"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
บริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป 2555 จำกัด และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 2291  ครั้ง
รับสมัครถึง  31 พฤษภาคม 2018

บริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป 2555 จำกัด

 

1. เลขานุการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (ประจำสำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง ตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

สาขาเลขานุการหรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3. หากมีประสบการณ์ด้านงานเอกสารจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

5.สามารถทำงานภายในข้อจำกัดทางด้านเวลาและความกดดันได้เป็นอย่างดี

6. เป็นคนที่เรียนรู้เร็ว มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ตั้งใจทำงานซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

8. มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

9. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วนานเกิน 6 เดือน

10. เงินเดือนตามฐานโครงสร้างบริษัทฯ

2. พนักงานขับรถโม่ปูนผสมเสร็จ หลายอัตรา

(ประจำบจก.เชียงรายแลนด์โปรดักส์ สาขาสำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

2.มีประสบการณ์ด้านการขับรถโม่ปูน/รถบรรทุกสิบล้อ/หกล้ออย่างน้อย 1 ปี

3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

4. มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์

6. เงินเดือน/ค่าจ้างตามฐานโครงสร้างบริษัทฯ


3. พนักงานควบคุมเครื่องจักร จำนวน 2 อัตรา (ประจำโรงโม่หิน

ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย)

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

2. มีประสบการณ์ด้านการใช้งานเครื่องจักรอย่างน้อย 1 ปี

3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

4. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

5. เงินเดือน/ค่าจ้างตามฐานโครงสร้างบริษัทฯ

4. พนักงานเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา (ประจำฝ่ายก่อสร้าง)

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง,โยธา

หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

4. มีความรู้พื้นฐานด้านงานเขียนแบบต่างๆ อย่างน้อย 1 ปีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เงินเดือน/ค่าจ้างตามฐานโครงสร้างบริษัทฯ

5. พนักงานขับรถบรรทุกเหมืองขนส่ง จำนวน 3 อัตรา

(ประจำโรงโม่หิน ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย)

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

2. มีประสบการณ์ด้านการขับรถบรรทุกสิบล้ออย่างน้อย 1 ปี

3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

4. มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 ขึ้นไปและมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์

6. เงินเดือน/ค่าจ้างตามฐานโครงสร้างบริษัทฯ

6. ผู้ช่วยซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา(ฝ่ายโรงโม่หิน ต.ผางามอ.เวียงชัย จ.เชียงราย)

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.หรือเทียบเท่า ช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถทำงานเป็นกะได้และมีใจรักงานบริการ

4. เงินเดือน/ค่าจ้างตามฐานโครงสร้างบริษัทฯ


7.. พนักงานขับรถบรรทุกหกล้อ จำนวน 2 อัตรา(ประจำฝ่ายโลจิสติกส์บจก.เชียงรายแลนด์ซีเมนต์บล็อกจำกัด)

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

2. มีประสบการณ์ด้านการขับรถบรรทุกหรือขนส่งสินค้าอย่างน้อย 1 ปี

3. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป

4. มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 ขึ้นไปและมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์

6. เงินเดือน/ค่าจ้างตามฐานโครงสร้างบริษัทฯ


8. พนักงานขับรถบรรทุกหัวลาก จำนวน 1 อัตรา(ประจำฝ่ายโลจิสติกส์บจก.เชียงรายแลนด์ซีเมนต์บล็อกจำกัด)

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

2. มีประสบการณ์ด้านการขับรถบรรทุกหรือขนส่งสินค้าอย่างน้อย 1ปี

3. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป

4. มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3 และมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์

6. เงินเดือน/ค่าจ้างตามฐานโครงสร้างบริษัทฯ

9. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา

(ประจำฝ่ายผลิต บจก.เชียงรายแลนด์ซีเมนต์โปรดักส์จำกัด)

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป

2.มีประสบการณ์ด้านการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตผสมเสร็จอย่างน้อย 1 ปี

3. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ขึ้นไปสาขาก่อสร้างหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 6เดือน

5.มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศ

6. เงินเดือน/ค่าจ้างตามฐานโครงสร้างบริษัทฯ

10. ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

(ประจำสำนักงานใหญ่หัวดอย)

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 29 ปี

2. มีประสบการณ์ด้านติดตั้ง/ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.หากเคยผ่านการทำงานด้านการดูแลระบบกล้องวงจรปิดจะรับพิจารณาพิเศษ

4. วุฒิการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป

สาขาวิชาเทคโนโลยีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. สามารถขับรถยนต์ได้

และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

6. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์

7. เงินเดือน/ค่าจ้างตามฐานโครงสร้างบริษัทฯ


11. พนักงานการตลาด จำนวน 1 อัตรา

(ประจำบริษัทเชียงรายแลนด์โปรดักส์จำกัด)

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป

2.หากเคยผ่านการทำงานในด้านการขายหรือการตลาดจะรับพิจารณาพิเศษ

3. วุฒิการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป

สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. สามารถขับรถยนต์ได้และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร

มีความกระตือรือร้นในการทำงานเป็นอย่างดี

6. เงินเดือน/ค่าจ้างตามฐานโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ :

1. ชุดฟอร์มพนักงาน

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. ตรวจสุขภาพประจำปี

4. งานเลี้ยงปีใหม่/งานกีฬาสี ฯลฯ

5. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

4. เอกสารการเกณฑ์ทหาร (สด 43) สำหรับเพศชาย

5.สำเนาใบอนุญาตขับขี่(ตำแหน่งพนักงานขับรถประเภทต่างๆ/หรือบ้างตำแหน่งงาน)

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส

(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-

นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับจะต้องเซ็นรับรองเอกสารทุกหน้า

วิธีการสมัคร :


1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2. ส่งประวัติสมัครงานมาทาง E-mail : recruitecrghr@gmail.com

3. สมัครงานด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท

เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ 5 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย 57000

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 085-6957019 หรือ 053-700889 - 90 ต่อ

109

รับสมัครถึงวันที่ :  31 พฤษภาคม 2018
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : คุณณัฐพงษ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้านสรรหาฯ
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป 2555 จำกัด และบริษัทในเครือ
ที่อยู่ติดต่อ : 319 หมู่ 5 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรติดต่อ : 053-700889 ต่อ 109 คุณเสาวภา/คุณณัฐพงษ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้านสรรหาฯ
อีเมล์ติดต่อ : recruitecrghr@gmail.com
ประกาศเมื่อ :  21 พฤษภาคม 2018 เวลา 12:28:51
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
โรงแรม เดอ ฮัก (แยกเด่นห้า อำเภอเมือง) รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก
 24 พฤษภาคม 2018  11:14:36
 0 Views
คุณจ๋ารับสมัคร พนักงาน
 24 พฤษภาคม 2018  10:40:02
 70 Views
เชียงรายเครื่องชั่ง (รับสมัครช่างอิเล็กทรอนิกส์ และธุรการ)
 24 พฤษภาคม 2018  10:39:40
 36 Views
บ.ฟาร์มาแคร์ พลัส จก. รับสมัครเภสัชกร (part-time) สาขาท็อปส์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
 24 พฤษภาคม 2018  10:22:26
 36 Views
มาโยรีสอร์ท เชียงราย เปิดรับสมัครงาน
 24 พฤษภาคม 2018  10:19:13
 57 Views
บริษัท พรหมนิมิตร คอมเพล็กซ์ จำกัด รับสมัครงาน แอดมินการตลาดจัดการเพจ 2 อัตรา
 24 พฤษภาคม 2018  10:08:53
 64 Views
FORBES สาขาเชียงราย รับสมัครพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 20 อัตรา
 24 พฤษภาคม 2018  10:08:30
 41 Views
ร้านกาแฟ wynn coffee วินน์คอฟฟี่ รับสมัครพนักงานสาขาหน้าโรงพยาบาลเชียงราย
 23 พฤษภาคม 2018  16:19:43
 393 Views
โรงแรม ธันยาอินน์ เชียงราย รับสมัครพนักงาน
 23 พฤษภาคม 2018  16:19:25
 346 Views
โชว์รูม ฮอนด้า เอ็ม.อาร์.เอ็ม.คาร์ส์ เชียงราย 4 สาขา รับสมัครที่ปรึกษาการขาย จำนวนมาก
 23 พฤษภาคม 2018  16:19:17
 167 Views
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com