"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 1541  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

1. แพทย์ Full Time / Part Time   >ทุกสาขา
2. ทันตแพทย์ Full Time / Part Time
3. พยาบาลวิชาชีพ Full Time   >>จำนวน 10 อัตรา

**ประจำแผนก CCU 1 อัตรา, ไตเทียม 2 อัตรา, ER 2 อัตรา, IPD-SC 3 อัตรา, IPD-ศัลยกรรม, ศูนย์ตรวจสุขภาพ 1 อัตรา และIPD-PED 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง   อายุ 21 – 40 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขาการพยาบาลศาสตร์  และมีใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ชั้น 1
- หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง 
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย


4. ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้        >>จำนวน 5 อัตรา

**ประจำแผนก IPD-SC 4 อัตรา และIPD-MED 1 อัตรา อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง   อายุ 20 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ,  หลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- มีใจรักด้านงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียดของงาน

-การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ
-การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
-การช่วยแพทย์พยาบาลในการตรวจรักษาและ/ทำหัตถการภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ 

5. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดไทย      >> จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
- มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และ
องค์กร
- สามารถบริหารและจัดระบบการทำงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่องแคล่ว
- สามารถปรับตัวในการทำงานเป็นกลุ่มได้
- สามารถตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษาทีมงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียดของงาน

-วิจัยการตลาดเพื่อระบุความต้องการและสร้างภาพลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์
-วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด และวางแผนการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
-จัดทำแผนการตลาดประจำปีร่วมกับฝ่ายขาย
-ประเมินคู่แข่ง, เงื่อนไขลูกค้า และแนวโน้มการตลาด
ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
-กำหนดราคา โปรโมชั่น และการหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ


6. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ       >> จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, ธุรกิจระหว่างประเทศ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร
- สามารถบริหารและจัดระบบการทำงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่องแคล่ว
- สามารถปรับตัวในการทำงานเป็นกลุ่มได้
- สามารถตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษาทีมงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียดของงาน

วิจัยการตลาดต่างประเทศเพื่อระบุความต้องการและสร้างภาพลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์
-วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดต่างประเทศและวางแผนการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
-จัดทำแผนการตลาดประจำปีร่วมกับฝ่ายขาย
-ประเมินคู่แข่ง, เงื่อนไขลูกค้า และแนวโน้มการตลาด
-ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
-กำหนดราคา โปรโมชั่น และการหาช่องทางการตลาดต่างประเทศใหม่ๆ


7. พนักงานเวชระเบียน   
>> จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความคล่องแคล่ว ละเอียดรอบคอบ
- รักงานด้านบริการ  ยิ้มแย้มแจ่มใส
- มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดของงาน

-ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วย
-ตรวจสอบ ชี้แจง สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
-นำประวัติผู้ป่วยเก็บเข้าระบบ


8. พนักงานบริการทั่วไป    >> จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย   อายุ 21-35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
- รักงานบริการ และมีความขยัน

รายละเอียดของงาน

-บริการขนย้ายสิ่งของต่างๆ
-ขนส่งน้ำยา
-การจัดเก็บและการขนขยะ


9. พนักงานเปล  >> จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย   อายุ 21-35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
- รักงานบริการ ซื่อสัตย์ และมีความขยัน
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น
- มีใบขับขี่รถยนต์
- สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของงาน

-ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา เตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์การแพทย์ให้สะอาดและปลอดภัย
-บริการต้อนรับและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งต่อไปยังแผนกต่างต่างด้วยรถเข็นนั่ง รถเปลนอน


10. ช่างไฟฟ้า  >> จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย   อายุ 21-35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวช.-ปริญญาตรี
- รักงานบริการ ซื่อสัตย์ และมีความขยัน
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น
- มีใบขับขี่รถยนต์
- สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของงาน

-ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
-ซ่อมบำรุงงานตามที่รับแจ้งซ่อม


11. โภชนากร     >>จำนวน 1 อัตรา   

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง   อายุ 21-35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
- รักความสะอาด
- สามารถทำงานเป็นกะได้

·       รายละเอียดของงาน 
ตรวจสอบและรวบรวมรายการสั่งอาหารจากผู้ป่วยนำมาจัดทำ
ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมิณผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
รับ ตรวจสอบ คุณภาพอาหารสด อาหารแห้งที่ทำการจัดซื้อ


12. พนักงานส่งอาหาร   >>จำนวน 3 อัตรา   

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง   อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
- รักความสะอาด
- สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของงาน                                                                                                              

-เตรียมภาชนะอุปกรณ์ต่างๆ
-นำอาหารที่จัดเตรียมไว้ บริการแก่ผู้ป่วย

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : สุกัญญา ดีจะเสน
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ที่อยู่ติดต่อ : 111/5 หมู่ 13 ตำบลสันทราบ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทรติดต่อ : 053910999 ต่อ 608
อีเมล์ติดต่อ : rucuitment.hrksbr@gmail.com
ประกาศเมื่อ :  11 มิถุนายน 2019 เวลา 15:56:51
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ รับสมัครพนักงานบัญชี
- โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ (แม่สาย) และ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ประจำ(คลินิกเชียงแสน) รับสมัครงานหลายอัตรา
- โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ สาขาเชียงแสน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ''มาก''
- โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ แม่สาย รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ''มาก''
- โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ''มาก''
- โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
- โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ รับสมัครงานประจำแม่สาย
• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
พาคลับ เชียงราย รับสมัครพนักงานประจำ
 18 มิถุนายน 2019  15:45:11
 149 Views
รับสมัครงาน ... บริษัท มิตซูพันล้าน(สี่แยกแม่กรณ์)
 18 มิถุนายน 2019  15:43:47
 534 Views
รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง พ่อครัว | แม่ครัว (ร้านสเต็กTimothy)
 18 มิถุนายน 2019  15:43:35
 68 Views
วัชระการแพทย์ รับสมัคร แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง
 18 มิถุนายน 2019  15:42:30
 654 Views
รับสมัครพนักงานขับรถส่งสินค้า 6-10 ล้อ ประจำโรงงานดอยช้าง
 18 มิถุนายน 2019  15:41:15
 707 Views
บริษัท กวงยู จำกัด (vivo) รับสมัคร ช่างซ่อมโทรศัพท์ประจำศูนย์ Service เชียงราย 1 ตำแหน่ง
 18 มิถุนายน 2019  15:40:35
 168 Views
ร้านอาหารโตกตอง รับสมัครงานด่วน
 18 มิถุนายน 2019  15:40:25
 77 Views
Bed&Bike Poshtel รับสมัครพนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง
 18 มิถุนายน 2019  15:38:44
 439 Views
หจก.สิทธินนท์ รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง
 18 มิถุนายน 2019  15:37:51
 1983 Views
บริษัท เอ็มจีล้านนา จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
 18 มิถุนายน 2019  15:37:17
 3421 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com