"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน คนว่างงาน:::
 
48  Views
ประวัติของ : นางสาวปาลิตา. จิตรุ่ง
ประเภทงานที่สนใจ :
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน
ตำแหน่งงานที่สนใจ :
งานธุการ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :
10,001 - 12,000
ประสบการณ์ทำงาน :
1 ปี

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล :
นางสาวปาลิตา. จิตรุ่ง
อายุ :
25
เพศ :
หญิง
สถานภาพ :
โสด
สถานภาพเกณฑ์ทหาร :
ไม่ระบุ

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน :
214 ม.13 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา :
214 ม.13 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
เบอร์โทร/มือถือ :
0918174922
แฟกซ์ :
0
อีเมล์ :
palita7582@gmail.com
Faecbook :
อื่นๆ :
เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ :

การศึกษา
ประถม :
โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)    
มัธยมต้น :
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
สาขา :
มัธยมปลาย/ปวช. :
โรงเรียนพญาเม็งราย
สาขา :
ปวส. :
สาขา :
ปริญญาตรี :
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขา :
ปริญญาโท :
สาขา :
จบการศึกษาครั้งสุดท้าย ระดับ : ปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2016 เกรดเฉลี่ย : 3.20

ข้อมูลงานที่ต้องการ
ประเภทงานที่สนใจ :
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน
ตำแหน่งงานที่สนใจ :
งานธุการ
ประสบการณ์การทำงาน :
1 ปี
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :
10,001 - 12,000
   
ความสามารถ :
สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้ดี
ผลงาน/ประวัติการทำงาน :
-มีประสบการณ์การทำงานเป็นพนักงานตรวจสอบสินค้า ของบริษัทฮานา อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลา 6เดือน
-มีประสบการณ์ทำงานเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นเวลา 1ปี
   
วันที่ลงทะเบียน
10 มีนาคม 2018
   
ข้อมูลนี้จะแสดงอีก
20 วัน
 
::: ข้อมูลใหม่ 5 รายการ ล่าสุด
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานออฟฟิต/บริการลูกค้าหน้าร้าน/พนักงานขายหน้าร้าน วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : ณัฐธยาน์ พัฒน์จิรวัชร  วันที่  19 มีนาคม 2018
 13 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : จันทร์จิรา สิทธิตา  วันที่  19 มีนาคม 2018
 11 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทรัพยากรบุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายอภิชัย อุ่นตาล  วันที่  19 มีนาคม 2018
 10 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ปฐมาวดี บุญเผือก  วันที่  19 มีนาคม 2018
 18 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Receptionist/customer service วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ : ธันยพร ศรีพระจันทร์  วันที่  18 มีนาคม 2018
 33 Views
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
ขออภัย ขณะนี้ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้