"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

06 มกราคม 2563 17:23 น. 362 Views     

เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน @เชียงแสน เชื่อมโยงไทย-ลาว

 
 โครงการกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน  “ Chiang Saen Half Marathon Tour ๒๐๒๐” ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี่ บาย กะตะธานี เชียงราย

       6 มกราคม 2562  เวลา 13.00 น.  ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสภณ กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และ ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมด้วย นางลลิดา ตงศิริกุล รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย นายชูสวัสดิ์ ปลัดอำเภอเชียงแสน ผศ. พิมพาภรณ์ วงศ์เตชะนนท์ ผู้บริหารบริษัท มหานครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด ร่วมแถลงข่าว  ในโครงการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง มินิมาราธอน @ เชียงแสน สองฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย-ลาว ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. และ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ กิจกรรมเดิน วิ่ง ฯลฯ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอําเภอเชียงแสน เพื่อส่งเสริมการกีฬา, การท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

      ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเมืองแห่งการ กีฬาและมีสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ที่มีชื่อเสียงมากมายที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศและเป็นเมืองที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น ลาว พม่า เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลักดันให้จังหวัดเชียงรายได้เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและเป็น จังหวัดที่ขึ้นชื่อในด้านการกีฬาพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น

      ด้านนางลลิดา ตงศิริกุล ได้กล่าวว่าการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็น Sport Destination รวมถึงการจัดมาราธอนรายการต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน @เชียงแสน สองฝั่งโขง เชื่อมโยง ไทยลาว ท่องเที่ยว อนุภาคลุ่มน้ำโขง (ไทย ลาว พม่า จีน ) ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายไปพร้อมกัน

 ๒. ด้วยจังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งในพื้นที่ อําเภอเชียงแสนมีพื้นที่ซึ่งเรียกว่า สามเหลี่ยมทองคํา เป็นบริเวณที่บรรจบกันของชายแดนสามประเทศ คือ ไทย ลาว และพม่า โดยมีน้ำโขงเป็นแนวเขตธรรมชาติ พร้อมด้วยแหล่งโบราณคดี “เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน”

๓. และมีท่าเรือขนส่งสินค้าที่สําคัญในภาคเหนือ มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและการคมนาคมที่สามารถเดินทาง เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สามารถส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ทําให้เกิดเงินหมุนเวียนในภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

๔. คาดว่าการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน @เชียงแสน สองฝั่งโขง เชื่อมโยงไทยลาว จะมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่กว่า ๑๗ ล้านบาท (คาดการณ์ผู้ร่วมกิจกรรม ๖,๐๐๐ คน คนในพื้นที่ ๑,๐๐๐ คน คนนอกพื้นที่ ๕,๐๐๐ คน แบ่งเป็นชาวต่างประเทศ ๑,๐๐๐ คน ชาวไทย ๔,๐๐๐ คน)

       นายชูสวัสดิ์ สวัสดี ปลัดอําเภอเชียงแสน ได้กล่าวถึงความพร้อมของการจัดงานในด้านต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัยทั้งในงานคอนเสิร์ตและกิจกรรมเดินวิ่ง มินิมาราธอน ฯลฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทรัพย์สินและผีที่มาเข้าร่วมงาน รวมถึงการจราจรให้มีความคล่องตัวลดการ เกิดอุบัติเหตุต่างๆ กับผู้ที่สัญจรและนักวิ่งในเส้นทางการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมประสานในด้านขอพื้นที่ ที่ใช้ในการจัด กิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานครั้งนี้

 

       จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานคอนเสิร์ต ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ซึ่งจะได้พบกับสุดยอดศิลปินดัง อย่าง ตึก ชิโร่ , โก๋อาร์ ปาร์ตี้โต๊ะ , ปู่จําน ลองไมค์ , DD FRIEND ZONE PLUS สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตรผ่านเพจ : Chiang Saen Run พร้อมนําบัตรประชาชนหรือหนังสือ เดินทางมาแสดงเพื่อเข้าชม และ กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ฯลฯ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๔.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.

 


 
ขอบคุณข่าว / ภาพ   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
ประกาศ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แจ้งเปลี่ยนเส้นทางการจารจร ทางเข้า-ออก รพ.
เลือกใช้หน้ากากกรองแบบไหนดี ในวันที่ ฝุ่นพิษ PM 2.5 คลุมเมือง
โครงการ .. ล่องเรือ 1 สายน้ำ 3 แผ่นดิน เยือนถิ่นวัฒนธรรมล้านนา
ขัวศิลปะประกาศปิดทำการ 3 วัน (20-22 มกราคม นี้)
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
เฮง เฮง รับเทศกาลตรุษจีนเชียงราย สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม และการเชิดสิงโตสุดอลังการ
WoW !!หลากรสชาติกับเทศกาลอาหาร อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล และของดีนครเชียงราย 2563
คอนเสิร์ตเสียงอีสาน อิน..เมืองเหนือ
รวมภาพบรรยากาศเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 และดนตรีในสวน
รวมภาพบรรยากาศขบวนแห่ เชียงราย แฟนตาซีพาเหรด 2563 (Chiangrai fantacy parade 2020)
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
โรบินสัน เปิดแคมเปญใหญ่ฉลองตรุษจีนปีหนูทอง
ฉลองตรุษจีนมหามงคลปีหนูทอง The Great Chinese New Year 2020 การจับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ครบจบที่เดียวที่ทุกศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ทั่วไปประเทศ
คอนเสิร์ตคนสู้ไฟ เพื่อลมหายใจชาวเชียงราย
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมนักปั่นอาสาไฟป่า ไทย – เมียนม่า รณรงค์ป้องกันไฟป่า และหมอกควัน 2 แผ่นดิน
วันเด็กปีนี้ เด็กดูหนังฟรี!! ในวันที่ 11-12 มกราคม 63 ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงมะดะ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน ซอย 7 บ้านศรีบุญยืน หมู่ 10
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อสูบน้ำดิบประปา หมู่ที่ 4
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com