สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
บริษัท สยามนาโน อีเล็คทริค เซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 14733  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ
บ.สยามนาโน อีเลคทริคเซ็นเตอร์ จำกัด   ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า IT   ของแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ปัจจุบันมี 16 สาขาในเชียงราย,เชียงใหม่และพะเยา

เรากำลังมองหาบุคลากรที่แสวงหาโอกาสในความก้าวหน้า ความท้าทาย และพร้อมเติบโตร่วมไปกับบริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานหลายอัตรา  ดังนี้


 1.พนักงานขาย
   

ลักษณะงาน  : 
    

· ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย
· เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย
· หาลูกค้าใหม่ๆ และติดตามการขาย
· จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดตัวสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย 
· ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น 


คุณสมบัติ  :

-  เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป                                     

-  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

-  มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ 

-  มีความรู้พื้นฐาน ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, IT

-  มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word

-  มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน

-  มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน


2.พนักงานตรวจสอบ

ลักษณะงาน  :

· ตรวจการปฏิบัติงานของสาขาว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือกระบวนการที่เหมาะสม

· จัดทำ Check List การควบคุมระบบงานทั้งหมดของสาขาเพื่อนำส่งผู้บริหาร

· ประสานงานให้แต่ละสาขาและหน่วยงานมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ได้มาตรฐาน

· รวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบจากการออกตรวจสาขา

· ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของแต่ละสาขาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร


คุณสมบัติ

-  เพศชาย/หญิง

-  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-  มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ

-  มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบในหน้าที่


3.พนักงานบัญชี

ลักษณะงาน  :

· บันทึกและจัดเก็บการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

· บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ

· บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้และการจ่ายให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท

· สรุปเอกสารและยอดรายรับและรายจ่ายของสาขาประจำเดือน

· จัดทำรายงานปิดงบ และ ภาษีของบริษัท

· ติดต่อ ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน กับหน่วยงาน สาขาและ supplier

· ปฏิบัติงานอื่นๆทางด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ  

-  เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี

- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft ต่างๆ และโปรแกรมด้านงานบัญชี

-  มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน

-  มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน


4.พนักงานสินเชื่อ   
  

ลักษณะงาน  : 

· วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารสินเชื่อลูกค้าให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
· ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดูความสามารถการชำระหนี้ของลุกค้า
·  อนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
·  ติดตามรายงานสถานะลูกหนี้โดยรวมเสมอ
·  ติดต่อลูกค้าที่บ้านเพื่อทำสัญญาซื้อขาย
· ติดตามหนี้จากลูกหนี้ของบริษัททั้งทางโทรศัพท์และที่บ้าน

 

คุณสมบัติ

-  เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

-  วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

-  มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ

-  มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบในหน้าที่

5.พนักงานคลังสินค้า

ลักษณะงาน : 

· ดูแลรับผิดชอบสต๊อคสินค้า , การเบิก-จ่ายสินค้าให้กับสาขา

· จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่

· เช็คสต๊อคสินค้าคงเหลือ

 

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ม.3 ขี้นไป 

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

 
 

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

สิทธิประโยชน์

พนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานในด้านสุขภาพ ด้านสันทนาการ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และอื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้ก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทอย่างมั่นคง

ค่าตอบแทน 

เริ่มต้นตามโครงสร้างค่าแรงขั้นต่ำ พร้อมพิจารณาค่าประสบการณ์, ค่าผลงาน, ค่าตำแหน่งงานตามความสามารถและหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการพนักงาน

1. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน / ปี

2.ชุดยูนิฟอร์ม

3. ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเริ่มต้น 100,000 บาท

4. รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน

5. ตรวจสุขภาพประจำปี

6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

7. กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

8. กองทุนกู้ยืม

9. เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ

10. ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน

11. อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ

12. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก

13.โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท


เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว      2    ใบ

2) สำเนาบัตรประชาชน  2    ใบ

3)  สำเนาทะเบียนบ้าน   1    ใบ

4)  สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ   1    ใบ

5)  สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)  1    ใบ

6) สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)   1    ใบ

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์ , ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ : ฝ่ายบุคคล บริษัท สยามนาโน อีเลคทริคเซ็นเตอร์ จำกัด   เลขที่  99/14   หมู่ 13   ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.053-774774 ต่อ 113 หรือส่ง resume e-mail hrsiamnano@hotmail.com / saranrath23@gmail.com

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ทรัพยากรบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยามนาโน อีเลคทริค เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ติดต่อ : 99/14 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรติดต่อ : 053-774774 ต่อ 113
ประกาศเมื่อ :  21 เมษายน 2017 เวลา 10:11:00
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวชสิน และ บริษัท พานิช 1988 จำกัด รับสมัครพนักงานส่งสินค้า
 22 มิถุนายน 2017  13:47:34
 384 Views
โรงแรม นาค ครา รับสมัคร หัวหน้าแม่บ้าน / แม่บ้าน / ซักรีด / เบลบอย / พนักงานบัญชี เริ่มงานทันที
 22 มิถุนายน 2017  13:19:39
 486 Views
บริษัท ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ติ้ จำกัด รับสมัครตำแหน่ง : Sale representative ประจำสาขาเชียงราย
 22 มิถุนายน 2017  13:17:09
 341 Views
รับสมัครพนักงาน จำนวนมากทำงานที่ เมกกาโฮม เชียงราย
 22 มิถุนายน 2017  13:16:31
 1236 Views
รับสมัคร บัญชี , ธุรการการตลาด, ลูกค้าสัมพันธ์ บจก.มิตซูพันล้าน(สี่แยกแม่กรณ์)
 22 มิถุนายน 2017  13:15:39
 293 Views
รับสมัคร พนง.ธุรการ บริษัทประกันชีวิต ประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ แม่สาย
 22 มิถุนายน 2017  13:15:03
 403 Views
บริษัท แปลงกาย จำกัด รับสมัครงาน วิศวกรผู้ควบคุมงาน
 22 มิถุนายน 2017  13:14:41
 368 Views
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน รับสมัคร เจ้าหน้าที่ไอที หรือ ครูคอมพิวเตอร์
 22 มิถุนายน 2017  13:14:13
 254 Views
Grand vista chiangrai รับสมัครพนักงาน
 22 มิถุนายน 2017  13:13:11
 643 Views
พนักงานขาย ประจำสาขาเซ็นทรัลเชียงราย shop samsung
 22 มิถุนายน 2017  13:11:49
 564 Views
 
 Untitled Document
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2560 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com