"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 3767  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

1.พนักงานแคชเชียร์หญิง ประจำสาขา  -เชียงแสน -ป่าก่อ

***ประจำสาขาจุน พะเยา   **สามารถมาฝึกงานที่สาขาในเมืองได้เรามีที่พักให้ฟรี**

***ประจำสาขาแม่อาย เชียงใหม่   **สามารถมาฝึกงานที่สาขาในเมืองได้เรามีที่พักให้ฟรี**

คุณสมบัติแคชเชียร์

1.เพศหญิง

2.อายุ 20-30   ปี

3.วุฒิการศึกษาม.ขึ้นไป

4.สามารถเข้างานเป็นกะได้

5.มีใจรักงานบริการ

6.มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน   

7.มีความละเอียดรอบคอบ

8.เป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.พนักงานจัดเรียงสินค้าชาย ประจำสาขา    -ปง  -แม่ฟ้าหลวง -เด่นห้า  

***ประจำสาขาจุน พะเยา   **สามารถมาฝึกงานที่สาขาในเมืองได้เรามีที่พักให้ฟรี**

***ประจำสาขาแม่อาย เชียงใหม่   **สามารถมาฝึกงานที่สาขาในเมืองได้เรามีที่พักให้ฟรี**

 คุณสมบัติจัดเรียงสินค้า

1.เพศชาย

2.อายุ 20-30 ปี

3.วุฒิการศึกษาม.ขึ้นไป

4.สามารถเข้างานเป็นกะได้

5.มีใจรักงานบริการ

6.สามารถยกของหนักได้

7.มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน

8.เป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

3.ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ประจำสาขาพญาเม็งราย  สาขาเชียงคำ

1.เพศชาย

2.อายุ 20-35  ปี

3.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

4.สามารถเข้างานเป็นกะได้

5.มีใจรักงานบริการ

6.มีความซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน  

7.มีความละเอียดรอบคอบ

8.มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะการวางแผนและการตัดสินใจ

9.มีทักษะการเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

10.ชายผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

11.มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจค้าปลีกฯลฯ อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12.เป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.พนักงานจัดออเดอร์  ประจำสำนักงานใหญ่  หลายอัตรารองรับสาขาเปิดใหม่

คุณสมบัติพนักงานจัดออเดอร์

1.เพศชาย/หญิง

2.อายุ 20-30 ปี

3.วุฒิการศึกษา ม.ขึ้นไป

4.สามารถยกของหนักได้

5.มีความรับผิดชอบ

6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

7.ชายผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

5.พนักงานขับรถ ประจำสำนักงานใหญ่ หลายอัตรารองรับสาขาเปิดใหม่

1.เพศชาย

2.อายุ 20-30 ปี

3.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

4.มีใบอนุมัติขับขี่ประเภท 2

5.สามารถยกของหนักได้

6.มีความรับผิดชอบ

7.ไม่มีโรคประจำตัว

8.ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประจำสำนักงานใหญ่

1.เพศหญิง/ชาย

2.อายุ 20-35 ปี

3.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี/สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4.สามารถทนแรงกดดันได้

5.สามารถทำงานล่วงเวลาได้

6.สามารถออกนอกพื้นที่ได้,ไม่ติดขัดเรื่องเวลาการทำงาน

7.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

8.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน,มนุษยสัมพันธ์ดี

9.ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ดี

10.ชายผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 

7.พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ ประจำสำนักงานใหญ่

คุณสมบัติพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์

1.เพศชาย

2.อายุ 20 ปีขึ้นไป

3.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

4.มีใบอณุญาตขับขี่ ใบเซอร์ฟอร์คลิฟท์ ขับรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้านั่งข้าง,4 ล้อ ได้

5.สามารถยกของหนักได้

6.มีความรับผิดชอบ,มีจิตสำนึกของความปลอดภัย

7.ไม่มีโรคประจำตัว

8.มีประสบการณ์ในการขับรถโฟล์คลิฟท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

8.เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำสำนักงานใหญ่

1.เพศชาย/หญิง 

2.อายุ 20-35 ปี

3.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิชา การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.สามารถเจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

5.สามารถทำงานล่วงเวลาได้

6.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

7.ออกนอกพื้นที่ได้

8.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

9.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน,มนุษยสัมพันธ์ดี

10.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ประจำสำนักงานใหญ่

1.เพศหญิง/ชาย

2.อายุ 20-35 ปี

3.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4.สามารถทนแรงกดดันได้

5.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

6.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน,มนุษยสัมพันธ์ดี

7.มีความรู้ความเข้าใจในงาน นำเข้าและส่งออกสินค้า

8.ใช้ Microsoft office ,สูตรการคำนวณพื้นฐานได้ดี

9.สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี

10.พนักงานเคลียร์สินค้าที่ชำรุด ของเสีย ประจำสำนักงานใหญ่

1.เพศชาย

2.อายุ 20-30 ปี

3.วุฒิการศึกษา ม.ขึ้นไป

4.สามารถยกของหนักได้

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

6.มีความรับผิดชอบ

7.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

8.ดูแลสินค้าที่หมดอายุเคลียร์สินค้าที่ชำรุดเสียหายากการขนส่ง

9.ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

****************************************************************************************

***ทุกตำแหน่ง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ***

ค่าตอบแทน เริ่มต้นที่ 340/วัน

สวัสดิการ

1.เบี้ยขยัน

2.ค่าตำแหน่ง

3.ค่าผลการปฏิบัติงาน

4.ประกันสังคม

5.วันหยุดตามประเพณี

6.วันหยุดพักร้อนประจำปี

7.โบนัส

8.การปรับเงินเดือนประจำปี

9.หอพักพนักงาน

10.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เอกสารประกอบการสมัคร

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 2ใบ  รูปที่แต่งกายสุภาพและถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด

5.สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ถ้ามี

6.สำเนาใบสำคัญแบบ สด.8 สด., สด.43ถ้ามี

7.หนังสือขออนุญาตทำงานคนต่างด้าว/พื้นที่สูงถ้ามี

8.สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี

9.สำเนาเอกสารอื่นๆ  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล,ทะเบียนสมรส ถ้ามี

วิธีการสมัคร

1.สมัครด้วยตัวเองที่ธนพิริยะ ทุกสาขาใกล้บ้าน ตั้งแต่เวลา 09.00  19.00 น. ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์

2.สมัครด้วยตัวเองที่ธนพิริยะ สำนักงานใหญ่ตำบลบ

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ฝ่ายบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)
ที่อยู่ติดต่อ : 329 ม.8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรติดต่อ : 086-4281155,086-4282112
อีเมล์ติดต่อ : recruit.tnp@thanapiriya.co.th
ประกาศเมื่อ :  23 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:21:41
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
กวดวิชาแมทพลัส รับสมัครติวเตอร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยม Part Time
 24 พฤษภาคม 2019  14:53:53
 6 Views
รับสมัครแคชเชียร์ Part time 2 อัตราประจำศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย
 24 พฤษภาคม 2019  14:52:33
 894 Views
ร้านอาหารฮังกรี้วูฟ Hungry Wolfs รับสมัครงาน
 24 พฤษภาคม 2019  14:52:16
 23 Views
บริษัท รตาวัน จำกัด (รับสมัคร แม่บ้านริมกก)
 24 พฤษภาคม 2019  14:50:22
 7 Views
บริษัทซีทีกรุ๊ป โบรคเกอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง
 24 พฤษภาคม 2019  14:49:27
 399 Views
รับสมัคร PG เชียร์เบียร์ ลงร้านกฤติมา
 24 พฤษภาคม 2019  14:49:10
 5 Views
ดอยช้าง คอฟฟี่ รับสมัครพนักงานขับรถขนส่งสินค้า 6-10 ล้อ ประจำโรงงานดอยช้าง
 24 พฤษภาคม 2019  14:47:35
 363 Views
โรงแรม แกรนด์ วิสต้า รับสมัครพนักงาน
 24 พฤษภาคม 2019  14:46:27
 2800 Views
บริษัทคิงส์มาเบิ้ล รับสม้ครพนักงานบัญชี 1 อัตรา
 24 พฤษภาคม 2019  14:45:05
 12 Views
โรงเเรม ทีคการเด้น สปา รีสอร์ท รับสมัครพนักงาน
 24 พฤษภาคม 2019  14:43:14
 3298 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com