x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
บริษัท เอทเซทเทอร่า อีทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ETC) สินธานี (facebook) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สินธานี (เว็บไซต์) เอ็มจีล้านนนา

ที่เที่ยว

วัดเจ็ดยอด

“วัดเจ็ดยอด” ตั้งอยู่บน ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงรายอีกแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2387 มีเนื้อที่ 2 แปลง แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 94.8 ตารางวา และแปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 88.2 ตารางวา


วัดแห่งนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2481 ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2487 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521


วัดเจ็ดยอด เป็นที่ตั้งสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และยังเป็นที่ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดเชียงรายอีกด้วย รวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนนิยมเข้ามาชมความสวยงามของวัดแห่งนี้

ภายในบริเวณวัดเจ็ดยอด มีพื้นที่กว้างขวาง บรรยากาศภายในวัดค่อนข้างร่มรื่น จากต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดเป็นประจำ จัดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ด้วยความที่เป็นวัดที่มีคนนิยมเข้ามาท่องเที่ยว ไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคล และมีจุดพักชมวิวที่สวยงาม ทำให้มีนักท่องเที่ยว เข้ามาแวะเวียนภายในวัดเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ที่ตั้งของวัด ยังอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเชียงราย เช่นหอนาฬิกา ไนท์บาร์ซาร์ สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย และย่านธุรกิจแหล่งชอบปิ้ง อาหาร สถานพยาบาล สถานที่ราชการ โรงแรม ที่พัก ต่างๆ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมาท่องเที่ยวกันอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ เพราะรอบๆวัดมีเกสเฮ้าส์ ที่พักมากมาย ชาวต่างชาติจึงนิยมมาเที่ยววัดนี้

ที่อยู่ : ถนน เจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000

โทร. 053-752-457