"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน คนว่างงาน:::
 
45  Views
ประวัติของ : นางสาวสุธีรา เรือนมณี
ประเภทงานที่สนใจ :
บัญชี/การเงิน
ตำแหน่งงานที่สนใจ :
เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน/จัดซื้อ/ธุรการ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :
12,001 - 15,000
ประสบการณ์ทำงาน :
10 ปี

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล :
นางสาวสุธีรา เรือนมณี
อายุ :
41
เพศ :
หญิง
สถานภาพ :
สมรส
สถานภาพเกณฑ์ทหาร :
ไม่ระบุ

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน :
426/95 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา :
426/95 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร/มือถือ :
0909948291
แฟกซ์ :
0
อีเมล์ :
suteera.happycity@gmail.com
Faecbook :
อื่นๆ :
เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ :
24 ชั่วโมง

การศึกษา
ประถม :
   
มัธยมต้น :
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
สาขา :
มัธยมปลาย/ปวช. :
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
สาขา :
บัญชี
ปวส. :
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
สาขา :
บัญชี
ปริญญาตรี :
สาขา :
ปริญญาโท :
สาขา :
จบการศึกษาครั้งสุดท้าย ระดับ : ปวส.
เมื่อวันที่ : กันยายน เกรดเฉลี่ย : 2.21

ข้อมูลงานที่ต้องการ
ประเภทงานที่สนใจ :
บัญชี/การเงิน
ตำแหน่งงานที่สนใจ :
เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน/จัดซื้อ/ธุรการ
ประสบการณ์การทำงาน :
10 ปี
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :
12,001 - 15,000
   
ความสามารถ :
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้
- มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- เคยทำงานที่โรงพิมพ์ธาราทองการพิมพ์ จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือ
ผลงาน/ประวัติการทำงาน :
เมษายน พ.ศ. 2542- กรกฎาคม พ.ศ. 2546 :
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เปิดร้านถ่ายเอกสาร ขายเครื่องดื่ม)

สิงหาคม พ.ศ. 2546-ธันวาคม พ.ศ. 2553 :
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี แกรนด์ ดีไซน์ จังหวัดพิษณุโลก (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)
- ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน/ธุรการ
- ลักษณะงานที่ทำ
o ดูแลเกี่ยวกับเอกสารงานก่อสร้างต่าง ๆ
o จัดทำสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
o ดูแลการรับจ่ายเงินทั้งหมดภายในไซด์งานก่อสร้าง
o รวบรวมเอกสารการรับจ่ายเงินทั้งหมด นำส่งสำนักงานบัญชี
o ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
- เหตุผลที่ลาออก
o จบไซด์งานก่อสร้าง

มกราคม พ.ศ. 2554-ธันวาคม พ.ศ. 2558 :
- บริษัท แฮปปี้ ซิตี้ จำกัด จังหวัดเชียงราย (ธุรกิจสนามกอล์ฟ)
- ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน/ธุรการ
- ลักษณะงานที่ทำ
o ดูแลการรับจ่ายเงินทั้งหมดภายในสนามกอล์ฟ
o จัดเก็บ, ตรวจสอบรายงานรายได้แต่ละวันของสนามกอล์ฟ
o นำรายได้แต่ละวันเข้าบัญชีบริษัทฯ
o บันทึกรายได้ของสนามกอล์ฟ เพื่อนำส่งภาษีสรรพสามิต
o จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากร
o จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย กรณีมีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของ หรือค่าบริการต่างๆ
o จัดทำเงินเดือนพนักงาน, นำส่งเงินประกันสังคม, จัดทำ ภงด.1
o รวบรวมเอกสารทั้งหมด นำส่งสำนักงานบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน
o จัดทำและจ่ายเงินค่าแรงคนงานที่ทำงานภายในสนามกอล์ฟ
o จัดทำรายการออกรอบของแคดดี้ และจ่ายเงินให้กับแคดดี้
o ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
o ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
- เหตุผลที่ลาออก
o ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เปิดร้านขายกาแฟสด ขายอาหาร)

มีนาคม พ.ศ. 2560-ธันวาคม พ.ศ. 2560 :
- บริษัท เคาน์เตอร์พอยท์ แฟ็คทอรี่ จำกัด จังหวัดเชียงราย
(ธุรกิจอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์ ของภาครัฐ)
- ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- ลักษณะงานที่ทำ
o จัดทำใบประมาณราคา (BOQ) ของแต่ละโครงการตาม TOR เพื่อจะได้ทราบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อนออกปฏิบัติหน้างานจริง
o รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เมื่อออกไปปฏิบัติงานภายนอก
o จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย กรณีมีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของ หรือค่าบริการต่างๆ
o จัดทำเงินเดือนพนักงาน, นำส่งเงินประกันสังคม, จัดทำ ภงด.1
o รวบรวมเอกสารทั้งหมด นำส่งสำนักงานบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน
o ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ

มกราคม พ.ศ. 2561-พฤษภาคม พ.ศ. 2562 :
- โรงแรม แฮปปี้รูม จังหวัดเชียงราย
- ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน/พนักงานต้อนรับ
- ลักษณะงานที่ทำ
o จัดเก็บเงินรายได้ของแต่ละวันเข้าบัญชีธนาคาร
o จัดทำเอกสารภายในและภายนอกของโรงแรม
o จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย กรณีมีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของ หรือค่าบริการต่างๆ
o จัดทำเงินเดือนพนักงาน, นำส่งเงินประกันสังคม, จัดทำ ภงด.1
o รวบรวมเอกสารทั้งหมด นำส่งสำนักงานบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน
o ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
   
วันที่ลงทะเบียน
07 กันยายน 2019
   
ข้อมูลนี้จะแสดงอีก
14 วัน
 
::: ข้อมูลใหม่ 5 รายการ ล่าสุด
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวชนากานต์ กิลัย  วันที่  22 กันยายน 2019
 6 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ที่ไม่เกินความสามารถ และองค์กรเห็นคุณค่าค่ะ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
ชื่อ : วีรวรรณ กระตุฤกษ์  วันที่  21 กันยายน 2019
 11 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการหรืองานเกี่ยวข้อง สามารถทำได้ตามที่ได้รับมอบหมาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาววารุณี ยารังษี  วันที่  21 กันยายน 2019
 23 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า เชียร์ขายสินค้า PC(Product Consultant) เครื่องสำอางความงาม วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : อัษฎาวุธ มหายศนันท์  วันที่  19 กันยายน 2019
 14 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : กาญจนาพร แสงงาม  วันที่  19 กันยายน 2019
 31 Views
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับสมัครพนักงานขายผัก ส่งผัก *ตลาดนำสวัสดิ์ ด่วน

   รับซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น ปั๊มน้ำ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไฟฟ้า ปะปา งานเหล็ก จิปาถะ

   โยธาไทย รับสมัครเลขานุการ เดินทางได้ทั่วไทย เงินเดือน 15,000 บาท

   รับสมัครพนักงาน ฝ่ายผลิตน้ำแข็ง เริ่มงานตี5

   รับคนงานทำ เตียง/โซฟา 7000-15000.-

   รับสมัครพนักงานตอบแชทลูกค้า เงินเดือน 15000++ บาทค่ะ

   รับสมัคร Call Center ประจำด่วนเงินเดือน 12,000 บาท

   หางานทำ หางานขับรถคับ มีใบขับขี่รถยนต์ กับรถสิบล้อ ท2 คับ

   หาร้านรับเหมาซักผ้าโรงเเรม

   ลบกระทู้

   รับสมัครพนักงานร้านกาแฟ ด่วน !!

   รับสมัคร พนักงานคาแคร์

   # รับสมัครคนดูเเล คนเเก่ #

   รับสมัครพนักงานเติมน้ำมัน 2 ตำแหน่ง ปั้มน้ำมัน PT สาขาศรีทรายมูล วันละ 310 บาท

   หางานให้หลานสาวครับ

   รับสมัครงานรายได้400บาท/วัน ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด

   รับสมัครคนอยู่ร้าน lumlum 1ตำแหน่ง

   อิลิแกรนด์ คลินิก เปิดรับสมัครพนักงานขาย ด่วน

   พนักงานบัญชี 2 ตำแหน่ง ด่วน !!! พร้อมเริ่มงานทันที !!!

   รับสมัครพนักงานด่วน !!!

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com