"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

04 เมษายน 2563 09:36 น. 303 Views     

คําสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ ๒๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราว ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

 

คําสั่งกรมการขนส่งทางบก

ที่ ๒๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราว ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ห้ามบุคคลใด ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น และคณะกรรมการ ควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๓ ได้อนุมัติในหลักการ ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกในฐานะนายทะเบียนกลาง มีอํานาจในการออกคําสั่งให้ผู้ประกอบการขนส่ง ในเส้นทางรถโดยสารประจําทางหมวด ๑ หมวด ๔ กรุงเทพมหานคร และหมวด ๒ หมวด ๓ และรถโดยสาร ไม่ประจําทางภายในเขตกรุงเทพมหานครและระหว่างจังหวัด จัดการเดินรถตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด หรือระงับการเดินรถ หรือจํากัดพื้นที่การเดินรถในเส้นทางหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงมีคําสั่งให้ผู้ประกอบการขนส่งระงับการ เดินรถ ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ระงับการเดินรถโดยสารประจําทางในเส้นทางหมวด ๑ หมวด ๔ กรุงเทพมหานคร และหมวด ๒ หมวด ๓ ในทุกเส้นทางที่มีเที่ยววิ่งคาบเกี่ยวในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

ข้อ ๒ ให้ระงับการเดินรถโดยสารไม่ประจําทางภายในเขตกรุงเทพมหานครและระหว่างจังหวัด ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

ข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งพิจารณาการจัดการเดินรถให้ผู้โดยสารและ ผู้ประจํารถสามารถกลับถึงที่พักหรือจุดหมายได้ก่อนเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานตามข้อกําหนดออกตาม ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อ ๔ ในกรณีที่มีประกาศหรือคําสั่งระงับ ในลักษณะเดียวกับข้อ ๑ หรือข้อ ๒ สําหรับเส้นทาง หรือในพื้นที่จังหวัดใด โดยกําหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือเคร่งครัดกว่าคําสั่งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศ หรือคําสั่งนั้นต่อไปด้วย

ข้อ ๕ กรณีตามข้อ ๑ และข้อ ๒ หากมีความจําเป็นหรือเป็นการขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศ เพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน ให้สามารถจัดการ เดินรถได้ โดยต้องมีเอกสารรับรองความจําเป็น หรือเอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรค ตามความในข้อ ๑ แห่งข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีข้อกําหนดหรือคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

  
ขอบคุณข่าว / ภาพ กรมการข่นส่งทางบก   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พร้อมเปิด 1 มิ.ย. ย้ำมาตรการ New Normal ขั้นสูงสุด
ชลประทานเชียงรายเผยการใช้น้ำของประชาชนในภาพรวมเน้นน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภค
มทบ.37 จัดชุด Army Delivery นำอาหารแจก 4 ชุมชน เขตเทศบาลนครเชียงราย
หอการค้าเร่งเปิดด่านแม่สาย ช่วงปลดล็อกระยะ 3 ก่อนเศรษฐกิจพังยาวเจ๊งหมด
ลดเวลาเคอร์ฟิว 5ทุ่ม-ตี3 เพิ่มเวลาเปิดห้างจากเดิม เป็น 3 ทุ่ม
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
ห่างกันสักพัก เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวกับ 7สถานที่ท่องเที่ยวสวยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รวมภาพพิธีถวายสักการะพระธาตุดอยตุง พิธีนมัสการและสรงน้ำ และพิธีห่มผ้าพระธาตุดอยตุง
ภาพขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน ขบวนเครื่องสักการะพระธาตุดอยตุง และ 18 ชาติติพันธุ์ (08-03-63)
ประมวลภาพ พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง เนื่องในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563
รวมพลคนเกิดวันอังคาร เนื่องในงานประเพณีพระนอน 6 เป็ง (วันนี้) 8 มีนาคม 2563
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
MTW (ASIA) และ ททท. เปิดเวทีรับสมัคร Miss Tourism World Thailand 2020 ร่วมค้นหาทูตการท่องเที่ยวประเทศไทย
เฮงลิสซิ่ง เปิดบริการชำระค่างวด 24 ชั่วโมง ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลาน พระธาตุดอยตุง เฉลิมฉลองครบรอบ 2002 ปีพระธาตุดอยตุง ด้วยพลังศรัทธาของชนทุกหมู่เหล่า
พี่บัณฑิตแสดงบัตรนักศึกษารับบัตรกำนัลอัดรูป 1 แถม 1ฟรี ชั้น G เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย
ฟรีคอนเสิร์ต Chiang Rai street art winter
::: ข่าวประกวดราคา »
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 9 หมู่ 1 บ้านป่ากว๋าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่
ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมระบบประปาและซ่อมแซมเพดานภายในอาคารสำนักงาน อบต.เวียง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com