"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส จำกัด (โชว์รูม ฟอร์ด เชียงราย) รับสมัครพนักงานหลายอัตราด่วน**
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 40393  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ
1. ที่ปรึกษาการขาย จำนวน 20 อัตรา (เชียงราย,พะเยา,เชียงใหม่)
คุณสมบัติผู้สมัคร 
- เพศชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี 
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป 
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ 
- มีความกระตือรือร้น ความเป็นผู้นำ ชื่อสัตย์ 
- สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี 
- บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสาร 
- มีใจรักงานขายและงานบริการลูกค้า 
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- อัตราเงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าคอมฯ 

 
2. ผู้จัดการแผนกการเงิน จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ 
-เพศชาย หรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี 
-มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการบัญชี การเงิน หรือผู้ตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป 
-มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ 


3.ผู้จัดการการตลาด จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ 
- เพศชาย /หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีไหวพริบปฏิภาณดี 
- มีความรับผิดชอบสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี 
- มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่ดี 
- มีประสบการณ์งานด้านการตลาด 3ปีขึ้นไป
 

4. ผู้จัดการแผนกบัญชี จำนวน 2 อัตรา 
คุณสมบัติ 
-เพศชาย หรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 
-จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี 
-มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการบัญชี หรือผู้ตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป 
-มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
-สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้


5.ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 อัตรา

ลักษณะของงานที่ทำ 
1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามาทำงาน โดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นต่อไป 
2. พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 
3. กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานโดยตรงและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากรอย่างได้มาตรฐาน เช่น การให้สิทธิ์ในการถือหุ้น 
4. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรเพื่อให้พนักงานอุทิศเวลา และความสามารถในการทำงานให้กับองค์กร อย่างเต็มที่ 
5. สงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน 
6. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน หรือลูกจ้าง และเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทเกิดขึ้นต้องเข้าไปหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็วที่สุดตามหลักของการแรงงานสัมพันธ์ 
7. จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม และจัดบริการด้านสันทนาการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานอาจดำเนินงานด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน 
8. ดำเนินการให้พนักงานออกจากงาน โดยการเกษียณอายุ หมดสัญญาจ้าง หรือเลิกจ้างเมื่อองค์กรเผชิญสภาวะธุรกิจซบเซา หรือด้วยเหตุผลอื่นโดยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย แรงงาน และหาวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยพนักงานเหล่านั้นซึ่งอาจเสนอให้กลับเข้าทำงานใหม่เมื่อองค์กรพ้นสภาวะดังกล่าวแล้ว 


คุณสมบัติ 
1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 – 45 ปี 
2. จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3. เป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กรสามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศ และทุ่มเท การทำงานให้กับองค์กรได้ ี 
4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ และวินิจฉัยสั่งการและพร้อมที่จะรับผิดชอบ 
5. มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน 
6. ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม 
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้ เป็นที่ไว้วางใจ และน่าเชื่อถือกับบุคคลทุกฝ่ายทั้งใน และนอกองค์กร 
8. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
9. เป็นผู้ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ให้มาเป็นการร่วมมือกัน 
10. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ 3-5 ปี

6.พนักงานการตลาด จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ 
- เพศชาย หรือ หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือร้น และมีความคล่องตัว
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเป็นอย่างดี
- ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
- มีความรู้ความสามรถด้านคอมพิวเตอร์ สารารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7.เจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อไฟแนนซ์ (F&I) 
คุณสมบัติ 
-เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
-จบการศึกษาด้านการเงิน ธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับไฟแนนซ์
- มีประสบการณ์ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
- สามารถติดต่อประสานงานลูกค้าและเซลล์ภายในบริษัทได้
- มีจิตวิทยาโน้มน้าวจิตใจสูง และมีความสามรถในการสื่อสารที่ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้ - มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

8.หัวหน้าลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา 

คุณสมบัติ 
- เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสาร
- มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์พิจารณาเป็นพิเศษ


9.ผู้จัดการจัดซื้อ 1 อัตรา
คุณสมบัติ 
-เพศชาย หรือ หญิง 
-จบการศึกษาปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
-มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป 
-มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
-ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ 
-สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ 

ขอบเขตงาน 
1.วางแผนการจัดซื้อจัดหาและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท 
2.กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมดูแลการซื้อของพนักงานในแผนก 
3.ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ 
4.เจราจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม 
5.ร่วมในการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ
รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) (โชว์รูมฟอร์ด เชียงราย)
ที่อยู่ติดต่อ : 145 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรติดต่อ : 053-701400 ต่อ 418 , 084-365-7788 (ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล)
อีเมล์ติดต่อ : 30300.hr@gmail.com
ประกาศเมื่อ :  05 มีนาคม 2019 เวลา 13:38:44
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
โรงแรมเพชรสยามพาเลซ จังหวัดเชียงราย รับสมัครเบลบอย (พร้อมเริ่มงานทันที)
 24 เมษายน 2019  12:25:27
 34 Views
บริษัทโฮมสุขภัณฑ์ จำกัด สาขาแม่สาย รับสมัคพนักงานหลายตำแหน่ง
 24 เมษายน 2019  12:25:16
 34 Views
บริษัท เอส.เค.เครื่องเขียน จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 24 เมษายน 2019  12:24:16
 1603 Views
บริษัท บ้านไอศครีม จำกัด (เนสท์เล่ไอศกรีม) รับสมัครผู้ช่วยพนักงานขาย 3 ตำแหน่ง
 24 เมษายน 2019  12:23:36
 578 Views
ไร่ชาจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว รับคนงานสวน ชาย
 24 เมษายน 2019  12:22:29
 21 Views
เชียงรายโฟกัส รับสมัคร นักเขียนบทความ/นักรีวิว และคนเก็บข้อมูลท่องเที่ยวใน จ.เชียงราย
 24 เมษายน 2019  12:03:45
 65 Views
บริษัท ฮิลไทรบ์ออร์แกนนิคส์ จำกัด รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาด
 24 เมษายน 2019  12:02:13
 25 Views
บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด (OPPO) เขตเชียงราย รับสมัคร Sale ประจำ จ.เชียงราย 1 ตำแหน่ง (ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่)
 24 เมษายน 2019  12:01:27
 331 Views
หจก.อมรพันธุ์เชียงราย รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง พร้อมเริ่มงานทันที
 24 เมษายน 2019  12:00:13
 687 Views
บริษัทสยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี 2 อัตรา / ธุรการโรงงาน จำนวน 2 อัตรา
 24 เมษายน 2019  11:59:34
 68 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com