เว็บบอร์ด เชียงรายโฟกัสดอทคอม สังคมออนไลน์ของคนเชียงราย

ศูนย์กลางข้อมูลเชียงราย => เรื่องล้านนา ภาษากำเมือง => ข้อความที่เริ่มโดย: tomhank ที่ วันที่ 14 มิถุนายน 2012, 03:27:55หัวข้อ: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: tomhank ที่ วันที่ 14 มิถุนายน 2012, 03:27:55
ขอรบก๋วนเพื่อนในห้องนี้แบ่งปั๋นกั๋นนะครับ
โดยน่าจะแบ่งเป๋นหมวดดังนี้
1.คาถาก้าขาย
2.คาถากั๋นผี(พวานาก่อนออกจากบ้าน หรือก่อนเดินทาง)
3.คาถาไล่ผี(พวานาไล่ผี ในลักษณะคนถูกผีไล่)
4.คาถาสาวหุม,บ่าวหุม
5.คาถาคงกระพัน ประเภทฟันป่ะเข้า แทงป่ะเข้า
6.คาถาบังตา(ล่องหน)
7.คาถาสะกด(สะกดดังใจ)

เพื่ออนุรักษ์และคู่ล้านนาเราครับ...
หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: tomhank ที่ วันที่ 14 มิถุนายน 2012, 03:30:00
หากเพื่อนๆ มีหัวข้อคาถาอื่นๆ นอกจากนี้ก็ขออนุโมทนามาครับ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: tomhank ที่ วันที่ 14 มิถุนายน 2012, 03:46:18
วันสำคัญที่จะสอนคาถาตามประเพณีล้านนาเราคือ
วันพญาวัน มักจะตรงกับวันที่ 15 เมษายน

ผมมีคาถากั๋นผีที่อุ้ยสอนให้วันพญาวันมีว่า
โอม...เป๊กจะดำ..แผ่นดินดำ..ไหววะหวาด
สายต๋าขาด...ขับหนี..ละคนดี..ตู๋ไว้นี้
ผียักษ์และผีเข็น....ผีเย็นอย่ามาไก้
จงฮื้อหนีไป..จงฮื้นหนีปัน...ตั๋วผีกุมภัณท์และยักษ์ร้าย
โอม..สะหะ  ปะวุฒิ  สัว  หาย

คาถาสาวหุม,บ่าวหุม(มหาเสน่ห์)
ชื่อคาถา  ก๋าต๋อมป่าเห่ว
นะกะกั๋ง ....ก๋าเลก๋าลัง
นะกะเก๋..กะก๋า
(ท่อง 3 รอบ)

อีกหนึ่งคาถาที่คู่กับก๋าต๋อมป่าเห่ว คือ หนูกิ๋นนมแมว ซึ่งที่เจอมามีแต่ยันต์หนูกิ๋นนมแมว แต่คาถายังไม่เคยเจอ ใครมีช่วยกันท่ายทอดนะครับ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: 8inw ที่ วันที่ 14 มิถุนายน 2012, 04:21:22
มาปูสาดรอเอาของดี


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: LOH ที่ วันที่ 18 มิถุนายน 2012, 00:00:07
คาถานี้เป๋นคาถาประจำตระกูลเลยก่อว่าได้ ยายเป่าให้ผมตอนเป็๋นละอ่อน และบางครั้งแม่ก็เป่าให้ลูกๆ จนบะเด่วผมก่อเป่าหื้อลูกหลาน จะใจ้เวลาละอ่อนฮ้ายได้เจ็บแล้วก่อไห้   เอาละหนา  พร้อมละ
 
  โอมมม มะลึกกึ๊กกั๊ก หมาเขี้ยวหักขบกูบะเข้า เจ้ามันฮ้ายต๋ายจั่งมัน เพี๊ยงหาย   (แล้วก่อเป่าตงตี่ละอ่อนเจ็บ)

ผมใจ้ได้ผลทุกครั้ง บะเจื่อลองผ่อก่อได้ บะสงวนลิขสิทธิ  ;D ;D ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: tfgc2007 ที่ วันที่ 25 มิถุนายน 2012, 12:27:23
มาปูสาดรอเอาของดี
ตวยคน


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: เชียรคาร์ออดิโอ ชร 0832351784 ที่ วันที่ 25 มิถุนายน 2012, 16:24:54
;D ผมขอคาถาสาวหูม ;D จะได้เมียกับเขา สักคน


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: teerapat555 ที่ วันที่ 25 มิถุนายน 2012, 16:30:25
;D ผมขอคาถาสาวหูม ;D จะได้เมียกับเขา สักคน

คาถาสาวหุมครับ!!
นะโม(3จบ)
โอม ตะลึ๊กตึ๊กตั๊ก มีตังค์นัก สาวหุม เพี้ยง!!! ;)


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: nantong ที่ วันที่ 25 มิถุนายน 2012, 16:47:28
กาถามนต์  สืบ จาก ป้อใหญ่จั๋น (จันทร์  แสงแก้ว) ผู้ล่วงลับ ของ ผมหนานธง

กาถามนต์เข้า(ข้าว) เกิดผญ๋าปัญญา

หื้อเอา เข้าว ปั้นมอกหัวแม่มือ หรือ นักกว่า กะได้ เอามาจาก ในกั๊วเข้าว (ถาดไม้ขนาดใหญ่ ตี่ ฮับ เข้าว เท จาก ไหนึ่ง เพื่อ เอาไอหื้อเหยไป ก่อน ลงในแอ๊บเข้าว)
โดยปกติ คนหม่าเก่า บ่ หื้อ จกกิ๋นเข้าว ใน กั๊ว ผญ๋าหยะปึก(ทึบ) บ่ ดี
แล้ว

ตั้งนะโม 3 จบ

ท่องกะถา ว่า

ตะ โต๋     โส วิ ลาโจ  ปิ๋น ลิโต๋  3 จบ

ผมสงสัย ว่า เก๊า เหง้า กะถา น่าหยะ มาจาก บาลี แล้วผ่านมาตาง กำม่าน(พม่า) กำเงี้ยว(ไตใหญ่) แล้ว ก๋ายมา เป๋น กะถาคนเมือง
ไผ แป๋ได้ มา จ่วยแป๋ เจ่มคับ

กะถา ดับปิษ(พิษ)
 
นะโม 3 จบ
โอม(ออกเสียงกำเมือง เป๋น อม) ดับแดง    แสง ดับปิษ    นะ โม พุท ธา ยะ    นะมะ พะทะ ( แล้วเป่า ลงแผลต่าง ๆ )
 ว่า 3 จบ
 
โอม เป๋นโองก๋าร แป๋ ว่า เจิญ หรือ ขอ (ขอพลัง)
ดับ แดง แสง ดับ ปิษ แป๋กั๋นเอาเองคงได้น๊อ / น่าหยะมา จาก กำผีครู หรือ กำเตวดาหื้อมา(ครู)
นะโม- ขอนอบน้อม
พุทธายะ -พระพุทธเจ้า ตึงหลาย
นะ มะ พะ ทะ-หัวใจ ธาตุ สี่  คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
ปกติ กำบาลี แป๋หลังไป หาตางหน้า ขอเจิญหมู่ผู้สนใจ๋ ลองมาฮ่วม แป๋ หื้อ สละสลวย บ่ ต้องยึด แป๋ตรงแบบบาลี แต้ กะได้
เอาหื้อ ฟังม่วน ได้ ความหมาย เดิม ปอละ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: ละอ่อนสายเหนือ ที่ วันที่ 01 กรกฎาคม 2012, 16:08:45
คาถาจ้างโขงตน
  อมตบๆ กูจักตบ จ้างฮื้อหนก็หน กูจักตบ คนหื้อสู้ก็สู้ กูจักตบจู้ฮื้อฮักก็ฮัก ฮักกูแต้เนอ นางเนอ เออนางฮักสวาหุม กูจักมนหมากกำของ กูจักมนปูหอมจ๋อมก้าง มนฮื้อจ้างกิ๋นจ้างก็หน มนฮื้อคนกิ๋นคนก็สู้ มนฮื้อจู้กิ๋น จู้ก็ฮักกู แต้เนอนางเนอ เออนางฮักสวาหุม

คาถาจ้างโขงน้อย  เมตตามหานิยม
  อมไก่ปู้แจ้ต๋นเปิ้นแปง อมไก่ปู้แดงต๋นเปิ้นฮัก ถ้ากูฮ้องตั๊กฮื้อบินวน คนตังหลายหันกูบ่ได้ ฮื้อมึงไห้หากู แต้เนอนางเนอ เออนางฮัก สวาหุมติด

อันนี้คนเฒ่าเปิ้นเอาหื้อมาครับ ผิดถูกจะไดก็สุมาโตยครับผมก็จ๋ำได้เต้าเอี้ย.....!!!!


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: เมาเจอตุง ที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2012, 23:56:33
คาถาไล่ฝนครับ
โอม สัวหะวะเวิก


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: nantong ที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2012, 23:19:32
อันนี้คล้ายคุณ loh

โอม อี่หลุก กุกกัก  หมาว้อ เขี้ยวหัก     ขบกู บ่ เข้า       จ๊างแม่ เฒ่า ไล่กู  บ่ ตัน.....

ว่าเอาม่วน

สวัสดี
หนานธง


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: แมงคอลั่น ที่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2012, 17:42:43
ตั้งจิตหื้อดี ตั้งสมาธิหื้อหมั้น ขุดเอาความหลวกในผญาออกมาเพื่อ ปิ๊ดจ๋าระณา คาถา ค้า ขาย
 1. หื้อมีศีล
 2. มีสมาธิ
 3. มีปัญญา
ไปตี๋ปัญหาเอาคนเดียวว่าจะเยียะจะใดตาม สามกำนี้
ไผ บะฮู้ข้อใด ถามมาแล้วจะบอกหื้อ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: boat_niwat ที่ วันที่ 07 สิงหาคม 2012, 19:33:33
คาถาสาวหุ๋ม กั๋นผี๋ ได้หมดกู๋อย่าง
โอม..คง คง มะ หะ คง คง พระสามองค์ กูบ่าไหว้ ไหว้ เหล้า สาม แป๋ง


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: แมงคอลั่น ที่ วันที่ 12 สิงหาคม 2012, 23:40:48
อันนี้ของแต้ครับ คาถาเป่าต๋าเจ็บต๋าแดง
ตั้งจิตหื้อหมั้น นึกถึงพ่อฤาษีอ้าย ว่านะโมสามจบ แล้วว่า
"เป่าต๋าแดงหื้อหญ้อ เป่าต๋าต้อหื้อหาย อมสวาหายผัวะ" เป่าสามเตื้อ หื้อเป่าออก เน่อ
ถ้าจะเป่าหื้อตั้วเก่าก็เอามือเกิ้งไว้บนต๋าแล้วก็เป่าขึ้นตางบน(ยื่นปากลุ่มออกแล้วเป่า)ลมก็จะจนใส่มือแล้วพุ่งใส่แก่นต๋า
ตั้งแต่ได้กาถานี้มา ในบ้านผมบ่เกยใช้ยาหยอดต๋าชนิดใดในโลก


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: HARLEY DAVIDSON ที่ วันที่ 13 สิงหาคม 2012, 22:50:05
ขอคาถาสาวหม ด่วนครับ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: chate ที่ วันที่ 14 สิงหาคม 2012, 18:21:50
คาถากั๋นโดนด่ามีก่อ ;D ;D


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: mu-oun ที่ วันที่ 14 สิงหาคม 2012, 21:29:37
ขอคาถาสาวหม ด่วนครับ
สงสัยท่าจะก่ำลังคั่วสาวน้อยอยู่นิ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: HARLEY DAVIDSON ที่ วันที่ 15 สิงหาคม 2012, 12:53:13
ขอคาถาสาวหม ด่วนครับ
สงสัยท่าจะก่ำลังคั่วสาวน้อยอยู่นิ
นักศึกษาเท่านั้นที่ผมจะคั่ว ไม่ได้แกง ต้ม นะครับ  5555555 อิอิ  ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: HARLEY DAVIDSON ที่ วันที่ 17 สิงหาคม 2012, 23:27:50
คาถา ถูกรางวัลที่ 1 มีก่อครับ ไค่ได้ขนาดเน้อ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: แมงคอลั่น ที่ วันที่ 23 สิงหาคม 2012, 17:41:24
คาถา ถูกรางวัลที่ 1 มีก่อครับ ไค่ได้ขนาดเน้อ
มีที่ไหนก็จะไปขึ้นขันตั้งจ๋นได้สักกำ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: HARLEY DAVIDSON ที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2012, 22:03:58
คาถา ถูกรางวัลที่ 1 มีก่อครับ ไค่ได้ขนาดเน้อ
มีที่ไหนก็จะไปขึ้นขันตั้งจ๋นได้สักกำ
กะว่านะครับ 5555555555555555555555


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: eaktime ที่ วันที่ 03 ตุลาคม 2012, 12:50:42
คาถา ถูกรางวัลที่ 1 มีก่อครับ ไค่ได้ขนาดเน้อ
มีที่ไหนก็จะไปขึ้นขันตั้งจ๋นได้สักกำ
กะว่านะครับ 5555555555555555555555
มีอยู่คนนึงคับ เปิ้นถ่องคาถานี้แล้วถูกรางวัลตี้1 หนีไปอยู่ต่างประเทศ หายแซบแล้ว
(อู้เล่นบ่ดายคับ)555
แต่อันนี้คาถา ฤษีตาไฟที่ปู่ผ๋มหื้อมาของแต้
โอม ฤษี มณี อัคขิ จักรขุ
ท่อง3 เตื้อ แล้วเอาน้ำลายป้ายต๋า
เวลาผีสางหันแล้วจะหันต๋าเฮาเป๋นไฟบ่เข้ามาไกล้คับ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: teetee2011 ที่ วันที่ 07 ตุลาคม 2012, 06:17:50
กาถามนต์  สืบ จาก ป้อใหญ่จั๋น (จันทร์  แสงแก้ว) ผู้ล่วงลับ ของ ผมหนานธง

กาถามนต์เข้า(ข้าว) เกิดผญ๋าปัญญา

หื้อเอา เข้าว ปั้นมอกหัวแม่มือ หรือ นักกว่า กะได้ เอามาจาก ในกั๊วเข้าว (ถาดไม้ขนาดใหญ่ ตี่ ฮับ เข้าว เท จาก ไหนึ่ง เพื่อ เอาไอหื้อเหยไป ก่อน ลงในแอ๊บเข้าว)
โดยปกติ คนหม่าเก่า บ่ หื้อ จกกิ๋นเข้าว ใน กั๊ว ผญ๋าหยะปึก(ทึบ) บ่ ดี
แล้ว

ตั้งนะโม 3 จบ

ท่องกะถา ว่า

ตะ โต๋     โส วิ ลาโจ  ปิ๋น ลิโต๋  3 จบ

ผมสงสัย ว่า เก๊า เหง้า กะถา น่าหยะ มาจาก บาลี แล้วผ่านมาตาง กำม่าน(พม่า) กำเงี้ยว(ไตใหญ่) แล้ว ก๋ายมา เป๋น กะถาคนเมือง
ไผ แป๋ได้ มา จ่วยแป๋ เจ่มคับ

กะถา ดับปิษ(พิษ)
 
นะโม 3 จบ
โอม(ออกเสียงกำเมือง เป๋น อม) ดับแดง    แสง ดับปิษ    นะ โม พุท ธา ยะ    นะมะ พะทะ ( แล้วเป่า ลงแผลต่าง ๆ )
 ว่า 3 จบ
 
โอม เป๋นโองก๋าร แป๋ ว่า เจิญ หรือ ขอ (ขอพลัง)
ดับ แดง แสง ดับ ปิษ แป๋กั๋นเอาเองคงได้น๊อ / น่าหยะมา จาก กำผีครู หรือ กำเตวดาหื้อมา(ครู)
นะโม- ขอนอบน้อม
พุทธายะ -พระพุทธเจ้า ตึงหลาย
นะ มะ พะ ทะ-หัวใจ ธาตุ สี่  คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
ปกติ กำบาลี แป๋หลังไป หาตางหน้า ขอเจิญหมู่ผู้สนใจ๋ ลองมาฮ่วม แป๋ หื้อ สละสลวย บ่ ต้องยึด แป๋ตรงแบบบาลี แต้ กะได้
เอาหื้อ ฟังม่วน ได้ ความหมาย เดิม ปอละ
เป๋นกุสโลบายในก๋านยะหื้อเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง คือตั้งใจเป็นสมาธิให้สูงให้ตั้งมั่นมีสติไม่พลั้งเผลอ  แต่คอมเมนต์นี้ที่คาดแดงน่าจะเป็น ปั๋ณฑิโต๋ เพราะดูแล้วจะทำให้เกิดปัญญาเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ อะไรประมาณนี้ครับ  หากเป็น ปั๋นลิโต๋  แปล่ว่าอยังครับ ขอบคุณครับ จากมหาสมึ๋น


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: มิสเตอร์ บอย ที่ วันที่ 13 ตุลาคม 2012, 13:28:11
โอม คะลึก ตีกตัก
เงินนัก สาวหุ้ม แม่ฮางหุ้ม ป่อเฮือนตามใจ 5555


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: 17utd ที่ วันที่ 18 ตุลาคม 2012, 17:02:54
คาถาเป่าแป้งถาตั๋วหื้อสาวหุ๋ม

นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ทายินดี นะเอ็นดู

ถ้าใจ้บ่าได้ผลหื้อเอาคาถานี่

โอม...บ่าลึกตึ๊กตั๊ก...ถ้ามึงบ่าฮัก กูจะเม๊ก


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: Jampolo ที่ วันที่ 18 ตุลาคม 2012, 22:33:06
;D ผมขอคาถาสาวหูม ;D จะได้เมียกับเขา สักคน

คาถาสาวหุมครับ!!
นะโม(3จบ)
โอม ตะลึ๊กตึ๊กตั๊ก มีตังค์นัก สาวหุม เพี้ยง!!! ;)
โอม อะลึ๊กตึ๊กตั๊ก มีตังค์นัก สาวหุม สาวน้อยหุม สาวจี๋หุม แม่ฮ้างต๋ามใจ๋


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: lllll ที่ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2012, 12:30:58
ก๊ะถ้าฟาดเคราะห์ครับ

ยันทุน นิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุน นิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุน นิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ผมใช้ตลอด สุดยอดมาก


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: แมงคอลั่น ที่ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2012, 13:05:11
กาถาเสือโคร่ง"ครูบาสม"  วัดป่าแดด อ.สารปี เจียงใหม่
  "โอมอ้าลายเลียง โอมเสือเหลืองลายลอด โอมเสือโคร่งแผ้วอ้ายลายลอดต๋าแสง
เหื้อตั๋วกูแฮงดั่งจ้างพลายสาร หื้อตั๋วกูหาญดั่งจ้างพลายใหญ่ ข้าเศิกหันกูหื้อขาดใจ๋ต๋าย
โอมสวาหายเถ็ก"
"ครูบาสม เป็นพระที่มีพระเกจิดัง ๆไปศึกษาจากท่านหลายรูปเช่น ครูบาชุ่ม วังมุย,ครูบาคำตั๋น หนองผึ้ง ครูบาผัด ศรีดอนมูล(อาจารย์ครูบาหน้อยแหมกำ) ฯ
เสกเหล้ากิ๋นหละวัง เป๋นเรื่อง (ระวังอาญาแผ่นดิน 108 คาถา บ่แป้อาญาแผ่นดิน)


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: Miss Espresso. ที่ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2012, 14:10:42
;D ผมขอคาถาสาวหูม ;D จะได้เมียกับเขา สักคน

คาถาสาวหุมครับ!!
นะโม(3จบ)
โอม ตะลึ๊กตึ๊กตั๊ก มีตังค์นัก สาวหุม เพี้ยง!!! ;)


คาถาห่มบ่าวเอ๊ยบ่าวห่มลุ๊มีก่อ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: maco ที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2012, 10:52:19
;D ผมขอคาถาสาวหูม ;D จะได้เมียกับเขา สักคน

คาถาสาวหุมครับ!!
นะโม(3จบ)
โอม ตะลึ๊กตึ๊กตั๊ก มีตังค์นัก สาวหุม เพี้ยง!!! ;)

มีตังสาวมันตึ๊งหุม  ;D ;D ;D ;D ;D
คาถาห่มบ่าวเอ๊ยบ่าวห่มลุ๊มีก่อ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: maco ที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2012, 10:55:53
นี่ผมก่บ่เคยใช้นะคับ คาถาสาวหุม อุ๊ยหื้อมาคับ
โอม เด็ดใบเป้ามาห่อทราย เด็ดใบหวายมาห่อเลือด หื้อใจนางเดือดเหมือนไฟ หื้อใจ๋นางไหวเหมือนอู่ โอมเลอโอมนางรัก โอมหูมติด  เพี้ยง

 ;D ;D ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: Survey ที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2012, 11:04:10
มาแวะดูโตยคนครับ เผื่อจะได้ของดีผ่อง


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: maimai ei ei ที่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2012, 08:57:47
ขอบคุณคร๊าบป๋ม


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: HARLEY DAVIDSON ที่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2012, 23:43:13
;D ผมขอคาถาสาวหูม ;D จะได้เมียกับเขา สักคน

คาถาสาวหุมครับ!!
นะโม(3จบ)
โอม ตะลึ๊กตึ๊กตั๊ก มีตังค์นัก สาวหุม เพี้ยง!!! ;)
โอม อะลึ๊กตึ๊กตั๊ก มีตังค์นัก สาวหุม สาวน้อยหุม สาวจี๋หุม แม่ฮ้างต๋ามใจ๋

คาถานี้บ่าแต้ก้า นิ อะหยัง อะลึกตึกตั๊ก  ;D ;D


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: nakornping ที่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2012, 22:11:01
;D ผมขอคาถาสาวหูม ;D จะได้เมียกับเขา สักคน

คาถาสาวหุมครับ!!
นะโม(3จบ)
โอม ตะลึ๊กตึ๊กตั๊ก มีตังค์นัก สาวหุม เพี้ยง!!! ;)
โอม อะลึ๊กตึ๊กตั๊ก มีตังค์นัก สาวหุม สาวน้อยหุม สาวจี๋หุม แม่ฮ้างต๋ามใจ๋

คาถานี้บ่าแต้ก้า นิ อะหยัง อะลึกตึกตั๊ก  ;D ;D

ท่าจะแ้ต้อยู่ก้าครับ โอม ตะลึ๊กตึ๊กตั๊ก มีตังค์นัก สาวหุม ......

(จกสตางค์ออกมาเอาที่เป๋นใบ ม่วง ใบน้ำตาลเน้อเพื่อความขัง แล้วเป่า) เพี้ยง!!!   

(ต่อหน้าสาวๆ ทั้งหลายแล้วจะสำฤทธิ์ผลดั่งต๋าเ็ห็น)  ;D ;D ;Dหัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: pichat ที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2012, 15:12:22
โอมตองเป้าห่อฮอย โอมตองก๋อยห่อเลือด หื้อใจ๋มึงเดือดเหมือนไฟ หื้อใจ๋มึงไกวเหมือนอู่ หื้อมึงอยู่บ่ได้ หื้อมึงฮ้องไห้หากู เออนางเน้อ สวาหุมติด

หึึๆๆๆ ไผจะเมาไผบ่าฮุ้เน้อ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: oat6416 ที่ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2013, 00:31:19
วิธีเข้าฝัน&**;**&**;<**>
&**;**&**;<**>
ให้ แต่งชุดขาวทั้งตัวรวมทั้งกางเกงในด้วยธูป * ดอกมาจุดไว้บนหัวนอน ปากคาบใบพลู * ใบแล้วเอามือไว้ข้างหลังโดยที่จับมือประสานกันแล้วท่องชื่อคนท่จะไปเข้าฝัน คนนั้น **% ครั้งรับรองวิธีนี้ได้ผล **% เพราะมีคนเคยใช้มาแล้วหลายต่อหลายคนคิดดูแล้วกันถ้าคุณได้พูดคุยกับคนที่คุณ เข้าฝันโดยที่คุณมีสติอยู่มันจะสนุกแค่ไหน ( แค่นี้มันก็มันจนมึนแล้ว )&**;**&**;<**>
&**;**&**;<**>
****&**;**&**;<**>
&**;**&**;<**>
*. ทำหลังเที่ยงคืน&**;**&**;<**>
&**;**&**;<**>
*.ทำได้แค่วันสุก&**;**&**;<**>
&**;**&**;<**>
*.เวลาจะกลับให้นึกถึงตัวเองแล้วหลับตา&**;**&**;<**>
&**;**&**;<**>
*.กลับก่อนถึงตอนเช้ามิฉะนั้นจะเป็นอันตรายถึงชีวิต ( ตายนั่นเอง )&**;**&**;<**>
&**;**&**;<**>
*.หากในฝันมีคนชวนไปที่คุณไม่เคยไป*มไปเด็ดขาดโดยเฉพาะนะนะนะนรก&**;**&**;<**>
&**;**&**;<**>
*.หากทำเกิน*ครั้งครั้งต่อไปคุณจะอายุหดลง **วัน&**;**&**;<**>
&**;**&**;<**>
*.จง จำไว้ว่าคิดให้ดีก่อนที่จะทำทั้งหมดที่เขียนมานี้เป็นการนำออกมาจากคัมภีร์ เขมรเล่ม*ที่มีอายุสมัยอยุธยาเราโดยมีการแปลออกมาเมื่อไม่นานมานี้ ( ของดีมักจะมีผลเสียเสมอ )&**;**&**;<**>
&**;**&**;<**>
ป.ล. ถ้าอ่านแล้วไม่ส่งต่อจะมีอันเป็นไปภายใน *-* วัน&**;**&**;<**>
&**;**&**;<**>
ป.ล.ช่วยกันหน่อยนะคือกรูดันไปอ่านเข้าเลยเอามาให้พวกมรึงอ่านต่อ อย่าให้ซวยอย่างกรูอีกนะ ...เหนื่อย!!! &**;**&**;<**>
&**;**&**;<**>
ไปอ่านต่อเค้ามาเลยต้องมาส่งต่อ ขอโทษด้วยนะ

1/1/56
ยังไม่มีชื่อเล่น


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: john_999 ที่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2013, 02:40:11
ป๊ะวะสิ่งขิ่วนิลุ่ง ซับป๊ะอุ่งซับป๊ะเป่ เน่ซะละเน่กัสซะละกัสเข่งซะละเข่งเต่งต่าอุ่งสวาหะ เป๋นกำม่านครับตี่เก็มตี่เฮี้ยนไปเลยครับกั๋นได้หมดแต่มีอีกนิดครับวันหน้าเดี๋ยวมาต่อให้ครับ หนานเก่าครับ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: chate ที่ วันที่ 22 มีนาคม 2013, 19:34:37
โอม...ตังลุ่ม ขึ้นตังบน
โอม...ตังบน ลงตังลุ่ม ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: ขี้เหล้าอาวุโส ที่ วันที่ 22 มีนาคม 2013, 20:20:35
ไผมีกาถาไก่กุ๊กลูกผ่องครับ :D


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: chate ที่ วันที่ 23 มีนาคม 2013, 11:02:17
ไผมีกาถาไก่กุ๊กลูกผ่องครับ :D
อยู่บนหั้นลอ ;D ;D


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: K_zeezaa_K ที่ วันที่ 23 มีนาคม 2013, 20:12:01
ตั้งจิตหื้อดี ตั้งสมาธิหื้อหมั้น ขุดเอาความหลวกในผญาออกมาเพื่อ ปิ๊ดจ๋าระณา คาถา ค้า ขาย
 1. หื้อมีศีล
 2. มีสมาธิ
 3. มีปัญญา
ไปตี๋ปัญหาเอาคนเดียวว่าจะเยียะจะใดตาม สามกำนี้
ไผ บะฮู้ข้อใด ถามมาแล้วจะบอกหื้อ

เป็นคาถาที่ดีมั๊คค่ะ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: tomball288 ที่ วันที่ 25 มีนาคม 2013, 17:02:23
 8) 8) 8)

คาสิโนออนไลน์ (http://www.gclub-bet.com/)


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: adully ที่ วันที่ 23 ตุลาคม 2013, 17:06:05
คาถาสาวหุมอุ๊ยคำ
โอมจิตติด โอมจิตตั๋ง กายะปั๋นทะนัง อิตธิจิตตัง ติหังมะนะ โอมกัททะยะ โอมสาวหุมติด
โอมจิตติด โอมจิตตั๋ง มึงอยู่น้ำจักมาหา มึงอยู่นาจักเต้า บ่อหันกูหื้อมึงฮ้อนเหมือนไฟ หื้อใจ๋มึงไหวเหมือนอู่ บ่อหันกูหื้อมึงไห้หากู โอมสาวหุมติด
       กาถาบทนี้เอามนต์เป่าเสกขนม ของฝาก ดอกไม้ เอาไปหื้อสาวหรือบ่าวเปิ้นจักฮักหุมถ้าหลงจนโงหัวบ่าขึ้นแล้วรำคาญหื้อเอาน้ำฮางหมู(ที่ไส่ข้าวหมู)มารดหัวลงจักหายมนต์แล สามารถใช้ได้กับหญิงชายแค่เปลี่ยนคำว่า สาว มาเป็น บ่าว ก้อได้แล้ว


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: มดเบื่อ ที่ วันที่ 23 ตุลาคม 2013, 20:37:44
กาถามนต์  สืบ จาก ป้อใหญ่จั๋น (จันทร์  แสงแก้ว) ผู้ล่วงลับ ของ ผมหนานธง

กาถามนต์เข้า(ข้าว) เกิดผญ๋าปัญญา

หื้อเอา เข้าว ปั้นมอกหัวแม่มือ หรือ นักกว่า กะได้ เอามาจาก ในกั๊วเข้าว (ถาดไม้ขนาดใหญ่ ตี่ ฮับ เข้าว เท จาก ไหนึ่ง เพื่อ เอาไอหื้อเหยไป ก่อน ลงในแอ๊บเข้าว)
โดยปกติ คนหม่าเก่า บ่ หื้อ จกกิ๋นเข้าว ใน กั๊ว ผญ๋าหยะปึก(ทึบ) บ่ ดี
แล้ว

ตั้งนะโม 3 จบ

ท่องกะถา ว่า

ตะ โต๋     โส วิ ลาโจ  ปิ๋น ลิโต๋  3 จบ

ผมสงสัย ว่า เก๊า เหง้า กะถา น่าหยะ มาจาก บาลี แล้วผ่านมาตาง กำม่าน(พม่า) กำเงี้ยว(ไตใหญ่) แล้ว ก๋ายมา เป๋น กะถาคนเมือง
ไผ แป๋ได้ มา จ่วยแป๋ เจ่มคับ

กะถา ดับปิษ(พิษ)
 
นะโม 3 จบ
โอม(ออกเสียงกำเมือง เป๋น อม) ดับแดง    แสง ดับปิษ    นะ โม พุท ธา ยะ    นะมะ พะทะ ( แล้วเป่า ลงแผลต่าง ๆ )
 ว่า 3 จบ
 
โอม เป๋นโองก๋าร แป๋ ว่า เจิญ หรือ ขอ (ขอพลัง)
ดับ แดง แสง ดับ ปิษ แป๋กั๋นเอาเองคงได้น๊อ / น่าหยะมา จาก กำผีครู หรือ กำเตวดาหื้อมา(ครู)
นะโม- ขอนอบน้อม
พุทธายะ -พระพุทธเจ้า ตึงหลาย
นะ มะ พะ ทะ-หัวใจ ธาตุ สี่  คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
ปกติ กำบาลี แป๋หลังไป หาตางหน้า ขอเจิญหมู่ผู้สนใจ๋ ลองมาฮ่วม แป๋ หื้อ สละสลวย บ่ ต้องยึด แป๋ตรงแบบบาลี แต้ กะได้
เอาหื้อ ฟังม่วน ได้ ความหมาย เดิม ปอละ
ตะ โต๋     โส วิ ลาโจ  ปิ๋น ลิโต๋  3 จบ

อันนี้คุ้น ๆ ครับ คนเฒ่าตี่บ้านฮ้องคาถา มโหสถครับ ใจ๋เสกอ่อผญา กินก็ดีครับ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: nantong ที่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2013, 22:21:22
ไหว้สา
ขอกราบ สรียินดี จ้าดนัก ต่านกว่างกิ  มาเขย ว่า กถา มโหสถ ผมพ่อมมาฮู้ น๊อ

เป่า ใส่เข้าว ใน กั๊วะ      กิ๋น เข้าว ใน กั๊วะเข้าว ได้ โดย บ่ โดนขึด
 ก๋ายเป๋น ผญาม่อ  ฮ้าย ก๋ายเป๋น ดี


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: ~pong03~ ที่ วันที่ 07 มกราคม 2014, 15:46:41
Yo3J2Z8YwGA

คาถา นี้แจกฟรีเน้อ  ;D


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: john_999 ที่ วันที่ 14 มกราคม 2014, 13:18:40
ไผมีคถาดับพิษพ่องครับ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: mailnan ที่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2014, 22:50:07
คาถาจ้างโขงตน
  อมตบๆ กูจักตบ จ้างฮื้อหนก็หน กูจักตบ คนหื้อสู้ก็สู้ กูจักตบจู้ฮื้อฮักก็ฮัก ฮักกูแต้เนอ นางเนอ เออนางฮักสวาหุม กูจักมนหมากกำของ กูจักมนปูหอมจ๋อมก้าง มนฮื้อจ้างกิ๋นจ้างก็หน มนฮื้อคนกิ๋นคนก็สู้ มนฮื้อจู้กิ๋น จู้ก็ฮักกู แต้เนอนางเนอ เออนางฮักสวาหุม

คาถาจ้างโขงน้อย  เมตตามหานิยม
  อมไก่ปู้แจ้ต๋นเปิ้นแปง อมไก่ปู้แดงต๋นเปิ้นฮัก ถ้ากูฮ้องตั๊กฮื้อบินวน คนตังหลายหันกูบ่ได้ ฮื้อมึงไห้หากู แต้เนอนางเนอ เออนางฮัก สวาหุมติด

อันนี้คนเฒ่าเปิ้นเอาหื้อมาครับ ผิดถูกจะไดก็สุมาโตยครับผมก็จ๋ำได้เต้าเอี้ย.....!!!!
สองบทนี้ไจ้ได้ครับ เหมือนของตาผมเป๊ะเลย


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: nantong ที่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014, 19:19:08
john_999
ไผมีคถาดับพิษพ่องครับ

ผม มี โดยสืบจาก ตา จันทร์  แสงแก้ว ผู้ล่วงลับ

นะโม 3 จบ
โอม ดับแดง  แสงดับปิษ   นะโมพุทธายะ  นะมะพะทะ   แล้วเป่าลงไป เป็นอันจบ 1 เตื่อ ให้ว่า  3 จบหัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: @_ริวซึเกะคุง_@ ที่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014, 17:20:52
john_999
ไผมีคถาดับพิษพ่องครับ

ผม มี โดยสืบจาก ตา จันทร์  แสงแก้ว ผู้ล่วงลับ

นะโม 3 จบ
โอม ดับแดง  แสงดับปิษ   นะโมพุทธายะ  นะมะพะทะ   แล้วเป่าลงไป เป็นอันจบ 1 เตื่อ ให้ว่า  3 จบเยี่ยมครับ....เป็นคาภา  ของจริงๆๆ 1000000000000000000% ครับ


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: WangBuraPha ที่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014, 18:30:42
john_999
ไผมีคถาดับพิษพ่องครับ

ผม มี โดยสืบจาก ตา จันทร์  แสงแก้ว ผู้ล่วงลับ

นะโม 3 จบ
โอม ดับแดง  แสงดับปิษ   นะโมพุทธายะ  นะมะพะทะ   แล้วเป่าลงไป เป็นอันจบ 1 เตื่อ ให้ว่า  3 จบเยี่ยมครับ....เป็นคาภา  ของจริงๆๆ 1000000000000000000% ครับ

แอ่นแร๊ะ  อ้ายริวสนใจ๋เรื่องตางนี้ตวยกา


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: นอ.น้ำตาล ที่ วันที่ 04 มีนาคม 2014, 16:50:59
ไค่หื้อสาวหุม   ต้องบ่อมี  5  ข้อนี้

1.หX   เหี่ยว
2. เยี่ยวบ่อป๊นหัวเข่า
3.XดX  บ่าแฮง
4.แตงบ่าเมิน
5.เงินบ่ามี

555


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: finy2556 ที่ วันที่ 25 มีนาคม 2014, 22:22:12
ไผมีกาถาไก่กุ๊กลูกผ่องครับ :D
กาถานั่งฟากห่มแผ่น (ไก่แก้วกุ๊กลูก)
   กุมาโล จะมาลา กุนะ กุกุลา กุอะหูสุขัง..(ใจ้มือเคาะปื้น เหมือนเปิ้นกุ๊กไก่น้อย)
ของแถม กาถากันหมาขบ  =  นะ กะ สะ (ท่องในใจ๋)
บทนี้แม่อุ้ยหื้อมา เปิ้นว่าถ้ามีไผมาแอ่วหา ถ้าขัยหื้อเขามาแอ่วหาแหมหื้อว่าจะอี้
โอม หิด ยะ สา( แล้วหื้อว่าตังปิ้นกลับเอา)


หัวข้อ: Re: รวมสุดยอด.....คาถากำเมือง.....
เริ่มหัวข้อโดย: Doiadr ที่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017, 15:53:01
สาวหมเน่อ ฮื้อมนใส่ของกิ๋น ไฝไขได้แอดไลน์มา คาถาละ300
รับประกันสาวหมติด