"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน คนว่างงาน:::
 
89  Views
ประวัติของ : น.ส.สุธีรา เรือนมณี
ประเภทงานที่สนใจ :
บัญชี/การเงิน
ตำแหน่งงานที่สนใจ :
เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :
15,001 - 20,000
ประสบการณ์ทำงาน :
15 ปี

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล :
น.ส.สุธีรา เรือนมณี
อายุ :
39
เพศ :
หญิง
สถานภาพ :
โสด
สถานภาพเกณฑ์ทหาร :
ได้รับการยกเว้น

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน :
426/95 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา :
426/95 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร/มือถือ :
090-9948291, 083-9308598
แฟกซ์ :
0
อีเมล์ :
suteera.happycity@gmail.com
Faecbook :
อื่นๆ :
Line id : fon865354
เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ :
09.00 - 20.00 น.

การศึกษา
ประถม :
   
มัธยมต้น :
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
สาขา :
มัธยมปลาย/ปวช. :
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
สาขา :
การบัญชี
ปวส. :
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
สาขา :
การบัญชี
ปริญญาตรี :
สาขา :
ปริญญาโท :
สาขา :
จบการศึกษาครั้งสุดท้าย ระดับ : ปวส.
เมื่อวันที่ : มิถุนายน เกรดเฉลี่ย : 2.21

ข้อมูลงานที่ต้องการ
ประเภทงานที่สนใจ :
บัญชี/การเงิน
ตำแหน่งงานที่สนใจ :
เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
ประสบการณ์การทำงาน :
15 ปี
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :
15,001 - 20,000
   
ความสามารถ :
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้
- มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ผลงาน/ประวัติการทำงาน :
เมษายน พ.ศ. 2542- กรกฎาคม พ.ศ. 2546 :
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เปิดร้านถ่ายเอกสาร ขายเครื่องดื่ม)

สิงหาคม พ.ศ. 2546-ธันวาคม พ.ศ. 2553 :
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี แกรนด์ ดีไซน์ จังหวัดพิษณุโลก (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)
- ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน/ธุรการ
- ลักษณะงานที่ทำ
o ดูแลเกี่ยวกับเอกสารงานก่อสร้างต่าง ๆ
o จัดทำสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
o ดูแลการรับจ่ายเงินทั้งหมดภายในไซด์งานก่อสร้าง
o รวบรวมเอกสารการรับจ่ายเงินทั้งหมด นำส่งสำนักงานบัญชี
o ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
- เหตุผลที่ลาออก
o จบไซด์งานก่อสร้าง

มกราคม พ.ศ. 2554-ธันวาคม พ.ศ. 2558 :
- บริษัท แฮปปี้ ซิตี้ จำกัด จังหวัดเชียงราย (ธุรกิจสนามกอล์ฟ)
- ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน/ธุรการ
- ลักษณะงานที่ทำ
o ดูแลการรับจ่ายเงินทั้งหมดภายในสนามกอล์ฟ
o จัดเก็บ, ตรวจสอบรายงานรายได้แต่ละวันของสนามกอล์ฟ
o นำรายได้แต่ละวันเข้าบัญชีบริษัทฯ
o บันทึกรายได้ของสนามกอล์ฟ เพื่อนำส่งภาษีสรรพสามิต
o จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากร
o จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย กรณีมีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของ หรือค่าบริการต่างๆ
o จัดทำเงินเดือนพนักงาน, นำส่งเงินประกันสังคม, จัดทำ ภงด.1
o รวบรวมเอกสารทั้งหมด นำส่งสำนักงานบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน
o จัดทำและจ่ายเงินค่าแรงคนงานที่ทำงานภายในสนามกอล์ฟ
o จัดทำรายการออกรอบของแคดดี้ และจ่ายเงินให้กับแคดดี้
o ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
o ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
- เหตุผลที่ลาออก
o ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เปิดร้านขายกาแฟสด ขายอาหาร)

มีนาคม พ.ศ. 2560-ธันวาคม พ.ศ. 2560 :
- บริษัท เคาน์เตอร์พอยท์ แฟ็คทอรี่ จำกัด จังหวัดเชียงราย
(ธุรกิจอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์ ของภาครัฐ)
- ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- ลักษณะงานที่ทำ
o จัดทำใบประมาณราคา (BOQ) ของแต่ละโครงการตาม TOR เพื่อจะได้ทราบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อนออกปฏิบัติหน้างานจริง
o รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เมื่อออกไปปฏิบัติงานภายนอก
o จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย กรณีมีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของ หรือค่าบริการต่างๆ
o จัดทำเงินเดือนพนักงาน, นำส่งเงินประกันสังคม, จัดทำ ภงด.1
o รวบรวมเอกสารทั้งหมด นำส่งสำนักงานบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน
o ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
   
วันที่ลงทะเบียน
27 มิถุนายน 2018
   
ข้อมูลนี้จะแสดงอีก
10 วัน
 
::: ข้อมูลใหม่ 5 รายการ ล่าสุด
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุรัสวดี ดลโสภณ  วันที่  16 กรกฎาคม 2018
 11 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการประสานงาน วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นางสาวจันจิรา ชัยนาม  วันที่  16 กรกฎาคม 2018
 24 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน/ธุรการ/เลขานุการ วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อ : เสาวรส หวาดเพ็ชร  วันที่  15 กรกฎาคม 2018
 19 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ควบคุมเครื่องจักรกล วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : ทิตย์ติศักดิ์ ไทยกรณ์  วันที่  14 กรกฎาคม 2018
 14 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ งานบริการต่างๆ งานเอกสารต่างๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตาี
ชื่อ : อภิสิทธิ์ แสนบุญยืน  วันที่  14 กรกฎาคม 2018
 26 Views
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   บริษัท บริลเลี่ยน เบสท์ จำกัด รับธุระการ

   หาช่างเย็บผ้า ด่วน!!!!

   ปิดครับ ตัวแทนจำหน่ายติดตั้งแอร์ ในออฟฟิต เสนอราคามาได้เลยคับ รายละเอียดด้านใน

   ##โครงการบ้านสินธานี รับช่างทาสีรายวันมีงานตลอด##

   หางาน

   ร้านโพลาร์ รับสมัครผู้ร่วมงาน ประจำร้านกาแฟ-เบเกอรี่-อาหารเช้า

   รับสมัครช่างประจำโรงแรมเชียงรายแกรนฟอร์จูนเชียงราย(ลิตเติลดักเดิม)

   ***รับสมัครงานด่วน กลุ่มร้านอีโก้ 3 อัตราด่วนๆๆ สัมภาษณ์พร้อมลงงาน

   หางาน เพศหญิง20ปี

   หาลูกมือช่าง รายวัน พาสทาม ด่วน!!!

   รับสมัครพนักงานยกข้าวสาร ส่งข้าวสารในตัวเมืองเชียงราย-*-*-*

   เว็บไซต์เชียงรายโฟกัส รับพนักงานเพิ่มหลายตำแหน่ง ณ วันที่ 17/7/61

   รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวนมาก รายได้ดี

   ** รับงานซ่อมแซม ติดตั้งเพิ่มเติม ระบบน้ำระบบไฟ งานทั่วไป ได้หมดครับ **

   รับสมัครพนักงาน

   ร้านไส้กรอกอีสานแม่ศรีไวรับสมัคร คนงานชายขายไส้กรอกอีสาน 1 ตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิ

   รับสมัครคนงานเจาะบาดาลรายได้ 500บาท/วัน

   รับผู้ช่วยช่าง

   ใครรับจ้างพิมพ์งานด่วน หน้าละ 8 บาท เชิญทางนี้

   Dee Coffee รับสมัครแคชเชียร์ บาร์ริสต้า ประจำสาขาที่ห้างเอดิสันสรรพสินค้า

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com