"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง รับสมัครผู้จัดการ,พนักงานขาย,อื่นๆ หลายอัตรา**
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 11907  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ
ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า IT   ของแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ปัจจุบันมี 16 สาขาในเชียงราย,เชียงใหม่และพะเยา

 

เรากำลังมองหาบุคลากรที่แสวงหาโอกาสในความก้าวหน้า ความท้าทาย และพร้อมเติบโตร่วมไปกับบริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานหลายอัตรา  ดังนี้

1.ผู้จัดการสาขา

 ลักษณะงาน:

·ผู้จัดการหน้าร้านมีหน้าที่บริหารร้าน ดูแลการจัดวาง Display สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงามทันสมัย

·ดูแลความเป็นระเบียบและความสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทฯและสามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา

·ประสานงานกับแต่ละแผนก สื่อสารข้อมูล นโยบาย ตำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา

·บริหารสินค้าหน้าร้าน และสินค้าคงเหลือ

·สอนงานและกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

·บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร

·สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

 คุณสมบัติ

- เพศชาย

- อายุ 28-35 ปี

- มีประสบการณ์ 3-5 ปี 

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ 

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

- สามารถทำงานต่างอำเภอได้

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

 

2.หัวหน้าแผนกช่างบริการและจัดส่ง

ลักษณะงาน :

·บริหารจัดการวางแผน   งานด้านบริการเครื่องใช้ไฟฟ้า  และควบคุมดูแลช่างบริการ

 คุณสมบัติ

-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

-มีความรู้พื้นฐานการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า

-สามารถบริหารจัดการ วางแผนงานบริการ/จัดส่ง

-สามาถทำงานภายใต้ความกดดันได้

-มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ มีทัศนคติที่ดี

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

-มีใจรักงานบริการ

-มีใบอนุญาตขับขี่

 

3.พนักงานลูกค้าสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ลักษณะงาน  :

· ดูแลงานบริการหลังการขาย ติดต่อสอบถามข้อมูลจากลูกค้าเรื่องสินค้า และบริการของพนักงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปหาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงแจ้งให้ฝ่ายและสาขาที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

· ติดตามความก้าวหน้า และแจ้งความคืบหน้าของรายงานหลังการขายที่ส่งให้ฝ่ายและสาขากลับอย่างสม่ำเสมอ

· จัดทำ และจัดเก็บเอกสารรายละเอียด และข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายทั้งหมด

· เข้าร่วมการประชุมฝ่ายและสาขา เพื่อจัดทำรายงานการประชุม

· วางแผนการซื้อและดูแลสื่อโฆษณาต่างๆ และ website โดยทั่วไปกับผู้ขายสื่อต่างๆ

· การเจรจาต่อรองและตรวจสอบพื้นที่โฆษณาและเวลาออกอากาศเพื่อให้ถึงลูกค้ามากที่สุด

· การพัฒนาตารางการใช้สื่อต่างๆ

· สรรหาสื่อช่องทางใหม่ๆเพื่อนำมาเสนอผู้บริหาร

คุณสมบัติ 

- เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ พิจารณาพิเศษ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word & Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

- มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน

 

4.พนักงานตรวจสอบ

ลักษณะงาน  

· ตรวจการปฏิบัติงานของสาขาว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือกระบวนการที่เหมาะสม

· จัดทำ Check List การควบคุมระบบงานทั้งหมดของสาขาเพื่อนำส่งผู้บริหาร

· ประสานงานให้แต่ละสาขาและหน่วยงานมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ได้มาตรฐาน

· รวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบจากการออกตรวจสาขา

· ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของแต่ละสาขาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ

- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบในหน้าที่

 

5.พนักงานสินเชื่อ      ประจำสาขา  แม่สาย,ห้วยไคร้

ลักษณะงาน  

·วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารสินเชื่อลูกค้าให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

·ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดูความสามารถการชำระหนี้ของลุกค้า

·อนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

·ติดตามรายงานสถานะลูกหนี้โดยรวมเสมอ

·ติดต่อลูกค้าที่บ้านเพื่อทำสัญญาซื้อขาย

·ติดตามหนี้จากลูกหนี้ของบริษัททั้งทางโทรศัพท์และที่บ้าน

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ

- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบในหน้าที่

6.พนักงานขาย    ประจำสาขา     สำนักงานใหญ่ , ไชยปราการ,ห้วยไคร้

ลักษณะงาน               

· ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย

· เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย                                                                                                                                       

· หาลูกค้าใหม่ๆ และติดตามการขาย                                                                                        

· จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดตัวสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย 

· ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น 

คุณสมบัติ  

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป                                  

- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

- มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ 

- มีความรู้พื้นฐาน ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, IT

- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word

- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

 

7.ช่างบริการเครื่องใช้ไฟฟ้า   ประจำสาขา   เวียงชัย  ,ป่าแดด , สำนักงานใหญ่

ลักษณะงาน  

· งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

· งานติดตั้ง เพิ่มเติม และปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

· งานบริการ ตรวจ บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

· ดูแลและทำความสะอาด อะไหล่และอุปกรณ์การซ่อม

· ติดตามและรายงานการซ่อม แก้ไข ติดตั้ง ประจำวัน

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ปวช.ขี้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้พื้นฐาน การติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น

- มีใจรักงานบริการ

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
 


สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

สิทธิประโยชน์

     พนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานในด้านสุขภาพ ด้านสันทนาการ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และอื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้ก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทอย่างมั่นคง

ค่าตอบแทน เริ่มต้นตามโครงสร้างค่าแรงขั้นต่ำ พร้อมพิจารณาค่าประสบการณ์, ค่าผลงาน, ค่าตำแหน่งงานตามความสามารถและหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการพนักงาน

1.  วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน / ปี

2.  ชุดยูนิฟอร์ม

3.  ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเริ่มต้น 100,000 บาท

4.  รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน

5.  ตรวจสุขภาพประจำปี

6.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

7.  กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

8.  กองทุนกู้ยืม

9.  เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ

10. ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน

11. อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ

12. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก

13. โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                                                     2    ใบ

2 สำเนาบัตรประชาชน                                                  2    ใบ

3 สำเนาทะเบียนบ้าน                                                    1    ใบ

4 สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ                         1    ใบ

5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี                            1    ใบ

6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามี                               1    ใบ

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์ , ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ 

บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัดสำนักงานใหญ่ เชียงราย  99/15 ม.13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.สันทราย  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000   หรือ  ทุกสาขา

วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. หรือโทรสอบถามได้ที่ 053-774774 ต่อ 113 ฝ่ายบุคคล

หรือส่ง resume e-mail  :  sahathanee@gmail.com/saranrath23@gmail.com

 

 

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ทรัพยากรบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ : บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง
ที่อยู่ติดต่อ : 99/15 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ : 053-774774
อีเมล์ติดต่อ : saranrath23@gmail.com
ประกาศเมื่อ :  14 กรกฎาคม 2018 เวลา 14:25:53
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- คุณธนภร รับสมัครแม่บ้าน ทำงานบ้าน 2 อัตรา
- บ.สยามนาโน อีเลคทริคเซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
บมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต โดย จิตตานันท์ อินต๊ะรัตน์ รับสมัครตำแหน่ง ที่ปรึกษาทางการเงิน
 18 กรกฎาคม 2018  17:04:08
 45 Views
ตรอ.เชียงแสนตรวจสภาพรถ รับสมัคร ช่างยนต์ 3 อัตรา
 18 กรกฎาคม 2018  17:02:41
 38 Views
บ.ลักษวรรณ จำกัด รับสมัครพนักงายกกระเป๋า เบลบอย
 18 กรกฎาคม 2018  17:01:31
 67 Views
ร้านมโนรมย์รับสมัครพนักงานในครัวและบาริสต้า
 18 กรกฎาคม 2018  16:59:32
 58 Views
บริษัท hutc corporation.co.,ltd ประกาศรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง
 18 กรกฎาคม 2018  15:59:35
 145 Views
บริษัทสยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง
 18 กรกฎาคม 2018  15:58:48
 93 Views
รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด เชียงราย(ล่ามภาษาอาข่า(พูดไทยได้ดีหรือพูดภาษาอังกฤษได้)
 18 กรกฎาคม 2018  15:58:31
 93 Views
โรงแรมเลอ พัทธา รับสมัครงาน หลายอัตรา
 18 กรกฎาคม 2018  15:56:48
 124 Views
บจก. รตาวัน รับสมัครพนักงานขับรถพ่วง 1 อัตรา
 18 กรกฎาคม 2018  15:56:17
 26 Views
วิสาหกิจชุมชนศิราณีแคบหมูสูตรโบราณ รับสมัครพนักงาน จัดส่งสินค้า/เซลส์แมน (แคบหมูศิราณี)
 18 กรกฎาคม 2018  15:53:34
 83 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com