"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง รับสมัครงานหลายอัตรา ด่วน **
 
ดู 74019  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

บริษัทสหธานีมาร์เก็ตติ้ง จำกัดและบริษัทในเครือฯ
เรากำลังมองหาบุคลากรที่แสวงหาโอกาสในความก้าวหน้า ความท้าทาย และพร้อมเติบโตร่วมไปกับ
บริษัทฯ มีความประสงค์ รับสมัครงานในตำแหน่ง ดังนี้

1.ผู้จัดการ 3 ตำแหน่ง ประจำสาขา ในจังหวัดเชียงราย, พะเยา , เชียงใหม่
ลักษณะงาน:
- ผู้จัดการหน้าร้านมีหน้าที่บริหารร้าน ดูแลการจัดวาง (Display) สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงามทันสมัย
- ดูแลความเป็นระเบียบและความสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทฯและสามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา
- ประสานงานกับแต่ละแผนก สื่อสารข้อมูล นโยบาย ตำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา
- บริหารสินค้าหน้าร้าน และสินค้าคงเหลือ
- สอนงานและกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
- บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร
- สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุ 25-40 ปี
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- สามารถทำงานต่างอำเภอได้
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน


2. พนักงานขาย 2 อัตรา ประจำสาขาแม่สาย
ลักษณะงาน
-ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย
-เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า และติดตามการหลังการขาย
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, ส่วนลดตัวสินค้า ,โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ช่วยกระตุ้นในการขาย
-ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น
คุณสมบัติ
-เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
-มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ
-มีความรู้พื้นฐาน ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, IT
-มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word
-มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

3. พนักงานสินเชื่อ จำนวน 2 ตำแหน่ง สาขาเชียงรุ้ง ,สาขาแม่สาย
ลักษณะงาน :
-วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารสินเชื่อลูกค้าให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
-ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดูความสามารถการชำระหนี้ของลุกค้า
-อนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
-ติดตามรายงานสถานะลูกหนี้โดยรวมเสมอ
-ติดต่อลูกค้าที่บ้านเพื่อทำสัญญาซื้อขาย
-ติดตามหนี้จากลูกหนี้ของบริษัททั้งทางโทรศัพท์และที่บ้าน
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่

4. ช่างบริการเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง ประจำสาขา เชียงรุ้ง
ลักษณะงาน :
-งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า
-งานติดตั้ง เพิ่มเติม และปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
-งานบริการ ตรวจ บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
-ดูแลและทำความสะอาด อะไหล่และอุปกรณ์การซ่อม
-ติดตามและรายงานการซ่อม แก้ไข ติดตั้ง ประจำวัน
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้พื้นฐาน การติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น
- มีใจรักงานบริการ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

5. พนักงานบัญชี 2 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน :
- บันทึกและจัดเก็บการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
-บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
-บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ และการจ่ายให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท
-สรุปเอกสารและยอดรายรับและรายจ่ายของสาขาประจำเดือน
-จัดทำรายงานปิดงบ และ ภาษีของบริษัท
-ติดต่อ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน กับหน่วยงาน สาขา และ supplier
-ปฏิบัติงานอื่นๆทางด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft ต่างๆ และโปรแกรมด้านงานบัญชี
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

6. พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง ประจำสาขาป่าแดด
ลักษณะงาน:
-ดูแลการรับเงินและออกใบเสร็จรายวันของลูกค้าเพื่อส่งสำนักงานใหญ่
-ดูแลการเบิก-จ่าย ต่างๆประจำสาขา
-พิมพ์ จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารภายในและภายนอกของบริษัท
-ทำเรื่องตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของสาขาเพื่อนำส่งสำนักงานใหญ่
-และงานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
- บุคลิกดี มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน


7. หัวหน้าพนักงานตรวจสอบ 1 ตำแหน่ง ประจำสำนักงานใหญ่
ลักษณะงาน :
-ตรวจการปฏิบัติงานของสาขาว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือกระบวนการที่เหมาะสม
-จัดทำ Check List การควบคุมระบบงานทั้งหมดของสาขาเพื่อนำส่งผู้บริหาร
-ประสานงานให้แต่ละสาขาและหน่วยงานมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ได้มาตรฐาน
-รวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบจากการออกตรวจสาขา
-ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของแต่ละสาขาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่

8. แม่บ้านทำอาหาร ประจำบ้าน (ที่หมู่บ้านสินธานี 1 หลังบิ๊กซี 1 )
ลักษณะงาน : จัดเตรียมอาหาร 3 มื้อ ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ เข้างาน 07.00-18.00น. และ สามารถช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆ ภายในบ้านได้ ไม่เกี่ยงงาน / เงินเดือนคุยกันได้
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 20- 55 ปี
- วุฒิการศึกษา – ไม่จำกัด
- ต้องการคนตั้งใจทำงาน สะอาด เรียบร้อย ซื่อสัตย์
-ไม่มีภาระผูกพันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
พนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานในด้านสุขภาพ ด้านสันทนาการ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และอื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้ก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทอย่างมั่นคง ค่าตอบแทนเริ่มต้นตามโครงสร้างค่าแรงขั้นต่ำ พร้อมพิจารณาค่าประสบการณ์, ค่าผลงาน, ค่าตำแหน่งงานตามความสามารถและหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย


สวัสดิการพนักงาน
1. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน / ปี
2. ชุดยูนิฟอร์ม
3. รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
7. กองทุนกู้ยืม
8. เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ
9. ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
10. อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ
11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก
12. โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
2 สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4 สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ 1 ใบ
5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี 1 ใบ
6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามี 1 ใบ

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์ , ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สมัครด้วยตนเองได้ที่

บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัดสำนักงานใหญ่ เชียงราย
99/15 ม.13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 หรือ
ทุกสาขาวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. โทรสอบถามได้ที่ 053-774774 ต่อ 113 ฝ่ายบุคคล
หรือส่ง resume e-mail : sahathanee.hr@gmail.com

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ทรัพยากรบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ : บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง
ที่อยู่ติดต่อ : 99/15 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ : 053-774774
อีเมล์ติดต่อ : saranrath23@gmail.com
ประกาศเมื่อ :  16 มกราคม 2020 เวลา 16:55:36
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
โรงแรมแสนสุขโข โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งแม่บ้าน 2 อัตรา
 24 มกราคม 2020  10:14:37
 34 Views
บริษัท นอร์ทเทิร์น คราวด์ เทคโนโลยีจำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Quality Assurance (QA) Engineer
 24 มกราคม 2020  10:13:49
 1351 Views
บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) สาขาเชียงราย รับสมัครพนักงานตำแหน่ง หัวหน้าทีมขาย/พนักงานแนะนำสินค้า จำนวน 15 อัตรา
 24 มกราคม 2020  09:17:40
 54 Views
ร้าน Casamio (ร้านทูเดย์เก่า) รับสมัครพนักงาน
 24 มกราคม 2020  09:15:40
 61 Views
บริษัทโฮมสุขภัณฑ์ จำกัด สาขาเชียงราย รับสมัคพนักงานหลายตำแหน่ง
 23 มกราคม 2020  17:07:33
 650 Views
ร้านจิรสินขนส่ง รับสมัครพนักงานประจำร้าน
 23 มกราคม 2020  17:07:17
 219 Views
บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัคร พนักงานช่างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ้นเตอร์ 1 ตำแหน่ง และฝ่ายขาย 2 ตำแหน่ง
 23 มกราคม 2020  17:06:51
 80 Views
บริษัท นกเงือกแม่สาย จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ที่ปรึกษางานบริการ จำนวน 2 อัตรา
 23 มกราคม 2020  16:59:33
 68 Views
หจก.เชียงรายทรายเพชร บริษัทรับเหมาก่อสร้าง งานอาคาร งานถนน ฯลฯ ทั้งงานรัฐและเอกชน
 23 มกราคม 2020  16:56:45
 652 Views
เซนทรัลพลาซ่า เชียงราย รับสมัครงานพาร์ทไทม์ บริเวณชั้น G (โซนกาดหลวง)
 23 มกราคม 2020  16:56:16
 155 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com