"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 167  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ
ตำแหน่งงาน
      1. นักการภารโรง
     
จำนวนที่รับสมัคร 
      2  อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก    
           1.1    มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
           1.2    วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
           1.3    ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
           1.4    ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล           
           1.5  เพศชาย   อายุไม่ต่ำกว่า 18  ปี บริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย
           1.6  มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญทางช่างไม้ ช่างปูน  ช่างประปา ช่างไฟฟ้าที่จะซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ได้ และมีความสามารถในการจัดสวน จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
      2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  2.1 มีความชำนาญเกี่ยวกับงานช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า
  2.2 มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัติอยู่
  2.3 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
  2.4 อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ
  2.5 หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ
  2.6 สามารถนอนเวรกลางคืน รักษาสินทรัพย์ของทางราชการ ตลอดจนถึงวันรุ่งเช้าของวันใหม่
  2.7 ไม่ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพสารพิษต่อจิตประสาท ไม่ค้าและไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ
 
สวัสดิการที่จะได้รับ
      1. ประกันสังคม
      2. ประกันอุบัติเหตุ
 
การรับสมัคร
      สมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์ ต. แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
      ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 สิงหาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
     1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ
     2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ
     3 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรพร้อมสำเนา  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1  ฉบับ
     4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน  3  รูป
     5 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
     6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน
 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
     การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และทางเว็บไซต์ http://www.baanmaechan.ac.th/site
 
วิธีการคัดเลือก
     จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ดังนี้
 1 สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์ พิจารณาจาก
    - บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
  - ปฏิภาณไหวพริบ
    - เจตคติในการบริการ
  - วุฒิภาวะ
  - ผลงานและประสบการณ์การทำงาน
 2 ภาคปฏิบัติ 50 คะแนน เวลา 13.00 น – 16.00 น เวลา 3 ชั่วโมง 
 ตามที่โรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์  กำหนด
 
วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
         จะดำเนินการคัดเลือก วันที่  26 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์ และประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เริ่มทำสัญญาจ้าง 2 กันยายน 2562
รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : นางอรอาภา จาคำคง
ชื่อสถานประกอบการ : โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ที่อยู่ติดต่อ : 86 หมู่ 2 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ : 053-772297/053-772260
อีเมล์ติดต่อ : banmaechan86school@gmail.com
อื่นๆ : http://www.baanmaechan.ac.th/site/
ประกาศเมื่อ :  14 สิงหาคม 2019 เวลา 09:53:52
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
โรงแรม โมรา รับสมัครพนักงาน เบลบอย และพนักงานต้อนรับ
 19 สิงหาคม 2019  13:44:31
 133 Views
โรงแรม เดอะฮัก เรซิเดนซ์ รับสมัคร พนักงานต้อนรับ
 19 สิงหาคม 2019  13:43:54
 33 Views
โรงแรมมาโย รีสอร์ทเชียงราย รับสมัครพนักงานหลายอัตรเสิร์ฟ
 19 สิงหาคม 2019  13:41:29
 192 Views
‼️‼️‼️‼️ร้านโอเรียนทองพริ้นเซสจังหวัดเชียงรายรับสมัครงาน เพื่อขยายโครงสร้าง‼️‼️‼️‼️
 19 สิงหาคม 2019  13:39:32
 105 Views
บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งมาก
 19 สิงหาคม 2019  13:37:58
 2003 Views
ร้านอาหาร Melt in your Mouth รับสมัครพนักงาน
 19 สิงหาคม 2019  13:37:06
 344 Views
โรงเเรมเดอะวิลล่าเชียงราย รับสมัครพนักงานทำความสะอาดห้องพัก และคลีนเนอร์
 19 สิงหาคม 2019  13:34:53
 33 Views
ร้านม้งเชียงราย รับสมัครparttime ขายสินค้า 1ตำแหน่ง
 19 สิงหาคม 2019  13:34:37
 47 Views
บริษัท เอส เค โปรแอดทีฟ จำกัด รับสมัคร พนักงานธุรการ ประจำห้องสโตร์
 19 สิงหาคม 2019  13:33:40
 111 Views
ทางโรงแรมเรจินา แอนด์ กอล์ฟ คลับ มีความประสงค์ รับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา ดังนี้
 19 สิงหาคม 2019  13:31:57
 696 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com