"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย

 อำเภอในจังหวัดเชียงราย
 ข้อมูลอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอป่าแดด
อำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายอำเภอแม่สรวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ลาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวง
อำเภอแม่ฟ้าหลวง
คำขวัญ : พระตำหนักดอยตุงล้ำค่า สมเด็จย่าเป็นมิ่งขวัญ เผ่าพันธุ์หลากหลาย มากมายชาดี งามสดสีซากุระ
ข้อมูลติดต่อ : ที่อยู่. ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
โทร. 0-5376-7038
แฟกซ์. 0-5376-7038
ประวัติความเป็นมา :
 อำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 มีนาคม 2535 โดยแยกการปกครองจากอำเภอแม่จันและได้รับพระราชทานชื่อ "กิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง" จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2539

พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
เนื้อที่ / พื้นที่ 641.404 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศ ร้อนชื้น
 
การปกครอง
หมู่บ้าน 68 หมู่บ้าน ตำบล 4 ตำบล
เทศบาล 0 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง
         
อาชีพ
อาชีพหลัก เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์
อาชีพรอง รับจ้างทั่วไป
 
การศึกษา
โรงเรียนประถม 15 โรง
โรงเรียนมัธยม 1 โรง
วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 0 แห่ง
   
ศาสนา
วัด 20 แห่ง
โบสถ์ 5 แห่ง
มัสยิด / สุเหร่า 0 แห่ง
   
ประชากร
จำนวนประชากรชาย 40,995 คน
จำนวนประชากรหญิง 39,328 คน
รวม 80,313 คน
ความหนาแน่น 125.21 คน/ตร.กม.
   
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ผลผลิตทางการเกษตร ข้าวโพด ชา ยอดมะระหวาน
แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำคำ แม่น้ำแม่สลอง
โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานชาพญาไพรเล่าจอ ,โรงงานชาพญาไพรลิทู่, โรงงานชาพญาไพรเล่ามา, โรงงานชาฉุยฝง
 
แบ่งการปกครองเป็น 4 ตำบล , 68 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล :
  ตำบลเทอดไทย รหัสไปรษณีย์ 57240
        หมู่ที่ 1 บ้านเทอดไทย, หมู่ที่ 2 บ้านแสนเมืองโก, หมู่ที่ 3 บ้านอากู่, หมู่ที่ 4 บ้านปูนะ, หมู่ที่ 5 บ้านพญาไพรเล่ามา, หมู่ที่ 6 บ้านพญาไพรเล่าจอ, หมู่ที่ 7 บ้านแม่หม้อ, หมู่ที่ 8 บ้านปางมะหัน, หมูที่ 9 บ้านมังเก้าหลัง, หมู่ที่ 10 บ้านห้วยอื้น, หมู่ที่ 11 บ้านพญาไพรลิทู่, หมู่ที่ 12 บ้านม้งแปดหลัง, หมู่ที่ 13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง, หมู่ที่ 14 บ้านห้วยหม้อ, หมู่ที่ 15 บ้านผาจี, หมู่ที่ 16 บ้านจะตี, หมู่ที่ 17 บ้านทูหมออาเน, หมู่ที่ 18 บ้านแม่คำน้อย
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย   ( โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 )

  ตำบลแม่สลองใน รหัสไปรษณีย์ 57110
        หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก, หมู่ที่ 2 บ้านห้วยผึ้ง, หมู่ที่ 3 บ้านอาแหม, หมู่ที่ 4 บ้านหัวแม่คำ, หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุ, หมู่ที่ 6 บ้านผาเดื่อ, หมู่ที่ 7 บ้านแสนใจ, หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้าน, หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหยวกป่าโซ, หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหก, หมู่ที่ 11 บ้านมะหินกอง, หมู่ที่ 12 บ้านพะน้อย, หมู่ที่ 13 บ้านต้นม่วง, หมู่ที่ 14 บ้านเล่าลิ่ว, หมู่ที่ 15 บ้านอาแหละ, หมู่ที่ 16 บ้านจะคำน้อย, หมู่ที่ 17 บ้านห้วยโย, หมู่ที่ 18 บ้านห้วยหมาก, หมู่ที่ 19 บ้านแม่แสลป, หมู่ที่ 20 บ้านนาโต่, หมู่ที่ 21 บ้านโป่งไฮ, หมู่ที่ 22 บ้านแสนใจพัฒนา, หมู่ที่ 23 บ้านสันมะเค็ด, หมู่ที่ 24 บ้านสามแยกอีก้อ, หมู่ที่ 25 บ้านมอล่อง, หมู่ที่ 26 บ้านห้วยกระ
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน    ( ทร.053-730322, 053-73 0360  )

  ตำบลแม่สลองนอก รหัสไปรษณีย์ 57110
        หมู่ที่ 1 บ้านสันติคีรี, หมู่ที่ 2 บ้านอาแหละ, หมู่ที่ 3 บ้านเลาสิบ, หมู่ที่ 4 บ้านธาตุ, หมู่ที่ 5 บ้านป่าคาสุขใจ, หมู่ที่ 6 บ้านกลาง, หมู่ที่ 7 บ้านอาแบ, หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาสามัคคี, หมู่ที่ 9 บ้านพนาสวรรค์, หมู่ที่ 10 บ้านแม่จันหลวง, หมู่ที่ 11 บ้านเจียงจาใส, หมู่ที่ 12 บ้านใหม่สันติ, หมู่ที่ 13 บ้านตงจาใส
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก   ( โทร 053 765129 แฟกซ์ 053765409 )

  ตำบลแม่ฟ้าหลวง รหัสไปรษณีย์ 57240
        

 
 ที่กินที่ดื่ม  »
ไม่มีข้อมูล
 บริษัททัวร์และรถเช่า   »
ไม่มีข้อมูล

 ที่พัก  »
 บ้านซือซือ เมาท์เทนวิว ดอยแม่สลอง
18/3 หมู่ 1, ต.แม่สลองนอก, อ.แม่ฟ้าหลวง, จ.เชียงราย
Tel: 053-765053,
Fax: 053-765283,
Mobile: 081-8828463
Website: http://baanseesee.com
E-mail : baanseesee1@gmail.com 

บ้านพักรูปแบบเรียบง่ายที่ปลูกสร้างแต่ละหลังลดหลั่นไปตามพื้นที่ของดอยแม่สลองพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิเช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี และระบบฟรีอินเตอร์แน็ตไร้สาย และผ่อนคลายอารมณ์ชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ยามเช้าและยามเย็นละเลียดขอบ ดอยแม่สลองบริเวณระเบียงหน้าห้องที่สามารถมองเห็นหมู่บ้านของดอยแม่สลองอีกฟากหนึ่งของขุนเขาที่สวยงาม ชื่นชมธรรมชาติของพันธุ์ไม้เล็ก ใหญ่ที่ปลูกสลับสวนชา ห้อมล้อมทางเดินไปหาแต่ละหลัง ใจกลาง บ้านซื่อ ซื่อ เมาท์เทนวิว ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com