"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย

 อำเภอในจังหวัดเชียงราย
 ข้อมูลอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอป่าแดด
อำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายอำเภอแม่สรวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ลาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวง
อำเภอแม่สาย
คำขวัญ : เหนือสุดยอดในสยาม ลือนามพระธาตุเจ้าดอยตุง ผดุงวัฒนธรรมล้านนา เปิดมรรคาสู่อินโดจีน แผ่นดินพระเจ้าพรหมมหาราช
ข้อมูลติดต่อ : ที่อยู่. ที่ว่าการอำเภอแม่สาย 100 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 0-5373-1396,0-5373-3223
แฟกซ์. 0-5373-1396,0-5373-3223
ประวัติความเป็นมา :
แม่น้ำสาย เดิมชื่อ แม่น้ำใส และเมืองแม่สาย เดิมคือ เวียงสี่ตวง ขึ้นกับแคว้นโยนกนคร ปรากฏหลักฐานตามประวัติศาสตร์ (ตำนานสิงหนวัต) เมื่อปีพ.ศ.1462 พระเจ้ามังคราช เจ้าผู้ครองแคว้นโยนกถูกขอมดำรุกราน จึงอพยพ ราษฎรมาอยู่ริมแม่น้ำสาย ต้องส่งส่วยให้ขอมดำเป็นทองคำปีละ 4 ตวง หมากพินลูกเล็ก (มะตูม) จึงได้ชื่อ "เวียงสี่ตวง" ต่อมาพระเจ้าพรหมมหาราช พระราชโอรสของพระเจ้าพังคราช ได้เปลี่ยนชื่อเมือง "เวียงสี่ตวง" เป็น "เวียงพางคำ" อันหมายถึง พานคำที่ใช้ตีเชิญช้างคู่บารมีของพระองค์ขึ้นจากน้ำของ(แม่น้ำโขง) จนสามารถกอบกู้แคว้นโยนกนคร จากขอมดำได้สำเร็จ ต่อมาเวียงพานคำ ได้เพี้ยนเป็นเวียงพางคำ คือ พื้นที่ตำบลเวียงพางคำในปัจจุบันนี้
พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
เนื้อที่ / พื้นที่ 285 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู
 
การปกครอง
หมู่บ้าน 87 หมู่บ้าน ตำบล 8 ตำบล
เทศบาล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 8 แห่ง
       
อาชีพ
อาชีพหลัก เกษตร ทำนา ค้าขาย ตามบริเวณด่านพรมแดนไทย - พม่า ทำสวน สตรอเบอรี่, ไผ่กวนอิม
อาชีพรอง เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
 
การศึกษา
โรงเรียนประถม 54 โรง
โรงเรียนมัธยม 5 โรง
วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 1 แห่ง
 
ศาสนา
วัด 69 แห่ง
โบสถ์ 0 แห่ง
มัสยิด / สุเหร่า 0 แห่ง
 
ประชากร
จำนวนประชากรชาย 39,174 คน
จำนวนประชากรหญิง 41,404 คน
รวม 80,578 คน
ความหนาแน่น 282.72 คน/ตร.กม.
 
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ผลผลิตทางการเกษตร ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว กระเทียมพื้นเมือง กระเทียมพันธุ์จีน หอมแดง ยาสูบ ถั่วเหลือง สตอร์เบอรี่ แตงโม สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย ดอกเบญจมาศ ไผ่กวนอิม
แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ อ่างเก็บน้ำถ้ำเสาหินพญานาค
โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานตะเกียบสุจริต บ้านจ้อง ม.1 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผลิตดอกไม้ ผลไม้ประดิษฐ์และสินค้าหัตถกรรม ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย

แบ่งการปกครองเป็น 8 ตำบล , 87 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล :
  ตำบลแม่สาย รหัสไปรษณีย์ 57130
       หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองแดง,  หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม,  หมู่ที่ 7 บ้านเกาะทราย,  หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง,  หมู่ที่ 10 บ้านไม้ลุงขน
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลแม่สาย   ( โทร 053-731288 , 053-732828 แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5 )

  ตำบลห้วยไคร้ รหัสไปรษณีย์ 57220
       หมู่ที่ 1 ห้วยไคร้หลวง, หมู่ที่ 2 ห้วยไคร้ใหม่, หมู่ที่ 6 ศาลาเชิงดอย, หมู่ที่ 7 ตลาดห้วยไคร้, หมู่ที่ 10 ห้วยไคร้พัฒนา, หมู่ที่  11 ห้วยไคร้ใหม่
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลห้วอยไคร้   ( เบอร์โทรศัพท์ : 0-5376-3235 ,0-5376-3615 ,0-5376-3616 เบอร์โทรสาร : 0-5376-3235 ,0-5376-3615 ,0-537 )
             องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้   ( โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256 )

  ตำบลเกาะช้าง รหัสไปรษณีย์ 57130
       หมู่ที่ 1 บ้านปางห้า, หมู่ที่ 2 บ้านสันนา, หมู่ที่ 3 บ้านสันบุญเรือง, หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง, หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดง, หมู่ที่ 6 บ้านป่าซางงาม, หมู่ที่ 7 บ้านม่วงคำ, หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองแดงน้อย, หมู่ที่ 9 บ้านศรีป่าแดง, หมู่ที่ 10 บ้านศรีชัยภูมิ, หมู่ที่ 11 บ้านป่าแดงหลวง, หมู่ที่ 12 บ้านร้อง, หมู่ที่ 13 บ้านสันหลวงใต้
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง   ( 053-675425 )

  ตำบลโป่งผา รหัสไปรษณีย์ 57130
       หมู่ที่ 1 บ้านจ้อง, หมู่ที่ 2 บ้านหนองอ้อ, หมู่ที่ 3 บ้านป่าแผ, หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายปู่ยี่, หมู่ที่ 5 บ้านน้ำจำ, หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายมูล, หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าสัก, หมู่ที่ 8 บ้านนาปง, หมู่ที่ 9 บ้านจ้องวัด, หมู่ที่ 10 บ้านจ้องเด่น, หมู่ที่ 11 บ้านน้ำจำเหนือ, หมู่ที่ 12 บ้านน้ำจำกลาง
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา   ( ๐๕๓ ๖๔๖ ๖๒๗ - ๐๕๓ ๖๔๖ ๐๘๕ )

  ตำบลศรีเมืองชุม รหัสไปรษณีย์ 57130
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม   ( 053-668469 )

  ตำบลเวียงพางคำ รหัสไปรษณีย์ 57130
        หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย, หมู่ที่ 1 บ้านดอยเวา,  หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม,  หมู่ที่  3 บ้านเวียงพาน, หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่, หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ, หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี, หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำริน, หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข, หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ , หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก
       หน่วยงานปกครอง :      
             สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ   ( ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ , ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ )

  ตำบลบ้านด้าย รหัสไปรษณีย์ 57220
        หมู่ 1 บ้านด้าย, หมู่ 2 บ้านกิ่วพร้าว, หมู่ 3 บ้านดงป่าสัก, หมู่ 4 บ้านสันทรายน้อย, หมู่ 5 บ้านสันปูเลย, หมู่ 6 บ้านป่าบงงาม, หมู่ 7 บ้านสันสลี, หมู่ 8 บ้านป่าก๋อย
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย    ( เบอร์โทร. 053 - 785009 โทรสาร. 053 - 785444 )

  ตำบลโป่งงาม รหัสไปรษณีย์ 57130
        บ้านถ้ำ, บ้านดง, บ้านถ้ำปลา, บ้านถ้ำสันติสุข, บ้านห้วยปูแกง, บ้านสันกอสา, บ้านสันเกล็ดทอง, บ้านโป่งเหนือ, บ้านโป่ง, บ้านผาฮี้ (อาข่า), บ้านผาฮี้ (ลาหู่), บ้านถ้ำพัฒนา
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม   ( โทรสาร 0-5370-9582 ต่อ 11 )

 
 ที่กินที่ดื่ม  »
 ผาฮี้ แหล่งผลิตกาแฟคุณภาพ
 ใต้ร่มพระบารมี ดอยผาหมี จากแดนฝิ่นสู่ถิ่นกาแฟ
 ย้อนวันวาน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา @บ้านสวนอุ้ยคำ
 บริษัททัวร์และรถเช่า   »
ไม่มีข้อมูล

 ที่พัก  »
 รมณีรีสอร์ท (Rom Ma Nee Resort)
ที่อยู่ : รมณีรีสอร์ท ตำบลห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (เส้นทางขึ้นพระธาตุดอยตุงสายเก่า ซอย 4 ห้วยไคร้พัฒนา) 
โทร : 85-5226-725, 086-9184-366(คุณรมณี สุวรรณปัญญา) 
อีเมล์ : rommanee_resort@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.chiangraifocus.com/webblog/?id=30

รมณีรีสอร์ท อยู่เส้นทางดอยตุงสายเก่า   พื้นที่ประกอบด้วยบ้านพักสไตล์ยุโรป  ท่ามกลางธรรมชาติ  ลำธารล้อมรอบเสียงน้ำไหลตลอดเวลา   เนินดินอันสวยงาม   พร้อมลานกางเต้นท์ บนพื้นที่กว้างขวาง ที่มีดอกไม้สวยงามเป็นสัดส่วนที่นักท่องเที่ยวต้องพึงใจ  ลมใต้พัดเย็นสบายตลอดทั้งปี  ทัศนียภาพที่สวยงามภูเขารอบด้าน การเดินทางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
 บ้านตึกโฮมสเตย์
ที่อยู่ : ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เบอร์โทร : 0835766500,081992113
Facebook : บ้านตึกโฮสเตย์ แม่สาย
อีเมล์ : stu00727@hotmail.com

โฮมสเตย์ แม่สาย เชียงราย
 บ้านสวนอุ้ยคำ
ที่อยู่ : 109 บ้านปางห้า หมู่ 1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 087-6612172 , 087-3036467
อีเมล์ : auykham@hotmail.com
เว็บไซต์ : บ้านสวนอุ้ยคำ

บ้านสวนอุ้ยคำเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนและเรียนรู้วิธีชิวิตของชาวบ้านอย่างแท้จริง ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของภูเขา ทุ่งหญ้า ไร่นาและอากาศที่แสนจะบริสุทธิ์ ภายในบ้านสวนอุ้ยคำจะแบ่งเป็นบ้านสองหลัง คือ เฮือนอุ้ยคำ ที่สามารถพักได้10-14 ท่าน มีทั้งห้องเตียงเดี่ยว เตียงคู่ และเตียงแบบสองชั้น ภายในบ้านยังมีห้องครัวที่ท่านสามารถทำอาหารทานเองได้ อีกทั้งคาราโอเกะแบบครบชุด
 ประภาเพลส (Prapha Place)
ที่อยู่ : 111/1 ม.1 บ้านดอยงาม ถ.เทศบาล5 ต.เวียงพางคำ อ.เมือง จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร : 081-322-1130 , 089-636-5656
อีเมล์ : titan_tanthai@hotmail.com

ห้องพักรายวัน-รายเดือน เริ่มต้น 300 บาท ห้องแอร์-พัดลม ห้องกว้างติดระเบียงทุกห้อง ใกล้ตลาดสด ห่างจากถ.พหลโยธินเพียง 100 ม. ห่างจากด่านพรมแดน 300 ม.
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com