x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
บริษัท เอทเซทเทอร่า อีทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ETC) สินธานี (facebook) เอ็มจีล้านนนา สินธานี (เว็บไซต์) ศุภาลัย (แม่กรณ์) บริษัทโตโยต้าเชียงรายจำกัด

ที่เที่ยว

รวมสถานที่ในเชียงราย สวดมนต์ข้ามปี 2562 เป็นมงคลกับชีวิต ต้อนรับปีใหม่

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ ด้วยสิริมงคล อิ่มบุญอิ่มใจพร้อมกันด้วย สวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม จึงขออนุโมทนาบุญด้วยการ รวมสถานที่ในเชียงราย ที่มีการสวดมนต์ข้ามปี 2562 ตามวิถีชาวพุทธมาไว้ให้ค่ะ สำหรับใครที่อยากไปร่วมทำบุญกันในวันส่งท้ายปีนี้ มาดูกันได้ว่าจะไปร่วมทำบุญกันที่ไหนได้บ้าง
1.วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์ ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่แต่โบราณกาล และเป็นศาสนสถานอันเป็นศูนย์รวมใจของชาวเชียงรายมาอย่างยาวนาน วัดนี้ เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยในปัจจุบัน คือ พระพุทธสิหิงค์ หรือที่เรียกกันในชื่อสามัญว่า พระสิงห์ 

ในวันขึ้นปีใหม่นี้จะมีการสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ประจำปี 2562 ณ พระอุโบสถวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ฯ


ข้อมูลติดต่อ :วัดพระสิงห์ ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

สอบถามเพิ่มเติม : 053- 744523

พิกัด :https://goo.gl/maps/LaEjmZf2QVQ2


2.วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วัดมิ่งเมืองอยู่ติดสถานที่สำคัญทางโบราณคดีของจังหวัดเชียงราย เป็นประตูเมืองเก่าของเมืองเชียงราย ในวัดมิ่งเมืองยังคงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุปรากฏอยู่หลายอย่าง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะผสมระหว่างพม่าและล้านนา และมีปูชนียวัตถุสำคัญคือ พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระเจดีย์โบราณ ที่ได้รับการประธานจาก สมเด็จพระญาณสังวรณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ในวันขึ้นปีใหม่นี้จมีการสวดมนต์ข้ามปี ในเวลา 23 .00น.เป็นต้นไป แต่เปิดวัดให้เข้ามาไหว้พระขอพรตั้งแต่เวลา 18.00 น ไปจนถึง ตีหนึ่ง ของวันที่1 มกราคม 2562


ข้อมูลติดต่อ : 176 ถนนบรรพประการ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

สอบถามเพิ่มเติม :  087- 577-7511

พิกัด :https://goo.gl/maps/oeRCzDSTXax

3.วัดพระแก้ว

วัดพระแก้วถือเป็น วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองเชียงรายมาหลายชั่วอายุคน อีกทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจ ควรคู่แก่การศึกษาและอนุรักษ์ไว้แก่ชนรุ่นหลัง หอพระหยก เป็นที่ประดิษฐานของพระหยกเชียงราย ที่มีความสวยสดงดงามและโฮงหลวงแสงแก้ว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงพระพุทธรูปที่สำคัญของวัด ส่วนบรรยากาศภายในวัดพระแก้วร่มรื่นและอากาศเย็นสบาย จึงเหมาะแก่การทำพิธีกรรมทางศาสนาบ่อยครั้ง

ในวันขึ้นปีใหม่นี้มีการสวดมนต์ข้ามปี ในเวลา 23 .00 น .เป็นต้นไป


ข้อมูลติดต่อ : 119 ถนน ไตรรัตน์ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000

สอบถามเพิ่มเติม : 053-711-385

พิกัด :https://goo.gl/maps/5YhBVJyFwrP2

4.วัดกลางเวียง 

วัดกลางเวียง คือวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเวียงเชียงราย มีเสาหลักเมืองเชียงรายตั้งอยู่ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1975 เดิมชาวบ้าน เรียกว่า วัดจั๋นตะโลก วิหารวัดกลางเวียง เป็นศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ ประดับช่อฟ้า ใบระกา และหน้าบันตกแต่งด้วยเครื่องไม้แกะสลักลงรักปิดทอง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานซึ่งลงรักปิดทองเหลืองอร่าม

ในวันขึ้นปีใหม่นี้มีการสวดมนต์ข้ามปี ในเวลา 22.15 น.  และในเวลาช่วงเย็น 17.15 น. สวดเจริญพระพุทธมนต์ นั่งเจริญภาวนา 


ข้อมูลติดต่อ : ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 

สอบถามเพิ่มเติม : 053 713 104

พิกัด :https://goo.gl/maps/aQM19UqU8dq

5.วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้นเป็นวัดที่ พระอุโบสถสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทย เน้นโทนสีน้ำเงิน-ฟ้า ตัดกับสีทอง ทำให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความอ่อนช้อยสวยงาม และมีลวดลายแปลกตา เชื่อว่าใครมีกล้องอยู่กับมือต้องอดใจไม่ไหวคว้ากล้องคู่ใจออกมาแชะกันแบบรัวๆและเมื่อได้ก้าวเข้ามาในพระอุโบสถ จะสัมผัสได้ถึงความเย็นสบาย และเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย พร้อมรองรับพุทธศาสนิกชนทุกท่านในวันขึ้นปีใหม่นี้มีการสวดมนต์ข้ามปี ในเวลา 22.00น. เป็นต้นไป


ข้อมูลติดต่อ : 306 หมู่ที่ 2 ถนนแม่กก ตำบล ริมกก อำเภอ เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

สอบถามเพิ่มเติม : 082-026-9038

พิกัด : https://goo.gl/maps/nzRR3DWV8Go

6.วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่มีความโดดเด่นคือมีเจดีย์เก้าชั้น ที่ชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ เป็นวัดที่นับถือและบูชาเจ้าแม่กวนอิม ในปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งได้รับความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก มีผู้คนมากมายหลั่งไหลกันไปทำบุญและปฏิบัติธรรมกันยังวัดนี้ไม่ได้ขาด จุดเด่นที่สำคัญเลยก็คือ การชมวิวเมืองเชียงรายแบบ 360 องศา บนองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่
ในวันขึ้นปีใหม่นี้มีการสวดมนต์ข้ามปี ในเวลา 19.00น. เป็นต้นไป


ข้อมูลติดต่่อ :553 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

สอบถามเพิ่มเติม : 053-150-274

พิกัด : https://goo.gl/maps/P3qsG2n7J8p

7.วัดเชตวัน(พระนอน) เชียงราย

วัดเชตวัน หรือที่เรียกกันว่า วัดพระนอนเชียงราย เป็นวัดสิริมงคลเมือง ประจำทิศบูรพา (ตะวันออก) ของเมืองเชียงรายหลวงพ่อพระครูพัฒนาลังการ เป็นผู้บุกเบิกริเริ่มบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในวัด เช่น อุโบสถ วิหารพระนอน ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ รวมทิ้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ภายในวัด และมีการสร้างพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน ขึ้นในสมัยปี พ.ศ. 2491 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นับแต่นั้นมาประเพณีพระนอนได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันกำหนดให้วันขึ้น 15 เดือน 6 เหนือ ของทุกปีเป็นวันประเพณีพระนอน

ในวันขึ้นปีใหม่นี้มีการสวดมนต์ข้ามปี ในเวลา 19.00น. เป็นต้นไป   วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ภาคคํ่า) จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์,บำเพ็ญจิตตภาวนา,รับนํ้าพระพุทธมนต์  วันอังคาร ที่ 1 มกราคม 2562 (ภาคเช้า)  จะมีพิธีสืบชาตาถวายเป็นพระราชกุศล


ข้อมูลติดต่อ : บ้านหนองบัว ถนน วัดพระนอน ตำบล เวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000

สอบถามเพิ่มเติม : 053-714087

พิกัด :https://goo.gl/maps/9b6kspeTzJ32

8.วัดแสงแก้วโพธิญาณ

“วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ”ตั้งอยู่บนดอย “ม่อนแสงแก้ว”  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีทัศนียภาพที่สวยงามมองลงมาเห็นทั้งตัวอำเภอ แม่สรวย และมีพุทธศิลป์และศิลปะต่างๆ ที่อยู่ภายในวัดแสงแก้วโพธิญาณนั้นออกแบบสถาปัตยกรรม โดย พระครูบาอริยชาติ อริยจิตโต แสดงออกถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวพุทธในดินแดนล้านนาอย่างชัดเจน แล้วยังมีการผสานงานศิลป์ 3 รูปแบบไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนคือ ศิลปะล้านนา ศิลปะไต (ไทยใหญ่) และศิลปะพม่า ซึ่งล้วนมีนัยที่สื่อความหมายในเชิงธรรมะและแฝงหลัก "พุทธธรรม" อันลึกซึ้งเอาไว้ แทบทุึกองค์ประกอบของวัด

ในวันขึ้นปีใหม่นี้มีการสวดมนต์ข้ามปี ในเวลา 22.00น. เป็นต้นไป และมีการจุดประทีบ 10,000 ดวง ปล่อยโคมไฟ 1,000 ดวง


ข้อมูลเพิ่มเติม : 191 ม .11 บ้าน ใหม่ แสง แก้ว ตำบล เจดีย์หลวง อำเภอ แม่สรวย เชียงราย 57180

สอบถามเพิ่มเติม : 085-6143764

พิกัด : https://goo.gl/maps/UiruL9YHBL12

9.วัดพระธาตุผาเงา

“พระธาตุผาเงา” ความจริงก่อนที่จะย้ายวัดมาที่นี่ เดิมมีชื่อว่า “วัดสบคำ” ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขง ฝั่งน้ำได้พังทลายลง ทำให้บริเวณ ของวัดพัดพังลงใต้น้ำโขงเกือบหมดวัด คณะศรัทธาจึงได้ย้ายวัดไปอยู่ที่ใหม่บนเนินเขา ซึ่งไม่ไกลจากวัดเดิม และมีพระพุทธรูปหลวงพ่อผาเงา มีอายุระหว่าง 700-1,300 ปี ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ที่ชาวเชียงแสนนับถือเป็นอย่างมาก

ในวันขึ้นปีใหม่นี้มีการสวดมนต์ข้ามปี ในเวลา 19.00น. เป็นต้นไป


ข้อมูลติดคต่อ :  บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สอบถามเพิ่มเติม : 0-5377-7151-2

พิกัด : https://goo.gl/maps/8Un3DXwY3sC2
10.วัดพระธาตุดอยเวา 

วัดพระธาตุดอยเวา  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่สาย มีรูปปูนปั้นแมงป่องช้าง (แมงเวา) ตัวขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ บริเวณลานกว้างทางด้านเหนือขององค์พระเจดีย์ มีอนุสาวรีย์ของ พระนเรศวรมหาราช พระสุพรรณกัลยา และพระเอกาทศรสประดิษฐานอยู่เคียงข้างกัน โดยอนุสาวรีย์ทั้ง 3 พระองค์สร้างขึ้นตามความตั้งใจของหลวงปู่โง่น โสรโย แห่งวัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร รวมทั้งมีปราสาทไพชยนต์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประกาศถึงคุณงามความดี และเพื่อสักการะพระอินทร์ (องค์อัมรินทราธิราช) และยังเป็นที่พิพิธภัณฑ์ ภาพปฏิบัติการถ้ำหลวง-ของติดตัวหมูป่าอะคาเดมี อีกด้วย

ในวันขึ้นปีใหม่นี้มีการสวดมนต์ข้ามปี ในเวลา 23.00น. เป็นต้นไปข้อมูลติดต่อ : หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (บนดอยริมฝั่งแม่น้ำสาย)

สอบถามเพิ่มเติม : 0-5373-1527

พิกัด :https://goo.gl/maps/4E5poLLMhuE2


นอกจากสถานที่ที่จัดงาน สวดมนต์ข้ามปี 2562 ที่แนะนำไว้ พุทธศาสนิกชนยังสามารถไปสวดมนต์ ทำบุญ ฟังธรรมเทศนา และร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ได้ ณ วัด หรือศาสนสถานใกล้บ้าน ทั่วประเทศนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่ “สวัสดีปีใหม่ค่ะ”