พระซุ้มกอกำแพงเพชร

(1/2) > >>

ฮักดอยตุง:
พระซุ้มกอพบที่ลานทุ่งเศรษฐีสร้าง ประมาณ พ.ศ. 1900 สมัยพระเจ้าลิไทตามที่ปรากฎในหลักศิลาจารึก (หลักที่ 3) ที่วัดเสด็จตามบันทึกของกรมศิลปากรได้บันทึกเกี่ยวกับการแตกกรุขององค์พระไว้ดังนี้ พระกำแพงซุ้มกอเปิดกรุครั้งแรกที่วัดพระบรมธาตุ พ.ศ. 2392 ต่อมา พ.ศ. 2490 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2511 พอถึง พ.ศ. 2505 และ พ.ศ. 2509 ก็ พบที่กรุฤาษี, กรุนาตาคำ, กรุตาพุ่ม กรุวัดพิกุล และ กรุวัดน้อยบ้านไร่
พระกำแพง "ซุ้มกอ'' ถือว่าเป็นเพชรน้ำเอก ของทุ่งเศรษฐี เป็นยอดพระเครื่อง งดงามด้าน ศิลปะ และพุทธศิลป์ ตามแบบศิลปสุโขทัย ยุคต้น แบบวัด ตะกวน (สุโขทัยผสมลังกา) อลังการงดงามเป็นเลิศ เหนือ พระทุ่งเศรษฐี ทั้งหมด พุทธคุณโภคทรัพย์ เมตา มหานิยมสูง รวมทั้งให้โชค ลาภ และ แคล้วคลาด จากภัยพิบัติทั้งปวง ได้อย่างวิเศษ
พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์มีกนก
เป็นพระเนื้อดินเผา เป็นพระที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่เหมือนพระเครื่องดินเผาทั่วไป เป็นพระดินเผาที่มีเนื้อค่อนข้างนิ่ม ละเอียด ไม่มีเม็ดกรวดเจือปน เนื้อขององค์พระจะดูค่อนข้างจะเปื่อยและยุ่ยง่าย เหมือนพระดินดิบ คือเหมือนพระที่ไม่ผ่านการเผามา มีว่านดอกมะขามสีแดงปรากฎให้เห็นทั่วองค์พระ

ตำหนิเอกลักษณ์ การสังเกตุพระซุ้มกอ

1. พระเกศเป็นเกศปลี ปลายแหลมสอบเข้า
2. พระเนตรรี ลอยอยู่ในเบ้า
3. พระนาสิกเป็นแท่งแหลม พระโอษฐ์เล็ก
4. พระกรรณโค้งเป็นแบบหูบายศรีเบาๆ
5. ยอดองค์ใต้คอเป็นแอ่งกระทะเบาๆ
6. กนกข้างแขนขวาองค์พระเป็นเลข 6 ฝรั่ง
7. สังฆาฏิเป็นลำเล็ก
8. ซอกแขนลึก
9. ชายจีวรยาวเข้าไปซอกแขน
10. พระหัตถ์ขวากระดกขึ้นเล็กน้อย

ฮักดอยตุง:
อ้างจาก: ฮักดอยตุง ที่ วันที่ 29 ธันวาคม  2011, 20:59:03

พระซุ้มกอพบที่ลานทุ่งเศรษฐีสร้าง ประมาณ พ.ศ. 1900 สมัยพระเจ้าลิไทตามที่ปรากฎในหลักศิลาจารึก (หลักที่ 3) ที่วัดเสด็จตามบันทึกของกรมศิลปากรได้บันทึกเกี่ยวกับการแตกกรุขององค์พระไว้ดังนี้ พระกำแพงซุ้มกอเปิดกรุครั้งแรกที่วัดพระบรมธาตุ พ.ศ. 2392 ต่อมา พ.ศ. 2490 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2511 พอถึง พ.ศ. 2505 และ พ.ศ. 2509 ก็ พบที่กรุฤาษี, กรุนาตาคำ, กรุตาพุ่ม กรุวัดพิกุล และ กรุวัดน้อยบ้านไร่
พระกำแพง "ซุ้มกอ'' ถือว่าเป็นเพชรน้ำเอก ของทุ่งเศรษฐี เป็นยอดพระเครื่อง งดงามด้าน ศิลปะ และพุทธศิลป์ ตามแบบศิลปสุโขทัย ยุคต้น แบบวัด ตะกวน (สุโขทัยผสมลังกา) อลังการงดงามเป็นเลิศ เหนือ พระทุ่งเศรษฐี ทั้งหมด พุทธคุณโภคทรัพย์ เมตา มหานิยมสูง รวมทั้งให้โชค ลาภ และ แคล้วคลาด จากภัยพิบัติทั้งปวง ได้อย่างวิเศษ
พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์มีกนก
เป็นพระเนื้อดินเผา เป็นพระที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่เหมือนพระเครื่องดินเผาทั่วไป เป็นพระดินเผาที่มีเนื้อค่อนข้างนิ่ม ละเอียด ไม่มีเม็ดกรวดเจือปน เนื้อขององค์พระจะดูค่อนข้างจะเปื่อยและยุ่ยง่าย เหมือนพระดินดิบ คือเหมือนพระที่ไม่ผ่านการเผามา มีว่านดอกมะขามสีแดงปรากฎให้เห็นทั่วองค์พระ

ตำหนิเอกลักษณ์ การสังเกตุพระซุ้มกอ

1. พระเกศเป็นเกศปลี ปลายแหลมสอบเข้า
2. พระเนตรรี ลอยอยู่ในเบ้า
3. พระนาสิกเป็นแท่งแหลม พระโอษฐ์เล็ก
4. พระกรรณโค้งเป็นแบบหูบายศรีเบาๆ
5. ยอดองค์ใต้คอเป็นแอ่งกระทะเบาๆ
6. กนกข้างแขนขวาองค์พระเป็นเลข 6 ฝรั่ง
7. สังฆาฏิเป็นลำเล็ก
8. ซอกแขนลึก
9. ชายจีวรยาวเข้าไปซอกแขน
10. พระหัตถ์ขวากระดกขึ้นเล็กน้อย


thaba:
ข้อมูลเยี่ยมมาก ต้องอย่างนี้ท่าน โชว์แล้วต้องมีขอมูลประกอบ สนับสนุนเต็ม100%

ฮักดอยตุง:
อ้างจาก: thaba ที่ วันที่ 29 ธันวาคม  2011, 22:02:05

ข้อมูลเยี่ยมมาก ต้องอย่างนี้ท่าน โชว์แล้วต้องมีขอมูลประกอบ สนับสนุนเต็ม100%

ขอบคุณครับท่าน

lamonza:
 :o :o :o

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป