สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟฟิคดีไซน์ (ฟรีแลนซ์/พาสไทม์) วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
ชื่อ : วรากร พันธ์มณี  วันที่  18 มกราคม 2017
 8 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม และเจ้าหน้าที่ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จุติพร สวาทชาติ  วันที่  17 มกราคม 2017
 28 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การบริการ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวปรียาพร อุตพรหม  วันที่  17 มกราคม 2017
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ เลขขา ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วุฒิพงษ์ ดอกแก้ว  วันที่  17 มกราคม 2017
 23 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานแคชเชียร์ ธุรการ หรือตามที่บริษัทเห็นสมควร วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : ชนม์ชญาณ์ หมื่นปัญญา  วันที่  15 มกราคม 2017
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายกฎหมาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อัษฎายุธ บุดดี  วันที่  15 มกราคม 2017
 19 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ,พนักงานจัดซื้อ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว ชุณห์พิมาณ กองแก้ว  วันที่  15 มกราคม 2017
 21 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นางสาวนันทนา บุญฒษ  วันที่  14 มกราคม 2017
 24 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : อื่นๆ วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : รัตติกาล แสนอุยาน  วันที่  14 มกราคม 2017
 68 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ ธิศรี  วันที่  13 มกราคม 2017
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 11 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุระการ / บัญชี / การเงิน วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นางสาวนิตยา สุนันสา  วันที่  13 มกราคม 2017
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ หรืองานเอกสารต่างๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายวิษณุ เกตุนาวา  วันที่  12 มกราคม 2017
 29 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การขาย การตลาด ธุรการ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : กฤษณะ คำลือ  วันที่  12 มกราคม 2017
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่เค้าเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวภัสสร เกย็น  วันที่  12 มกราคม 2017
 21 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ศิริพร รักแม่  วันที่  11 มกราคม 2017
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาวจันทร์จิรา เครือเกี้ยว  วันที่  11 มกราคม 2017
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ณัฐพล บัวย้อย  วันที่  10 มกราคม 2017
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : รัตนา ใจทนง  วันที่  10 มกราคม 2017
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : รปภ./แม่บ้าน/จัดสวน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : อะไรก็ได้ วุฒิการศึกษา : ม.ต้น
ชื่อ : นิพนธ์ นิเวศน์  วันที่  09 มกราคม 2017
 61 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Receptionist/ GSA. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายยงยุทธ ตาไต่  วันที่  09 มกราคม 2017
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขายสินค้า วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : อุดมศักดิ์ เหล็กกล้า  วันที่  09 มกราคม 2017
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่เค้าเตอร์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : น.ส.อังคณา นุ่มนิ่ม  วันที่  07 มกราคม 2017
 64 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : น.ส.เมตตา วิบุญมา  วันที่  07 มกราคม 2017
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คลังสินค้า วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นายรุ่งโรจน์ ติ๊บเป้า  วันที่  07 มกราคม 2017
 49 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนง.บัญชี-ธุรการ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : จริยา วงค์ก๋องคำ  วันที่  07 มกราคม 2017
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 17 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการทั่วไป วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : รสณี พรหมมาบุญ  วันที่  06 มกราคม 2017
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานธุรการ พนักงานขาย พนักงานความปลอดภัยlp วุฒิการศึกษา : ปวช.3
ชื่อ : นิรัช ยศวรวงค์  วันที่  06 มกราคม 2017
 73 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ งานออฟฟิต วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จุฑามาศ คล้ายเมือง  วันที่  06 มกราคม 2017
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป,สโตร์,จัดซื้อ,แคชเชียร์,อื่นๆตามเห็นสมควร วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : ณัชรัตน์ ดวงวงศ์  วันที่  04 มกราคม 2017
 88 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานเอกสาร บริการ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายธนภัทร สมบัติ  วันที่  04 มกราคม 2017
 78 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตและคุณภาพ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วรารัตน์ อัมพะเศวต  วันที่  04 มกราคม 2017
 67 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขับรถ/ขับรถส่งของ/ขับรถบรรทุก/ขับแมคโคร วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นายเจริญชัย แก้วรากมุข  วันที่  03 มกราคม 2017
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คีย์ข้อมูล งานเอกสาาร การจัดการคลังสินค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายปณิธาน ยศวงศ์ใจ  วันที่  03 มกราคม 2017
 66 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ร้านกาแฟ หรือ ขายของทั่วไป วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นางสาว กุลธิดา ธิรินทอง  วันที่  03 มกราคม 2017
 102 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/จัดซื้อ/การเงิน/ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กนกวรรณ รุ่งอรุณสิริ  วันที่  02 มกราคม 2017
 90 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : อรวรรณ สาคร  วันที่  02 มกราคม 2017
 97 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวอังคณา ไชยวงศ์  วันที่  02 มกราคม 2017
 115 Views
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่กฎหมายและธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ปกครอง ดีเสริมยศ  วันที่  30 ธันวาคม 2016
 99 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวสุธีรา เรือนมณี  วันที่  28 ธันวาคม 2016
 106 Views
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์/เภสัชกร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานด้านสุขภาพ สาธารณสุข วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรร
ชื่อ : นายธนากร ขัดบุญเรือง  วันที่  28 ธันวาคม 2016
 55 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การขาย งานบริการ หรืองานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นาย พชร รักพนาลี  วันที่  26 ธันวาคม 2016
 118 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ชื่อ : นางสาวอาจารี หวายคำ  วันที่  25 ธันวาคม 2016
 59 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 8 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างเทคนิด / พนง.กราฟฟิค วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : อิทธิพล บุญแก้ว  วันที่  24 ธันวาคม 2016
 91 Views
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คีย์ข้อมูล,ตรวจสอบสินค้า,ธุรการ,ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายปณิธาน ยศวงศ์ใจ  วันที่  24 ธันวาคม 2016
 56 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี,พนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ปาริชาติ อุดมอด  วันที่  21 ธันวาคม 2016
 96 Views
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานสปา วุฒิการศึกษา : 2558
ชื่อ : นางสาว พิราวรรณ วงค์ชัยคำ  วันที่  20 ธันวาคม 2016
 65 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างเทคนิค/QC วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นาย พชร ธะนะหมอก  วันที่  20 ธันวาคม 2016
 76 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทั่วไป วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : นางสาวสุภาพร รักษ์พงค์  วันที่  20 ธันวาคม 2016
 118 Views

1

 Untitled Document
 
 
  VINAMILK เชียงราย รับสมัครงานหลายอัตรา โทร.099-9539647
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2560 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   หาแม่บ้านครับ

   รับสมัครพนักงานต้อนรับ 2 แหน่ง สามารถเข้างานเป็นกะได้,บัญชี 1 ตำแหน่ง(ด่วน)

   รับสมัคร Sale Marketing Part time 2 ตำแหน่งด่วน

   รับเขียนแบบ ออกแบบ ก่อสร้างบ้าน งานก่อสร้างทุกชนิดคับ 0824817527

   รับสมัคร พนักงานการตลาด ชาย-หญิง พนักงานฝ่ายผลิต หญิง

   โรงแรม รสา บูทิค เชียงราย รับสมัครพนักงาน ด่วนพร้อมเริ่มงานทันที

   บจก.พลพนิตย์อาหารนม ซีพี-เมจิไพเกนเชียงราย รับสมัคร พนักงาน

   "ด่วน...รับสมัครพนักงานบัญชี หญิง "

   รับสมัครเลขา

   พรประเสริฐ2กระจกรถยนต์+++++++รับสมัครช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง

   รับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ 1 ตน.ด่วน!!!!!

   บ.แอ็ดเดย์ กรุ๊ป จำกัด พนักงานหลายอัตรา ด่วน !!

   รับสมัคร call center / graphic ด่วน

   รับสมัครช่างประปา อ่านแบบได้คุมงานได้เดือนละ30,000บาท

   รับสมัคร2ตำแหน่ง ด่วน!!..

   ร้านคลังเซรามิคเชียงราย รับสมัครพนักงานขาย 1 ตำแหน่ง

   รับสมัครพนักงานทำคอม ด่วนๆๆ

   บจก.คอนโทรล ดาต้า (CDG & G-ABLE Group) รับสมัครช่างเทคนิค ประจำศูนย์ จ.พะเยา

   รับแม่บ้าน หมู่บ้านกุลพันวิล

   รับพิมพ์งาน/เขียนงาน!!! ราคาถูก

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com