"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย

 อำเภอในจังหวัดเชียงราย
 ข้อมูลอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอป่าแดด
อำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายอำเภอแม่สรวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ลาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวง
อำเภอเวียงแก่น
คำขวัญ : เจ้าหลวงเวียงแก่น ชายแดนไทยลาว น้ำงาวพราวใส ผาไดเด่นดัง ผาตั้งเด่นนาน ส้มโอหวานทองดี
ข้อมูลติดต่อ : ที่อยู่. 81 หมู่ที่ 3 ถนนหล่ายงาว - ห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5360-8219
แฟกซ์. 0-5360-8219
ประวัติความเป็นมา :
กิ่งอำเภอเวียงแก่น ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2530 และได้เปิดทำการให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2530 เป็นต้นมา โดยแบ่งท้องที่การปกครองจาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย ออกมาตั้งเป็นกิ่ง อ.เวียงแก่น มีท้องที่การปกครอง 3 ตำบลประกอบด้วย ต.ม่วงยาย ต.หล่ายงาว ต.ปอ ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเวียงแก่นปัจจุบัน ในอดีตเคยเป็น"เมืองเวียงแก่น" ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำงาว มีอายุประมาณ 700 ปี ราว ๆ สมัยกรุงสุโขทัยและเมืองเชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่เศษ มีคูน้ำล้อมทั้ง 4 ทิศ ลึกประมาณ 10 เมตร โดยตลอดมีกำแพงกั้นอาณาเขต ของตัวเมืองอย่างแน่นหนา มี "เจ้าหลวงเวียงแก่น" เป็นผู้ครองเมือง ต่อมาได้เกิดสงครามสู้รบกับกองทัพของพ่อขุนเม็งรายมหาราช จากการสู้รบครั้งนั้น เจ้าหลวงเวียงแก่นผู้ครองเมือง ได้สิ้นพระชนม์ในที่รบไปด้วย จากนั้นเมืองเวียงแก่นได้ถูกทิ้งร้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแก่เจ้าหลวงเวียงแก่น ซึ่งเป็นผู้ครองเมืองเวียงแก่นในอดีต และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ กิ่งอำเภอ ที่ตั้งขึ้นใหม่ ประชาชนทั้ง 3 ตำบลจึงได้เสนอชื่อกิ่งอำเภอว่า "กิ่งอำเภอเวียงแก่น" ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเวียงแก่น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2538

พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
เนื้อที่ / พื้นที่ 526 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
การปกครอง
หมู่บ้าน 41 หมู่บ้าน  ตำบล 4 ตำบล
เทศบาล 0 แห่ง  องค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง
         
อาชีพ
อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่นการเพาะปลูกข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ขิง ข้าวโพด การทำสวนส้มโอ ส้มเขียวหวาน ผลไม้เมืองหนาว ผักปลอดสารพิษ หอมหัวใหญ่
อาชีพรอง การทอผ้า หัตถกรรมชาวเขา เครื่องจักสาน เครื่องเงิน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มโอ และกล้วย และรับจ้างทั่วไป
 
การศึกษา
โรงเรียนประถม 29 โรง
โรงเรียนมัธยม 1 โรง
วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 0 แห่ง
   
ศาสนา
วัด 30 แห่ง
โบสถ์ 2 แห่ง
มัสยิด / สุเหร่า 0 แห่ง
   
ประชากร
จำนวนประชากรชาย 16,485 คน
จำนวนประชากรหญิง 15,923 คน
รวม 32,408 คน
ความหนาแน่น 61.61 คน/ตร.กม.
   
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ผลผลิตทางการเกษตร ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ข้าวโพด ขิง หอมหัวใหญ่ ผักปลอดสารพิษ
แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำงาว แม่น้ำโขง ลำห้วยวอง อ่างเก็บน้ำห้วยวอง อ่างเก็บน้ำขุมดิน อ่างเก็บน้ำทุ่งคำ อ่างเก็บน้ำห้วยเอียน อ่างเก็บน้ำห้วยน๊อต อ่างเก็บน้ำทุ่งควน
โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตผักกาดดองกระป๋อง (บริษัท อ.เจริญชัย (2001) จำกัด)
 
แบ่งการปกครองเป็น 4 ตำบล , 41 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล :
  ตำบลม่วงยาย รหัสไปรษณีย์ 57310
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลม่วงยาย    ( โทร - แฟ็กซ์ 0-5360-8000-1 )

  ตำบลปอ รหัสไปรษณีย์ 57310
       หมู่ที่ 1 บ้านปางปอ, หมู่ที่ 2 บ้านปางหัด, หมู่ที่ 3 บ้านดอน, หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตา, หมู่ที่ 5 บ้านปอกลาง, หมู่ที่ 6 บ้านผาแล, หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง, หมู่ที่ 8 บ้านห้วยคุ, หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหาน, หมู่ที่ 10 บ้านอยู่สุข, หมู่ที่ 11 บ้านร่มโพธิ์เงิน, หมู่ที่ 12 บ้านร่มฟ้าหลวง, หมู่ที่ 13 บ้านฟ้าไทยงาม, หมู่ที่ 14 บ้านผาตั้ง, หมู่ที่ 15 บ้านร่มฟ้าผาหม่น, หมู่ที่ 16 บ้านศิลาแดง, หมู่ที่ 17 บ้านห้วยปอ, หมู่ที่ 18 บ้านร่มฟ้าทอง, หมู่ที่ 19 บ้านสันติพัฒนา, หมู่ที่ 20 บ้านห้วยกุ๊ก
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลปอ    ( โทร. 053-918265 ,053-918469  )

  ตำบลหล่ายงาว รหัสไปรษณีย์ 57310
        หมู่ที่ 1 บ้านหล่ายงาว, หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งคำ, หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทราย, หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าม, หมู่ที่ 5 บ้านแจมป๋อง, หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเอียน
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลหล่ายงาว   ( โทรศัพท์/โทรสาร 0-5360-8202  )

  ตำบลท่าข้าม รหัสไปรษณีย์ 57310
        

 
 ที่กินที่ดื่ม  »
ไม่มีข้อมูล
 บริษัททัวร์และรถเช่า   »
ไม่มีข้อมูล

 ที่พัก  »
 ภูชี้ฟ้า ยอดมณี รีสอร์ท
ที่อยู่ : 39  ม.18 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
โทร : 086-185-4999   086-1911519
อีเมลล์  :  yachinda@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.phucheefayodmanee.com
หน้าเพจเฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/Phucheefah

 บ้านเคียงดอย ภูชี้ฟ้า
ที่อยู่ : 31 หมู่ 18 บ้านร่มฟ้าทอง(ภูชี้ฟ้า) ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น
เบอร์โทร : 0887776249
Website : http://www.baankiengdoi.com
Facebook : https://www.facebook.com/kiengdoi/
ลิงค์อื่นๆ : Line ID: kiengdoi
อีเมล์ : ez.chizme@gmail.com

บ้านเคียงดอยเป็นผู้ให้บริการบ้านพัก ภูชี้ฟ้า ห่างจากยอดภูแค่ 1 กิโลเมตร ดำเนินกิจการมากว่า 10 ปี สถานที่พักผ่อนแห่ง เมืองหมอก ด้วยบริการที่เป็นกันเอง
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com