"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง รับสมัครพนักงานหลายอัตรา**
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 3721  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

 

บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง     ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า IT   ของแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ปัจจุบันมี 16 สาขาในเชียงราย,เชียงใหม่และพะเยา

เรากำลังมองหาบุคลากรที่แสวงหาโอกาสในความก้าวหน้า ความท้าทาย และพร้อมเติบโตร่วมไปกับบริษัทฯ

มีความประสงค์รับสมัครพนักงานหลายอัตรา  ดังนี้

1.ผู้จัดการสาขา

 ลักษณะงาน:

·       ผู้จัดการหน้าร้านมีหน้าที่บริหารร้าน ดูแลการจัดวาง (Display) สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงามทันสมัย

·       ดูแลความเป็นระเบียบและความสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทฯและสามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา

·       ประสานงานกับแต่ละแผนก สื่อสารข้อมูล นโยบาย ตำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา

·       บริหารสินค้าหน้าร้าน และสินค้าคงเหลือ

·       สอนงานและกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

·       บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร

·       สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

 คุณสมบัติ

- เพศชาย

- อายุ 28-35 ปี

- มีประสบการณ์ 3-5 ปี 

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ 

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

- สามารถทำงานต่างอำเภอได้

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

2.พนักงานกราฟฟิค  (Graphic Design)

ลักษณะงาน :

· ออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

· ดูแลเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของบริษัท

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง

- อายุ 21-35  ปี

-วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

– สามารถใช้โปรแกรม Photoshop / Illustrator ได้ดี

- มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

-มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบงานกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 1 ปี (มี portfolio จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

3.พนักงานสินเชื่อ      ประจำสาขา  แม่สาย , เชียงแสน,เวียงเชียงรุ้ง , ห้วยไคร้

ลักษณะงาน  : 

·       วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารสินเชื่อลูกค้าให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

·       ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดูความสามารถการชำระหนี้ของลุกค้า

·       อนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

·       ติดตามรายงานสถานะลูกหนี้โดยรวมเสมอ

·       ติดต่อลูกค้าที่บ้านเพื่อทำสัญญาซื้อขาย

·       ติดตามหนี้จากลูกหนี้ของบริษัททั้งทางโทรศัพท์และที่บ้าน

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ

- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบในหน้าที่

4.พนักงานขาย    ประจำสาขา เชียงรุ้ง ,เทิง, ไชยปราการ

ลักษณะงาน  :             

·       ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย

·       เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย                                                                                                                                       

·       หาลูกค้าใหม่ๆ และติดตามการขาย                                                                                        

·       จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดตัวสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย 

·       ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น 

คุณสมบัติ  :

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป                                  

- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

-  มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ 

- มีความรู้พื้นฐาน ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, IT

- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word

- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน

-  มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
 

5.ช่างบริการเครื่องใช้ไฟฟ้า   ประจำสาขา   เวียงชัย

ลักษณะงาน  :

·       งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

·       งานติดตั้ง เพิ่มเติม และปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

·       งานบริการ ตรวจ บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

·       ดูแลและทำความสะอาด อะไหล่และอุปกรณ์การซ่อม

·       ติดตามและรายงานการซ่อม แก้ไข ติดตั้ง ประจำวัน

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวช.ขี้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้พื้นฐาน การติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น

- มีใจรักงานบริการ

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

 

6.พนักงานตรวจสอบ

ลักษณะงาน  :

·       ตรวจการปฏิบัติงานของสาขาว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือกระบวนการที่เหมาะสม

·       จัดทำ Check List การควบคุมระบบงานทั้งหมดของสาขาเพื่อนำส่งผู้บริหาร

·       ประสานงานให้แต่ละสาขาและหน่วยงานมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ได้มาตรฐาน

·       รวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบจากการออกตรวจสาขา

·       ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของแต่ละสาขาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ

- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบในหน้าที่

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

สิทธิประโยชน์

     พนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานในด้านสุขภาพ ด้านสันทนาการ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และอื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้ก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทอย่างมั่นคง

ค่าตอบแทน 

เริ่มต้นตามโครงสร้างค่าแรงขั้นต่ำ พร้อมพิจารณาค่าประสบการณ์, ค่าผลงาน, ค่าตำแหน่งงานตามความสามารถและหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการพนักงาน

1.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน / ปี

2.ชุดยูนิฟอร์ม

3.ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเริ่มต้น 100,000 บาท

4.รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน

5.ตรวจสุขภาพประจำปี

6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

7.กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

8.กองทุนกู้ยืม

9. เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ

10.ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน

11.อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ

12.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก

13.โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

1)           รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว     2    ใบ

2)            สำเนาบัตรประชาชน   2    ใบ

3)           สำเนาทะเบียนบ้าน      1    ใบ

4)           สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ      1    ใบ

5)           สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)      1    ใบ

6)           สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)   1    ใบ

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์ , ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ 

บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัดสำนักงานใหญ่ เชียงราย  99/15 ม.13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.สันทราย  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000   หรือ  ทุกสาขา

วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. หรือโทรสอบถามได้ที่ 053-774774 ต่อ 113 ฝ่ายบุคคล

หรือส่ง resume e-mail  :  sahathanee@gmail.com/saranrath23@gmail.com

 

 

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ทรัพยากรบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ : บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง
ที่อยู่ติดต่อ : 99/15 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ : 053-774774
อีเมล์ติดต่อ : saranrath23@gmail.com
ประกาศเมื่อ :  03 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:35:54
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- คุณธนภร รับสมัครแม่บ้าน ทำงานบ้าน 2 อัตรา ด่วน**
- บ.สยามนาโน อีเลคทริคเซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
โรงแรมลาวีอองโรส รับสมัครพนักงานเลขานุการและประสานงานผู้จัดการ 2 ตำแหน่ง
 26 พฤษภาคม 2018  10:25:48
 108 Views
บริษัท ไอยราทรอบปิคอล จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่ง สถาปนิกฝึกหัด (junior architect)1 อัตรา
 26 พฤษภาคม 2018  10:25:21
 30 Views
ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี เชียงราย รับสมัคร บาร์น้ำ
 25 พฤษภาคม 2018  16:41:54
 197 Views
วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก
 25 พฤษภาคม 2018  16:40:35
 243 Views
บริษัทพรหมนิมิตร คอมเพล็กซ์ จำกัด รับสมัคร แอดมินการตลาดจัดการเพจ 2 อัตรา
 25 พฤษภาคม 2018  16:40:26
 196 Views
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จำนวน 3 อัตรา
 25 พฤษภาคม 2018  15:52:08
 538 Views
ร้านยาฟาสซิโน เขตอำเภอแม่สาย มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานขาย 3 ตำแหน่ง
 25 พฤษภาคม 2018  15:44:28
 196 Views
บจก.มิตซูพันล้าน(สี่แยกแม่กรณ์) รับสมัคร ลูกค้าสัมพันธ์
 25 พฤษภาคม 2018  15:44:04
 175 Views
หจก.เอ็มวีรุ่งเรือง ฝั่งหมิ่นเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ ธุรการบัญชี
 25 พฤษภาคม 2018  15:32:50
 218 Views
บจก.อีซูซุสงวนไทยเชียงราย รับสมัครงานตำแหน่ง ที่ปรึกษาการขาย/จำนวนหลายอัตรา
 25 พฤษภาคม 2018  15:32:00
 196 Views
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com