x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
สินธานี (facebook) บริษัทโตโยต้าเชียงรายจำกัด เอ็มจีล้านนนา ศุภาลัย (แม่กรณ์) บริษัท เอทเซทเทอร่า อีทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ETC) สินธานี (เว็บไซต์)

คอนเทนต์มาใหม่

ฉีกแนวความคิดเรื่องบ้านกับ ธอส. ในงาน ธอส.เอ็กซ์โป@เชียงราย พร้อมข้อเสนอดอกเบี้ยสุดพิเศษในปีแรก เพียง 1.85 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดงาน ธอส.เอ็กซ์โป@เชียงราย 

ขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เดินหน้าพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน จับมือกับพันธมิตร 

และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ 

ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง

โดยการจัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อและจองสิทธิ์ในงาน ดอกเบี้ยสุดพิเศษในปีแรก เพียง 1.85% ต่อปี

 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ทุกวงเงิน ระยะเวลาในการจองสิทธิ์ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 

ระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน ระหว่างวันที่ 8-29 มิถุนายน 2561 ระยะเวลาสิ้นสุดการทำนิติกรรม 

ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 ระยะเวลาในการกู้นานสูงสุดถึง 40 ปี 

ยื่นกู้สินเชื่อในงานรับของสมนาคุณฟรีทันที โดยมีวงเงินในการทำนิติกรรม กว่า 3,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในจังหวัดเชียงรายกว่า 10 โครงการ อาทิ 

โครงการ CP LAND , โครงการสินธานี อเวนิว 12 , โครงการบ้านลลิตตา 5 , โครงการบ้านรัตนบุรี , 

โครงการ Nature home รวมไปถึง Q House Condominium ยังนำที่อยู่อาศัยมาร่วมจัดโปรโมชั่น

ในราคาพิเศษพร้อมของแถมอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561

นายศิรพงศ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสาขาภาคเหนือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองและเข้าถึงผลิตภัณฑ์พิเศษของธนาคารได้สะดวกยิ่งขึ้น 

และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการให้โอกาสสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดี 

ระหว่างธนาคารกับผู้ประกอบการที่เป็นพันธมิตรมาอย่างยาวนาน 

ได้นำมาพัฒนาคุณภาพและร่วมมือกัน เพื่อทำให้คนไทยมีบ้าน ตามพันธกิจของธนาคาร