ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ 2009 :: www.chiangraifocus.com ::

 

 

ชนิดเอ เอช1เอ็น1