"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสุนิสา เยอซอ  วันที่  24 เมษายน 2018
 6 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนังงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นายพีระพล. ศรีวิชัย  วันที่  24 เมษายน 2018
 8 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว ศิรารัตน์ เมืองแก่น  วันที่  24 เมษายน 2018
 15 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาวอารีย์ จะกุย  วันที่  24 เมษายน 2018
 15 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร์/พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปวส.2
ชื่อ : นางสวมณีวรรณ จันทร์วงค์  วันที่  24 เมษายน 2018
 15 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คิวซี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พิรญาณ์ วิรชาวิภู  วันที่  24 เมษายน 2018
 13 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยผู้จัดการ/พนักงานขาย,การตลาด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณรงค์ โนจิต  วันที่  24 เมษายน 2018
 9 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขับรถ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : นาย พงค์พันธ์ แสนสุรินทร์  วันที่  23 เมษายน 2018
 17 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างเคาะพ่นสีตัวถัง ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : พร้อมพงศ์. สำราญ  วันที่  23 เมษายน 2018
 18 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เขียนเว็บ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธันยกานต์ รุ่งสว่าง  วันที่  23 เมษายน 2018
 26 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานการเงิน การบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวขวัญฤดี ธรรมศิริ  วันที่  22 เมษายน 2018
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวะกรควบคุมระบบต่างๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภัทรภณ อ้ายม่าน  วันที่  22 เมษายน 2018
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟฟิค,พนง ไอที ออนไลน์ ,ช่างเทคนิค วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : อิทธิพล บุญแก้ว  วันที่  20 เมษายน 2018
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นาย ชินาธิป ไชยพล  วันที่  19 เมษายน 2018
 51 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การบัญชีและการเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวสุปราณี เกเยน  วันที่  19 เมษายน 2018
 60 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เสริฟ งานบริการ งานโรงแรม พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวรัชนีพร สาคร  วันที่  19 เมษายน 2018
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กุ๊ก วุฒิการศึกษา : 2013
ชื่อ : ชลิดา วันทอง  วันที่  18 เมษายน 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : เบญจวรรณ บุญธรรม  วันที่  18 เมษายน 2018
 77 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า พนักงานคอลเซนเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ไอรัตดา โพธิ  วันที่  18 เมษายน 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ พนักงานต้อนรับ พนักงานโรงเเรม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายภูวนาท ผาเจริญ  วันที่  18 เมษายน 2018
 189 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จัดการเกี่ยวกับเอกสารในสำนักงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว สาวิตรี ศรีบุญชู  วันที่  17 เมษายน 2018
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยกุ๊ก วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาววาสนา วงค์ปัญญา  วันที่  17 เมษายน 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ เลขานุการ ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จีรณา เยอต๊ะ  วันที่  17 เมษายน 2018
 47 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณัฐชาพรรณ วงศ์ชัย  วันที่  17 เมษายน 2018
 72 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายเฉลิมชัย แซ่ลี  วันที่  16 เมษายน 2018
 38 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ. ลูกค้าสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จุฑามา ใจหลวง  วันที่  15 เมษายน 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : หางานพร้อมที่พักและอาหารครับ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : ทาม  วันที่  15 เมษายน 2018
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานประจำ,พนักงานราชการ,อืนๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : บุพรัตน์ กาตาบุตร  วันที่  14 เมษายน 2018
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบริการ พนักงานเสิรฟ พนักงานต้อนรับ ขายของ วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ : นายอัคคัญญ์. บั้งเงิน  วันที่  14 เมษายน 2018
 74 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/HR/โรงแรม ฯลฯ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายเอราวัตร รอบสิงขรพันธ์  วันที่  12 เมษายน 2018
 60 Views
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า-ส่งออก ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขับรถส่งของ วุฒิการศึกษา : ม6
ชื่อ : ภูตาวัน บำรุงกิจ  วันที่  11 เมษายน 2018
 58 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Information ประสานงานทั่วไป งานบริการอื่นๆ วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ : พิมพ์นิภา แสนก๋า  วันที่  10 เมษายน 2018
 73 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างยนต์ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : เอกมงคล วิชัยวงศ์  วันที่  09 เมษายน 2018
 80 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูพี่เลี้ยง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว กรรณิการ์ พานิชนอก  วันที่  09 เมษายน 2018
 76 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน บริการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : พจนารถ ฉายา  วันที่  09 เมษายน 2018
 99 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : วราลัษณ์ ดอนสวัสดิ์  วันที่  08 เมษายน 2018
 67 Views
ประเภทงานที่สนใจ : สื่อสารมวลชน/ทีวี/วิทยุ/น.ส.พ. ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครู วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธิดาภรณ์ ใสสม  วันที่  07 เมษายน 2018
 128 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานการบริการ การประชาสัมพันธ์ ด้านการศึกษา ธุรการ งานเอกสาร วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นายวัชรินทร์ กันธิยะ  วันที่  07 เมษายน 2018
 168 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรไฟฟ้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายวิศรุต สารนันต์  วันที่  07 เมษายน 2018
 114 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานประจำ วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : กรรณิการ์ กันกอบ  วันที่  06 เมษายน 2018
 82 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูภาษาไทย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายภูวนาท ผาเจริญ  วันที่  05 เมษายน 2018
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ธัญวรรณ สุ่มมงคล  วันที่  05 เมษายน 2018
 87 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อัญชลี มะณีโสม  วันที่  05 เมษายน 2018
 87 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การบัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.ลัทธพรรณ เรือนคำ  วันที่  05 เมษายน 2018
 91 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การขายอุปกรณ์ไอที,คอมพิวเตอร์,โทรศัพท์มือถือ,เครื่องใช้ไฟฟ้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : เวณิกา แก้วบุญเรือง  วันที่  05 เมษายน 2018
 89 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ,บัญชี,การตลาด,พนักงานขาย,พนักงานตอนรับ, วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อ : นายไมตรี ยาดี  วันที่  04 เมษายน 2018
 85 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ,สโตร์. วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา (ปวส)
ชื่อ : นางสาว รัตนกร ใจยา  วันที่  04 เมษายน 2018
 89 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นางสาว ศิรินาถ แก้วพรม  วันที่  04 เมษายน 2018
 77 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ปวีณา ปากหวาน  วันที่  03 เมษายน 2018
 86 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อและส่งออก วุฒิการศึกษา : 2557
ชื่อ : นายณัฐวัฒน์ วงค์วิชัย  วันที่  03 เมษายน 2018
 79 Views

1 2 Next

 Untitled Document
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับสมัครคนขับรถด่วน!!!!!

   หางานช่างคอมพิวเตอร์ครับ อายุ 22 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

   สถานีดนตรีเชียงราย รับสมัครทีมงาน ดูแลระบบแสงสีเสียง งานออเจ้าคอนเสิร์ต ค่ะ

   รับสมัครคนขับรถส่งของลำปางเชียงราย รายได้วันละ 500 บาท

   หางานพิเศษทำครับ

   ล้างแอร์ราคาถูก !!

   รับสมัครพนักงาน ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล

   หางานทำครับ เป็นช่างติดตั้ง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าในอาคาร

   รับสมัครพนักงาน(หญิง)ร้านกาแฟ ในตัวเมืองเชียงราย 1 อัตรา

   ร้านท่าน้ำภูแล รับสมัครพนักงาน เสริฟ ยกอาหาร

    รับสมัครบุคลากรประจำออฟฟิตสาขาตัวเมืองแม่สาย 5 อัตตรา (เริ่มงานทันที)

   หา งานทำครับ ช่วงเย็น

   CR-TECH รับสมัครครู ท่องเที่ยว และครูคอมฯ

   รับผู้ช่วยทำอาหารไทยด่วน

   [รับพนักงานชั่วคราว] บริษัท วีมีครีเอชั่น รับสมัครผู้ช่วยทำอินโฟกราฟฟิค ด่วน!!!

   หางานแม่บ้านประจำแถวหน้า ม.แม่ฟ้าหลวง ให้แม่ครับ

   หาคนดูแลผู้สูงอายุเพศหญิง มีประสบการณ์จะพิจรณาเป็นพีเศษ

   รับสมัครผู้ดูแลอพาร์ทเม้น หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   สำหรับผู้ว่างงาน>ร้านทำเล็บวิ้ดวิวเนลส์>รับสมัครพนักงาน

   หางานทำค่ะ พร้อมเริ่มงานได้ทันที วุฒิม.6

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com