"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน คนว่างงาน:::
 
164  Views
ประวัติของ : นายภูวนาท ผาเจริญ
ประเภทงานที่สนใจ :
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน
ตำแหน่งงานที่สนใจ :
ธุรการ งานเอกสาร ในสำนักงาน โรงเรียน หรือองค์กรต่างๆ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :
10,001 - 12,000
ประสบการณ์ทำงาน :
0 ปี

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล :
นายภูวนาท ผาเจริญ
อายุ :
22
เพศ :
ชาย
สถานภาพ :
โสด
สถานภาพเกณฑ์ทหาร :
อยู่ระหว่างการผ่อนผัน

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน :
เลขที่ 9 หมู่ 23 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา :
เลขที่ 9 หมู่ 23 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร/มือถือ :
0827973879
แฟกซ์ :
0
อีเมล์ :
phuwanat47@gmail.com
Faecbook :
phuwanat phajaroen
อื่นๆ :
สวัสดีครับ ผมนายภูวนาท ผาเจริญ อายุ22 ปี พึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.13 กระผมมีความมั่งมั่นในการทำงาน เข้ากับผู้คนได้ง่าย เป็นมิตรกับทุกคน มีใจรักในการทำงาน ขยั่น และอดทน #เคยฝึกประสบการณ์จาก สำนักสื่อสารองค์กร มร.ชร. ด้านประชาสัมพันธ์ การทำข่าว เขียนข่าว ลงพื้นที่หาข้อมูลต่างๆ #เคยฝึกสอนในรายวิชาการจัดการองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมภาษาไทยให้เด็ก ณ โรงเรียนโป่งพระบาท เวลา 1 ภาคเรียน เเละจัดค่ายภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน #เคยฝึกประสบการณ์จาก สพป.ชร.เขต4 ประจำกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในตำแหน่งธุรการ มีความสามารถหลายด้าน เช่น การพูดจา การใช้เสียง (การอ่านทำนองเสนาะ พูดสุนทรพจน์ โต้วาที ศิลปะการอ่านออกเสียง เพลงพื้นบ้าน) #หน้าที่ผลงานที่เคยทำมาจาก สพป.ชร.4 คือ ธุรการ (ทำหนังสือ,บันทึกข้อความ,รับโทรศัพท์ติดต่อ ภายนอก-ภายใน,เตรียมห้องประชุม,เป็นคณะกรรมการการคุมสอบต่างๆ และช่วยเหลืองานบุคลากรทุกคนเป็นอย่างดี) #เคยทำงานร้าน Loveis เวดดิ้ง เเพลนเนอร์ ในหน้าที่พนักงานขาย หน้าที่ที่ได้รับคือ การออกบูท ดูเเลลูกค้า ที่ บิ๊กซีเชียงราย มีใจรักในการทำงาน ขยันเเละอดทน จึงขอท่านโปรดรับพิจารณาให้เป็นบุคลากรในองค์กร ขอบพระคุณครับ
เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ :
08.00 - 17.00 น.

การศึกษา
ประถม :
โรงเรียนบ้านใหม่    
มัธยมต้น :
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
สาขา :
ภาษาไทย
มัธยมปลาย/ปวช. :
สาขา :
ปวส. :
สาขา :
ปริญญาตรี :
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขา :
ภาษาไทย
ปริญญาโท :
สาขา :
จบการศึกษาครั้งสุดท้าย ระดับ : ปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 03 เมษายน 2018 เกรดเฉลี่ย : 3.13 ยังขาดภาคเรียนสุดท้าย

ข้อมูลงานที่ต้องการ
ประเภทงานที่สนใจ :
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน
ตำแหน่งงานที่สนใจ :
ธุรการ งานเอกสาร ในสำนักงาน โรงเรียน หรือองค์กรต่างๆ
ประสบการณ์การทำงาน :
0 ปี
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :
10,001 - 12,000
   
ความสามารถ :
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
มีความสามารถด้านการพูด การใช้เสียง พูดสุนทรพจน์
ผลงาน/ประวัติการทำงาน :
#เคยฝึกประสบการณ์จาก สำนักสื่อสารองค์กร มร.ชร.
ด้านประชาสัมพันธ์ การทำข่าว เขียนข่าว ลงพื้นที่หาข้อมูลต่างๆ

#เคยฝึกสอนในรายวิชาการจัดการองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมภาษาไทยให้เด็ก ณ โรงเรียนโป่งพระบาท เวลา 1 ภาคเรียน เเละจัดค่ายภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน

#เคยฝึกประสบการณ์จาก สพป.ชร.เขต4 ประจำกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในตำแหน่งธุรการ
มีความสามารถหลายด้าน เช่น การพูดจา การใช้เสียง (การอ่านทำนองเสนาะ พูดสุนทรพจน์ โต้วาที ศิลปะการอ่านออกเสียง เพลงพื้นบ้าน)
#หน้าที่ผลงานที่เคยทำมาจาก สพป.ชร.4 คือ ธุรการ (ทำหนังสือ,บันทึกข้อความ,รับโทรศัพท์ติดต่อ ภายนอก-ภายใน,เตรียมห้องประชุม,เป็นคณะกรรมการการคุมสอบต่างๆ และช่วยเหลืองานบุคลากรทุกคนเป็นอย่างดี)

#เคยทำงานร้าน Loveis เวดดิ้ง เเพลนเนอร์ ในหน้าที่พนักงานขาย
หน้าที่ที่ได้รับคือ การออกบูท ดูเเลลูกค้า ที่ บิ๊กซีเชียงราย
   
วันที่ลงทะเบียน
25 พฤษภาคม 2018
   
ข้อมูลนี้จะแสดงอีก
3 วัน
 
::: ข้อมูลใหม่ 5 รายการ ล่าสุด
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Hotel Job, Marketing, Sales Excutive วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายอรรถนัย ไทยยืนวงษ์  วันที่  21 มิถุนายน 2018
 4 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี,ธุรการ,พนักงานขาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุภาภรณ์ ปาสำลี  วันที่  21 มิถุนายน 2018
 6 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : ดารารัศมี บุญเจิง  วันที่  19 มิถุนายน 2018
 27 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานการตลาด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ชณาพา เสามั่น  วันที่  18 มิถุนายน 2018
 27 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาววนิดา จินาติ๊บ  วันที่  16 มิถุนายน 2018
 40 Views
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   ด่วน"รับสมัครงาน ร.ป.ภ ไร่พีบีวัลเล่ย์ บ้านแม่ข้าวต้ม

   ต้องการล่ามด่วน....

   รับสมัครงานพนักงานขาย ประจำร้าน 1 ตำแหน่ง

   รับสมัคร พนักงาน 7-11 สาขา ปตท.ห้วยไคร้

   หางานที่จ่ายเงินรายวันหรือรายอาทิตย์ค่ะ ต้องการใช้เงินค่ะ

   ต้องการหางานพาร์ทไทม์/ Need to find part-time job

   หจก.รัศมีจันทร์ก่อสร้างรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

   รับคนขับรถส่งของ

   ตามหาช่างไม้ ช่างเหล็ก รับทำกรงแมวตามแบบ

   รับสมัครช่างป้าย ด่วน

   รับผู้ช่วยทันตแพทย์8,000-10,000บาท

   หาแม่บ้านพาร์ทไทม์

   หาแม่บ้านทำงานบ้าน เสาร์-อาทิตย์(ปิดกระทู้คับ ได้คนแล้ว)

   รับผู้ช่วยทำขนมปากหม้อ 2 คน ผู้ชาย หรือ หญิงประเภท2

   หางานครับ จบ ปวส ผ่านการเป็นทหารมาแล้ว

   รับสมัครมัคคุเทศก์ (ไกด์) ทัวร์ปั่นจักรยาน

   หางานขับรถกะบะส่งของคับมีใบขับขี่และมีรถกะบะส่วนตัว

   หางานเย็บผ้าโหลในเมืองเชียงรายคะ

   รับสมัครช่างประจำโรงแรมเชียงรายแกรนฟอร์จูนเชียงราย(ลิตเติลดักเดิม)

   รับสมัครช่างไฟฟ้าและจานดาวเทียม ด่วน

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com