"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ (แม่สาย) และ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ประจำ(คลินิกเชียงแสน) รับสมัครงานหลายอัตรา
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 867  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ (แม่สาย) รับสมัครงาน ดังนี้

 1. พยาบาลวิชาชีพ
   >>จำนวน 4 อัตรา

**ประจำแผนก ไตเทียม 1 อัตรา , IPD 3 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง   อายุ 21 – 40 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขาการพยาบาลศาสตร์  และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
- หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้

รายละเอียดของงาน

การประเมินระดับความรุนแรงและความเร่งด่วน
การใช้กระบวนการพยาบาล
การบริหารยา
การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
การเจาะเลือด


2. เภสัชกร    >> จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง  อายุ 22 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ

- มีทักษะด้านวิชาเภสัชกรรม

- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่น, พม่า 

รายละเอียดของงาน

การจ่ายยาและเวชภัณฑ์                                                                                                                                     
การให้คำปรึกษาด้านยา
การควบคุมและจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์
การจัดทำรายงานต่างๆ
การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายและยาเคมีบำบัด

 

3. พนักงานคลังยา      >> จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง  อายุ 20 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส.ชึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะภาษาอังกฤษ ด้านอ่าน เขียน
-มีความอดทน และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 

รายละเอียดของงาน

เช็คและคีย์เบิกยา/เวชภัณฑ์                                                                                                                                     
ตรวจรับ โอนยา/เวชภัณฑ์
จัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ขึ้นชั้นยา

 

4. พนักงานการตลาด  >> จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง   อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด
- พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง 
- ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
- ที่พักใกล้บริษัทได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- หรือทำงานล่วงเวลาได้
- มีความสามารถในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของงาน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
การป้องกัน หรือแก้ไขความเข้าใจผิดของข้อมูลข่าวสาร
การประสานงานกับศูนย์ต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์กร
ออกแบบวารสาร งานถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆ
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น Photoshop
มีความคิดสร้างสรรค์


5. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
      >> จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง   อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส - ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ สื่อมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง 
- มีความรอบคอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
- ที่พักใกล้บริษัทได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

- รักงานด้านบริการ  มีมิตรสัมพันธ์ที่ดี
-มีทักษะด้านการสื่อสารแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีวาทะศิลป์ในการเจรจามีน้ำเสียงสุภาพอ่อนหวาน


รายละเอียดของงาน

ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล รับคำแนะนำ ติชมจากผู้มาใช้บริการ พร้อมกับสรุปข้อมูล
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง


6. พนักงานการเงิน    >> จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง   อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส - ปริญญาตรี การจัดการ, การเงิน, บัญชี, เศรษศาสตร์ 
- พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง 
- มีความรอบคอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดของงาน

การรับชำระเงินสด/บัตรเครดิต
การปิดบิลประกันชีวิต/ประกันสังคม
รับเงินมัดจำ/ชำระหนี้/แฟกซ์เคลม
ติดตามลูกหนี้
ตั้งเบิกจ่างเงินสดย่อย

 

สวัสดิการ

1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน

2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับญาติสายตรง

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. ประกันสังคม

5. ตรวจสุขภาพประจำปี

6. โบนัสประจำปี

 

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก  ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว  จำนวน 3 รูป

3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43

4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์

5. หนังสือรับรองการทำงาน

6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

    

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.

อาคาร 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สี่แยกแม่กรณ์

โทร. 053-910999 ต่อ 608 คุณสุกัญญา, คุณธนภรณ์ หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร

 และระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงาน มาได้ที่  recruitment.hrksbr@gmail.com


--------------------------------------------------------------------------------------------


โรงพยาบาลเกษมราษฏร์  ศรีบุรินทร์ประจำ(คลินิกเชียงแสน) รับสมัครงาน ดังนี้


1. พยาบาลวิชาชีพ OPD  >>จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง   อายุ 21 – 40 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาการพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี 
- มีทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่นพม่า
- หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

การประเมินระดับความรุนแรงและความเร่งด่วน
การใช้กระบวนการพยาบาล
การบริหารยา
การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
การเจาะเลือด
การดูแลความสะอาดอาคารสถานที่


2. เภสัชกร     >> จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง  อายุ 24 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ
- มีทักษะด้านวิชาเภสัชกรรม
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่นพม่า

รายละเอียดของงาน

การจ่ายยาและเวชภัณฑ์                                                                                                                                 
การให้คำปรึกษาด้านยา
การควบคุมและจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์
การจัดทำรายงานต่างๆ
การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายและยาเคมีบำบัด

 

 

สวัสดิการ

1ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน 
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับญาติสายตรง
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันสังคม
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. โบนัสประจำปี

 

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก  ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว  จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43
4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

    

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.

อาคาร 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สี่แยกแม่กรณ์

โทร. 053-910999 ต่อ 608 คุณสุกัญญา, คุณธนภรณ์ หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร

 

 และระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงาน มาได้ที่  recruitment.hrksbr@gmail.com

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : สุกัญญา ดีจะเสน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด(โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์)
ที่อยู่ติดต่อ : 111/5 หมู่ 13 ตำบลสันทราบ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทรติดต่อ : 053910999 ต่อ 608
อีเมล์ติดต่อ : rucuitment.hrksbr@gmail.com
ประกาศเมื่อ :  11 มิถุนายน 2019 เวลา 16:02:44
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ รับสมัครพนักงานบัญชี
- โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
- โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ สาขาเชียงแสน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ''มาก''
- โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ แม่สาย รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ''มาก''
- โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ''มาก''
- โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
- โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ รับสมัครงานประจำแม่สาย
• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
พาคลับ เชียงราย รับสมัครพนักงานประจำ
 18 มิถุนายน 2019  15:45:11
 149 Views
รับสมัครงาน ... บริษัท มิตซูพันล้าน(สี่แยกแม่กรณ์)
 18 มิถุนายน 2019  15:43:47
 529 Views
รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง พ่อครัว | แม่ครัว (ร้านสเต็กTimothy)
 18 มิถุนายน 2019  15:43:35
 68 Views
วัชระการแพทย์ รับสมัคร แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง
 18 มิถุนายน 2019  15:42:30
 653 Views
รับสมัครพนักงานขับรถส่งสินค้า 6-10 ล้อ ประจำโรงงานดอยช้าง
 18 มิถุนายน 2019  15:41:15
 706 Views
บริษัท กวงยู จำกัด (vivo) รับสมัคร ช่างซ่อมโทรศัพท์ประจำศูนย์ Service เชียงราย 1 ตำแหน่ง
 18 มิถุนายน 2019  15:40:35
 168 Views
ร้านอาหารโตกตอง รับสมัครงานด่วน
 18 มิถุนายน 2019  15:40:25
 75 Views
Bed&Bike Poshtel รับสมัครพนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง
 18 มิถุนายน 2019  15:38:44
 438 Views
หจก.สิทธินนท์ รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง
 18 มิถุนายน 2019  15:37:51
 1982 Views
บริษัท เอ็มจีล้านนา จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
 18 มิถุนายน 2019  15:37:17
 3417 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com