"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 2006  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

1. แพทย์ Full Time / Part Time   >ทุกสาขา

2. ทันตแพทย์ Full Time / Part Time

3. พยาบาลวิชาชีพ Full Time             >>จำนวน 4 อัตรา

**ประจำแผนก  ICU 2 อัตรา, ไตเทียม 3 อัตรา และIC 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง   อายุ 21 – 40 ปี

- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขาการพยาบาลศาสตร์  และมีใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ชั้น 1

- หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้

- บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง 
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย

 

4. ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้        >>จำนวน 4 อัตรา

**ประจำแผนก วิสัญญี 1 อัตรา, ICU 1 อัตรา และOPD 2 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง   อายุ 20 – 35 ปี

- วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ,  หลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย

- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้

- มีใจรักด้านงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียดของงาน

·       -การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ

·       -การรับและจำหน่ายผู้ป่วย

·       -การช่วยแพทย์พยาบาลในการตรวจรักษาและ/ทำหัตถการภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ 

5. นักรังสีเทคนิค          >> จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 28 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงินการ
ธนาคาร                                                      

- ประพฤติและปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามหลักวิชาที่ถูกต้อง ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
- มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร- สามารถบริการและจัดระบบการทำงานในหน่วยงาน ให้คำแนะนำการกำหนดรายละเอียดรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางรังสีได้ทุกชนิด
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่องแคล่ว
- ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และรายงานผลที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง การเตรียมตัวเข้าสู่                                                                         
 – สามารถปรับตัวในการทำงานเป็นกลุ่มได้

รายละเอียดของงาน

·       -จัดนำผู้ป่วย และถ่ายภาพเอกซ์เรย์ต่างๆ

·       -ร่วมมือกับรังสีแพทย์ในการตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย

·      - ควบคุมดูแลการใช้งานและเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์บันทึกภาพทางรังสีให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพดีสม่ำเสมอ

6. เภสัชกร                          >> จำนวน 7 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง  อายุ 24 - 30 ปี

- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ

- มีทักษะด้านวิชาเภสัชกรรม

- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่น, พม่า

รายละเอียดของงาน

-การจ่ายยาและเวชภัณฑ์

-การให้คำปรึกษาด้านยา

-การควบคุมและจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์

-การจัดทำรายงานต่างๆ

-การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายและยาเคมีบำบัด

7. พนักงานบุคคลด้านการแพทย์             >> จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเลขานุการ, การจัดการ, บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ/ธุรการ ประสานงาน 1-2 ปี มีความรู้และเข้าใจในด้านงานเลขานุการ
- มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet Explorer 
- มีทักษะในการประสานงาน, มีทักษะในการสื่อสารดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

รายละเอียดของงาน

·       -กำกับดูแลระบบตารงเวรการปฏิบัติงานของแพทย์ทั้งหมดในโรงพยาบาลให้ข้อมูล Update อยู่เสมอ

·       -จัดทำและจัดเก็บแฟ้มประวัติแพทย์ทั้งหมดโรงพยาบาล บริหารจัดการในส่วนงานประชุมคณะแพทย์โรงพยาบาลการประชุมวิชาการแพทย์ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่แพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานโรงพยาบาล

·       -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวกับงานของแพทย์

·       -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

8. สมุห์บัญชี     >> จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 28 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีความรู้ด้านการทำบัญชีรายได้-รายจ่าย-ทรัพย์สิน, งบการเงิน, การตรวจสอบ และบันทึกงาน
- มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร
- มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ในการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประโยชน์ 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่องแคล่ว - มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดของงาน

·       -กำหนดเป้าหมาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีตามนโยบายขององค์กร

·       -ควบคุมการทำงานทั้งหมดในส่วนที่รับผิดชอบในแผนกบัญชี

·       -จัดทำงบประมาณการายได้และรายจ่ายร่วมกับฝ่ายบริหาร

9. พนักงานบัญชี          >> จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 28 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี ,การเงินการธนาคาร
- มีความรู้ด้านการทำบัญชี ,การเงิน
- มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร
- มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ในการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประโยชน์ 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่องแคล่ว                                      
  - มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี
2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดของงาน

·      - ตรวจสอบเอกสารค่าตอบแทนรายได้ของแพทย์

10. Web & Social Medie   >> จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา, การออกแบบผลิตภัณฑ์ , กราฟิกดีไซด์ , หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน

- เพิ่ม/Update ข้อมูลใน WebsiteและFacebook

- ตอบคำถามลูกค้าทางเพจและLine

-การประสานงานกับศูนย์ต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์กร

-ออกแบบวารสารต่างๆ

-งานถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆ

-  ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น Photoshop

- มีความคิดสร้างสรรค์

11. ผู้ประกอบอาหาร     >> จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 40 ปี

- วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

- สามารถประกอบอาหารได้

- รักความสะอาดและมีความรับผิดชอบ

- มีประสบการณ์การทำงานในโรงแรมหรือร้านอาหาร 1 ปี ขึ้นไป

รายละเอียดของงาน

·       -ควบคุมและร่วมการจัดเตรียมวัตถุดิบ

·       -ผลิตอาหารสำหรับบริการผู้ป่วยให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

·       -เบิกเครื่องปรุง อาหารแห้ง จากคลังโภชนาการ

·       -ดูแลความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน และตูเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

12. พนักงานส่งอาหาร                      >>จำนวน 5 อัตรา   

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง   อายุ 20-35 ปี

- วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป

- รักความสะอาด

- สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของงาน                                                                                                         
 -
จัดเตรียมวัตถุดิบเครื่องปรุง เครื่องเคียงให้ถูกต้องตามเมนูอาหาร

-เตรียมภาชนะอุปกรณ์ต่างๆ

-นำอาหารที่จัดเตรียมไว้ บริการแก่ผู้ป่วย

-เก็บถาดอาหารหลังจากผู้ป่วยบริโภคแล้ว

13.พนักงานล้างภาชนะ           >>จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

·       -ทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียม ผลิต และบริการ

·      - เก็บถาดอาหารหลังจากผู้ป่วยบริโภคแล้ว

·       -ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ อาหารสดประเภทต่างๆ ก่อนการจัดเก็บ

·       -ทำความสะอาดบริเวณล้างภาชนะ โต๊ะรับของ และชั้นวางของ

14. พนักงานบริการทั่วไป                   >> จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย   อายุ 21-35 ปี

- วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป

- รักงานบริการ และมีความขยัน

 

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : คุณสุกัญญา
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด
ที่อยู่ติดต่อ : 111/5 หมู่ 13 ตำบลสันทราบ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทรติดต่อ : 053910999 ต่อ 608
อีเมล์ติดต่อ : ้hr_ksbr@hotmail.com
ประกาศเมื่อ :  24 มกราคม 2019 เวลา 16:04:13
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
โรงเรียนอนุบาลพงค์มิตรวิทยา รับสมัครครูพี่เลี้ยง 2 ตำแหน่ง
 24 เมษายน 2019  17:22:12
 989 Views
รับสมัครงานประจำหน้าร้าน ร้านโปลิเคมบิ๊กซีเชียงราย
 24 เมษายน 2019  17:22:04
 21 Views
โรงแรมเพชรสยามพาเลซ จังหวัดเชียงราย รับสมัครเบลบอย (พร้อมเริ่มงานทันที)
 24 เมษายน 2019  12:25:27
 87 Views
บริษัทโฮมสุขภัณฑ์ จำกัด สาขาแม่สาย รับสมัคพนักงานหลายตำแหน่ง
 24 เมษายน 2019  12:25:16
 96 Views
บริษัท เอส.เค.เครื่องเขียน จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 24 เมษายน 2019  12:24:16
 1698 Views
บริษัท บ้านไอศครีม จำกัด (เนสท์เล่ไอศกรีม) รับสมัครผู้ช่วยพนักงานขาย 3 ตำแหน่ง
 24 เมษายน 2019  12:23:36
 613 Views
ไร่ชาจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว รับคนงานสวน ชาย
 24 เมษายน 2019  12:22:29
 46 Views
เชียงรายโฟกัส รับสมัคร นักเขียนบทความ/นักรีวิว และคนเก็บข้อมูลท่องเที่ยวใน จ.เชียงราย
 24 เมษายน 2019  12:03:45
 158 Views
บริษัท ฮิลไทรบ์ออร์แกนนิคส์ จำกัด รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาด
 24 เมษายน 2019  12:02:13
 58 Views
บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด (OPPO) เขตเชียงราย รับสมัคร Sale ประจำ จ.เชียงราย 1 ตำแหน่ง (ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่)
 24 เมษายน 2019  12:01:27
 367 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com