"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย

 อำเภอในจังหวัดเชียงราย
 ข้อมูลอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอป่าแดด
อำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายอำเภอแม่สรวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ลาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวง
อำเภอเชียงของ
คำขวัญ : หลวงพ่อเพชรคู่เมือง ลือเลื่องปลาบึกหาดไคร้ แหล่งผ้าทอน้ำไหล ประตูใหม่อินโดจีน
ข้อมูลติดต่อ : ที่อยู่ : 122 ถนนสายกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย 57140
โทร : 053-791351-2
แฟกซ์ : 053-791351-2 / 053-791870
ประวัติความเป็นมา :
อำเภอเชียงของ เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยกรุงหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) เดิมชื่อ "เมืองขรราช" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "เชียงของ" ขึ้นการปกครองกับเมืองนันทบุรี (น่าน) โดยผู้ครองนครน่าน ได้แต่งตั้งให้เจ้าอริยะวงศ์เป็นเจ้าเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.1805 และมีผู้ครองเมืองเชียงของสืบต่อกันมา จนถึง เจ้าเมืองคนสุดท้าย คือ พระยาจิตวงษ์วรยศรังษี ในปี พ.ศ.2453 (ร.ศ.129) และอำเภอเชียงของได้รับการยกฐาน เป็นอำเภอหนึ่ง ขึ้นกับจังหวัดเชียงราย โดยแต่งตั้งพระยาจิตวงษ์วรยศรังษี เป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ.2457

พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
เนื้อที่ / พื้นที่ 837 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี
 
อาชีพ
อาชีพหลัก การเกษตรกรรม ( ทำนา ทำไร่) ค้าขาย
อาชีพรอง ประมงน้ำจืด รับจ้าง การค้าขายชายแดน
 
การศึกษา
โรงเรียนประถม 20 โรง
โรงเรียนมัธยม 30 โรง
วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 0 แห่ง
 
ประชากร
จำนวนประชากรชาย 53,769 คน
จำนวนประชากรหญิง 27,181 คน
รวม 26,588 คน
ความหนาแน่น 64.272 คน/ตร.กม.
 
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ผลผลิตทางการเกษตร ข้าว ลำไย ส้มเขียวหวาน ข้าวโพด ขิง
แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำโขง แม่น้ำอิง
โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานไม้กวาดญี่ปุ่น ม.4 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
แบ่งการปกครองเป็น 7 ตำบล , 101 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล :
  ตำบลเวียง รหัสไปรษณีย์ 57150
        หมู่ที่ 1 บ้านหัวเวียง, หมู่ที่  3 บ้านสบสม, หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งดุก, หมู่ที่  5 บ้านทุ่งทราย, หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเม็ง, หมู่ที่  8 บ้านเวียงแก้ว, หมู่ที่ 9 บ้านดอนมหาวัน, หมู่ที่ 10 บ้านโจ้โก้, หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งนาน้อย, หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา, หมู่ที่ 14 บ้านห้วยกอก
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลเวียง   ( โทรศัพท์ 0-5379-1630 โทรสาร 0-5379-1630  )

  ตำบลสถาน รหัสไปรษณีย์ 57140
        หมู่ 1 บ้านสถาน, หมู่ 2 บ้านทุ่งงิ้ว, หมู่ 3 บ้านน้ำม้า, หมู่ 4 บ้านเชียงคาน, หมู่ 5 บ้านแฟน, หมู่ 6 บ้านทุ่งอ่าง, หมู่ 7 บ้านใหม่ทุ่งหมด, หมู่ 8 บ้านเต๋น, หมู่ 9 บ้านศรีดอนมูล, หมู่ 10 บ้านน้ำม้าใต้, หมู่ 11 บ้านทุ่งงิ้วเหนือ, หมู่ 12 บ้านสถานใต้, หมู่ 13 บ้านน้ำม้าเหนือ, หมู่ 14 บ้านเชียงคานใหม่ 
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลสถาน   ( โทรศัพท์ : 053791607, มือถือ 08-3323-6611,08-3323-6996, 08-3323-7799 )

  ตำบล ครึ่ง รหัสไปรษณีย์ 57140
       บ้านส้าน, บ้านครึ่งเหนือ, บ้านครึ่งใต้, บ้านหลวง, บ้านศรีลานนา, บ้านตอง, บ้านม่วงชุม, บ้านหลวงใหม่พัฒนา, บ้านตองเก้า, บ้านประชาภิวัฒน์, บ้านไชยปราการ
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลครึ่ง    ( โทรศัพท์: 053-783328 , 053-783231 โทรสาร:053-783328 ต่อ 11 )

  ตำบลบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 57140
        

  ตำบลห้วยซอ รหัสไปรษณีย์ 57140
        หมู่ที่ 1 บ้านห้วยซ้อเหนือ, หมู่ที่ 2 บ้านห้วยซ้อใต้, หมู่ที่ 3 บ้านแก่นเหนือ, หมู่ที่ 4 บ้านเกี๋ยงเหนือ, หมู่ที่ 5 บ้านแก่นใต้, หมู่ที่ 6 บ้านเกี๋ยงใต้, หมู่ที่ 7 บ้านศรีวิไล, หมู่ที่ 8 บ้านเนินสมบูรณ์, หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดอนแก้ว, หมู่ที่ 10 บ้านเวียงหมอก, หมู่ที่ 11 บ้านเวียงทอง, หมู่ที่ 12 บ้านร้องหัวฝาย, หมู่ที่ 13 บ้านแก่นนคร, หมู่ที่ 14 บ้านแก่น, หมู่ที่ 15 บ้านภูเวียง, หมู่ที่ 16 บ้านชัยพัฒนา, หมู่ที่ 17 บ้านเกี๋ยง, หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนารุ่งเรือง, หมู่ที่ 19 บ้านเกษตรสมบูรณ์, หมู่ที่ 20 บ้านแก่นเจริญ, หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ศรีร่มเย็น, หมู่ที่ 22 บ้านเวียงคำ, หมู่ที่ 23 บ้านกาสลองคำ
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลห้วยซ้อ   ( โทร.053-194604-5 แฟกส์. 053-194606  )

  ตำบลศรีดอนชัย รหัสไปรษณีย์ 57140
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลศรีดอนชัย   (  )

  ตำบลริมโขง รหัสไปรษณีย์ 57140
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง   ( โทรศัพท์ 053-918271 โทรสาร 053-918213 )

 
 ที่กินที่ดื่ม  »
ไม่มีข้อมูล
 บริษัททัวร์และรถเช่า   »
ไม่มีข้อมูล

 ที่พัก  »
 เชียงของฮิลล์
ที่อยู่ : 333 หมู่1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
เบอร์โทร : 0819804412
Website : www.chiangkhonghill.com
Facebook : www.facebook.com/chiangkhonghill
อีเมล์ : awe2496@hotmail.com

เชียงของฮิลล์ เป็นโรงแรมกึ่งรีสอร์ท ลักษณะอาคารเป็นสถาปัตย์ทรงล้านนา หลังคามุงด้วยกระเบื้องโบราณ(กระเบื้องซีเมนต์) ผนังฉาบด้วยปูนเปลือย รายล้อมด้วยภูเ
 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงของ ริเวอร์ฟร้อนท์
ที่อยู่ : 666 หมู่ 8 ถนนสายกลาง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร : +66 53 792 008
Website : http://www.accorhotels.com/9812
Facebook : https://www.facebook.com/ibisStylesChiangkhong/
อีเมล์ : h9812@accor.com

สัมผัสสายนทีแม่โขง แห่งความสุขและสงบ กับสายลมเบาๆ ฤดูหนาวพร้อมแสงแดดอ่อนๆ ในยามเช้า ที่ทอแสงผ่านทิวเขาในฝั่งลาว และวิวสองฝั่งโขง
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com