"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน คนว่างงาน:::
 
96  Views
ประวัติของ : น.ส.สุธีรา เรือนมณี
ประเภทงานที่สนใจ :
บัญชี/การเงิน
ตำแหน่งงานที่สนใจ :
บัญชี/การเงิน/ธุรการ/จัดซื้อ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :
15,001 - 20,000
ประสบการณ์ทำงาน :
12 ปี

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล :
น.ส.สุธีรา เรือนมณี
อายุ :
40
เพศ :
หญิง
สถานภาพ :
สมรส
สถานภาพเกณฑ์ทหาร :
ได้รับการยกเว้น

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน :
426/95 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา :
426/95 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เบอร์โทร/มือถือ :
0909948291
แฟกซ์ :
0
อีเมล์ :
suteera.happycity@gmail.com
Faecbook :
อื่นๆ :
เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ :
08.00-20.00 น.

การศึกษา
ประถม :
   
มัธยมต้น :
สาขา :
มัธยมปลาย/ปวช. :
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคภายัพ
สาขา :
การบัญชี
ปวส. :
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคภายัพ
สาขา :
การบัญชี
ปริญญาตรี :
สาขา :
ปริญญาโท :
สาขา :
จบการศึกษาครั้งสุดท้าย ระดับ : ปวส.
เมื่อวันที่ : พฤศจิกายน เกรดเฉลี่ย : 2.21

ข้อมูลงานที่ต้องการ
ประเภทงานที่สนใจ :
บัญชี/การเงิน
ตำแหน่งงานที่สนใจ :
บัญชี/การเงิน/ธุรการ/จัดซื้อ
ประสบการณ์การทำงาน :
12 ปี
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :
15,001 - 20,000
   
ความสามารถ :
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงาน ได้เป็นอย่างดี
- สามารถขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้
- มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ผลงาน/ประวัติการทำงาน :
เมษายน พ.ศ. 2542- กรกฎาคม พ.ศ. 2546 :
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เปิดร้านถ่ายเอกสาร ขายเครื่องดื่ม)


สิงหาคม พ.ศ. 2546-ธันวาคม พ.ศ. 2553 :
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี แกรนด์ ดีไซน์ จังหวัดพิษณุโลก (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)
- ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน/ธุรการ
- ลักษณะงานที่ทำ
o ดูแลเกี่ยวกับเอกสารงานก่อสร้างต่าง ๆ
o จัดทำสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
o ดูแลการรับจ่ายเงินทั้งหมดภายในไซด์งานก่อสร้าง
o รวบรวมเอกสารการรับจ่ายเงินทั้งหมด นำส่งสำนักงานบัญชี
o ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
- เหตุผลที่ลาออก
o จบไซด์งานก่อสร้าง


มกราคม พ.ศ. 2554-ธันวาคม พ.ศ. 2558 :
- บริษัท แฮปปี้ ซิตี้ จำกัด จังหวัดเชียงราย (ธุรกิจสนามกอล์ฟ)
- ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน/ธุรการ
- ลักษณะงานที่ทำ
o ดูแลการรับจ่ายเงินทั้งหมดภายในสนามกอล์ฟ
o จัดเก็บ, ตรวจสอบรายงานรายได้แต่ละวันของสนามกอล์ฟ
o นำรายได้แต่ละวันเข้าบัญชีบริษัทฯ
o บันทึกรายได้ของสนามกอล์ฟ เพื่อนำส่งภาษีสรรพสามิต
o จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากร
o จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย กรณีมีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของ หรือค่าบริการต่างๆ
o จัดทำเงินเดือนพนักงาน, นำส่งเงินประกันสังคม, จัดทำ ภงด.1
o รวบรวมเอกสารทั้งหมด นำส่งสำนักงานบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน
o จัดทำและจ่ายเงินค่าแรงคนงานที่ทำงานภายในสนามกอล์ฟ
o จัดทำรายการออกรอบของแคดดี้ และจ่ายเงินให้กับแคดดี้
o ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
o ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
- เหตุผลที่ลาออก
o ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เปิดร้านขายกาแฟสด ขายอาหาร)มีนาคม พ.ศ. 2560-ธันวาคม พ.ศ. 2560 :
- บริษัท เคาน์เตอร์พอยท์ แฟ็คทอรี่ จำกัด จังหวัดเชียงราย
(ธุรกิจอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์ ของภาครัฐ)
- ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- ลักษณะงานที่ทำ
o จัดทำใบประมาณราคา (BOQ) ของแต่ละโครงการตาม TOR เพื่อจะได้ทราบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อนออกปฏิบัติหน้างานจริง
o รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เมื่อออกไปปฏิบัติงานภายนอก
o จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย กรณีมีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของ หรือค่าบริการต่างๆ
o จัดทำเงินเดือนพนักงาน, นำส่งเงินประกันสังคม, จัดทำ ภงด.1
o รวบรวมเอกสารทั้งหมด นำส่งสำนักงานบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน
o ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
   
วันที่ลงทะเบียน
07 พฤศจิกายน 2018
   
ข้อมูลนี้จะแสดงอีก
19 วัน
 
::: ข้อมูลใหม่ 5 รายการ ล่าสุด
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ,เจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ฉัตรทริกา ทำสอาด  วันที่  16 พฤศจิกายน 2018
 16 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ /ประสานงาน/บุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว ธัญญารัตน์ คำแสน  วันที่  15 พฤศจิกายน 2018
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟฟิค ,ช่างคอมพิวเตอร์ , งานตัดต่อวิดีโอ , ขายสินค้าผ่านออนไลน์(LAZADA) วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : อิทธิพล บุญแก้ว  วันที่  15 พฤศจิกายน 2018
 25 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ขับรถ วุฒิการศึกษา : ป.6
ชื่อ : ประสิทธิ์ วงค์ษา  วันที่  14 พฤศจิกายน 2018
 25 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขับรถ วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : ศุภกฤต จันชายเลิศ  วันที่  14 พฤศจิกายน 2018
 34 Views
 
 Untitled Document
รับเพื่อนร่วมงาน
• เว็บโปรแกรมเมอร์
• นักเขียน/บล็อกเกอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   สล่าสร้างบ้านเชียงราย

   รับเหมาสารพัดงานครับ

   Math Corner สาขาเชียงราย รับสมัครครูสอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถม มัธยมต้น

   หางานคับ รายละเอียดด้านใน

   สหทวีกิจคลังสินค้ารับสมัครพนักงานประจำ แผนกทำเอกสารประจำคลังสินค้า

   หจก.ส.เจริญซัพพลาย 2015 รับสมัครพนักงาน

   ด่วนๆๆ !! รับสมัคร ตำแหน่ง แม่บ้าน หอพักเวสธิมา คอร์ท เงินเดือนเริ่มต้น 9000

   รับสมัครพนักงานรับ-ส่งรถเช่าและ พนักงานบัญชี ค่ะ

   ประกาศรับสมัครแม่บ้านด่วน

   รับสมัครพนักงานร้านอาหาร ด่วน!

   ด่วน!!!..รับสมัครพนักงานโรงแรม1อัตรา

   รับสมัครกราฟฟิคดีไซน์ part time ทำงานที่บ้านได้

   ด่วน!! @แม่จัน รับสมัครพนักงานประจำ ร้านกาแฟ

   หาคนเจียรงานเหล็ก พรุ่งนี้ จ่ายเงินเลย

   รับผู้ช่วย ตัดเหล็กทาสี วัน350

   รับพนักงาน

   รับคนงานก่อสร้าง 3-4คน หน้างานพะเยา

   รับสมัคร เซลล์ ภาคเหนือ 1 ตำแหน่ง ชายหรือหญิง มีรถเก๋งให้ใช้

   TRUE เปิดรับคนมาร่วมทีมกับเรา รายได้ดี 20000+

   โรงเรียนดอยเวียงวิทยา อ.แม่สรวย สมัครธุรการฯ 1 อัตรา 9,000 บ./ด. 8-16 พ.ย.61 นี้

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com