สั่งจองเสื้อกิจกรรมเชียงรายโฟกัส

** ชำระเงินสั่งจองก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น **

จำนวนการจองทั้งหมด 120 ตัว       ชำระเงินแล้ว 109 ตัว

ลำดับ ผู้จอง เบอร์เสื้อ ราคารวม
(บาท)
การรับของ สถานะชำระเงิน หมายเหตุ
1เจษฎา แดนxxx

M   x  1

L   x  1

650ส่งไปรษณีย์ชำระเงินแล้ว
2ภาสวร อภิxxx

M   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
3ดารกา บุปxxx

S   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
4BG* .xxx

L   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
5นายพีรศักดิ์ โพธxxx

L   x  2

600รับเองชำระเงินแล้ว
6นายจักรพงศ์ ยะถxxx

M   x  1

XL   x  1

600รับเองชำระเงินแล้ว
7ap 41xxx

S   x  2

M   x  4

1,850ส่งไปรษณีย์ยังไม่ได้ชำระเงิน
8องอาจ เพีxxx

L   x  1

XXL   x  2

900รับเองชำระเงินแล้ว
9ตาราบาว บาวxxx

L   x  1

300รับเองยังไม่ได้ชำระเงิน
10มณฑลี สอนxxx

S   x  1

L   x  1

600รับเองชำระเงินแล้ว
11พิรุณ อุดxxx

L   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
12ปวดตับ เซ็xxx

M   x  1

L   x  1

600รับเองชำระเงินแล้ว
13น้าวัยทอง คะนxxx

M   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
14บ้านโน๊ตบุ๊ค xxx

S   x  1

M   x  1

600รับเองชำระเงินแล้ว
15Nopparat2011 ทองxxx

XXL   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
16ศุภกิจ ไชยxxx

XXL   x  2

600รับเองชำระเงินแล้ว
17นางสาวกันต์กนิษฐ์ มูลxxx

SS   x  1

L   x  1

600รับเองชำระเงินแล้ว
18นายสยาม สักxxx

M   x  1

300รับเองยังไม่ได้ชำระเงิน
19ธนัส สมศxxx

L   x  1

350ส่งไปรษณีย์ชำระเงินแล้ว
20วุฒิชัย ลาวxxx

SS   x  1

M   x  1

L   x  2

1,200รับเองชำระเงินแล้ว
21Woraphat9 Bulxxx

L   x  1

350ส่งไปรษณีย์ชำระเงินแล้ว
22เชิดชาย อาขxxx

XXL   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
23เฮือนมะหมา เชีxxx

XL   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
24ยุทธนา ท้าxxx

XXL   x  1

300รับเองยังไม่ได้ชำระเงิน
25ubo xxxxxx

S   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
26สุวิชา แผ่xxx

M   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
27วัชรพล เฉาxxx

M   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
28นาย นฤดล เบืxxx

XL   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
29วัชรพงศ์ ไกสxxx

M   x  2

600รับเองชำระเงินแล้ว
30ประเสริฐ พวงxxx

L   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
31นาย อนุสิทธิ์ เสนxxx

L   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
32ลาย พ้อxxx

L   x  15

M   x  14

SS   x  4

XL   x  5

XXL   x  3

12,300รับเองชำระเงินแล้ว
33สรัญญา ใจยxxx

M   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
34วสันต์ ปันxxx

XL   x  1

350ส่งไปรษณีย์ชำระเงินแล้ว
35ณัฐพงศ์ เชืxxx

XXL   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
36เฉลิมพงษ์ เรืxxx

SS   x  1

XL   x  1

600รับเองชำระเงินแล้ว
37วรวุฒิ (เอทีคอมพิวเตอร์) วรรxxx

M   x  1

300รับเองชำระเงินแล้ว
38ภูวเดช ต๊ะxxx

XL   x  1

350ส่งไปรษณีย์ชำระเงินแล้ว
39นรินทร์ ทารxxx

M   x  1

300รับเองยังไม่ได้ชำระเงิน
40พิทักษ์ แสนxxx

XL   x  2

650ส่งไปรษณีย์ชำระเงินแล้ว
41นายธีระศักดิ์ วงคxxx

L   x  1

300รับเองยังไม่ได้ชำระเงิน
42ศิรินพรรณ ชุ่xxx

L   x  1

350ส่งไปรษณีย์ชำระเงินแล้ว
43แม่หญิงเรไร ณ แxxx

S   x  2

M   x  3

L   x  2

XL   x  2

XXL   x  3

3,600รับเองชำระเงินแล้ว
44คุณสุรีย์ มารxxx

M   x  1

L   x  1

600รับเองชำระเงินแล้ว
45ชบาแก้ว ต่าxxx

L   x  3

900รับเองชำระเงินแล้ว


ตัวละ 300 บาท มีจำนวน 100 ตัวเท่านั้น

รายละเอียดการชำระเงิน

ธนาคาร : กรุงศรี
ชื่อบัญชี : นางสาวจิราภรณ์ ราษี
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่ : 303-1-36624-2

** เมื่อทำการโอนเงินแล้วกรุณาทำการแจ้งชำระเงินในระบบเพื่อยืนยันการโอนด้วย แจ้งชำระเงินคลิกที่นี่

© 2014 by www.chiangraifocus.com