x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ศุภาลัย (แม่กรณ์) สินธานี (เว็บไซต์) สินธานี (facebook) บริษัท เอทเซทเทอร่า อีทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ETC) บริษัทโตโยต้าเชียงรายจำกัด

ที่เที่ยว

วัดเจ็ดยอด

“วัดเจ็ดยอด” ตั้งอยู่บน ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงรายอีกแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2387 มีเนื้อที่ 2 แปลง แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 94.8 ตารางวา และแปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 88.2 ตารางวา


วัดแห่งนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2481 ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2487 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521


วัดเจ็ดยอด เป็นที่ตั้งสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และยังเป็นที่ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดเชียงรายอีกด้วย รวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนนิยมเข้ามาชมความสวยงามของวัดแห่งนี้

ภายในบริเวณวัดเจ็ดยอด มีพื้นที่กว้างขวาง บรรยากาศภายในวัดค่อนข้างร่มรื่น จากต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดเป็นประจำ จัดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ด้วยความที่เป็นวัดที่มีคนนิยมเข้ามาท่องเที่ยว ไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคล และมีจุดพักชมวิวที่สวยงาม ทำให้มีนักท่องเที่ยว เข้ามาแวะเวียนภายในวัดเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ที่ตั้งของวัด ยังอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเชียงราย เช่นหอนาฬิกา ไนท์บาร์ซาร์ สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย และย่านธุรกิจแหล่งชอบปิ้ง อาหาร สถานพยาบาล สถานที่ราชการ โรงแรม ที่พัก ต่างๆ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมาท่องเที่ยวกันอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ เพราะรอบๆวัดมีเกสเฮ้าส์ ที่พักมากมาย ชาวต่างชาติจึงนิยมมาเที่ยววัดนี้

ที่อยู่ : ถนน เจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000

โทร. 053-752-457