคุมคุณภาพ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สมพงษ์ ใจสม  วันที่  14 สิงหาคม 2018
 12 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี ,พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวเนตรนภา ใหญ่วงศ์  วันที่  14 สิงหาคม 2018
 11 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขับรถ ส่งของ วุฒิการศึกษา : มัธยมต้น
ชื่อ : วิศรุต บุญตา  วันที่  14 สิงหาคม 2018
 12 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/ IT Support วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายวรปรัชญ์ ศรีคำดี  วันที่  13 สิงหาคม 2018
 16 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Sales Engineer/ Sales executive/ Engineer วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณัฐญา เกษอุดมทรัพย์  วันที่  12 สิงหาคม 2018
 229 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานการเงิน/เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภัทราวดี ศรีวัฒนกูล  วันที่  11 สิงหาคม 2018
 24 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ซ่อมบำรุง วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : ชินาธิป ไชยพล  วันที่  10 สิงหาคม 2018
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างซ่อมบำรุง วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : กฤษฎาเสาร์จันทร์  วันที่  09 สิงหาคม 2018
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนง.ขาย/พนง.การตลาด/ผช.ผจก. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณรงค์ โนจิต  วันที่  09 สิงหาคม 2018
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานธุรการ บัญชี บุคคล ฝึกอบรม วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาววชิตา นาคลังกา  วันที่  07 สิงหาคม 2018
 57 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานร้านอาหาร งานทั่วไป แบบมีอาหารและที่พักให้ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : อนาคิน อเนกชาติ  วันที่  07 สิงหาคม 2018
 34 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานประจำสำนักงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จีรวรรณ อภิชัย  วันที่  07 สิงหาคม 2018
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานที่เข้าเป็นกะได้ วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : ขวัญฤดี  วันที่  07 สิงหาคม 2018
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่การตลาด พนักงานขาย พนักงานการตลาด และตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : แสงฝาง คำตื้อ  วันที่  06 สิงหาคม 2018
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สินาภรณ์ ช่วยเหลือ  วันที่  06 สิงหาคม 2018
 29 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/การเงิน/ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ปรียานุช บั้งเงิน  วันที่  06 สิงหาคม 2018
 58 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ,บุคคล,งานวิชาการ,พัฒนาองค์กร วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : เบญญาภา รินคำ  วันที่  05 สิงหาคม 2018
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานช่าง, รปภ. วุฒิการศึกษา : ป.6
ชื่อ : กิตติพงศ์​ สุปติฏฐานนท์  วันที่  03 สิงหาคม 2018
 69 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : RD,QC,QA Supervisor วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณิชกานต์ วงสุยะ  วันที่  03 สิงหาคม 2018
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย ,ธุรการ ,ประชาสัมพันธ์ ,Pc วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ชนินทร สิทธิขันแก้ว  วันที่  03 สิงหาคม 2018
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ได้ทุกงาน วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที 3
ชื่อ : กิตติชัย แต่งตั้ง  วันที่  02 สิงหาคม 2018
 64 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบุคคล/ธุรการ/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปรอญญาตรี
ชื่อ : สิริเพ็ญ ตั้งฉันทพัฒน์  วันที่  02 สิงหาคม 2018
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Pr. เซลล์ วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : ภิญญาพัชญ์ เกี๋ยงคำ  วันที่  02 สิงหาคม 2018
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : แคชเชียร์/เสริฟ วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นารี จงจอหอ  วันที่  02 สิงหาคม 2018
 62 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า/สิ่งทอ/designer ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Creative วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วันทนา ทาก๋อง  วันที่  01 สิงหาคม 2018
 38 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ชริกา อยู่ยิ่ง  วันที่  01 สิงหาคม 2018
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : นางสาวกรรณิการ์ กันกอบ  วันที่  01 สิงหาคม 2018
 76 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนังงานคลังสินค้า,ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสวรรยา งามขำ  วันที่  31 กรกฎาคม 2018
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้จัดการอาคารชุดฯ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธาปกรณ์ สุวรรณคำ  วันที่  31 กรกฎาคม 2018
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/งานบุคคล วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นายณัฐพงษ์ วิชัยคำ  วันที่  31 กรกฎาคม 2018
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรโยธา(Office Engineer,Site Engineer) วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย ประทวน ภูห้องเพ็ชร  วันที่  31 กรกฎาคม 2018
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อัจฉราวดี นันทะเสน  วันที่  30 กรกฎาคม 2018
 64 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานคีย์ข้อมูล อื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นันทิยา ชัยลังกา  วันที่  30 กรกฎาคม 2018
 69 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าบริการลูกค้าที่เคาเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : เสาวลักษณ์ แท่นมณี  วันที่  30 กรกฎาคม 2018
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณัฐนรี ไชยรินทร์  วันที่  30 กรกฎาคม 2018
 38 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : นางสาวชฎาพร เรืองเนตร์  วันที่  29 กรกฎาคม 2018
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Customer Service / Sale / Business Developt วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พัทธ์ดนัย วรรณมานิต  วันที่  29 กรกฎาคม 2018
 192 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรไฟฟ้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วิภาคย์ มะลิขาว  วันที่  27 กรกฎาคม 2018
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวรุ่งนภา ชุ่มเรือน  วันที่  27 กรกฎาคม 2018
 60 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้า,ธุระการ,พนักงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายเฉลิมพล ตุ้ยแยง  วันที่  26 กรกฎาคม 2018
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศิริกัญญา พงศ์ศรี  วันที่  25 กรกฎาคม 2018
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วย/คลินิคความงาม/ลูกค้าสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พัชรี อรุณเจริญกุล  วันที่  25 กรกฎาคม 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บาร์ฯ,ขับรถยนต์ส่งของ,รูมบอย,ฯลฯ วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นาย ยุทธการ โกสูงเนิน  วันที่  25 กรกฎาคม 2018
 42 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทั่วไป วุฒิการศึกษา : 2552
ชื่อ : สุรางค์รัตน์ สุทธนะ  วันที่  25 กรกฎาคม 2018
 72 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เกี่ยวกับงานไฟฟ้า กล้องวงจรปิด จานดาวเทียม ซ่อมบำรุง วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : พิพัฒน์พงศ์ ชัยมงคล  วันที่  25 กรกฎาคม 2018
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/พิมพ์งานต่างๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวธิดารัตน์ แก้วดำ  วันที่  24 กรกฎาคม 2018
 72 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Warehouse วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวกวินธิดา จูมคำมูล  วันที่  24 กรกฎาคม 2018
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทำได้ทุกงาน วุฒิการศึกษา : ม.กรุงเทพธนบุรี
ชื่อ : วัชรากรณ์ หารป่า  วันที่  24 กรกฎาคม 2018
 96 Views

1 2 Next

 Untitled Document
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   โรงน้ำดื่มเพียวดริ้งรับสมัครคนงานชาย(ยกน้ำ)*2ตำแหน่ง*

   รับสมัครพนักงานเติมน้ำมัน 1 ตำแหน่ง ปั้มน้ำมัน PT สาขาศรีทรายมูล วันละ 310 บาท

   ร้านอาหาร รับพนง.พาร์ทไทม์ ช่วงเย็น ช-ญ #

   สถานีดนตรีเชียงราย รับสมัคร ครูสอนวิชากลองชุด ด่วนมาก เริ่มงานทันที ค่ะ

   รับสมัคร พนักงานชงกาแฟ (บาริสต้า)ร้านกาแฟ และพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยว

   รับสมัคร ทีมงานช่างก่อสร้าง ทำงานรายวัน ทำงานพื้นที่ ต.บ้านดู่ เชียงราย

   บริการ จัดหา จัดส่งของใช้ในครัว ผักทุกชนิด

   ร้านภูแล รับสมัครพนักงาน เสริฟ (หญิง)

   รับสมัครคนขับรถหกล้อดั้ม

   หางานเฝ้าไข้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ หรือคลินิกทันตกรรม

    ด่วนครับ !! ต้องการ คนว่างงาน,หารายได้เสริม 100-500 บาทต่อวัน

   รับสมัครเจ้าหน้าตรวจสอบสินเชื่อ / เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

   หจก. มายทริปส์ รับสมัครพนักงาน รับ-ส่ง รถเช่า BUDGET ChiangRai

   บริการ ขน - ย้าย - รับส่งสินค้า

   หางานพิเศษทำคะ

   ผู้ให้บริการเกมส์-กีฬาออนไลน์ อับดับ 1 ของปี 2018

   เปิดรับเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพย์ (collecter)หลายตำแหน่ง

   ด่วน หาคนลงข้อมูล

   รับสมัครพนักงานขายจำนวนมาก

   ร้านไส้กรอกอีสานแม่ศรีไวรับสมัคร คนงานชายขายไส้กรอกอีสาน 1 ตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิ

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com