"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย

 อำเภอในจังหวัดเชียงราย
 ข้อมูลอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอป่าแดด
อำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายอำเภอแม่สรวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ลาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวง
อำเภอเทิง
คำขวัญ : พระธาตุจอมจ้อคู่บ้าน น้ำลาว หงาว อิง คู่เมือง ภูชีฟ้าลือเลื่อง งามประเทืองดอกเสี้ยวบาน
ข้อมูลติดต่อ : ที่อยู่ : 25 ม.15 ต.เวียง อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย
โทร. 0-5379-5345
แฟกซ์. 0-5379-5345
ประวัติความเป็นมา :
อ.เทิง มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เริ่มมีการกล่าวถึง ตั้งแต่สมัยขุนเจื๋องราชโอรสขุนจอมธรรม ผู้ปกครองเมืองภูกามยาว(จังหวัดพะเยาในปัจจุบัน) ประมาณจุลศักราช 482(พ.ศ.1163) เป็นหัวเมืองที่สำคัญของเมืองภูกามยาวนคร ต่อมาการปกครองได้แตกสาขาแยกเมืองออกมาปกครองมากขึ้นเมืองเทิงจัดอยู่ในเขตปกครองของบริเวณนครน่าน ตาม พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ ร.ศ.(พ.ศ.2438) เรียกว่า "กิ่งแขวงเมืองเทิง" จัดแบ่งหมู่บ้านต่างๆเป็น 14 แคว้น พ.ศ.2447 กิ่งแขวงเมืองเทิง ได้โอนจากบริเวณน่านเหนือ มาขึ้นกับเมืองเชียงราย โดยมีพระยาพิศาลคีรีเมฆ เป็นผู้ปกครองกิ่งแขวงเมืองเทิง พ.ศ. 2457 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอเทิง ขึ้นต่อจังหวัดเชียงราย มีนายอำเภอคนแรก ชื่อ"ขุนวัฒนานุการ (รองอำมาตย์โทโป๊ะ วัฒนะสมบัติ) นับแต่ พ.ศ. 2457 เรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2548 อำเภอเทิงมีนายอำเภอทั้งหมด 34 คน โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ เป็นนายอำเภอตั้งแต่ ต.ค.2546จนถึง ปัจจุบัน

 พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
 เนื้อที่ / พื้นที่ 795.5 ตร.กม.
 สภาพภูมิอากาศ ภูมิอากาศแบบมรสุม 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
      
 อาชีพ
 อาชีพหลัก การเกษตร - พื้นที่ 244,498 ไร่ ทำนา ปลูกพืชไร่ ปลูกพืชสวน พืชอื่นๆ เลี้ยงสัตว์ - ไก่พื้นเมือง เป็ดไข่ เป็ดเทศ ไก่ชนรวม โคเนื้อพื้นเมืองโคพันธุ์ โคเนื้อ สุกร กระบือ
 อาชีพรอง เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ทอผ้า จักรสาน แปรรูปอาหาร
   
 ประชากร
 จำนวนประชากรชาย 42,227 คน
 จำนวนประชากรหญิง 42,307 คน
 รวม 84,534 คน
 ความหนาแน่น 106 คน/ตร.กม.
   
 การเกษตรและอุตสาหกรรม
 ผลผลิตทางการเกษตร ข้าว,ข้าวโพด,ส้มโอ,ลิ้นจี่,ส้มเขียวหวาน,มะม่วง,มะขาม,กล้วยน้ำว้า
 แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำอิง,แม่น้ำลาว,แม่น้ำหงาว
 โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยว บ้านร่องริว ม.12 ต.เวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย,โรงบ่มใบยา ต.หงาว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย
 
แบ่งการปกครองเป็น 10 ตำบล , 152 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล :
  ตำบลเวียง รหัสไปรษณีย์ 57160
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลเวียงเทิง   ( โทร : 0-5379-5321 โทรสาร : 0-5366-9041 )

  ตำบลงิ้ว รหัสไปรษณีย์ 57160
        บ้านป่าติ้ว, บ้านสว่าน, บ้านสักใต้, บ้านขอนซุง, บ้านสันเชียงใหม่, บ้านป่าไผ่, บ้านงิ้วเก่า, บ้านตุ้มเหนือ, บ้านตุ้มใต้, บ้านโนนสมบูรณ์, บ้านสักเหนือ, บ้านงิ้วใหม่, บ้านงิ้วพัฒนา, บ้านทุ่งลานนา, บ้านสักสันติราษฎร์, บ้านห้วยตุ้มสันติภาพ, บ้านใหม่สันติสุข, บ้านตุ้มเชียงทอง, บ้านม่อนพญาอินทร์, บ้านสักสันเจริญ, บ้านสักกลางพัฒนา, บ้านศรีสว่าง, บ้านงิ้วบุญเรือง, บ้านตุ้มรวงทอง, บ้านใหม่สวนดอก
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลงิ้ว   ( 053-954537 )

  ตำบลปล้อง รหัสไปรษณีย์ 57230
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   ( โทรศัพท์ 0-5395-4162 โทรสาร 0-5395-4162 ต่อ 105  )

  ตำบลเชียงเคี่ยน รหัสไปรษณีย์ 57230
        หมู่ 1 บ้านเขียงเคี่ยน, หมู่ 2 บ้านสันชุม, หมู่ 3 บ้านก๊อ, หมู่ 4 บ้านสันปูเลย, หมู่ 5 บ้านสารภี, หมู่ 6 บ้านโป่งช้าง, หมู่ 7 บ้านป่ากุ๊ก, หมู่ 8 บ้านภูเขาแก้ว, หมู่ 9 บ้านสันทราย

  ตำบลตับเต่า รหัสไปรษณีย์ 57160
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า   ( โทร 053-189111,081-7240-052 )

  ตำบลหงาว รหัสไปรษณีย์ 57160
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลหงาว   ( โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334 )

  ตำบลสันทรายงาม รหัสไปรษณีย์ 57160
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลสันทรายงาม   ( โทร 0-5372-0056 )

  ตำบลศรีดอนไชย รหัสไปรษณีย์ 57230
        หมู่ที่ 1 บ้านป่ารวก, หมู่ที่ 2 บ้านม่อนมะปราง, หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง, หมู่ที่ 4 บ้านหนองเลียบ, หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งต้อม, หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงงาม, หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แม่ลอย, หมู่ที่ 8 บ้านม่อนหลวง, หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสง่า, หมู่ที่ 10 บ้านม่อนหินแก้ว 
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย   ( - )

  ่ตำบลหนองแรด รหัสไปรษณีย์ 57230
        หมู่ 1 บ้านหนองแรด, หมู่ 2 บ้านหนองแรดเหนือ, หมู่ 3 บ้าหนองแรดใต้, หมู่ 4 บ้านหนองแรดกลาง, หมู่ 5 บ้านม่อนป่ายาง, หมู่ 6 บ้านม่อนป่ายางใต้, หมู่ 7 บ้านหนองแรดป่าตาล
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด   ( โทรศัพท์: 0-5395-4461 แฟกซ์:0-5395-4461-7 )

  ตำบลแม่ลอย รหัสไปรษณีย์ 57230
       หมู่ที่ 1 บ้านหนองข่วง, หมู่ที่ 2 บ้านเกี๋ยงดอย, หมู่ที่ 3 บ้านเกี๋ยงลุ่ม, หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน่าน, หมู่ที่ 5 บ้านแม่ลอยไร่, หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลอยไร่ใต้, หมู่ที่ 7 บ้านเกี๋ยงกลาง, หมู่ที่ 8 บ้านเกี๋ยงสันเจริญ, หมู่ที่ 9 บ้านจำไคร้, หมู่ที่ 10 บ้านเกี๋ยงดอยสูงเนิน, หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สุขสันต์, หมู่ที่ 12 บ้านศรีีมงคล, หมู่ที่ 13 บ้านเกี่ยงดอยเจริญราษฎร์
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย   ( - )

 
 ที่กินที่ดื่ม  »
ไม่มีข้อมูล
 บริษัททัวร์และรถเช่า   »
ไม่มีข้อมูล

 ที่พัก  »
 พลอยชมพู รีสอร์ท
ที่อยู่ : 207/1 หมู่ 2 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 
เว็บไซต์http://www.ploychomphuresort.com/
โทร : 08-6116-4400, 
แฟ็กซ์ : 08-1993-1010

บริการห้องพัก และลานกางเต็นท์ ปลอดภัย สะอาด สะดวก สบาย ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศติดทุ่งนา วิวภูเขา คุณจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ สดชื่น และเงียบสงบ บริการจองห้องพักได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริการสถานที่กางเต็นท์ มีลานกางเต็นท์ขนาดใหญ่ แคมป์ไฟ ลานกิจกรรม วิวสวย ห้องน้ำสะอาด(ห้องน้ำรวม) แยกเป็นห้องอาบน้ำ 2 ห้อง และห้องน้ำ 3 ห้อง
 ภูชี้ฟ้าล็อจ เชียงราย (Phu Chee Fa Lodge)
ที่อยู่ : ภูชี้ฟ้าล็อจ เลขที่ 3 หมู่ 19 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โทร. : 084-9431960
เว็บไซต์http://www.phucheefalodge.com/

สัมผัสความหนาวเย็น และชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกก่อนใครที่ ภูชี้ฟ้าล็อจ เชียงราย (Phu Chee Fa Lodge)
บริการที่พัก ใกล้ภูชี้ฟ้า สถานที่ ที่คุณจะได้สัมผัสความหนาวเย็น และเห็นพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกก่อนใคร สูดรับอากาศที่บริสุทธิ์เข้าเต็มปอด รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเป่า
 กู๊ดวิว รีสอร์ท บ้านปี้ (Good View Resort)
ที่อยู่ : 33 ม.1 บ้านปี้ ต.หงาว อ. เทิง จ.เชียงราย 57160
เบอร์โทร : 053-696459 , 088-417-9893
Website : http://www.goodviewresort.net/
อีเมล์ : goodviewresort@outlook.com

โรงแรมหรูสไตล์รีสอร์ท เปิดใหม่ พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน ฟรี WIFI
 โรงแรมแกรนด์วิลล์
ที่อยู่ : 242 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
เบอร์โทร : 052020467-8,0632027056
อีเมล์ : puangpaka_5791@hotmail.com

มาเยือนอ.เทิงนึกถึงเราโรงแรมแกรนด์วิลล์ยินดีต้อนรับโรงแรมสวยห้องสะอาดบริการเป็นเลิศ
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com