"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา** ด่วน**
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 17704  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ
 บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด ผู้แทนจำหน่าย และศูนย์บริการ รถยนต์ มาสด้า รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง** 

1. ที่ปรึกษาการขาย สาขาพะเยา จำนวน 6 อัตรา / สำนักงานใหญ่ จำนวน 6 อัตรา 
รายได้ 10,000 - 40,000 บาท (ขึ้นอยู่ความสามารถการขาย) 

รายละอียดงาน 
1. ต้อนรับลูกค้าพร้อมเสนอขายรถให้ลูกค้า 
2.ออกติดตามลูกค้าพร้อมทำรายงานการติดตามลูกค้าประจำวันนำส่งผู้จัดการฝ่ายขาย 
3. จัดเตรียมรถใหม่ที่ขายตามข้อกำหนดเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า 
3. โทรศัพท์ติดตามลูกค้าที่ขายไปแล้ว ภายใน 3 วัน 
4. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 

คุณสมบัติ 
-เพศ ชาย - หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 21 ขึ้นไป 
-วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป 
-ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
-บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสาร 
-มีใจรักงานขายและงานบริการลูกค้า 
-ค่าตอบแทน เงินเดือนและค่าคอมมิชชั่น 
-สามารถพัฒนาตนเองและเพิ่มทักษะการขายได้ตลอดเวลา 
-หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2.หัวหน้าช่างบริการรถยนต์ 2 อัตรา 
รายได้ 15,xxx - 2x,xxx บาท ขึ้นไป ตามความสามารถและประสบการณ์ 

รายละเอียดงาน 
- ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะทางช่าง ให้กับศูนย์งานซ่อมบำรุง ทางด้านการดูแล ควบคุม เฝ้าระวัง และซ่อมแซมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ 
- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีขึ้นไป 
-วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาเทคนิคยานยนต์ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
- ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
-บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสาร 
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และมีความเชี่ยวชาญ 
- มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 

3.ช่างบริการรถยนต์ สำนักงานใหญ่ 5 อัตรา 
รายได้ 1x.xxx ขึ้นไป หากมีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

รายละเอียดงาน 
- ช่อม บำรุง เครื่องยนต์ ในศูนย์บริการ 

คุณสมบัติ 
-เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป 
-วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาเทคนิคยานยนต์ ขึ้นไป 
-ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
-บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสาร 


4.เจ้าหน้าที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) 2 ตำแหน่ง 
ประจำที่สำนักงานใหญ่ เชียงราย 
รายได้ 10,000-14,000 บาท/เดือน 

คุณสมบัติ 
-เพศชาย อายุ 21-30 ปี 
-วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า สาขางานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ 
-มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน 
-ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
-หากมีใบอนุญาตผู้ตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพจากกรมขนส่ง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 

5. พนักงานธุรการ แผนกช่างบริการ Store 2 อัตรา 
คุณสมบัติ

-เพศ ชาย  
-อายุไม่ต่ำกว่า 20 ขึ้นไป 
-วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ไม่จำกัด 
-ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
-ขยัน อดทน รอบคอบ รับผิดชอบในหน้าที่ 

หน้าที่ 
-ควบคุมดูแลเครื่องมือซ่อมบำรุงรถยนต์ 
-ติดต่อซื้ออะไหล่รถยนต์ 
-อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย สวัสดิการพนักงาน


6.เจ้าหน้าการตลาด 1 อัตรา 
รายได้ 10,000 – 12,000 บาท 
คุณสมบัติ 

- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีขึ้นไป 
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
- บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสาร 
- มีทักษะคอมพิวเตอร์ ด้านโปรแกรมออกแบบ 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- สามารถออกบูท จัดบูทได้ 

1.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน / ปี 
2.ชุดยูนิฟอร์ม 
3.ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเริ่มต้น 100,000 บาท 
4.รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน 
5.ตรวจสุขภาพประจำปี 
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
7.กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
8. กองทุนกู้ยืม 
9. เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ 
10.ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน 
11.อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ 
12.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก 
13.โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท สถานที่ติดต่อสมัครงาน 
-สมัครด้วยตนเอง ที่ บจก.มาสด้าสินธานี (สำนักงานใหญ่) 
ที่ตั้ง เลขที่ 118 หมู่ 25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. 
-สอบถามเพิ่มเติม โทร 089-5589440 / 053-153414-7 ต่อ 467 
-ส่ง resume e-mail : mazda_ts@hotmail.co.th 

หลักฐานการสมัครประกอบด้วย : 
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป **ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน 
3. สำเนาบัตรประชาชน 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ 
5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี) 
6. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)
รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด
ที่อยู่ติดต่อ : 118 หมู่ 25 ถ.ซูปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรติดต่อ : 053-153414 ต่อ 467 / 089-558-9440
อีเมล์ติดต่อ : mazda_ts@hotmail.co.th
ประกาศเมื่อ :  07 กันยายน 2018 เวลา 09:57:49
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ สุขภัณฑ์ เชียงราย รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 23 กันยายน 2018  16:57:10
 122 Views
เอ็มเรสซิเด้นท์ รับสมัครแม่บ้าน
 23 กันยายน 2018  16:56:46
 53 Views
โรงแรมภูฟ้าวารี รีสอร์ท รับสมัคร กุ๊ก และผู้ช่วยกุํก หลายอัตรา
 23 กันยายน 2018  16:56:29
 65 Views
Mercy Hostel รับสมัครพนักงานชายกะดึก 1 ตำแหน่ง
 23 กันยายน 2018  16:56:21
 61 Views
ร้านขายยาหมู่เฮาฟาร์มาซี เทิง รับสมัครพนักงาน ขายยา
 23 กันยายน 2018  16:55:56
 360 Views
ONE รับสมัครพนักงานชงกาแฟ
 23 กันยายน 2018  16:55:41
 124 Views
รับสมัครเพื่อนร่วมงานไร่บ่าวน้อย 30ตำแหน่ง
 23 กันยายน 2018  16:55:16
 72 Views
โรงแรม เบด วิลล่า รีสอร์ท เชียงรายรับสมัครพนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง
 23 กันยายน 2018  16:55:03
 72 Views
การตลาดประจำที่ประเทศเกาหลี จำนวน 2 ตำแหน่ง
 23 กันยายน 2018  16:54:35
 125 Views
บริษัท เอ็ม.อาร์.เอ็ม.คาร์ส์ เชียงราย จำกัด (โชว์รูมรถยนต์ฮอนด้า 4 สาขา) รับสมัครที่ปรึกษาการขาย / เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประกันภัย/ เจ้าหน้าที่การตลาด
 23 กันยายน 2018  16:53:12
 79 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com