"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย

 อำเภอในจังหวัดเชียงราย
 ข้อมูลอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอป่าแดด
อำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายอำเภอแม่สรวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ลาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวง
อำเภอพาน
คำขวัญ : พระธาตุจอมแว่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตลำใย ถ้ำผาโขงงามสดใส เลื่องลือไกลถิ่นข้าวสาร งามตระการพระธาตุสามดวง เที่ยวดอยหลวงน้ำตกปูแกง
ข้อมูลติดต่อ : ที่อยู่ : ถ.พหลโยธิน อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย 57120
โทร. 0-5372-1495
แฟกซ์. 0-5372-1911
ประวัติความเป็นมา :
อำเภอพานเดิมได้ปกครองตามระบอบ "พ่อเมือง" ที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านฝั่งตื้น ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 8 ต.ม่วงคำ พ่อเมืองนี้ขึ้นตรงต่อเจ้าผู้ปกครองนครลำพูน ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2450 ทางราชการได้เปลี่ยนฐานะการปกครอง จากระบอบพ่อเมืองขึ้นเป็นกิ่งอำเภอโดยมีปลัดอำเภอ เป็นปลัดกิ่งอำเภอมาประจำเรียกว่า "กิ่งอำเภอเมืองพาน" ต่อได้โอนกิ่งอำเภอเมืองพานเข้าไปอยู่กับ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ครั้นถึง พ.ศ.2451 ได้ขึ้นตรงต่อ อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา เมื่อปี พ.ศ.2455 ได้ยกฐานะกิ่งอำเภอเมืองพาน แล้วยุบ อ.แม่ใจ และเขตอำเภอเมืองเชียงรายบางส่วน ให้ขึ้นกับอำเภอเมืองพาน และย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านฝั่งตื้นไปตั้งที่ตำบลเมืองพาน อันเป็นที่ทำการอำเภอปัจจุบันมีนามว่า "อำเภอเมืองพาน" ซึ่งต่อมาทางราชการได้สั่งให้เปลี่ยนชื่ออำเภอเสียใหม่ว่า "อำเภอพาน" เพราะชื่อคำว่า "เมือง" ไปตรงกับอำเภอเมืองเชียงราย ฉะนั้นอำเภอเมืองพาน จึงตัดคำว่าเมืองออกไป คงเรียกว่า "อำเภอพาน" มาจนกระทั่งทุกวันนี้

 พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
 เนื้อที่ / พื้นที่ 1,023 ตร.กม.
 สภาพภูมิอากาศ มีอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน
   
 อาชีพ
 อาชีพหลัก เกษตรกรรม ได้แก่ การทำนาข้าว ปลูกลำไย ลิ้นจี่ ปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงสุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ ประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลานิล ฯลฯ
 อาชีพรอง ทำอุตสาหกรรมพื้นบ้านและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผ้า จันสาน ตีมีด
 
 ประชากร
 จำนวนประชากรชาย 61,924 คน
 จำนวนประชากรหญิง 63,065 คน
 รวม 124,989 คน
 ความหนาแน่น 145 คน/ตร.กม.
   
 การเกษตรและอุตสาหกรรม
 ผลผลิตทางการเกษตร ข้าวหอมมะลิ ลำไย ลิ้นจี่ แก้วมังกร
 แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำส้าน แม่น้ำลาว แม่น้ำฮ่าง หนองฮ่าง
 โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทไทยคอสมอสฟูดส์ จำกัด,บริษัทแฟมิลี่บี จำกัด
 
แบ่งการปกครองเป็น 15 ตำบล , 232 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล :
  ตำบลสันมะเค็ด รหัสไปรษณีย์ 57120
        หมู่ที่ 1 บ้านสันมะเค็ด,  หมู่ที่ 2 บ้านกว๋าวโท้ง,  หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร,  หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นดู่,  หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย,  หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเครือบ้า,  หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ท่าเรือ,  หมู่ที่ 8 บ้านป่าแดงงาม,  หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ใน,  หมู่ที่ 10 บ้านป่าตึงทันใจ,  หมู่ที่ 11 บ้านผาลาด,  หมู่ที่ 12 บ้านกล้วยทรายงาม,  หมู่ที่ 13 บ้านหนองเป็ด,  หมู่ที่ 14 บ้านกล้วยใหม่,  หมู่ที่ 15 บ้านสันตะเคียน,  หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง,  หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งทองกวาว,  หมู่ที่ 18 บ้านสันป่าสัก,  หมู่ที่ 19 บ้านสันป่าสักทอง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   ( โทร 053-677405 แฟ็กซ์ 053-677405 ต่อ 11 )

  ตำบลแม่อ้อ รหัสไปรษณีย์ 57120
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ   ( โทรสาร 0-5367-1588 ต่อ 11 )

  ตำบลธารทอง รหัสไปรษณีย์ 57250
        หมู่ที่ 1 นิคมแม่ลาว,  หมู่ที่ 2 สองแคว,  หมู่ที่ 3 น้ำลัด, หมู่ที่ 4 ป่ารวก,  หมู่ที่ 5 ราษฎร์ดำรง,  หมู่ที่ 6 สันมะแฟน,  หมู่ที่ 7 ดงขนุน,  หมู่ที่ 8 ดอยพัฒนา,  หมู่ที่ 9 ป่ารวกใต้,  หมู่ที่ 10 ดงนคร,  หมู่ที่ 11 นิคมแม่ลาวเหนือ
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง   ( โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 )

  ตำบลสันติสุข รหัสไปรษณีย์ 57120
       หมู่ที่ 1 บ้านดอยชัยมงคล, หมู่ที่ 2 บ้านป่าหมุ้น, หมู่ที่ 3 บ้านไร่อ้อย, หมู่ที่ 4 บ้านสันกอเหียง, หมู่ที่ 5 บ้านสันกอตาล, หมู่ที่ 6 บ้านเหมืองง่า, หมู่ที่ 7 บ้านท่าต้นเกี๋ยง, หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย, หมู่ที่ 9 บ้านป่าก่อ
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข   ( โทรศัพท์ 053-722-238 โทรสาร 053-721-165 )

  ตำบลดอยงาม รหัสไปรษณีย์ 57120
        หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย,  หมู่ที่ 2 บ้านจำคาวตอง,  หมู่ที่ 3 บ้านสันผักเอือด,  หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย,  หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว,  หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก,  หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย,  หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด,  หมู่ที่ 9 บ้านสันกำแพง,  หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ,  หมู่ที่ 11 บ้านสันโค้ง,  หมู่ที่ 12 บ้านป่าตึง,  หมู่ที่ 13 บ้านแม่หนาด,  หมู่ที่ 14 บ้านร่วมใจพัฒนา
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม   ( โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629 )

  ตำบลหัวงม รหัสไปรษณีย์ 57120
        หมู่ที่ 1 บ้านป่างิ้ว, หมู่ที่ 2 บ้านป่าคา, หมู่ที่ 3 บ้านบวกปลาค้าว, หมู่ที่ 4 บ้านหนองฮ่าง, หมู่ที่ 5 บ้านสันปลาดุก, หมู่ที่ 6 บ้านป่าแดง, หมู่ที่ 7 บ้านสันหลวง, หมู่ที่ 8 บ้านบวกขอน, หมู่ที่ 9 บ้านดงเจริญ, หมู่ที่ 10 บ้านกู่สูง, หมู่ที่ 11 บ้านห้วยตุ้ม, หมู่ที่ 12 บ้านป่าข่า, หมู่ที่ 13 บ้านป่าส้าน
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม   ( โทร.0-5363-5224-5 แฟกซ์ 0-5363-5224-5 ต่อ 17 )

  ตำบลเจริญเมือง รหัสไปรษณีย์ 57120
        หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย, หมู่ที่ 2 บ้าานป่าก่อ, หมู่ที่ 3 บ้านกล้วย, หมู่ที่ 4 บ้านป่าเปา, หมู่ที่ 5 บ้านป่าตึง, หมู่ที่ 6 บ้านจําปู, หมู่ที่ 7 บ้านดงหลวง, หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง, หมู่ที่ 9 บ้านป่าบง, หมู่ที่ 10 บ้านดงตะเคียน, หมู่ที่ 11 บ้านป่าซาง, หมู่ที่ 12 บ้านป้าปี้, หมู่ที่ 13 บ้านดอยเจริญ, หมู่ที่ 14 บ้านเจริญเมือง, หมู่ที่ 15 บ้านใหม่เจริญมิตร, หมู่ที่ 16 บ้านห้วยแสนสุข, หมู่ที่ 17 บ้านทรายทอง, หมู่ที่ 18 บ้านใหม่เจริญ, หมู่ที่ 19 บ้านศรีทรายทอง, หมู่ที่ 20 บ้านห้วยดอกอูน, หมู่ที่ 21 บ้านฐานตะเคียนทอง, หมู่ที่ 22 บ้านป่าก่อพัฒนา
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง    ( โทรศัพท์ 0-5373-8265 โทรสาร 0-5373-8265 )

  ตำบลป่าหุ่ง รหัสไปรษณีย์ 57120
        บ้านป่าบงหลวง, บ้านป่าแดด, บ้านเหมืองหลวง, บ้านศาลาวังโค้ง, บ้านศาลาเหมืองหิน, บ้านทุ่งมะฝาง, บ้านป่าแขม, บ้านป่าหัด, บ้านป่าหุ่ง, บ้านป่างิ้ว, บ้านห้วยประสิทธิ์, บ้านหนองทรายทอง, บ้านทุ่งผักกูด, บ้านปางกล้วยค้าว, บ้านปางเกาะทราย, บ้านผาวี, บ้านงิ้วเฒ่า
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตําบล ป่าหุ่ง   ( โทรศัพท์ : 0-5367-6468 โทรสาร : 0-5367-6152 ต่อ 16  )

  ตำบลม่วงคำ รหัสไปรษณีย์ 57120
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ   ( 053-635227-8 )

  ตำบลทรายขาว รหัสไปรษณีย์ 57120
        บ้านสันทราย, บ้านแม่คาววัง, บ้านร่องธารใต้, บ้านหนองผักจิก, บ้านทรายขาว, บ้านท่าฮ้อ, บ้านหนองตุ้ม, บ้านโป่งแดง, บ้านร่องธารเหนือ, บ้านสันต้นม่วง, บ้านร่องธารกลาง, บ้านโป่งแดงใหม่, บ้านรวมไทย, บ้านสมานมิตร, บ้านทรายทอง, บ้านโป่งทวี, บ้านดงลาน
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว   ( โทรศัพท์ 053-723-962 เบอร์โทรสาร 053-723-961 )

  ตำบลสันกลาง รหัสไปรษณีย์ 57120
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง   ( - )

  ตำบลแม่เย็น รหัสไปรษณีย์ 57280
        หมู่ที่ 1  บ้านปูแกง, หมู่ที่ 2  บ้านสันกอง, หมู่ที่ 3  บ้านแม่เย็น, หมู่ที่ 4  บ้านป่าสักเหนือ, หมู่ที่ 5  บ้านทุ่งพัฒนา , หมู่ที่ 6  บ้านสันไม้ฮาม, หมู่ที่ 7  บ้านสันต้นแหน, หมู่ที่ 8  บ้านดงน้ำล้อม, หมู่ที่ 9  บ้านสุขสันติ , หมู่ที่ 10  บ้านอิงดอย, หมู่ที่ 11  บ้านดงดอนเต้า 
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น   ( โทรศัพท์.053- 957-070 โทรสาร.053-957 – 070 ต่อ 11 )

  ตำบลเมืองพาน รหัสไปรษณีย์ 57120
       หมู่ที่ 1 บ้านจอมศิริ, หมู่ที่ 2 บ้านใหม่, หมู่ที่ 3 บ้านโก่ม, หมู่ที่ 4 บ้านหนองกบ, หมู่ที่ 5 บ้านกาลึม, หมู่ที่ 6 บ้านติ้ว, หมู่ที่ 7 บ้านเมืองพาน, หมู่ที่ 8 บ้านนาแมน, หมู่ที่ 9 บ้านหนองกาลึม, หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่, หมู่ที่ 11 บ้านโคกก่อง, หมู่ที่ 12 บ้านดอนขี้เหล็ก, หมู่ที่ 13 บ้านใหม่, หมู่ที่ 14 บ้านใหม่, หมู่ที่ 15 บ้านเมืองพาน, หมู่ที่ 16 บ้านติ้ว
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลเมืองพาน   ( - )
             องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน   ( 0-42910227 )

  ตำบลทานตะวัน รหัสไปรษณีย์ 57280
       หมู่ที่ 1 บ้านร่องคต, หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย, หมู่ที่ 3 บ้านป่าฮ่างงาม, หมู่ที่ 4 บ้านป่าสังใต้, หมู่ที่ 5 บ้านท่าหล่ม, หมู่ที่ 6 บ้านป่าสักใต้, หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบงเหนือ, หมู่ที่ 8 บ้านดงเวียง, หมู่ที่ 9 บ้านห้วยบงใต้, หมู่ที่ 10 บ้านร่องคตสามัคคี, หมู่ที่ 11 บ้านท่าหล่มสหมิตร, หมู่ที่ 12 บ้านโป่งเจริญ
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน   ( โทร. 053-957063 )

  ตำบลเวียงห้าว รหัสไปรษณีย์ 57120
        หมู่ที่ 1 บ้านดอยงาม, หมู่ที่  2  บ้านสันป่าหนาด, หมู่ที่  3  บ้านทุ่งสามเหลี่ยม, หมู่ที่  4  บ้านสันใต้
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว   ( 053-605163 ,053-605164 )

 
 ที่กินที่ดื่ม  »
ไม่มีข้อมูล
 บริษัททัวร์และรถเช่า   »
ไม่มีข้อมูล

 ที่พัก  »
 ร่มใบบุญรีสอร์ท เชียงราย
ที่อยู่ : 321 หมู่ที่ 9 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน 57120
เบอร์โทร : 064 219 9217
Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-129514211299072/?view_public_for=129514211299072

ที่พักราคาหลักร้อย วิวหลักล้าน ในจังหวัดเชียงราย
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com