สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
ดูเว็บโทนสีปกติ
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และบริษัทในเครือต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 405  ครั้ง
รับสมัครถึง  31 ตุลาคม 2017

บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

และบริษัทในเครือต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก

บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอสท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินงานก่อสร้าง, จำหน่ายหิน – ทราย จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ซึ่งได้ดำเนินงานมาเป็นเวลานานแล้ว และมีความต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน ซึ่งทุกตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ หรือบริษัทในเครือ

1.พนักงานขับรถเครน ขนาด 50 ตัน จำนวน 1 อัตรา ประจำ เชียงรายแลนด์ โปรดักส์ จำกัด C R P

คุณสมบัติของผู้สมัคร

·เพศชาย อายุระหว่าง 25 ขึ้นไป

·ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ได้ทุกสาขา

· ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้าน เครนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

·มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครนอย่างถูกวิธี และสามารถซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้

·ผ่านการฝึกอบรมการใช้เครน/มีใบอนุญาตขับเครน/มีใบขับขี่ประเภท 2

ลักษณะการทำงาน

·ยกของตาม Order ของลูกค้า

2.หัวหน้าช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา โรงโม่หิน บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด C R L

คุณสมบัตรผู้สมัคร

·เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

·วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์หรือที่เกี่ยวข้อง

·ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ในด้าน งานซ่อมและบำรุงรักษารถ

ลักษณะการทำงาน

·ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ภายใน บริษัท และควบคุมงาน

3.พนักงานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา โรงโม่หิน บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดCRL

คุณสมบัตรผู้สมัคร

·เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

·วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า

·มีความรู้ทางด้าน ระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้าเป็นต้น

ลักษณะการทำงาน

·ควบคุมระบบไฟฟ้าให้ห้องคอนโทรลไฟฟ้า และเครื่องจักร

4.พนักงานควบคุมเครื่องจักร จำนวน 1 อัตรา CRP

คุณสมบัตรผู้สมัคร

·เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

·วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขา ช่างกล/ช่างยนต์ หรือ ม.3 ขึ้นไป

·สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ / มีความรู้เบื้องต้นในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ลักษณะการทำงาน

·ควบคุมเครื่องจักร / ประสานงานกับหัวหน้างานเรื่องความพร้อมในเทคนิคคอนกรีต เช็คสต๊อกคงเหลือของวัตถุดิบ / ส่งรายงานประจำวัน

5.พนักงานควบคุมเครื่องจักร จำนวน 3 อัตรา โรงโม่หิน

คุณสมบัตรผู้สมัคร

· เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

·วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขา ช่างกล/ช่างยนต์ หรือ ม.3 ขึ้นไป

·สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ / มีความรู้เบื้องต้นในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ลักษณะการทำงาน

 

·ควบคุมเครื่องจักร / ประสานงานกับหัวหน้างานเรื่องความพร้อมในเทคนิคการโม่หิน  / ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

6.พนักงานขับรถโม่ปูน จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัตรผู้สมัคร

·เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

·วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป

· ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้าน การขับรถส่งสินค้า

·มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ รู้เส้นทางในจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างดี

·มีใบอนุญาตขับขี่รถ ท.2

ลักษณะการทำงาน

·ขับรถส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้กับลูกค้า

7.ธุรการบัญชี แยกประเภท  จำนวน 2 อัตรา  สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติผู้สมัคร

·เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

·วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ละดับ ปวส. สาขาการบัญชีขึ้นไป

·ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ไม่ต้องมีประสบการณ์

·มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ลักษณะการทำงาน

·ดูแลเอกสารด้านงานบัญชีต่างๆ

·จัดเก็บข้อมูลด้านบัญชี สรุปรายเดือน

·ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

8.พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

·เพศชาย 22 ปีขึ้นไป

·ตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา

·ประสบการณ์ 1 ปี ในด้าน การรักษาความปลอดภัย

·ผ่านการเป็นทหาร

ลักษณะการทำงาน

·ดูแลทรัพย์สินของบริษัท เดินตรวจตราบริเวณโดยรอบ

9.ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

·เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

·วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า

·มีความรู้ในระบบ ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้าเป็นต้น

ลักษณะการทำงาน

·ควบคุมระบบไฟฟ้าในห้องคอนโทรลไฟฟ้า และเครื่องจักร

                    ทำงานวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดประจำปี

·สวัสดิการ :

1.ชุดฟอร์มพนักงาน

2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3.ตรวจสุขภาพประจำปี

4.งานเลี้ยงปีใหม่/งานกีฬาสี

5.เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1.รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ  1  ฉบับ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  1 ฉบับ

4.เอกสารการเกณฑ์ทหาร สด 43 สำหรับเพศชาย จำนวน  1 ฉบับ

5.สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ตำแหน่งพนักงานขับรถประเภทต่างๆหรือบางตำแหน่งงาน  จำนวน 1 ฉบับ

6.สำเนาหลักฐาน ใบสำคัญการสมรส เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง จำนวน  1 ฉบับ

7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน1 ฉบับ

หมายเหตุ  เอกสารทุกฉบับจะต้องเซ็นรับรองเอกสารทุกหน้า

วิธีการสมัคร

1.เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2560  -  ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2560

2.ส่งประวัติสมัครงานมาทาง  E-mail : recruitment8711@gmail.com

3.สมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

   ตั้งอยู่เลขที่  319   หมู่  5  ตำบลท่าสาย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 053-700889-90 ต่อ 0 /

มือถือ 085-695-7019   ผช.ผจก. ฝ่ายบุคคลฯ คุณแต๋น / เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล คุณวัฒน์ 


รับสมัครถึงวันที่ :  31 ตุลาคม 2017
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ฝ่ายทรัยกรบุคคลด้านสรรหาและพัฒนาบุคลากร
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ที่อยู่ติดต่อ : ตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ 5 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทรติดต่อ : 053-700889-90 ต่อ 0 / มือถือ 085-695-7019
อีเมล์ติดต่อ : recruitment8711@gmail.com
ประกาศเมื่อ :  12 ตุลาคม 2017 เวลา 13:52:03
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
โฮมรูม สตูดิโอ รับสมัครครูสอนพิเศษภาษาไทย
 18 ตุลาคม 2017  17:14:13
 59 Views
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครพนักงานประกอบอาหาร
 18 ตุลาคม 2017  17:13:48
 197 Views
ร้านตัดผม daddygood barber vintage รับสมัครช่างตัดผมชาย 1 อัตรา
 18 ตุลาคม 2017  16:35:15
 32 Views
ห้างโรบินสันเชียงรายรับสมัครพนักงานหลายอัตรา/ผู้ประกอบการร้านขายอาหาร-ขนม /นักศึกษาฝึกงาน
 18 ตุลาคม 2017  16:21:39
 1072 Views
บริษัท บุญยะการพิมพ์ จำกัด รับสมัคร ช่าง 2 ตำแหน่ง ธุรการ 2 ตำแหน่ง (ที่สุด)
 18 ตุลาคม 2017  16:21:24
 220 Views
รับสมัครพนักงาน 9 ตำแหน่ง บริษัท สยามลานนาซัพพลาย จำกัด
 18 ตุลาคม 2017  16:21:10
 222 Views
Eat Together ร้าน อีท-ทู-เก-เตอร์ เชียงราย เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 18 ตุลาคม 2017  15:43:12
 191 Views
รับสมัครพนักงานขายประจำร้านชิชาช็อปหน้า ม.แม่ฟ้าหลวง
 18 ตุลาคม 2017  15:42:50
 157 Views
Surf n Turf Bistro รับสมัคร ผู้ช่วยเชฟอาหารยุโรป (ไนท์บาร์ซาร์)
 18 ตุลาคม 2017  15:42:37
 69 Views
หจก.โทเทิ่ลอินเตอร์ พลัส รับสมัครช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน ประจำออฟฟิ
 18 ตุลาคม 2017  15:42:07
 69 Views
 
 Untitled Document
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2560 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com