เว็บบอร์ด เชียงรายโฟกัสดอทคอม สังคมออนไลน์ของคนเชียงราย

ศูนย์กลางข้อมูลเชียงราย => การศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rattika ที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2017, 14:57:26หัวข้อ: วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เปิดรับสมัครนักศึกษา
เริ่มหัวข้อโดย: Rattika ที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2017, 14:57:26
   
หลักสูตร ปริญญาตรี
   คณะ บริหารธุรกิจ  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาบัญชี   สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชการตลาด
   คณะศึกษาศาสตร์    สาขาวิชาปฐมวัย 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม    สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
   คณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์   สาขาวิชา รัฐศาสตร์
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  98,000 บาท
 (ในกรณีอายุไม่ถึง 25 ปี และไม่มีงานทำ มีสวัสดิการ ในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา)

หลักสูตร ปริญญาโท ภาคพิเศษ
  หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
  (มีส่วนลดในกรณีเทียบโอนวิชาเรียน)
   เรียนครบจบได้ภายในปีครึ่ง
ติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 088-2368243