Untitled Document
เชียงรายโฟกัส ศูนย์รวมข้อมูลออนไลน์ จังหวัดเชียงราย ข่าวสารท้องถิ่นเชียงราย ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย เที่ยวเชียงราย ที่พักเชียงราย โรงแรมเชียงราย โฮมสเตย์เชียงราย รีสอร์ทเชียงราย ทัวร์เชียงราย ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย ตำแหน่งงานว่างเชียงราย หางานเชียงราย ซื้อ-ขายสินค้า ฟรี!!
...เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง..."
เชียงรายโฟกัส.คอม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความสามัคคีของพี่น้องชาวไทย เพื่อพ่อหลวงและแม่หลวงของเรา ชาวไทย
**ขอความกรุณา...เว็บไซต์ใดที่นำข้อมูลและรูปภาพจากเว็บเราไปใส่ในเว็บไซต์ท่าน ขอให้ท่านช่วยทำแบนเนอร์ลิงค์มายังเว็บไซต์ของเรา หรือ อ้างอิงถึงแหล่งที่มาด้วยนะคะ... ขอบคุณค่ะ**

หน้าแรก | ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย | ข่าวสารเชียงราย | ประวัติเชียงราย | ประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช | ข้อมูลทุกตำบลในเชียงราย | ข้อมูลทุกอำเภอในเชียงราย | ตำแหน่งงานว่างเชียงราย | แผนที่เชียงราย GIS map (แผนที่ออนไลน์เชียงราย)

โรงแรมเชียงราย & รีสอร์ทเชียงราย
| เกสเฮ้าส์เชียงราย | โฮมสเตย์เชียงราย | บริษัททัวร์เชียงราย | รถเช่าเชียงราย | สปา-นวดแผนไทย จ.เชียงราย | ร้านอาหารเชียงราย |
สินค้า OTOPเชียงราย / ของฝากเชียงราย
| แกลลอรี่ภาพประทับใจที่เชียงราย1 | แกลลอรี่ภาพประทับใจเชียงราย2 | ข้อมูลการผ่านแดนเชียงราย-สหภาพพม่า-สปป.ลาว |
แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย | เที่ยวเชิงผจญภัย | เที่ยวเชิงวัฒนธรรม | เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ | เที่ยวเชิงเกษตร | เที่ยวเชิงอนุรักษ์ | เที่ยวเชิงสุขภาพ | ตำนานพระธาตุ 9 จอม | เส้นทางศึกษาศิลปะ-วัฒนธรรม จ.เชียงราย | เส้นทางท่องเที่ยวเชียงราย | คลิปวีดีโอท่องเที่ยวเชียงราย1 | คลิปวีดีโอท่องเที่ยวเชียงราย2

บอร์ด คนเชียงราย สังคมเชียงราย
| บอร์ดการเมือง | บอร์ดธุรกิจ บริการ | บอร์ดซื้อ-ขาย สินค้า ทุกชนิด | บอร์ดที่พัก ร้านอาหาร | กิจกรรมท่องเที่ยว แนะนำโปรแกรมทัวร์ รถเช่า | บอร์ดเรื่องเล่าจากฟอร์เวิร์ดเมล์ | บอร์ดพุทธศาสนิกชน กิจกรรมทางวัด | บอร์ดร้องทุกข์ เตือนภัย กฏหมาย | บอร์ดซื้อ-ขาย บ้าน ที่ดิน | บอร์ดซื้อ-ขาย รถยนต์ มอเตอร์ไซต์ฯลฯ | บอร์ดคนเมือง คนเจียงฮาย อู้กำเมือง เล่าเรื่องมะเก่า | บอร์ดหาทีมงาน - ธุรกิจขายตรง | บอร์ดรวมภาพประทับใจ | บอร์ดประมูลสินค้า | บอร์ดไอที คอมพิวเตอร์ มือถือ เทคโนโลยี | แจ้งลิงค์เสีย แนะนำ ติชม | ลงโฆษณากับเชียงรายโฟกัส

 


Custom Search

ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ประกาศเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:14:59 เปิดอ่านทั้งหมด 3672 ครั้ง
 
(ภาคพิเศษ)ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดรับสมัครเข้าศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่อง   การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  (ภาคพิเศษ)

----------------

                   ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  กำหนดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ภาคพิเศษ) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

                   ๑.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร  จำนวนที่คาดว่าจะรับ และวิธีการคัดเลือก  

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตร

สาขาวิชา

แผนการเรียน

จำนวนที่คาดว่าจะรับ (คน)

วิธีการคัดเลือก

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

(ป.บัณฑิต)

วิชาชีพครู

-

๑๕๐

สอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ์

การจัดการโครงการ(นานาชาติ)

-

๑๕

สอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตร

สาขาวิชา/เปิดสอน

แผนการเรียน

จำนวนที่คาดว่า

จะรับ (คน)

วิธีการคัดเลือก

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

(ค.ม.)

หลักสูตรและ

การสอน

แผน ก แบบ ก ๒

๔๐

สอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ์

การวิจัยและประเมินผลการศึกษา

แผน ก แบบ ก ๒

๔๐

สอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ์

การบริหารการศึกษา

แผน ก แบบ ก ๒

๔๐

สอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม)

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

แผน ข

๕๐

สอบสัมภาษณ์

๒/ระดับปริญญาโท.....

ระดับปริญญาโท (ต่อ)

หลักสูตร

สาขาวิชา/เปิดสอน

แผนการเรียน

จำนวนที่คาด

ว่าจะรับ (คน)

วิธีการคัดเลือก

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(ศศ.ม.)

การสอนภาษาจีน

แผน ก แบบ ก ๒

๒๐

สอบสัมภาษณ์

การสอนภาษาไทย

แผน ก แบบ ก ๒

๒๐

สอบสัมภาษณ์

ภาษาอังกฤษ

แผน ก แบบ ก ๒

๒๐

สอบสัมภาษณ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผน ก แบบ ก ๒

๒๐

สอบสัมภาษณ์                                                                                   

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(วท.ม.)

 

การสอนวิทยาศาสตร์

แผน ก แบบ ก ๒

๒๐

สอบสัมภาษณ์

สาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แผน ก แบบ ก ๒

๒๐

สอบสัมภาษณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผน ก แบบ ก ๒

๒๐

สอบสัมภาษณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 แผน ข

๒๐

สอบสัมภาษณ์

การสื่อสารวิทยาศาสตร์

แผน ก แบบ ก ๒

๒๐

สอบสัมภาษณ์

การจัดการโครงการ

แผน ข

๒๕

สอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ์

การจัดการโครงการ

(นานาชาติ)

แผน ข

๑๕

สอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ์

การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (พท.ม.)

การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน

การแพทย์ทางเลือก

แผน ก แบบ ก ๑

๑๐

สอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ์

การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน

การแพทย์ทางเลือก

แผน ข

๓๐

สอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(บธ.ม.)

การจัดการทั่วไป

แผน ก แบบ ก ๒

๕๐

สอบสัมภาษณ์

การจัดการทั่วไป

แผน ข

๕๐

สอบสัมภาษณ์

๓/ระดับปริญญาโท .....

ระดับปริญญาโท (ต่อ)

หลักสูตร

สาขาวิชา

แผนการเรียน

จำนวนที่คาด

ว่าจะรับ (คน)

วิธีการคัดเลือก

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

(นศ.ม.)

กลุ่มวิชาเอกสื่อสารการเมือง

แผน ก แบบ ก ๒

๒๕

สอบสัมภาษณ์

กลุ่มวิชาเอกสื่อสารการเมือง

 แผน ข

๒๕

สอบสัมภาษณ์

กลุ่มวิชาเอกสื่อสาร

การตลาด

แผน ก แบบ ก ๒

๒๕

สอบสัมภาษณ์

กลุ่มวิชาเอกสื่อสาร

มวลชน

แผน ก แบบ ก ๒

๒๕

สอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร

สาขาวิชา

แผนการเรียน

จำนวนที่คาด

ว่าจะรับ (คน)

วิธีการคัดเลือก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(ปร.ด.)

 

การศึกษาและ

พัฒนาสังคม

แบบ ๒.๑

๒๐

 

สอบสัมภาษณ์

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 

แบบ ๒.๑

๑๕

สอบสัมภาษณ์

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (นานาชาติ)

แบบ ๑.๑

และ แบบ ๒.๑

๑๐

สอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ์

การแพทย์ดุษฏีบัณฑิต(พท.ด.)

การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน

การแพทย์ทางเลือก

แบบ ๑.๑

สอบสัมภาษณ์

      .  คุณสมบัติของผู้สมัคร

                          ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา    

                                      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย  

                          ๒.๒   คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครระดับปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา  มีดังนี้

                               สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย

                          ๒.๓   คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  มีดังนี้

๔/๒.๓.๑.๑ สำหรับ.....

                                      ๒.๓.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู

 

                                             ๒.๓.๑.๑  สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพครู (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน)

                                             ๒.๓.๑.๒  ประกอบอาชีพครูในปัจจุบัน  ทำหน้าที่สายการสอน

                                      ๒.๓.๒  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโครงการ (นานาชาติ)

                                            ๒.๓.๒.๑  ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่  TOEEFL คะแนนไม่น้อยกว่า ๔๕๐ หรือ IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                                             ๒.๓.๒.๒  มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี

                                             ๒.๓.๒.๓  อายุระหว่าง ๒๕-๕๕  ปี

                   ๒.๓.๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต                                                              

                                             ๒.๓.๓.๑  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  ทางด้านมนุษยศาสตร์,  สังคมศาสตร์,  เศรษฐศาสตร์,  รัฐประศาสนศาสตร์ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานหรือมีประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา

                                             ๒.๓.๓.๒  หากเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานว่าเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

                                      ๒.๓.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาจีน

                                             ๒.๔.๑  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนจากสถาบันการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหรือสาขาอื่นแต่มีความถนัดทางด้านภาษาจีนและสามารถสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาจีน  (HSK)  ได้ระดับ ๖ ขึ้นไป  หรือมีประสบการณ์ในด้านการสอนภาษาจีนไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด

 

                                      ๒.๓.๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

                                             ๒.๓.๕.๑   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษาบัณฑิต หรือครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกทางวิทยาศาสตร์  (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป)  หรือทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์

                                             ๒.๓.๕.๒ มีประสบการณ์ในการสอนหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๑ ปี สำหรับ
ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

 

                                      ๒.๓.๖  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม

๕/๒.๓.๖.๒ กรณีผู้สมัคร.....

                                             ๒.๓.๖.๑  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านสุขภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

                                             ๒.๓.๖.๒  กรณีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น จะต้องมีประสบการณ์ทางด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ ปี

 

                                      ๒.๓.๗  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโครงการ

                                             ๒.๓.๗.๑  ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่  TOEEFL คะแนนไม่น้อยกว่า ๔๕๐ หรือ IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า ๕.๐  หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                                             ๒.๓.๗.๒  มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า  ๒  ปี

                                             ๒.๓.๗.๓  อายุระหว่าง ๒๕-๕๕ ปี

 

                                      ๒.๓.๘   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโครการ  (นานาชาติ)                                                                        ๒.๓.๘.๑  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

                                             ๒.๓.๘.๒  ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่  TOEEFL คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๕๐  หรือ IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า ๖.๐ หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                                             ๒.๓.๘.๓  มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า  ๒  ปี

                                             ๒.๓.๘.๔  อายุระหว่าง   ๒๕-๕๕  ปี

                   ๒.๓.๙  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

              ๒.๓.๙.๑   มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี

                    ๒.๓.๙.๒  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

                                                    ๒.๓.๙.๓  มีความประพฤติดีและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

 

                                      ๒.๓.๑๐  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

                                             ๒.๓.๑๐.๑  มีความสามารถในการสื่อสารกับชนชาติใดๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและหรือภูมิภาคอื่นๆ อย่างน้อย ๒ ภาษา

                                      ๒.๓.๑๑  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  (นานาชาติ)

                                             ๒.๓.๑๑.๑  ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่  TOEEFL คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๕๐  หรือ IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า ๖.๐ หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                                      ๒.๓.๑๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์พื้นบ้าน หรือการแพทย์ทางเลือก

๖/๒.๓.๑๒.๑ มีผลการสอบ.....

                                             ๒.๓.๑๒.๑  มีผลการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ IELTS หรือ 0800732461TOEEFL ไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มีอายุไม่เกิน ๒ ปี หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

                                  ๒.๓.๑๒.๒  มีประสบการณ์การวิจัยด้านสุขภาพหรือด้านที่สัมพันธ์กับหลักสูตร

                                  ๒.๓.๑๒.๓  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาวิจัย

                                             ๒.๓.๑๒.๔  มีทุนสนับสนุนสำหรับการทำวิจัย หรือ มี Research  Proposal  ที่พร้อมจะเสนอขอทุนวิจัย

                                            ๒.๓.๑๒.๕  มี Concept   paper   ของเรื่องที่สนใจจะศึกษาวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ 

                   .  การรับสมัคร

 

                         ๓.๑  ผู้สนใจสามารถ  Download  ใบสมัคร  และสืบค้นข้อมูลประกอบการสมัครได้ที่  http://grad.cru.in.th   

                          ๓.๒  การรับสมัคร   ณ  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  ชั้นที่ ๑ อาคาร ๒๕ ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่   ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๓  ค่าสมัคร  ๓๐๐ บาท  ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากหน่วยงาน  ๕๐๐ บาท

                   ๔.  หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร  ดังนี้

                          ๔.๑  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

                         ๔.๒  รูปถ่ายครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ   ขนาด  ๑ นิ้ว   จำนวน  ๑  รูป   ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน 

                          ๔.๓  สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)   จำนวน ๑ ฉบับ

                          ๔.๔  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน  ตามความต้องการของบางสาขาวิชา      

                          ๔.๕  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ

                          ๔.๖  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

                          ๔.๗  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ    อย่างละ  ๑  ฉบับ  กรณีชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับใบแสดงผลการเรียน (Transcript)           

                          ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ  (ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนหลักฐานและเอกสารการสมัครทั้งหมดที่ได้รับ)  ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้มากกว่า  ๑  สาขาวิชา  โดยต้องชำระค่าสมัคร พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานการสมัครแยกแต่ละสาขาวิชา  แต่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้เพียง  ๑  สาขาวิชา  ทั้งนี้  หากสอบได้มากกว่า  ๑  สาขาวิชา  ผู้สมัครจะต้องแจ้งสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษาให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบก่อนลงทะเบียนเรียน

๗/ ๕.การประกาศรายชื่อ.....

                   ๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ,ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ,รายงานตัวและปฐมนิเทศ

                      รายการ

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

รับสมัคร

 

ตั้งแต่บัดนี้ถึง  ๒  เมษายน ๒๕๕๓ เวลา  ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐  น.

(ไม่เว้นวันหยุดราชการและหยุดวันนักขัตฤกษ์)

วันที่ ๓-๓๐ เมษายน ๒๕๕๒

เวลา  ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐  น.

(หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดวันนักขัตฤกษ์)

ณ  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้าสอบคัดเลือก

  ๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๓

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  และ  http://grad.cru.in.th

สอบข้อเขียน

๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๓

สอบสัมภาษณ์

๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษา

๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๓

รายงานตัวเป็นนักศึกษา

๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เปิดภาคเรียน

ต้นเดือนมิถุนายน   ๒๕๕๓

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  และ  http://grad.cru.in.th

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่      ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ   ภาษิตวิไลธรรม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://grad.cru.in.th/register_student.php

* เชียงรายโฟกัส ดอทคอม/ www.chiangraifocus.com
แผนที่ออนไลน์เชียงราย GIS MAP  ::เพิ่มธุรกิจของคุณด้วยตัวเอง ฟรี!!::
 
 
   ข่าวสาร 5 อันดับล่าสุด...
 
    กีฬาฟุตบอลชาย 7คนป่าอ้อดอนชัยคัพ ประจำปี 53 [27 ตุลาคม 2010 เวลา 12:34:58] อ่าน 4234 ครั้ง
    กฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์ทอดถวายที่วัดปางกล้วยค้ [27 ตุลาคม 2010 เวลา 12:34:18] อ่าน 3406 ครั้ง
    คนไทยไม่ทิ้งกัน-ชาวเชียงราย ร่วมบริจาคช่วยเหยื่อน้ [27 ตุลาคม 2010 เวลา 12:33:20] อ่าน 3232 ครั้ง
    เชียงรายยังเจอน้ำป่าช่วงต้นหนาว [27 ตุลาคม 2010 เวลา 12:32:30] อ่าน 3333 ครั้ง
    ผลการแข่งขันจักรยานทัวร์อ๊อฟล้านนาที่จังหวัดเชียงร [26 ตุลาคม 2010 เวลา 11:00:56] อ่าน 3191 ครั้ง
 
 

แสดงผลได้ดีที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล | ลงโฆษณากับเชียงรายโฟกัส | รับทำเว็บไซต์ราคาถูกสุดๆ | <<แผนผังเว็บไซต์>>
สงวนลิขสิทธิ์ 2010-2011 โดย ChiangRaiFocus.com .. อีเมล์ :
+++
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ : 0.0297 วินาที. +++