"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน คนว่างงาน:::
 
80  Views
ประวัติของ : นางสาวสุธีรา เรือนมณี
ประเภทงานที่สนใจ :
บัญชี/การเงิน
ตำแหน่งงานที่สนใจ :
เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน/จัดซื้อ/ธุรการ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :
12,001 - 15,000
ประสบการณ์ทำงาน :
10 ปี

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล :
นางสาวสุธีรา เรือนมณี
อายุ :
41
เพศ :
หญิง
สถานภาพ :
สมรส
สถานภาพเกณฑ์ทหาร :
ได้รับการยกเว้น

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน :
426/95 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา :
426/95 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เบอร์โทร/มือถือ :
0909948291
แฟกซ์ :
0
อีเมล์ :
suteera.happycity@gmail.com
Faecbook :
อื่นๆ :
เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ :
24 ชั่วโมง

การศึกษา
ประถม :
   
มัธยมต้น :
สาขา :
มัธยมปลาย/ปวช. :
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
สาขา :
บัญชี
ปวส. :
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
สาขา :
บัญชี
ปริญญาตรี :
สาขา :
ปริญญาโท :
สาขา :
จบการศึกษาครั้งสุดท้าย ระดับ : 2542
เมื่อวันที่ : กรกฎาคม เกรดเฉลี่ย : 2.21

ข้อมูลงานที่ต้องการ
ประเภทงานที่สนใจ :
บัญชี/การเงิน
ตำแหน่งงานที่สนใจ :
เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน/จัดซื้อ/ธุรการ
ประสบการณ์การทำงาน :
10 ปี
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :
12,001 - 15,000
   
ความสามารถ :
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้
- มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ผลงาน/ประวัติการทำงาน :
เมษายน พ.ศ. 2542- กรกฎาคม พ.ศ. 2546 :
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เปิดร้านถ่ายเอกสาร ขายเครื่องดื่ม)

สิงหาคม พ.ศ. 2546-ธันวาคม พ.ศ. 2553 :
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี แกรนด์ ดีไซน์ จังหวัดพิษณุโลก (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)
- ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน/ธุรการ
- ลักษณะงานที่ทำ
o ดูแลเกี่ยวกับเอกสารงานก่อสร้างต่าง ๆ
o จัดทำสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
o ดูแลการรับจ่ายเงินทั้งหมดภายในไซด์งานก่อสร้าง
o รวบรวมเอกสารการรับจ่ายเงินทั้งหมด นำส่งสำนักงานบัญชี
o ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
- เหตุผลที่ลาออก
o จบไซด์งานก่อสร้าง

มกราคม พ.ศ. 2554-ธันวาคม พ.ศ. 2558 :
- บริษัท แฮปปี้ ซิตี้ จำกัด จังหวัดเชียงราย (ธุรกิจสนามกอล์ฟ)
- ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน/ธุรการ
- ลักษณะงานที่ทำ
o ดูแลการรับจ่ายเงินทั้งหมดภายในสนามกอล์ฟ
o จัดเก็บ, ตรวจสอบรายงานรายได้แต่ละวันของสนามกอล์ฟ
o นำรายได้แต่ละวันเข้าบัญชีบริษัทฯ
o บันทึกรายได้ของสนามกอล์ฟ เพื่อนำส่งภาษีสรรพสามิต
o จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากร
o จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย กรณีมีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของ หรือค่าบริการต่างๆ
o จัดทำเงินเดือนพนักงาน, นำส่งเงินประกันสังคม, จัดทำ ภงด.1
o รวบรวมเอกสารทั้งหมด นำส่งสำนักงานบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน
o จัดทำและจ่ายเงินค่าแรงคนงานที่ทำงานภายในสนามกอล์ฟ
o จัดทำรายการออกรอบของแคดดี้ และจ่ายเงินให้กับแคดดี้
o ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
o ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
- เหตุผลที่ลาออก
o ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เปิดร้านขายกาแฟสด ขายอาหาร)

มีนาคม พ.ศ. 2560-ธันวาคม พ.ศ. 2560 :
- บริษัท เคาน์เตอร์พอยท์ แฟ็คทอรี่ จำกัด จังหวัดเชียงราย
(ธุรกิจอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์ ของภาครัฐ)
- ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- ลักษณะงานที่ทำ
o จัดทำใบประมาณราคา (BOQ) ของแต่ละโครงการตาม TOR เพื่อจะได้ทราบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อนออกปฏิบัติหน้างานจริง
o รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เมื่อออกไปปฏิบัติงานภายนอก
o จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย กรณีมีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของ หรือค่าบริการต่างๆ
o จัดทำเงินเดือนพนักงาน, นำส่งเงินประกันสังคม, จัดทำ ภงด.1
o รวบรวมเอกสารทั้งหมด นำส่งสำนักงานบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน
o ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
   
วันที่ลงทะเบียน
29 กรกฎาคม 2019
   
ข้อมูลนี้จะแสดงอีก
9 วัน
 
::: ข้อมูลใหม่ 5 รายการ ล่าสุด
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistic ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จัดชื้อ/คลังสินค้า/เลขานุการ วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : ภานุมาศฤดี สุขจิตร  วันที่  18 สิงหาคม 2019
 14 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ลูกค้าสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา : 2560
ชื่อ : ณัฐดนัย. พรมวงศ์  วันที่  18 สิงหาคม 2019
 18 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครู/เจ้าหน้าที่บริหาร/พนักงานบริษัท วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วีรวรรณ กระตุฤกษ์  วันที่  17 สิงหาคม 2019
 19 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 7 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างเขียนแบบ ช่างออกแบบ Designer วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อ : นันทวุฒิ เอี่ยมชื่น  วันที่  17 สิงหาคม 2019
 27 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ , ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นายฐิติภัทรวรกฤต สุปัญโญ  วันที่  16 สิงหาคม 2019
 16 Views
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิต

   รับสมัคร ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

   ศูนย์นมดัชมิล์เชียงราย รับสมัครผู้ร่วมทำธุรกิจ

   ไทยซัมซุงฯเปิดรับสมัครตำแหน่งField Manager (ผู้จัดการฝึกหัด) ประจำสาขาเชียงราย

   รับสมัครแม่บ้านประจำบ้านพัก 1 ตำแหน่ง อายุ 35-50 ปี ด่วนครับ

   รับสมัครพนักงาน ด่วน!!!!!! สถานีน้ำมันปิยะพรแม่ฟ้าหลวง (ปตท.)

   รับสมัค พนักงานล้างจาน ร้านอาหารในเมืองครับ

   ได้คนแล้วลบกระทู้เลยค่ะ

   รับเหมาต่อเติม.เหล็ก.ปูน.ไม้.กระเบื้อง.งานช่างทุกชนิด082-5643759

   รับสมัคร พนักงานตอนรับพาร์ทไทม์ ฟิตเนส

   (ด่วน) รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ หลายอัตรา

   รับซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น ปั๊มน้ำ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไฟฟ้า ปะปา งานเหล็ก จิปาถะ

   หาคนทำงานอ่านแบบ-เขียนแบบ ใช้โปรแกรมออกแบบได้

   รับสมัครช่างอลูมิเนียม-ผู้ช่วยช่าง

   หาคนแจกใบปลิวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

   ร้านวีระมอเตอร์แม่จัน รับพนังงาน บัญชี 1 ตำแหน่ง เพศหญิง

   รับสมัครช่างเชื่อมทำงานเชื่อมเหล็กต่าง ด่วน

   โรงแรมวังคำเปิดรับสมัครพนักงานด่วน!!!

   รับสมัครพนักงานเติมน้ำมัน 2 ตำแหน่ง ปั้มน้ำมัน PT สาขาศรีทรายมูล วันละ 310 บาท

   หางานทำตอนเย็นครับ

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com