x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอทเซทเทอร่า อีทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ETC) สินธานี (facebook) บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด(สำนักงานใหญ่) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สินธานี (เว็บไซต์)

ที่เที่ยว ท่องเที่ยว ทริปเที่ยว การเดินทาง ท่องเที่ยวธรรมชาติ

วัดเวียงคำกาขาว

วัดเวียงคำกาขาว ตั้งอยู่บ้านเทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีองค์พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 10 เมตร อยู่บนอาคาร 3 ชั้น สามารถขึ้นไปเที่ยวชมวิวได้อีกจุดหนึ่ง 


ประวัติวัดเวียงคำ (กาขาว) วัดเวียงกาขาวถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับพระทรงชัยพลังแผ่นดินถิ่นกาขาวเมื่อ พ.ศ.2547 เพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึก ขอพุทธศาสนิกชนชาวไทยใหญ่ และชาวเขาหลายชนเผ่า ตลอดจนข้าราชการทหารตามแนวชายแดน เพื่อเป็นการเริ่มต้นการเผยแพ่ พระพุทธศาสนาให้ชาวเขาเผ่าต่างๆได้รู้และเข้าใจในพระพุทธศาสนา ประวัติพระทรงชัยพลังแผ่นดินถิ่นกาขาว พระทรงรัตนพลังแผ่นดินถิ่นกาขาว ประดิษฐาน ณ วัดเวียงคำ (วัดกาขาว) เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ มีขนาดหน้าตัก 8 เมตรสูง 10 เมตรฐานบัวรองรับองค์พระสูง 2 เมตร และตราสัญญาลักษณ์ฉลองครองสิริราชสมบัติ 60 ปี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2547 และสร้างองค์พระเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2549 เพื่อถวายแผ่นดินในปีมหามงคล 2549 ครองศิริราชครบ 60 ปี และเพื่อลดพร้อมทั้งกำจัดภัยพิบัติของโลกและบ้านเมือง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2550 ให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไป

การเดินทาง : สถานที่ตั้ง บ้านเทอดไทย หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระยะทางจากป่าซางไปวัดกาขาว ประมาณ 36 กิโลเมตร