วิธีการนำโค๊ดแหล่งท่องเที่ยวไปติดที่เว็บคุณ
การปรับแต่งโค๊ด

รหัสอำเภอ

1=เมือง 10=แม่ฟ้าหลวง
2=เชียงของ 11=แม่สาย
3=เชียงแสน 12=แม่สรวย
4=เวียงแก่น 13=แม่ลาว
5=เวียงชัย 14=พาน
6=เวียงป่าเป้า 15=พญาเม็งราย
7=เวียงเชียงรุ้ง 16=ดอยหลวง
8=เทิง 17=ป่าแดด
9=แม่จัน 18=ขุนตาล

aid=รหัสอำเภอ
order= คือการจัดเรียง มีค่า 0 หรือ 1 ถ้าค่าเป็น 1 คือให้สุ่มข้อมูลออกมาเปิดหน้าเว็บแต่ละครั้งข้อมูลจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ถ้า 0 คือเรียงตามปกติ
rows= จำนวนแถวที่ต้องการแสดง
col= จำนวนคอลัมน์ที่ต้องการแสดง
 
วิธีนำไปใช้ ให้ใช้คำสั่ง <iframe>...</iframe> ในการดึงข้อมูลโค๊ดดังนี้
 
ตัวอย่างโค๊ดแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง เรียงข้อมูลแบบสุ่มแสดง จำนวน 5 แถว 2 คอลัมน์( การแสดงผล )
 
ใครมีปัญหาติดแล้วโค๊ดไม่แสดงผล หรือมีปัญหาวิธีการใช้งานสอบถามได้ที่
เว็บไหนติดแล้วกรุณาช่วยเมล์แจ้งให้เราทราบด้วยนะครับ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง