โรงเรียนดนตรี Melody House(ศูนย์ประสานงานสมาคมเมโลเดียนภาคเหนือ)Trinity College Lon

<< < (27/49) > >>

Melody house:
คอร์สอบรมเพลงสอบใหม่มาแล้วค่ะ วันที่ 24-26 กค. สำหรับ Initial - Grade 5 และวันที่ 21-23 สค. สำหรับเกรด 6-8 ค่ะ (เนื่องจากปีนี้เพลงในหนังสือสอบสำหรับเกรดสูงๆ ซับซ้อนและยากมาก อาจารย์จุนเลยจะแนะนำเพลงนอกหนังสือที่เพราะๆ และเข้าใจง่ายให้ด้วยค่ะ)

Melody house:
Bowing Exercises for Grade 5-7
ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ Bowing Exercises ของเครื่องสาย เกรด 5-7
 
Grade 5 - Martelé
 
Martelé : Immediately after the initial 'bite' or pressure accent the pressure must be released. The bow moves quickly but doesnot leave the string. Each stroke should end before applying pressure for the 'bite' at the start of the new stroke. This will result in an inevitable small silence between each note.
 
มาร์เทเล : เพิ่มน้ำหนักกดที่คันชักด้วยมือขวาและนิ้วชี้ หลังจากนั้นจึงผ่อนน้ำหนักทันทีและลากคันชักผ่านสายต่อไป หยุดคันชักอย่างรวดเร็วและกดน้ำหนักอีกครั้งเพื่อเริ่มเล่นโน้ตตัวต่อไป โดยให้คันชักอยู่บนสายตลอด (ดังนั้นโน้ตแต่ละตัวจะเสียงขาดจากกันโดยอัตโนมัติ)
 
วิธีเล่นมาร์เทเล
 
 
Grade 6 - Spiccato
 
Spiccato : The bow starts off the string and leaves the string after every note, creating a small 'smile' shape over the string, touching the string at the lowerst point of the 'smile' shape.
 
สปิคคาโต : เมื่อเล่นโน้ตเสร็จแล้วยกคันชักออกจากสาย โดยให้เคลื่อนคันชักเป็นรูปโค้งขึ้น (คล้ายปากยิ้ม) โดยคักชักจะสัมผัสกับสายตรงจุดต่ำสุดของรูปทรงโค้ง
 
วิธีเล่นสปิคคาโต
Grade 7 - Hooked Bowing
 
Hooked bowing : This describes a method of bowing a repeated dotted quaver semiquaver rhythm.
เป็นวิธีการสีรูปแบบจังหวะโน้ตเขบ็ดประจุดดังนี้ 
 
 
 
 
*Disclaimer: วีดีโอที่ลิงค์ไว้นั้นเป็นบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Trinity Guildhall แต่อย่างใด ลงไว้เพื่อเป็นเพียงคำแนะนำในการฝึกซ้อมเท่านั้น ;)
:D

Melody house:
Trinity Guildhall เป็นสถาบันสอบดนตรีมาตรฐานจากสหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นโดย สถาบัน Trinity College of Music ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางสำหรับดนตรี ซึ่งมีการดำเนินงานมายาวนานตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1872
       การสอบของ Trinity Guildhall ได้รับการรับรองจาก Office of the Qualifications and Examinations Regulator (Ofqual) อันเป็นหน่วยงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพการศึกษาของสหราชอาณาจักร รวมถึงสถาบันรับรองอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น European Qualifications Framework (EQF) ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ วุฒิการศึกษาทั่วภูมิภาคยุโรป และ National Qualifications Authority of Ireland ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคการศึกษาของรัฐบาลไอร์แลนด์ โดยในปัจจุบัน Trinity Guildhall และ Trinity College London มีการจัดการสอบวัดระดับในสาขาวิชาหลายแขนงในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

           สำหรับประเทศไทย Trinity Guildhall ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท Eduprogress ก็ได้ดำเนินการสอบตามมาตรฐานสากลใน 20 พื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยในแตละปีมีนักเรียนไทยให้ความสนใจ
เข้าสอบหลายพันคน ซึ่งการสอบดนตรีสามารถให้ประโยชน์ได้โดย การสร้างเป้าหมายการเรียนรู้และการฝึกซ้อมดนตรีที่ชัดเจนให้แก่นักเรียนและครูอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ สร้างระเบียบวินัยในการเรียน และเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนพัฒนาฝีมือในการบรรเลงดนตรีของตนเองต่อไป
             ข้อดีของการสอบเทียบเกรดดนตรี คือ  การได้ทดสอบความรู้ความสามารถทั้งทางปฏิบัติดนตรี และทฤษฎีดนตรี ซึ่งโดยปรกติจะมีการจัดสอบแยกกัน และมีความเข้มข้นต่างกันไปถึง  8 ระดับ  หรือ 8 เกรดนั่นเอง   ซึ่งในแต่ละระดับ  สถาบันดนตรีจะจัดชุดของหลักสูตร  และเพลงทดสอบ  ให้ผู้ทดสอบได้เลือกสอบ  และเตรียมความพร้อม  นอกเหนือจากการปฏิบัติบทเพลงแล้ว   ผู้ทดสอบต้องเตรียมความพร้อมอย่างอื่น ๆ ด้วย เช่น  การฝึกโสตประสาท  (Ear  Training) การถามตอบ (Viva Voce)  การบรรเลงจากโน้ตในทันที (Sight Reading)  ซึ่งส่วนต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความเป็นนักดนตรีที่สมบูรณ์ได้  การวัดผลและการประเมินผลของการสอบเกรด ก็เป็นมาตรฐานสากลที่ปฏิบัติเช่นเดียวกันทั่วโลก   ซึ่งเป็นการประเมินผลการเรียนที่ดีวิธีหนึ่ง  ;D

Animato:
            การสอบเทียบเกรดของเปียโนที่แพร่หลายในไทยมีสองที่ใหญ่ๆ คือ Trinity Guildhall และ ABRSM (Associated Board of the Royal School of Music) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า Royal แต่ Trinity Guildhall มีความนิยมมากกว่า ในบทความเล็กๆนี้จะนำเสนอการสอบของ Trinity Guildhallเป็นหลักนะคะ
  
           การสอบเกรดของ Trinity Guildhall แบ่งเป็น 2 อย่างใหญ่ๆ ก่อนคือ ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ โดยการสอบภาคทฤษฎี หรือ Theory เป็นการสอบข้อเขียนความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรี ไม่ต้องเล่น ซึ่งความจริงแล้วการสอบทฤษฎีนี้เป็นการสอบทฤษฎีดนตรีทั่วไป ที่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่เล่นเปียโนเท่านั้นที่สอบ ผู้ที่เล่นเครื่องดนตรีอื่นๆ ก็สอบภาคทฤษฎีอันเดียวกันนี้ด้วย โดยแบ่งเป็น 8 ระดับ คือ Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7 และ Grade 8
    
          ส่วนการสอบภาคปฏิบัตินั้น มีหลายอย่าง เช่น การเล่นเดี่ยว (Solo Piano) การเล่นสองคนเปียโนคนละตัว(Piano Duet) การเล่นสองคนบนเปียโนตัวเดียวกัน (Piano - Six Hands) การเล่นเปียโนประกอบ (Piano Accompanying) และในบทความนี้ นี้เราจะเน้นไปที่การเล่นเดี่ยวอย่างเดียวนะคะ สำหรับการสอบการเล่นเดี่ยวเปียโนของ Trinity Guildhall มี 3 อย่าง คือ
  
           การสอบเกรด (Grade)
เป็นการสอบปฏิบัติการเล่นเปียโน โดยเกรดยิ่งสูงยิ่งยากคะ แบ่งเป็น 9 ระดับ คือ Initial, Grade 1, Grade , Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7 และ Grade 8
    
           การสอบเกรดจะต้องสอบทั้งหมด 4 อย่าง คือเพลงสอบ 3 เพลง เทคนิค ซึ่งประกอบด้วยเพลงโชว์เทคนิคสั้นๆ 3 เพลงและการไล่ Scale และ Arpeggio และ 4) Supporting test โดยสำหรับเกรด 1-5 ให้เลือก 2 อย่างจาก 4 อย่างต่อไปนี้
-Aural test – สอบการฟังหรือโสตทักษะ
-Sight reading – สอบการเล่นทันทีจากโน้ตที่ไม่เคยเล่นมาก่อน
-Improvisation – สอบการแต่งเพลงจากทำนองหรือจังหวะที่ให้
-Musical knowledge – สอบความรู้ทางด้านดนตรี

แต่สำหรับเกรด 6-8 บังคับ Sight reading หนึ่งอย่างและอีกอย่างนึงเลือกเอาระหว่าง Aural test กับ improvisation
    
 การสอบเกรดเป็นการสอบปฏิบัติ ดังนั้นคะแนนจะไปหนักที่ส่วนของเพลงที่เล่น โดยมีสัดส่วนถึง 66 คะแนนจาก 100 คะแนน ส่วนเทคนิคมี 14 คะแนน และส่วน Supporting test อีกอย่างละ 10 คะแนน เกณฑ์การผ่านที่ 60 คะแนน ถ้าได้ถึง 75 คะแนนจะเรียกว่า Merit และถ้าได้สูงถึง 87 คะแนนจะเรียกว่า Distinction
    
            การสอบใบประกาศการแสดง (Certificate)
มี 3 ระดับคือ Foundation Certificate, Intermediate Certificate (เมื่อก่อนเรียกว่า FC- First Certificate) และ Advanced Certificate (เมื่อก่อนเรียกว่า PC- Performer's Certificate) การสอบ Certificate จะคล้ายๆ กับการสอบเกรด แต่จะเน้นไปที่การเล่นเปียโนเพื่อการแสดง ถ้าเทียบความยากง่ายกับการสอบเกรดจะได้ดังนี้
-Foundation Certificate ≈ เกรด 3
-Intermediate Certificate ≈ เกรด 5
-Advanced Certificate ≈ เกรด 8
      
           แต่เพราะการสอบใบประกาศนี้เน้นที่การแสดง ในการสอบจึงเป็นการเล่นเพลงอย่างเดียว ไม่ต้องสอบเทคนิค การฟังหรือ Sight reading เลย คะแนนจะมาจากเพลงที่แสดงและการแสดงออกบนเวทีเท่านั้น โดยคะแนนเพลงที่เล่นมีถึง 90 คะแนน ส่วนอีก 10 คะแนนเป็นคะแนนความสมดุลของโปรแกรมเพลงที่เลือกมาเล่น โปรแกรมโน้ตและการแสดงออกบนเวทีในสัดส่วน 4-4-2 ตามลำดับ
      
            การสอบอนุปริญญา (Diploma)
จะคล้ายกับการสอบใบประกาศการแสดง โดยมี 3 ระดับคือ ATCL, LTCL และ FTCL แต่จะเป็นการสอบในขั้นที่สูงกว่าการสอบเกรดและการสอบใบประกาศการแสดง ซึ่งถ้ามีโอกาสจะนำข้อมูลมาอัพเดทในภายหลังนะคะ
ในการสอบไม่จำเป็นต้องสอบทุกอันนะคะ แล้วแต่เราว่าอยากลองวัดความสามารถของเราด้านไหน โดยมากมักจะสอบปฏิบัติโดยการสอบเกรดกัน และในการสอบของ Trinity Guildhall ไม่มีเงื่อนไขว่าต้องผ่านเป็นขั้นๆ เพราะฉะนั้นเราอาจสอบข้ามเกรดได้ เช่น สอบเกรด 1 แล้วสอบเกรด 3 เลย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับความพร้อมของนักเรียนเองด้วยว่ามีความสามารถถึงหรือไม่ และเตรียมตัวมาพร้อมแค่ไหน(ควรให้ครูผู้สอนเป็นคนตัดสินใจคะ ;D) และค่าสอบค่อนข้างแพง ในบทความเล็กๆนี้จะเน้นข้อมูลในการสอบเกรดการเล่นเดี่ยวเปียโนของ Trinity Guildhall เป็นหลักนะคะ
    
           เพื่อความเข้าใจเรื่องการสอบให้ตรงกัน ยาวหน่อยนะคะ ;D
เตรียมสอบคะ(ขอบคุณ อ.จันทร์ โพธิ์ มหาวิทยาลัยพายัพ มาช่วยติวเข้มคะ :D)

Animato:
 :D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว