x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
บริษัท เอทเซทเทอร่า อีทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ETC) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สินธานี (เว็บไซต์) บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด(สำนักงานใหญ่) สินธานี (facebook)

ที่เที่ยว ท่องเที่ยว ทริปเที่ยว การเดินทาง ท่องเที่ยวธรรมชาติ

คุ้มพญามังราย

ปีพุทธศักราช 1811 พญามังรายเจ้าหลวง (มหาราช) ยกกองทัพไปปราบหัวเมืองเชียงของผาแดง และได้มาหยุดพักกองทัพทหาร ณ บริเวณแห่งนี้ ชาวอำเภอพญาเม็งราย จึงร่วมใจกันสร้างสถานที่แห่งนี้ เพื่อเป็นที่สักการะบูชา สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้


“คุ้มพญาเม็งราย (มังราย) ”ตั้งอยู่ที่บ้านสันป่าสัก ม.3 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เดิมเป็นเนินดินเตี้ย ๆ มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ เป็นป่าละเมาะ ซึ่งบริเวณดังกล่าว เจ้าพญามังราย ได้มาหยุดพักกองทัพเพื่อหาเสบียงอาหารให้แก่กองทัพ ซึ่งเป็นจำนวนนับหมื่นๆคน และเพื่อเอาแรงก่อนเข้าตีเมืองเชียงของและสอดแนมหาข่าวกำลังข้าศึก ในปี พ.ศ. 2530 กิ่งอำเภอพญาเม็งราย ได้รับการยกฐานะเป็น “อำเภอ” มี นายประยูร วงษ์พานิช เป็นนายอำเภอคนแรก ท่านจึงคิดสร้างถาวรวัตถุเกี่ยวกับคุ้มพญาเม็งราย จึงได้ร้องขอไปยังกรมศิลปากรร่วมกับอำเภอพญาเม็งราย ได้ออกแบบเพื่อดำเนินการก่อสร้างคุ้มพญาเม็งราย จนแล้วเสร็จ และในวันที่ 21 สิงหาคม 2533 อำเภอพญาเม็งรายได้ทำพิธีอันเชิญพระบรมรูปพญาเม็งรายจากที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย ไปประดิษฐานในคุ้มพญาเม็งราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในปัจจุบันคุ้มพญาเม็งราย เป็นสถานที่สักการบูชาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไป ในแต่ละปีจะมีประชาชนจำนวนมากแวะเวียนมาสักการบูชา โดยเฉพาะในวันที่ 18 เมษายนของทุกปี ทางอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดงานไหว้สาพญาเม็งราย จะมีประชาชนเข้างานไหว้สาพญาเม็งรายเป็นจำนวนมาก


คุ้มพญามังราย สร้างเมื่อ 20 สิงหาคม 2533 ปรับปรุง ( สร้างใหม่ พ.ศ 2551 ) สักการะหรือดำหัว ทุกวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี

"พระยาเม็งราย" ที่นำมาตั้งเป็นชื่ออำภอ มีคำเล่าขานสืบกันมาว่า มีเนินเตี้ย ๆ เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เป็นป่าละเมาะเจ้าพญาเม็งรายหยุดพักกองทัพ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพักผ่อนเป็นการส่วนพระองค์ จึงเสด็จไป "ตั้งไก่ป่า" ที่สันกลางทุ่งนา ซึ่งต่อมาที่แห่งนี้ได้รับการบอกเล่าสืบ ๆ กันมาว่าเป็น "ซุ้มตั้งไก่พญาเม็งราย" หรือ "คุ้มพญาเม็งราย" ปัจจุบันตั้งอยู่กลางทุ่งนา บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3 ต.เม็งรายราย จ.เชียงราย

ข้อมูลติดต่อ : เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทร. 0-5379-9004

การเดินทาง : จากตัวอำเภอพญาเม็งราย ให้ใช้ถนนเส้น 1174 ขับรถไปราวๆ ไม่เกิน 8 กม. จะมีป้ายบอกทาง อยู่เยื้องๆกับทางเข้าวัดพญาเม็งราย เพื่อให้ง่ายลองดูพิกัดแผนที่ประกอบการเดินทาง