"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
SC Spark Solution รับสมัคร Programmer และอีกหลายตำแหน่งสู่บริษัทซอฟทแวร์ชั้นนำในเชียงราย
 
ดู 15193  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ
SC Spark Solution รับสมัคร Programmer และอีกหลายตำแหน่งสู่บริษัทซอฟทแวร์ชั้นนำในเชียงราย
 
บริษัท เอสซี สปาร์ค โซลูชั่น บริษัทพัฒนาด้านซอฟท์แวร์โซลูชั่น และแพล็ทฟอร์ม กำลังมองหาคนสปิริตแรง มาร่วมสรรหาไอเดีย เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาดทั้งไทยและเทศ และเรามีลูกค้าหลากหลาย จากบริษัทชั้นนำ หน่วยงานราชการสำคัญ  ฯลฯ และเรากำลังเติบโตและขยายสาขาไปกรุงเทพ ด้วย 
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- Programmer (Web/Mobile)
- Marketing/Creative Content Writer 
- UI/UX, Graphic Designer
- Tester
- Admin ธุรการ
- Trainee (นักศึกษาฝึกงาน) 
 
คุณสมบัติผู้สมัครโดยทั่วไป
1. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (analytical thinking)
2. ใฝ่รู้ ติดตามเหตุการณ์บ้านเมือง มีความรู้รอบตัวสูง ชอบงานด้านเทคโนโลยี
3. มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในระดับดีถึงดีมาก
4. มีทีมเวิร์คที่ดี มีทักษะในการพูด กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าถามเวลาไม่เข้าใจ
5. มีแรงกระตุ้นจากภายในและชอบพัฒนาตัวเอง
6. มีเซนส์พื้นฐานในการคิดพัฒนาดีไซน์สิ่งต่างๆ
7. มีความรับผิดชอบสูง และรักในงานที่ตัวเองทำ
8. มีพลังงานสูง (high energy) และขยัน สามารถทำงานที่รับผิดชอบได้ตามกำหนดเวลา
 
หน้าที่และคุณสมบัติสำหรับแต่ละตำแหน่ง
 
1. Web programmer จำนวนหลายอัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP, Node.js ได้
- คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
- มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
- มีความสามารถในการออกแบบ ฐานข้อมูล MySql หรือ MongoDB ได้
- มีความสามารถในการเขียนหน้าบ้านด้วยภาษา HTML/CSS/Javascript/Jquery/Bootstrap ได้หรือเคยใช้ framework เช่น Angular, Vue, React
- มีความเข้าใจโครงสร้าง OOP หรือ MVC ดีไซน์ และมีทักษะการใช้ PHP framework เช่น  CodeIgniter 
- หากมีประสบการณ์การใช้ CMS Opencart, Magento หรือ CMS e-commerce อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
2. Mobile Programmer จำนวนหลายอัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- เขียนแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java/Kotlin, Objective-C , Swift, React Native, Unity อย่างน้อย 1 ภาษา
- คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
- มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
- ถ้ามีทักษะในการใช้ API ของ Google, Facebook ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้าเคยทำด้าน AR/VR/AI/Block chain จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
3. Marketing / Creative Content Writer
- คิดและสร้าง เนื้อหาคอนเทนต์ ที่น่าสนใจติดตาม
- สามารถเขียนได้หลายแนวทั้ง โปรโมทสินค้า โปรโมทแบรนด์ โปรโมทเว็บไซท์ เฟสบุค ให้ทั้งของบริษัท และลูกค้า
- ทำงานดีไซน์ด้าน graphic ได้
- ช่วยดูแลช่องทางเว็บไซท์ เฟสบุค และ e-commerce ของบริษัท
- มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ดี
- ติดตามผลและอัพเดท key metrics ที่สำคัญในการทำการตลาดออนไลน์
- ติดตามผล SEO และ keyword trends ต่าง ๆ
 
4. UI/UX, Graphic Designer
- สามารถออกแบบเว็บและแอพพลิเคชั่น ตามโจทย์และ Direction จากลูกค้าและหัวหน้า
- พูดคุยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า / คิด  UI Flow / Wireframe / Full Design
- ออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานดีไซน์ไอคอน ภาพแบนเนอร์ ภาพงานโฆษณาผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 
- มีพื้นฐานความรู้ ด้านศิลปะ และรสนิยม ดีมาก ติดตามเทรนด์ดีไซน์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- มีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบต่างๆ เช่น Ai, Photoshop, Adobe XD ได้เป็นอย่างดี
- ถ้ามี portfolio ที่ดีมา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
5. Tester
- ค้นหาบัก อย่างเป็นระบบ รายงานบัก  ตลอดจนสามารถอธิบายบักที่เจอกับทีมงานได้ และวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริง และแนวทางแก้ไขได้
- สนใจใน Software Engineering Process สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้ดียิ่งๆ ขึ้น
- ถ้าเขียน Unit testing, Automated testing ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถคิดและวางแผนงานการเทสท์ (Test planning) วางกลยุทธในการเทสท์ (Test Strategy) ได้หลากหลายแนว ทั้ง UI, Functional, Performance, Security
- มีทักษะทางด้านการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารที่ดี และสามารถอธิบายบักที่เจอกับทีมงานได้ และวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริง และแนวทางแก้ไขได้
- มีความรู้รอบตัวสูง และมักมองเห็นสิ่ง ที่คนส่วนใหญ่อาจลืมไป หรือยังไม่รู้
- สามารถบาลานซ์ระหว่าง การปรับปรุงคุณภาพ และการทำให้ชิ้นงานออกมามีคุณภาพ กับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วได้
 
6. Admin (ธุรการ)
- ทำงานด้านเอกสาร ร่างใบเสนอราคา สัญญา โดยใช้โปรแกรมออฟฟิศ จัดการงานด้านธุรการต่าง ๆ เช่น ส่งจดหมาย ซื้อขนม วัสดุอุปกรณ์ออฟฟิศต่าง ๆ 
- สนใจในงานธุรการ และถ้ามีความรู้ด้าน HR จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมออฟฟิศได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี
- มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ดี
- ไม่เกี่ยงงานมีความรับผิดชอบ
 
7. Trainee นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา
- นิสิตนักศึกษา ปี 3 หรือ ปี 4 เอกด้าน คอมพิวเตอร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจและการตลาด
- มีความอดทน ขยันทำงาน
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงความคิดเห็น
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี
* ไม่มีเงินเดือนแต่มีค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารกลางวันให้
 
ถ้าคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ คุณคือคนที่เรากำลังตามหา มาร่วม เรียนรู้, ทำงานและเติบโตไปด้วยกัน
 
สิทธิประโยชน์
- เงินเดือนเราให้สูงกว่าตลาด (Competitive Salary) และประเมินใหม่ทุกหกเดือน โดยประเมินตามผลงานและความสามารถ
- โบนัสทุกสิ้นปีตามผลงาน (ขั้นต่ำ 1 เดือน) / โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง(ตามโครงสร้างบริษัท)
- ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ 
- ค่าอาหารกลางวัน
- วันลาพักร้อนประจำปี + วันหยุดตามเทศกาล, วันสำคัญ ตามบริษัทกำหนด
- อาหารว่าง ขนม, เครื่องดื่ม
- ปาร์ตี้ สังสรรค์ ตามเทศกาลและโอกาส
- ท่องเที่ยวในและต่างประเทศ ปีละครั้ง
- สอนงาน เสริมความรู้ด้านต่างๆ เช่น Marketing, Technical IT,วิธีการคิด, ภาษาอังกฤษ เครื่องมือใหม่ๆ 
- สามารถขอซื้อ คอร์สไอที หนังสือใหม่ ๆ และมีการฝึกทักษะใหม่ๆ ให้ เป็นประจำ
- มีโอกาสทำงานกับหัวหน้าที่มีประสบการณ์ทำงานในซิลิคอนวัลเล่ย์
 
ที่อยู่สาขาที่แม่สาย 305/1-2 ถ. พหลโยธิน อ. แม่สาย, จ เชียงราย (ข้างโลตัสแม่สาย) เบอร์โทรศัพท์: 083-438-3971 คุณสาทูล (ปัง)
สนใจติดต่ออีเมล์ ryansatc@gmail.com หัวข้อ: สมัครงาน ชื่อตำแหน่ง   พร้อมแนบเรซูเม และวุฒิการศึกษา
รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : สาทูล เชี่ยวพานิช
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท SC Spark Solution Co.Ltd.
ที่อยู่ติดต่อ : 305/1-2 ถ. พหลโยธิน อ. แม่สาย, จ เชียงราย (ข้างโลตัสแม่สาย)
เบอร์โทรติดต่อ : 083-438-3971
อีเมล์ติดต่อ : ryansatc@gmail.com
ประกาศเมื่อ :  11 สิงหาคม 2019 เวลา 22:51:14
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- บริษัท เอสซี สปาร์ค โซลูชั่น รับสมัคร นศ. ฝึกงาน ตำแหน่ง Content Writer
- skin house clinic รับสมัครผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ 1 ตำแหน่ง งานประจำ มาก
- บริษัท SC Spark Solution Co.Ltd. รับสมัครโปรแกรมเมอร์ร่วมอุดมการณ์
- รับสมัคร คนเก็บข้อมูล (รีวิว) ร้านอาหาร
- skin house clinic รับสมัครพยาบาลวิชาชีพดูแลผู้สูงอายุ 1 ตำแหน่ง ประจำที่แม่สาย
• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
โรงแรมแสนสุขโข โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งแม่บ้าน 2 อัตรา
 24 มกราคม 2020  10:14:37
 34 Views
บริษัท นอร์ทเทิร์น คราวด์ เทคโนโลยีจำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Quality Assurance (QA) Engineer
 24 มกราคม 2020  10:13:49
 1351 Views
บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) สาขาเชียงราย รับสมัครพนักงานตำแหน่ง หัวหน้าทีมขาย/พนักงานแนะนำสินค้า จำนวน 15 อัตรา
 24 มกราคม 2020  09:17:40
 54 Views
ร้าน Casamio (ร้านทูเดย์เก่า) รับสมัครพนักงาน
 24 มกราคม 2020  09:15:40
 61 Views
บริษัทโฮมสุขภัณฑ์ จำกัด สาขาเชียงราย รับสมัคพนักงานหลายตำแหน่ง
 23 มกราคม 2020  17:07:33
 650 Views
ร้านจิรสินขนส่ง รับสมัครพนักงานประจำร้าน
 23 มกราคม 2020  17:07:17
 219 Views
บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัคร พนักงานช่างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ้นเตอร์ 1 ตำแหน่ง และฝ่ายขาย 2 ตำแหน่ง
 23 มกราคม 2020  17:06:51
 80 Views
บริษัท นกเงือกแม่สาย จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ที่ปรึกษางานบริการ จำนวน 2 อัตรา
 23 มกราคม 2020  16:59:33
 68 Views
หจก.เชียงรายทรายเพชร บริษัทรับเหมาก่อสร้าง งานอาคาร งานถนน ฯลฯ ทั้งงานรัฐและเอกชน
 23 มกราคม 2020  16:56:45
 652 Views
เซนทรัลพลาซ่า เชียงราย รับสมัครงานพาร์ทไทม์ บริเวณชั้น G (โซนกาดหลวง)
 23 มกราคม 2020  16:56:16
 155 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com