"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
บริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป 2555 จำกัด และบริษัทในเครือต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา
 
ดู 1222  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

1.ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา ประจำฝ่ายก่อสร้าง

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
- มีประสบการณ์การทำงานการบริหารงานก่อสร้าง 5 ปี ขึ้นไป
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
- อัตราค่าจ้าง 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน 

หน้าที่หลักโดยสังเขป : ควบคุมกำกับดูแลฝ่ายก่อสร้างทั้งหมด จัดการการทำงานและดำเนินงานของฝ่ายก่อสร้างทั้งหมด

2. พนักงานขับรถเกรดเดอร์  จำนวน  1  อัตรา  ประจำฝ่ายก่อสร้าง

คุณสมบัติ

- เพศชาย  อายุ  25  ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์ในการขับรถเกรดเดอร์  มาอย่างน้อย  1  ปี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น
- อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ

3. พนักงานสำรวจ  จำนวน  2  อัตรา  

คุณสมบัติ

- เพศชาย  อายุ  25  ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ  ปวช.  ขึ้นไป  สาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เคยมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกร/โฟร์แมน  จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น
- อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ

4. พนักงานขับรถบรรทุกสิบล้อ  จำนวน  1  อัตรา  

คุณสมบัติ

- เพศชาย  อายุตั้งแต่  25  ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการขับรถบรรทุกหรือขนส่งสินค้าอย่างน้อย  1  ปี
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม.3  ขึ้นไป
- มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่  2  ขึ้นไปและมีอายุไม่น้อยกว่า  1  ปี
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น
- อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ

5. พนักงานธุรการบุคคล  จำนวน  1  อัตรา ด่วนที่สุด

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย  อายุ  24  ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เคยมีประสบการณ์ด้านงานธุรการทั่วไป จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ                                                     
- มีความซื่อสัตย์  ขยัน  ความอดทด  และมีใจรักงานด้านการบริการ                                                        
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น                                                                                
- อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ  ,หรือตามความรู้  ทักษะและประสบการณ์                                     
-สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

6. พนักงานขับรถบรรทุกสิบล้อ  จำนวน  4  อัตรา  ประจำโครงการสมุทรปราการ

คุณสมบัติ

- เพศชาย  อายุตั้งแต่  25  ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการขับรถบรรทุกหรือขนส่งสินค้าอย่างน้อย  1  ปี
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม.3  ขึ้นไป
- มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่  2  ขึ้นไปและมีอายุไม่น้อยกว่า  1  ปี
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น
- อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ

7. พนักงานขับรถเกรดเดอร์  จำนวน  2  อัตรา  ประจำโครงการสมุทรปราการ

คุณสมบัติ

- เพศชาย  อายุ  25  ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์ในการขับรถเกรดเดอร์  มาอย่างน้อย  1  ปี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น
- อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ

8. พนักงานขับรถแบคโฮ  จำนวน  3  อัตรา  ประจำโครงการสมุทรปราการ

คุณสมบัติ

- เพศชาย  อายุ  25  ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์ในการขับรถแบคโฮ มาอย่างน้อย  1  ปี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น
- อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ

9. พนักงานขับรถบดล้อยาง  จำนวน  2  อัตรา  ประจำโครงการสมุทรปราการ

คุณสมบัติ

- เพศชาย  อายุ  25  ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์ในการขับรถบดล้อยาง มาอย่างน้อย  1  ปี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น
- อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ

10. พนักงานขับรถบดสั่นสะเทือน  จำนวน  2  อัตรา  ประจำโครงการสมุทรปราการ

คุณสมบัติ

- เพศชาย  อายุ  25  ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์ในการขับรถบดสั่นสะเทือน มาอย่างน้อย  1  ปี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น
- อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ

11. พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ  จำนวน  2  อัตรา  ประจำโครงการสมุทรปราการ

คุณสมบัติ

- เพศชาย  อายุ  25  ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์ในการขับรถประเภท2 มาอย่างน้อย  1  ปี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น
- อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สวัสดิการ 

1.ชุดฟอร์มพนักงาน
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.งานเลี้ยงปีใหม่/งานกีฬาสี ฯลฯ
5.เงินช่วยเหลือกรณีบิดา  มารดา คู่สมรส  บุตร เสียชีวิต

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 หรือ 2  นิ้ว  จำนวน  1  รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ  1  ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  1  ฉบับ
4.เอกสารการเกณฑ์ทหาร สด.43,48/สด.8/สด.9 สำหรับเพศชาย
5.สำเนาใบอนุญาตขับขี่ตำแหน่งพนักงานขับรถประเภทต่างๆ/หรือบ้างตำแหน่งงาน
6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่        ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน อย่างละ 1 ฉบับ

หมายเหตุ  เอกสารทุกฉบับจะต้องเซ็นรับรองเอกสารทุกหน้า

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป 2555 จำกัด และบริษัทในเครือ
ที่อยู่ติดต่อ : 319 ม.5 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรติดต่อ : 053-700889 ต่อ 90 /แฟกซ์ 053-701519
อีเมล์ติดต่อ : recruitecrghr@gmail.com
อื่นๆ : วันและเวลาที่สามรถติดสมัครงานได้ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ยกเว้นทางอีเมล์ สามารถส่งใบสมัครงานเวลาใดก็ได้ ***หมายเหตุ*** ผู้ที่สมัครทางอีเมล์ ต้องแนบหลักฐานในการสัมครงานให้ครบถ้ว
ประกาศเมื่อ :  16 ตุลาคม 2019 เวลา 09:48:45
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- บริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป 2555 จำกัด และบริษัทในเครือต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา
- บริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป 2555 จำกัด และบริษัทในเครือต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา
- บริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป 2555 จำกัด และบริษัทในเครือต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา
- บริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป 2555 จำกัด และบริษัทในเครือต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา
- บริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป 2555 จำกัด และบริษัทในเครือต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา
• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
บริษัท วิรันดา เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด รับสมัคร ช่างภาพ กับ นักกราฟฟิคดีไซน์
 16 ตุลาคม 2019  16:55:33
 11 Views
สำนักงาน พีเค ไอเอ็ม รับสมัคร แอดมินมาร์เกตติ้ง 1 ตำแหน่ง เพศหญิง
 16 ตุลาคม 2019  16:44:37
 25 Views
บริษัท มิตซูล้านนา จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก
 16 ตุลาคม 2019  16:00:53
 35 Views
สมาคมขัวศิลปะ(บ้านดู่) รับสมัครเจ้าหน้าที่นิทรรศการ (ภัณฑารักษ์) 1 ตำแหน่ง
 16 ตุลาคม 2019  15:49:11
 54 Views
สำนักงานบัญชี เค.เค.อินฟินิตี้ แอคเคาท์ รับสมัครพนักงาน ธุรการ 1 ตำแหน่ง
 16 ตุลาคม 2019  15:47:09
 58 Views
โรงแรมเทวา วาเล่ย์ รีสอร์ท รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
 16 ตุลาคม 2019  15:26:38
 77 Views
บริษัท เอ็น.พี.ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครตำแหน่งพนักงานขายจำนวนมาก
 16 ตุลาคม 2019  15:13:45
 41 Views
มูลนิธิเมนโนไนท์ เบรเด็น ในประเทศไทย สาขาเชียงราย 241 หมู่ที่ 5 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
 16 ตุลาคม 2019  14:58:28
 52 Views
สนามกอล์ฟสันติบุรีเชียงราย รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
 16 ตุลาคม 2019  14:49:45
 83 Views
บริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด (สี่แยกแม่กรณ์) รับสมัครเพิ่ม (ด่วน)
 16 ตุลาคม 2019  13:35:54
 882 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com