x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
บริษัท เอทเซทเทอร่า อีทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ETC) บริษัทโตโยต้าเชียงรายจำกัด ศุภาลัย (แม่กรณ์) สินธานี (เว็บไซต์) สินธานี (facebook)

ที่เที่ยว

วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ

 วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวา ท้องที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงใหม่ มีลำห้วยขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลตลอดปี คือ ลำห้วยน้ำยาบ มีเนื้อที่ทั้งหมด 3000 ไร่ วันที่ 10 มีนาคม 2549


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะโดดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเป็นการสงวนตุ้มครองพื้นที่ให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาวิจัยค้นคว้า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความหลากลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและสำหรับอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน จึงได้นำเรื่องเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยงยุทธ ติยะไพรัช) ให้ความเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 และได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานขุนน้ำยาบตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 380/2549 ลง

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศเป็นเขาสูงสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 500-900 เมตร มีความลาดชันประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์


ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 1200-1600 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส มีช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน และฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์


พรรณไม้และสัตว์ป่า

พรรณไม้เป็นป่าเบญจพรรณประกอบด้วย ประดู่ แดง มะค่าโมง จำปีป่า ตะเคียนทอง ซ้อ เสลา สมอพิเภก กระพี้เขาควาย มะขามแป ทะโล้ ทองหลางป่า พระเจ้าห้าพระองค์ ตุ้มกว้าว มะไฟป่า สลีนก ก่อ ยาง เป็นต้น และยังมีพืชกลุ่มเฟินกระจายอยู่ตามลำห้วย มีหวายมีกล้วยไม้ ที่สวยงามหลายชนิด

สัตว์ป่า ได้แก่ หมูป่า อีเห็น กระต่ายป่า นกกระปูด นกกางเขนดง นกปรอดหัวขน ไก่ป่า เป็นต้น


ที่ตั้งวนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ

ต.แม่เงิน อ. เชียงแสน จ. เชียงราย

ผู้บริหาร : บรรจง ยศวิทยากุล ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ


บ้านพัก และค่ายพักแรม

ไม่มีบ้านพักบริการแก่นักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะเดินทางไปพักแรมและพักผ่อนหย่อนใจหรือศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ โปรดนำเต็นท์ไปกางเอง


แหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกขุนน้ำยาบ เป็นน้ำตกสูงประมาณ 20 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี มีความร่มรื่นชุ่มชื้นของธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีถ้ำขนาดปานกลาง

กิจกรรม : เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา เที่ยวน้ำตก


รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=812520.0

ข้อมูลติดต่อ : http://www.dnp.go.th/parkreserve/forprint.asp?npid=315&lg=1

การเดินทาง : รถยนต์ น้ำตกขุนน้ำยาบ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 90 กม. เป็นการเดินทางโดยทางรถ ซึ่งเป็นทางลาดยางประมาณ 70 กม. และเป็นทางลูกรังบดอัด ประมาณ 15 กม. และยังต้องซ่อมแซมทาง ซึ่งเป็นทางลำลองป่าไม้ อีกประมาณ 5 กม. ก็จะถึงจุดบริเวณน้ำตกดังกล่าว