ปฏิทินกิจกรรมเดือน เมษายน

04/04/2019 - 04/04/2019ซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำทิพย์
06/04/2019 - 06/04/2019พิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำทิพย์ พิธีทำน้ำอภิเษก
09/04/2019 - 18/04/2019มหาสงกรานต์ 4 แผ่นดิน อำเภอเชียงแสน
11/04/2019 - 12/04/2019งานลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย
11/04/2019 - 12/04/2019งานสมโภชและสืบชะตาอำเภอแม่จัน "120 ปี สรีมิ่งเมืองแม่จัน" ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 11-12 เมษายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
12/04/2019 - 12/04/2019งานพิธีแห่ไม้ค้ำสรี (ไม้ค้ำโพธิ์)
12/04/2019 - 13/04/2019งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. ๑๓๘๑
12/04/2019 - 16/04/2019งานฟื้นฮีตสานฮอยปี๋ใหม่เมืองล้านนาเจียงแสน
13/04/2019 - 15/04/2019สันโค้งน้อยถนนคนเล่นน้ำ
13/04/2019 - 19/04/2019มหาสงกรานต์อาเซียนสองฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย-ลาว
ดูปฏิทินแบบปกติ    ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด