"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ รับสมัครงานหลายอัตรา
 
ดู 1722  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

ตำแหน่งงานว่างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

 

 

1. แพทย์ Full Time / Part Time   >ทุกสาขา
2. ทันตแพทย์ Full Time / Part Time 

3. พยาบาลวิชาชีพ Full Time                                     >>จำนวน 3 อัตรา
***ประจำแผนก วิสัญญี 1 อัตรา,
OR 2 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง   อายุ 21
40 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขาการพยาบาลศาสตร์  และมีใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ชั้น 1
- หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย

4. ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้                                        >>จำนวน 3  อัตรา

***ประจำ ไตเทียม  1 อัตรา , OR  1 อัตรา
 คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง   อายุ 20
35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- มีใจรักด้านงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียดของงาน

•  การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ
•  การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
•  การช่วยแพทย์พยาบาลในการตรวจรักษาและ/ทำหัตถการภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ

5. พนักงานเปล                                                                     >> จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย  อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีความตั้งใจทำงาน รักการบริการ
- ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการและเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น
รายละเอียดของงาน

บริการนำส่งผู้ป่วยทุกกรณี
บริการขับรถกอล์ฟรับส่งลูกค้า
บริการขนย้ายของผู้ป่วย
บริการนำส่งอุปกรณ์การแพทย์ที่ติดไปกับผู้ป่วย
ประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น

6. พนักงานการตลาดออนไลน์                    >> จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 25- 35 ปี
- วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เรื่องการพัฒนา ออกแบบดีไซน์ และโซเชียลมีเดีย
- ใช้กล้องถ่ายภาพได้
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
รายละเอียดของงาน
- เพิ่ม/อัพเดต/ลบข้อมูลต่างๆ และปรับแต่งเว็บไซต์ รวมถึงการออกแบบไฟล์รูปต่างๆเพื่อตกแต่งเว็บไซต์ให้เข้ากับเนื้อหา
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และบริการต่างๆเกี่ยวกับโรงพยาบาล
- เผยแพร่คลิปวิดีโอต่างๆลง
YouTube ของโรงพยาบาล

7.เภสัชกร                   
                                 >>จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง  อายุ 24 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ
- มีทักษะด้านวิชาเภสัชกรรม
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่น
, พม่า
รายละเอียดของงาน

- การจ่ายยาและเวชภัณฑ์
- การให้คำปรึกษาด้านยา
- การควบคุมและจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์
- การจัดทำรายงานต่างๆ
- การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายและยาเคมีบำบัด

8. พนักงานโภชนาการ                                         >> จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา
: ม.3 ขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตร์
- มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส่  เป็นมิตร
รายละเอียดของงาน
- จัดเตรียม ภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องปรุงต่างๆ ในแต่ละมื้อต่ามเมนูอาหาร
- ติดตามอาหารที่ผลิตเสร็จแล้ว
- จัดเตรียมวัตถุดิบ และประกอบอาหารผู้ป่วยเด็ก
- นำอาหารผู้ป่วยส่งให้กับหอผู้ป่วย
- เก็ยถาดอาหารหลังจากผู้ป่วยบริโภคในแต่ละมื้ออาหาร

9.หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์                                          >> จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง  อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา
: ปริญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ , สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถติดต่อประสานงาน ต่อรองได้ดี
- สามารถคิด
Content ในการรโฆษณาได้
- วางแผนประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลทั้งภายในและภายนอกได้
รายละเอียดของงาน
- ดูแลและรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์งานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบล
- ควบคุมดูแลดำเนินการของฝ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน
- ดูแล/ส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

10.นักวิชาการพยาบาล                                                     >> จำนวน  1   อัตรา
คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง  อายุ  25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท  สาขาการบริหารพยาบาล และมีใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ชั้น 1
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารการพยาบาลในตำแหน่งหัวหน้าแผนกไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม
Word excel PowerPoint ได้ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
รายละเอียดงาน
- กำหนดแผนกงานของการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
- กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการพยาบาล
- จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล
- ให้คำปรึกษาแนะนำในการวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบกสรบริการทางการพยาบาล
- ตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากหน่วยงานเพื่อมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในระบบงานพัฒนาบุคคลากรทางการพยาบาลที่ออกแบบไว้

11.ผู้ช่วยนักกายภาพ    1 อัตรา ด่วน***
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง 
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป จบหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ ป.ตรี สาขาสาธารณสุข
- มีใจรักบริการ ยิ้มแย้มแจ่งใส
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ 
รายละเอียดงาน
- ดูแลผู็ป่วยตามที่นักกายภาพบำบัดมอบหมาย
- ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลสถิติผู้ป่วย
- การควบคุมดูแลการเบิกเวชภัณฑ์  และพัสดุสำนักงานทั่วไป
- จัดทำสถิติและการจัดทำรายงานสรุปยอดต่างๆ
สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันสังคม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. โบนัสประจำปี 
หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน,
สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมฉบับจริง, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก  ขนาด 1นิ้ว หรือ
นิ้ว  จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43
4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา
09.00-15.00 น. อาคาร อาคารอำนวยการ  ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สี่แยกแม่กรณ์ โทร.
ศรีบุรินทร์ สี่แยกแม่กรณ์ โทร. 053-910999 ต่อ 608
คุณสุกัญญา,คุณธนภรณ์ หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงานมาได้ที่
หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงานมาได้ที่recruitment.hrksbr@gmail.com

ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

สาขาเชียงแสน

 

 

1. เภสัชกร                                                                          >>จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง  อายุ 24 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ
- มีทักษะด้านวิชาเภสัชกรรม
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่น
, พม่า
รายละเอียดของงาน

การจ่ายยาและเวชภัณฑ์
การให้คำปรึกษาด้านยา
การควบคุมและจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์
การจัดทำรายงานต่างๆ
การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายและยาเคมีบำบัด

ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย

 

 

1.พยาบาลวิชาชีพ Full Time                                                 >>จำนวน 1 อัตรา

***ประจำแผนก ไตเทียม 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง   อายุ 21
40 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขาการพยาบาลศาสตร์  และมีใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ชั้น 1
- หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย

 

2. ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้  ER,IPD                         >>จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง   อายุ 2035 ปี
- วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- มีใจรักด้านงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียดของงาน

การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ
การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
การช่วยแพทย์พยาบาลในการตรวจรักษาและ/ทำหัตถการภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ

2. เภสัชกร                                                                                    >>จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง  อายุ 24 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ
- มีทักษะด้านวิชาเภสัชกรรม
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่น
, พม่า
รายละเอียดของงาน

การจ่ายยาและเวชภัณฑ์
การให้คำปรึกษาด้านยา
การควบคุมและจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์
การจัดทำรายงานต่างๆ
การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายและยาเคมีบำบัด

4. พนักงานการตลาด                                                                    >> จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง   อายุ 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด
- พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี ใช้โปรแกรม
Microsoft Word, Excel ได้คล่อง
- ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
- ที่พักใกล้บริษัทได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- หรือทำงานล่วงเวลาได้
- มีความสามารถในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของงาน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
การป้องกัน หรือแก้ไขความเข้าใจผิดของข้อมูลข่าวสาร
การประสานงานกับศูนย์ต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์กร
ออกแบบวารสารต่างๆ
งานถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆ
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น Photoshop
มีความคิดสร้างสรรค์

5.พนักงานการเงิน                                                                         >> จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
- มีบุคลิกภาพดีและมีใจรักบริการ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- มีความอดทน มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
รายละเอียดของงาน

การรับชำระเงินสด/บัตรเครดิต
การปิดบิลประกันชีวิต/ประกันสังคม
ตั้งเบิกจ่ายเงินสดย่อย
ติดตามลูกหนี้รวมบิล รพ.

6.พนักงานลูกค้าสัมพันธ์                                                              <spa

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : คุณธนภรณ์ อภิธนัง, คุณสุกัญญา ดีจะเสน
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ กำจัด 111/5 หมู่ 13 ถ.เอเชีย1 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรติดต่อ : 053-910-999 ต่อ 608 แฟกซ์ 053-153-233
อีเมล์ติดต่อ : recruitment.hrksbr@hotmail.com หรือ hr@ksbrhospital.com
ประกาศเมื่อ :  17 มกราคม 2020 เวลา 15:59:02
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ตำแหน่งงานว่างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
- ตำแหน่งงานว่างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ตำแหน่งงานว่าง
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ตำแหน่งงานว่าง
- ตำแหน่งงานว่างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์.
• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
รับสมัครตำแหน่ง TMK (เทรดมาร์เก็ตติ้ง)
 27 กุมภาพันธ์ 2020  16:59:36
 130 Views
บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง รับสมัครงานหลายอัตรา ด่วน **
 27 กุมภาพันธ์ 2020  14:40:26
 77899 Views
เอส.ที.เชียงราย จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา มาก
 27 กุมภาพันธ์ 2020  14:36:21
 165 Views
Koyama Central ChiangRai รับสมัคร คนเดินเตา 1 ตำแหน่ง
 27 กุมภาพันธ์ 2020  14:36:02
 92 Views
โรงเรียนกวดวิชาดาวนภา จังหวัดเชียงราย รับสมัครครูผู้สอน Part time
 27 กุมภาพันธ์ 2020  14:35:36
 143 Views
บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด และบริษัทในเครือฯ รับพนักงานจำนวนมาก **
 27 กุมภาพันธ์ 2020  13:33:25
 23107 Views
บริษัท แฟร์เลน ออแกนิก จำกัด รับสมัคร ฝ่ายขาย จำนวน 1 อัตรา
 27 กุมภาพันธ์ 2020  11:42:39
 120 Views
ห้างสรรพสินค้าหงษ์ฟ้า พลาซ่า แม่สาย เจ้าหน้าที่อาคาร สถานที่ และซ่อมบำรุง
 27 กุมภาพันธ์ 2020  11:42:25
 65 Views
บริษัท บ้านไอศครีม จำกัด (ไอศครีม เนสท์เล่) รับสมัครพนักงานขาย
 27 กุมภาพันธ์ 2020  10:27:44
 162 Views
บริษัทโฮมสุขภัณฑ์ จำกัด สาขาเชียงราย รับสมัคร Loss Prevention& checker
 27 กุมภาพันธ์ 2020  10:06:32
 157 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com