"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
รวมสถานที่ กิน ดื่ม เที่ยว ช้อป ที่พัก บริการด้านการท่องเที่ยว ข่าวท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชียงราย


« ก่อนหน้า   ถัดไป »
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
Home » ท่องเที่ยว » สถานที่ท่องเที่ยว » อำเภอแม่สาย » ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
24174 views     อัพเดทข้อมูลล่าสุด  22 ตุลาคม 2019 เวลา 19:49:08
พิมพ์ข้อมูล ส่งให้เพื่อน

Tags : ชาน้ำมัน , ศูนย์ชาน้ำมันเชียงราย , แม่สาย , โรงงานผลิตน้ำมันชา , มูลนิธิชัยพัฒนา , มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง , น้ำมันเมล็ดชา , ภัทรพัฒน์

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้จัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน เพื่อเป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน้ำมัน ซึ่งโรงงานนี้จะผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภคและทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ เช่น เครื่องสำอางค์ เป็นต้น 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี พ.ศ. 2554 จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันเพื่อใช้เป็นโรงงานหีบน้ำมันจากเมล็ดชาและเป็นสถานนีวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพืชน้ำมันอื่นๆ หลังจากทีก่อนหน้านี้ได้ทรงมีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์ Camellia Oleifera ที่ได้รับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนบนดอยสูงทางภาคเหนือของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาและพืชน้ำมันตั้งอยู่ บนถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่กว่า 150 ไร่ นอกจากจะเป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับน้ำมันและพืชน้ำมันแล้ว ทางศูนย์ยังมีบริการอื่นๆ ให้กับผู้มาเยือนอีกเช่น สวนพักผ่อน ร้านอาหาร ร้านขายสินค้า ลานนิทรรศการ และลานกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชมเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันชาและพืชน้ำมัน
 
ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกชาน้ำมันจากประเทศจีนและพืชน้ำมันอื่นๆ และได้พระราชทานพระราชานุมัติแต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล ให้เป็นผู้อำนวยการโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ของมูลนิธิชัยพัฒนา

พระราชดำริ
มีพระราชดำริให้จัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน เพื่อเป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน้ำมัน ซึ่งโรงงานนี้จะผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภคและทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ เช่น เครื่องสำอางค์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีส่วนผลิตผลิตภัณฑ์จากกากวัตถุดิบที่เหลือ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกส่วนของพืชนั้นๆ นอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังมีพระราชดำริให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันแห่งนี้เป็นโรงงานต้นแบบที่สามารถเข้าชมได้ทุกจุดของการดำเนินงาน สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ทั้งหมด รวมถึงสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพตลอดทั้งปี มีขั้นตอนที่เข้าใจง่าย สะอาด และคำนึงถึงระบบสิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาติ รวมถึงมีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และรูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม และมีสีสัน ในขณะที่บริเวณด้านนอกได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนพักผ่อนสาธารณะ ซึ่งเป็นทั้งจุดท่องเที่ยวที่สวยงาม และเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับพืชน้ำมัน
การดำเนินงานตามพระราชดำริ
 
การดำเนินงาน
การดำเนินงานปลูกชาน้ำมัน 
       ปี พ.ศ.2551 ดำเนินการดูแลต้นชาในพื้นที่โครงการฯ ที่ได้ลงปลูกไว้แล้วตั้งแต่ปี 2549 และมีการปลูกซ่อมต้นชาที่เกิดโรค ไม่เจริญเติบโต และมีศัตรูพืชรบกวน ในพื้นที่ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
       ที่ พื้นที่ปลูก ขนาดพื้นที่ (ไร่) จำนวน (ต้น) 
       1 พื้นที่บริเวณเนินปางมะหัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1,407 374,352 
       2 พื้นที่ในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง 233 39,430 
       3 พื้นที่บริเวณแม้หม้อ ปูนะ จะตี จังหวัดเชียงราย 2,010 534,660 
       4 พื้นที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (โป่งน้อย) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 9 1,602 
       5 พื้นที่แปลงชาน้ำมัน บ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 15 2,200 
       6 พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 8 2,046 
       7 พื้นที่บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ 1 88 
        รวมทั้งสิ้น 3,683 954,378 
       8. ศึกษาวิจัยประโยชน์อื่นๆ ของต้นชาน้ำมัน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องสำอางค์ เป็นต้น 
       9. ผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับบริโภคจากเมล็ดชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นๆ ที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภคเพื่อสุขภาพ เช่น มะรุม งา ทานตะวัน ฟักทอง ผักน้ำมัน และดอกคำฝอย 
       10. ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมัน รวมถึงผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มที่สกัดจากพืชน้ำมันต่างๆ 
       11. รวบรวม ศึกษา และทดสอบประโยชน์สูงสุดของพืชน้ำมันต่างๆ ที่สามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันได้ 
       12. ให้ความรู้เรื่องพืชน้ำมัน คุณสมบัติ และกระบวนการผลิตน้ำมัน 
       13. จัดสรรพื้นที่โดยรอบศูนย์วิจัยฯ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และแหล่งท่องเที่ยว 

พื้นที่ปลูกชาน้ำมัน 
มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาการปลูกต้นชาน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2548 โดยนำเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนของต้นชาน้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาทดลองปลูกในพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 500 เมตร แถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวม 7 แห่ง เช่น บริเวณพื้นที่โครงการดอยตุง พื้นที่บ้านปางมะหัน และบ้านปูนะ จังหวัดเชียงราย 

ต้นชาน้ำมัน 
ต้นชาน้ำมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Camellia Oleifera Abel, Theaceae เป็นพืชในสกุล Camellia เช่นเดียวกับชาที่ใช้ในชงดื่ม (Camellia Sinensis) แต่เป็นคนละสายพันธุ์กัน ต้นชาน้ำมันนี้มีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า Oil-seed Camellia, Tea Oil Camellia, หรือ Lushan Snow Camellia เป็นไม้เศรษฐกิจซึ่งพบแพร่หลายทางตอนใต้ของประเทศจีน ผลชาสีเขียวมีลักษณะกลม ขนาดเท่าลูกมะนาว เมื่อผลแก่เปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแห้งแตกออก ภายในเปลือกจะเต็มไปด้วยเมล็ดชาสีน้ำตาลเข้มถึงดำ 

คุณสมบัติของน้ำมันเมล็ดชา 
น้ำมันเมล็ดชาเป็นที่รู้จักในประเทศจีนนานกว่า 1,000 ปีมาแล้ว มีประโยชน์มากมายจนได้ชื่อว่าเป็น น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก เนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอก และไม่มีกรดไขมันทรานส์ ซี่งทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเอ ดี อี และเคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้น้ำมันชายังมีกรดไขมันอิ่มตัวซึ่งไม่ดีต่อร่างกายต่ำ ในขณะที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวหรือกรดโอเลอิก (กรดโอเมก้า 9) สูงถึงประมาณ 87-81% กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง (กรดโอเมก้า 6) ประมาณ 13-28% และ กรดแอลฟาไลโนเลอิก (กรดโอเมก้า 3) ประมาณ 1-3% กรดไขมันไม่อิ่มตัวเหล่านี้สามารถช่วยลดระดับ LDL (คลอเรสเตอรอลชนิดไม่ดี) และเพิ่มระดับ HDL (คลอเรสเตอรอลชนิดดี) ในร่างกาย ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน โรคอัมพาต โรคความดัน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจได้ จึงดีต่อสุขภาพของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 

นอกจากน้ำมันชาจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์สูงอย่างวิตามินอีและสารคาเทชิน ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้น น้ำมันชายังมีจุดเดือดเป็นควันสูงถึง 252 องศาเซลเซียส (486 ฟาเรนไฮต์) ทำให้สามารถประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการทอดหรือการผัดในอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนัก หรือเป็นส่วนผสมของน้ำสลัดหรือซอสหมักเนื้อสัตว์ 

ประโยชน์อื่นๆ ของน้ำมันชา 
นอกจากจะใช้ในการบริโภคและประกอบอาหารแล้ว น้ำมันชายังสามารถนำไปผลิตเป็นเครื่องสำอางค์บำรุงเส้นผมและผิวพรรณต่างๆ เช่น ครีมและโลชั่นบำรุงผิว ครีมกันแดด สบู่ ยาสระผม หรือผสมกับน้ำมันหอมระเหย จากการวิจัยน้ำมันจากเมล็ดชาเพื่อประโยชน์ทางเครื่องสำอางพบว่า โลชั่นที่ผสมน้ำมันชา 5% และ 10% ช่วยปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่น รวมถึงลดความหยาบกร้านและริ้วรอยบนผิวของผิวอาสาสมัครได้ใน 8 สัปดาห์ รวมถึงได้รับการยอมรับจากอาสาสมัครในระดับที่น่าพอใจ โดยประสิทธิภาพที่ได้จะใกล้เคียงกับน้ำมันแร่ 
       
กากเมล็ดชา (Tea seed meal) ที่ได้จากการหีบน้ำมันออกแล้วจะมีลักษณะเป็นแผ่นแบน (Tea seed cake) มีสารซาโปนินส์ประมาณ 11-18% เป็นส่วนประกอบ สารตัวนี้สามารถนำไปใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวและทำให้เกิดฟอง ใช้ในผลิตน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ รวมถึงน้ำยากำจัดศัตรูพืช หอยเชอรี่ในนาข้าว และปลาในบ่อกุ้ง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการนำเข้ากากเมล็ดชาจากประเทศจีน

การดำเนินงานในระยะต่อไป
1.โครงการปลูกฟักทองเพื่อใช้เมล็ดในการผลิตน้ำมัน ซึ่งทางโครงการได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ฟักทอง 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ยูนนานไป๋ป่านจากเมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน และสายพันธุ์ Cucurbita pepo var. Styrica จากประเทศออสเตรเลีย และนำไปทดลองปลูกในพื้นที่ภาคต่างๆ 8 สถานที่ทดลอง ได้แก่ ภาคเหนือ 3 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง ภาคกลาง 2 แห่ง ภาคตะวันออก 1 แห่ง และภาคใต้ 1 แห่ง โดยฤดูกาลที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก คือ ประมาณต้นเดือนตุลาคม 
 
2.โครงการทดลองปลูกพืชน้ำมัน (Rapeseed) ซึ่งทางโครงการได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ rapeseed มา 8 สายพันธุ์ จากประเทศจีน คือ จาก The Oil Crops Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS ) จำนวน 5 สายพันธุ์ และพันธุ์เหยาเหยนเบอร์ 7 เบอร์ 8 และเบอร์ 9 และนำไปทดลองปลูกที่ภาคเหนือ 2 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง โดยฤดูกาลที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก คือ ประมาณเดือนตุลาคม 
 
3.โครงการปลูกมะรุมพันธุ์อินเดีย (Moringa Oleifera) ซึ่งทางโครงการได้รับพระราชทานเมล็ดมะรุมพันธุ์อินเดียมา 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ PKM-1 และพันธุ์ไม่ระบุชื่อจึงให้ชื่อว่า พันธุ์ ก และนำไปทดลองปลูกในพื้นที่ 4 แห่ง คือ ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และดอยตุง จังหวัดเชียงราย 
 
4.โครงการศึกษาและทดลองพืชน้ำมันเพื่อการบริโภคชนิดอื่นๆ เช่น งา ดอกคำฝอย และ Niger seed ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการศึกษาและทดลอง

ความก้าวหน้า
งานวิจัยและพัฒนา 
       1. ศึกษาพฤติกรรมการเจริญเติบโต และศักยภาพการให้ผลผลิตของชาน้ำมัน ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       2. สำรวจรวบรวมและศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสกุลชา (Camellia L.) ในประเทศไทย 
       3. ศึกษาและวิจัยการสกัดแยกน้ำมันจากเมล็ด เก็บข้อมูลสำหรับกำหนดลักษณะอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับโรงงานผลิต 
       4. วิจัยน้ำมันจากเมล็ดชา เพื่อประโยชน์ทางเครื่องสำอาง 
        
การดำเนินงานโครงการพืชน้ำมัน อื่นๆ        
1. โครงการปลูกฟักทองเพื่อใช้เมล็ดในการผลิตน้ำมัน 
       1.1. ได้รับพระราชทานฟักทองมา 2 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์ยูนนานไป๋ป่านจากเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสายพันธุ์ Cucurbita pepo var. Styrica จากประเทศออสเตรเลีย 
       1.2. ส่งเมล็ดพันธุ์ทั้ง 2 สายพันธุ์ ไปทดลองปลูกในพื้นที่ภาคต่างๆ 8 สถานที่ทดลอง ได้แก่ ภาคเหนือ 3 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง ภาคกลาง 2 แห่ง ภาคตะวันออก1 แห่ง และภาคใต้ 1 แห่ง 
       1.3. ได้มีการทดลองปลูกในบางแห่งแล้ว แต่เนื่องจากฝนตกชุกจึงเกิดการเสียหาย จึงได้ส่งเมล็ดพันธุ์ไปเพิ่มเติม และจะได้มีการทดลองปลูกอีกครั้งในฤดูกาลที่เหมาะสม คือประมาณต้นเดือนตุลาคม 
        
2. โครงการทดลองปลูกพืชน้ำมัน rapeseed 
        2.1 ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ rapeseed มา 8 สายพันธุ์ จากประเทศจีน คือ จาก The Oil Crops Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS ) จำนวน 5 สายพันธุ์ พันธุ์เหยาเหยนเบอร์ 7 และพันธุ์เบอร์ 8 และพันธุ์เบอร์ 9 
        2.2 ได้ส่งเมล็ดพันธุ์ทั้ง 8 สายพันธุ์ ไปทดลองปลูกที่ภาคเหนือ 2 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง 
        2.3 การทดลองปลูกจะเริ่มประมาณเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูฝน 
        
3. โครงการทดลองปลูกมะรุมพันธุ์อินเดีย (Moringaoleifera) 
       3.1 ได้รับพระราชทานเมล็ดมะรุมพันธุ์อินเดียมา 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ PKM-1 และพันธุ์ไม่ระบุชื่อจึงให้ชื่อว่า พันธุ์ ก 
       3.2 ส่งเมล็ดทั้ง 2 สายพันธุ์ ไปทดลองปลูกในพื้นที่ 4 แห่ง คือ ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และดอยตุง จังหวัดเชียงราย 
       3.3 ขณะนี้ได้เพาะต้นกล้าและลงปลูกไปบ้างแล้ว คาดว่าจะได้ข้อมูลเบื้องต้น ภายใน 1 ปี 
        
4. โครงการศึกษาการให้ประโยชน์จากเมล็ดมะเยาหิน (Vernicia montana หรือ Aleurites Montana) 
       ได้รับเมล็ดมะเยาหินจากมูลนิธิชัยพัฒนา 1.8 กิโลกรัม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ได้วิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันในเมล็ดพบว่ามีน้ำมัน 37.64 % และบีบน้ำมันออกมาได้ 18.5 % นำน้ำมันที่บีบได้มาวิเคราะห์หาองค์ประกอบของกรดไขมัน เปรียบเทียบกับน้ำมันตัง (Tung Oil) ที่ได้จากโรงงานพิมพ์ธนบัตรที่นครไชยศรี พบว่าน้ำมันทั้ง 2 แหล่ง มีความใกล้เคียงกันมากทั้งชนิดและปริมาณของกรดไขมัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป คือหาเมล็ดมะเยาหินมาบีบน้ำมันให้ได้น้ำมันประมาณ 20 ลิตร เพื่อมอบให้โรงงานพิมพ์ธนบัตรไปทดสอบคุณภาพเปรียบเทียบกับน้ำมันตังที่นำเข้ามาจากประเทศจีน และถ้าได้น้ำมันมากพอก็จะส่งไปทดสอบตามโรงงานทำสีที่ใช้น้ำมันจากประเทศจีนอยู่ 
        
การศึกษาเพื่อการจัดตั้งโรงงานชาน้ำมัน และพืชน้ำมันอื่นๆ 
1. กรมธนารักษ์ ได้มีมติเห็นชอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชร. 15 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งโรงงานยาสูบได้ส่งพื้นที่คืนให้เรียบร้อยแล้ว เนื้อที่ประมาณ 153 ไร่ 2 งาน 92.30 ตารางวา เพื่อใช้ในการสร้างโรงงานชาน้ำมัน ทั้งนี้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการตั้งโรงงานเพราะเป็นพื้นที่ติดถนนใหญ่ มีความสะดวกในด้านการคมนาคม ขนส่งทั้งวัตถุดิบ และผลผลิต สามารถพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้า ความรู้ หรือสถานที่ท่องเที่ยวได้ 
2. คณะทำงานชาน้ำมันได้ทำการศึกษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่เหมาะสมในการผลิตชาน้ำมันในระยะเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยป่าไม้กว่างซี ตามขั้นตอนต่อไปต้นชาน้ำมันซึ่งเริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2549 ปัจจุบันมีอายุระหว่าง 2.5-4 ปี และคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดชาน้ำมันที่โตเต็มที่ได้ในปีที่ 5 เมล็ดชาน้ำมันที่เก็บเกี่ยวในปีแรก (ปี 2552) จากปางมะหันพบว่า มีขนาดเล็กใหญ่คละกัน ไม่สม่ำเสมอ ในขณะที่ปริมาณน้ำมันที่ได้อยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง คือ ประมาณ 27-38% 
       
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ได้เปิดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 โดยในระยะแรกทางศูนย์ฯ ได้เริ่มทดลองผลิตน้ำมันจากผลผลิตเมล็ดชาน้ำมันที่ปลูกในโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันและพืชน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเชียงราย และในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งไม่มีผลผลิตจากต้นชาน้ำมัน ทางศูนย์ฯ จะทำผลิตน้ำมันจากงา เมล็ดทานตะวัน และมะรุม รวมทั้งจะได้ศึกษาวิจัย และทดลองผลิตน้ำมันจากฟักทอง นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังได้เปิดร้านจำหน่ายอาหารที่ใช้น้ำมันชาและผลผลิตด้านการเกษตรจากโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหาร รวมถึงจัดตั้งร้านขายของที่ระลึกจำหน่ายสินค้าของทางศูนย์ฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค เช่น น้ำมันชา น้ำมันทานตะวัน น้ำมันงา และผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าอื่นๆ เช่น เครื่องสำอาง และ น้ำสลัด เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง-โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 ชาน้ำมัน, ศูนย์ชาน้ำมันเชียงราย, แม่สาย, โรงงานผลิตน้ำมันชา, มูลนิธิชัยพัฒนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, น้ำมันเมล็ดชา, ภัทรพัฒน์
ข้อมูลติดต่อ : เลขที่ 888 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์ : 053 734140-2, 053-734440
โทรสาร : 053-734140-2 ต่อ 205
เว็บไซต์ : teaoilcenter.org
Facebook : https://www.facebook.com/TeaOilCenter
** พิกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน : 

 
แสดงความคิดเห็น

 
 Event เทศกาลและงาน เชียงราย »
ห่างกันสักพัก เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวกับ 7สถานที่ท่องเที่ยวสวยจากการท่องเที่ย
2020-05-28 14:00:53
รวมภาพพิธีถวายสักการะพระธาตุดอยตุง พิธีนมัสการและสรงน้ำ และพิธีห่มผ้าพระธาตุดอยต
2020-03-08 12:47:01
ภาพขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน ขบวนเครื่องสักการะพระธาตุดอยตุง และ 18 ชาติติพันธุ์ (0
2020-03-08 12:25:09
ประมวลภาพ พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง เนื่องในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยต
2020-03-08 09:33:26
  แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ »
ทัศนาอาราม งามวิจิตรตรึงใจ ณ วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
3911 views
เสพงานศิลป์ ให้ติสต์แตก @ขัวศิลปะ เชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
6242 views
มนต์เสน่ห์ กาดหลวง สัมผัสวิถีชีวิตในตลาดใจกลางเมืองเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
15262 views
วัดเชตวัน หรือ วัดพระนอน เชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
24352 views
 

 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com