สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
"chiangraifocus"
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
บริษัท สยามนาโน อีเล็คทริค เซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 22510  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ
บ.สยามนาโน อีเลคทริคเซ็นเตอร์ จำกัด   ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า IT ของแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ปัจจุบันมี 16 สาขาในเชียงราย,เชียงใหม่และพะเยา
เรากำลังมองหาบุคลากรที่แสวงหาโอกาสในความก้าวหน้า ความท้าทาย และพร้อมเติบโตร่วมไปกับบริษัทฯ
มีความประสงค์รับสมัครพนักงานหลายอัตรา  ดังนี้
 
1.พนักงานการตลาด
ลักษณะงาน  :   
-เรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลของสินค้า หรือคู่แข่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ
-วางแผนตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย และบริการอย่างรอบคอบ
-ติดต่อประสานงานกับทางบริษัท Supplier ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
-วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า งบประมาณ และผลกำไรที่จะได้รับ
-ปรับแผนการตลาด ทั้งด้านตัวสินค้า ราคา และโปรโมชั่น เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร
-วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทสินค้า
-ติดตาม และประเมินผลของแผนการตลาด ก่อนส่งรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบ ถึงผลการวางแผนการตลาดที่นำเสนอมา

 คุณสมบัติ
-  เพศ หญิง / ชาย
-  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excelได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
 
2.พนักงานขายส่ง
ลักษณะงาน  :   
-เสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า  
-เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย 
-หาลูกค้าใหม่ๆ และติดตามการขาย
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดตัวสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย 
-ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น 
 
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ  
- มีความรู้พื้นฐาน ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, IT
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word 
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
 
3.ช่างบริการเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ลักษณะงาน  :
•งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า
•งานติดตั้ง เพิ่มเติม และปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
•งานบริการ ตรวจ บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
•ดูแลและทำความสะอาด อะไหล่และอุปกรณ์การซ่อม
•ติดตามและรายงานการซ่อม แก้ไข ติดตั้ง ประจำวัน

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช.ขี้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้พื้นฐาน การติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น
- มีใจรักงานบริการ 
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
 
4.พนักงานคลังสินค้า
ลักษณะงาน  :
•ดูแลรับผิดชอบสต๊อคสินค้า , การเบิก-จ่ายสินค้าให้กับสาขา
•จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
•เช็คสต๊อคสินค้าคงเหลือ
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขี้นไป 
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
 
5.พนักงานขับรถ
ลักษณะงาน  :
•ขับรถออกส่งสินค้า ให้แต่ละสาขา  
•ดูแลรับผิดชอบสต๊อคสินค้า , การเบิก-จ่ายสินค้าให้กับสาขา
•จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
•เช็คสต๊อคสินค้าคงเหลือ
 
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขี้นไป 
- มีใบขับขี่ประเภท  2
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
     พนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานในด้านสุขภาพ ด้านสันทนาการ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และอื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้ก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทอย่างมั่นคง
ค่าตอบแทน 
เริ่มต้นตามโครงสร้างค่าแรงขั้นต่ำ พร้อมพิจารณาค่าประสบการณ์, ค่าผลงาน, ค่าตำแหน่งงานตามความสามารถและหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย
 
สวัสดิการพนักงาน
 
1.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน / ปี
2.ชุดยูนิฟอร์ม
3.ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเริ่มต้น 100,000 บาท
4.รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน
5.ตรวจสุขภาพประจำปี
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
8.กองทุนกู้ยืม
9.เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ
10.ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
11.อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ
12.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก
13.โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
 
เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1)รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                                      2    ใบ
2) สำเนาบัตรประชาชน                                  2    ใบ
3)สำเนาทะเบียนบ้าน                                     1    ใบ
4)สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ       1    ใบ
5)สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)     1    ใบ
6)สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)             1    ใบ
 
หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์ , ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ : ฝ่ายบุคคล บริษัท สยามนาโน อีเลคทริคเซ็นเตอร์ จำกัด   เลขที่  99/14   หมู่ 13   ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.053-774774 ต่อ 113 หรือส่ง resume e-mail hrsiamnano@hotmail.com / saranrath23@gmail.com
 
รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ทรัพยากรบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยามนาโน อีเลคทริค เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ติดต่อ : 99/14 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรติดต่อ : 053-774774 ต่อ 113
ประกาศเมื่อ :  21 เมษายน 2017 เวลา 10:11:00
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
บริษัท มิสเตอร์คอฟฟี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานขายประจำสาขาเชียงราย
 16 ธันวาคม 2017  13:46:16
 15 Views
pharma corner รับสมัครผู้ช่วยเภสัช ร้านยา
 16 ธันวาคม 2017  13:45:23
 14 Views
โรงแรมสิริมันตา เชียงราย รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
 16 ธันวาคม 2017  13:36:34
 24 Views
ร้านสินค้าเด็ก Gorilla & SIS รับสมัครแอดมินเพจตอบลูกค้า (Part Time) กะกลางคืน หลายตำแหน่ง
 16 ธันวาคม 2017  13:35:23
 17 Views
โรงแรมเวียงอินทร์ มีตำเเหน่งรับสมัครงานหลาอัตรา
 16 ธันวาคม 2017  11:19:18
 70 Views
บริษัท มิตซูพันล้าน และบริษัท มิตซูพันล้านเชียงคำ รับสมัครงาน หลายอัตรา
 16 ธันวาคม 2017  10:54:34
 40 Views
ร้านแดรี่ควีนรับสมัครผู้จัดการสาขา
 16 ธันวาคม 2017  10:54:01
 52 Views
สเวนเซ่นส์แม่สายรับสมัครงาน Shift manager 1 ตำแหน่ง/พนักงาน Part time
 16 ธันวาคม 2017  10:24:15
 36 Views
โรงแรม แกรนด์ วิสต้า เชียงราย รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 16 ธันวาคม 2017  10:16:13
 107 Views
K.S Apartment หน้า ม.แม่ฟ้าหลวง รับสมัครพนักงานประจำ ผู้ดูแลอพาร์ทเม้นและร้านอาหาร จำนวน 4 อัตรา
 16 ธันวาคม 2017  09:57:31
 71 Views
 
 Untitled Document
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2560 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com