"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
รวมสถานที่ กิน ดื่ม เที่ยว ช้อป ที่พัก บริการด้านการท่องเที่ยว ข่าวท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชียงราย


« ก่อนหน้า   ถัดไป »
ชมวิวตัวเมืองเชียงรายแบบใกล้ชิด ณ วัดพระธาตุดอยเขาควาย
Home » ท่องเที่ยว » สถานที่ท่องเที่ยว » อำเภอเมืองเชียงราย » ชมวิวตัวเมืองเชียงรายแบบใกล้ชิด ณ วัดพระธาตุดอยเขาควาย
16568 views     อัพเดทข้อมูลล่าสุด  14 กันยายน 2016 เวลา 12:19:30
พิมพ์ข้อมูล ส่งให้เพื่อน

Tags : วัดพระธาตุดอยเขาควาย , จุดชมวิวตัวเมืองเชียงราย , แมงสี่หูห้าต๋า , พระบรมสารีริกธาตุ , ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ , เจดีย์ , พระธาตุ , วันเพ็ญเดือนแปดเป็ง , วิสาขบูชา , หนองปึ๋ง , วัดบนดอย , จุดชมวิวจังหวัดเชียงราย

 
ชมวิวตัวเมืองเชียงรายแบบใกล้ชิด ณ วัดพระธาตุดอยเขาควาย
 ตามตำนานพื้นบ้าน เล่าว่า ประมาณ 1,000 กว่าปีล่วงมา ได้มีพระยาธรรมมิกะราช   เจ้าผู้ครองเมืองเชียงรายสมัยนั้น เป็นผู้ก่อสร้างวัดพระธาตุดอยเขาควาย ขึ้นมา   โดยได้นำพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นข้อมือนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าที่คณะสงฆ์เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา 

ตามตำนานพื้นบ้าน เล่าว่า ประมาณ 1,000 กว่าปีล่วงมา ได้มีพระยาธรรมมิกะราช   เจ้าผู้ครองเมืองเชียงรายสมัยนั้น เป็นผู้ก่อสร้างวัดพระธาตุดอยเขาควาย ขึ้นมา   โดยได้นำพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นข้อมือนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าที่คณะสงฆ์เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ได้นำมาถวายให้พระยาธรรมมิกะราช จึงให้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ   ใส่บรรจุไว้ในองค์เจดีย์ เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบไว้บูชา ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในสมัยเชียงแสน และสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช   ปัจจุบันในทุกๆปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันเพ็ญเดือนแปดเป็ง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ วิสาขบูชาตามตำนานพื้นบ้าน เล่าว่า ประมาณ 1,000 กว่าปีล่วงมา ได้มีพระยาธรรมมิกะราช เจ้าผู้ครองเมืองเชียงรายสมัยนั้น เป็นผู้ก่อสร้างวัดพระธาตุดอยเขาควาย ขึ้นมา โดยได้นำพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นข้อมือนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าที่คณะสงฆ์เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ได้นำมาถวายให้พระยาธรรมมิกะราช จึงให้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ   ใส่บรรจุไว้ในองค์เจดีย์ เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบไว้บูชา ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในสมัยเชียงแสน และสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปัจจุบันในทุกๆปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ   ในวันเพ็ญเดือนแปดเป็ง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ วิสาขบูชาตามตำนานพื้นบ้าน เล่าว่า ประมาณ 1,000 กว่าปีล่วงมา ได้มีพระยาธรรมมิกะราช เจ้าผู้ครองเมืองเชียงรายสมัยนั้น เป็นผู้ก่อสร้างวัดพระธาตุดอยเขาควาย ขึ้นมา โดยได้นำพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นข้อมือนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าที่คณะสงฆ์เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา   ได้นำมาถวายให้พระยาธรรมมิกะราช จึงให้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ใส่บรรจุไว้ในองค์เจดีย์ เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบ  ไว้บูชา ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในสมัยเชียงแสน และสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปัจจุบันในทุกๆปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันเพ็ญเดือนแปดเป็ง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ วิสาขบูชา 
 
 ตั้งอยู่ บนดอยเขาควาย ซอยหนองปึ๋ง 1ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปตามถนนราชโยธา ประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยหนองปึ๋ง 1 ขึ้นดอยไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร รถขนาดใหญ่ไม่สามารถขึ้นได้

สิ่งที่น่าสนใจ พระธาตุดอยเขาควายแก้วเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุและเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงรายที่มีความสวยงามและใกล้ตัวเมืองมากที่สุด

ประวัติพระธาตุดอยเขาควาย ตามตำนานพื้นบ้าน เล่าว่า ประมาณ 1,000 กว่าปีล่วงมา ได้มีพระยาธรรมมิกะราช เจ้าผู้ครองเมืองเชียงรายสมัยนั้น เป็นผู้ก่อสร้างวัดพระธาตุดอยเขาควาย ขึ้นมา โดยได้นำพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นข้อมือนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าที่คณะสงฆ์เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ได้นำมาถวายให้พระยาธรรมมิกะราช จึงให้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ใส่บรรจุไว้ในองค์เจดีย์ เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบไว้บูชา ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในสมัยเชียงแสน และสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปัจจุบันในทุกๆปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันเพ็ญเดือนแปดเป็ง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ วิสาขบูชา

วัดพระธาตุดอยเขาควาย, จุดชมวิวตัวเมืองเชียงราย, แมงสี่หูห้าต๋า, พระบรมสารีริกธาตุ, ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ, เจดีย์, พระธาตุ, วันเพ็ญเดือนแปดเป็ง, วิสาขบูชา, หนองปึ๋ง, วัดบนดอย, จุดชมวิวจังหวัดเชียงราย
 วิวตัวเมืองเชียงราย เมื่อมองจากลานหน้าวิหารวัดพระธาตุดอยเขาควาย
 
 
 มองมาทางสวนสาธารณะหนองปึ๋ง
 
 มองมาทางด้านทิศตะวัน เห็นยอดเขาดอยกองข้าว และวัดห้วยปลากั้งชัดเจน
ชุมชนหัวฝาย
 
ข้อมูลติดต่อ : วัดพระธาตุดอยเขาควาย ดอยเขาควาย ซอยหนองปึ๋ง 1 อ.เมือง จ.เชียงราย
++ แสดงพิกัดตำแหน่งที่ตั้ง : 19.886213,99.810716 สามารถคลิกหมุน scroll ที่เม้าส์เพื่อซูมแผนที่
** พิกัดชมวิวตัวเมืองเชียงรายแบบใกล้ชิด ณ วัดพระธาตุดอยเขาควาย : 19.886213,99.810716

 
แสดงความคิดเห็น

 
 Event เทศกาลและงาน เชียงราย »
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค
2018-07-23 12:06:15
ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานตำนานไทลื้อ ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใ
2018-07-20 14:16:53
งานจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ และของดีเมืองเชียงราย ครั้งที่ 5 วันที่ 20-22 กรกฎาค
2018-07-19 15:51:35
วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ขอเชิญร่วมงาน ถวายเทียนพรรษาหิรัญนครเงินยา
2018-07-16 14:58:42
  แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ »
วัดจั๋นตะโลก วัดจันทน์โลก หรือ วัดกลางเวียง เชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
17595 views
โบราณสถานถ้ำพระ ถ้ำที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงรายมากที่สุด
อำเภอเมืองเชียงราย
19269 views
วัดงำเมือง สถานที่ตั้งกู่พญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา
อำเภอเมืองเชียงราย
18563 views
น้ำตกห้วยแม่ซ้าย
อำเภอเมืองเชียงราย
15787 views
 

 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com