"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

04 ธันวาคม 2562 17:21 น. 344 Views     

เปิดเทศกาลแห่งความสุข! แอ่วดอยม่วนใจ เล่น ชม ช็อป ชิล สไตล์ Go Green ทั้งครอบครัวใน “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 6

 
      มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรเพื่อสังคมที่ดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม ตามหลักการทรงงานของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ “สมเด็จย่า” เพื่อสร้างความสุข ความยั่งยืน และความมั่นคงให้ชุมชน ด้วยแนวคิด “ปลูกป่า ปลูกคน” ในชุมชน โดยการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการฝึกอบรม พร้อมให้ คําปรึกษาตลอดจนติดตามประเมินผล เพื่อให้ชาวบ้านพัฒนาตามกรอบแนวคิด “3S Model” (สามเอส โมเดล) 3 ระยะ ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยเริ่มดําเนินงาน โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการ ต้นแบบด้านการพัฒนาทางเลือกในการดํารงชีวิตที่ยั่งยืน จนประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 
       ดังนั้น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงได้จัดพิธีเปิดงานเทศกาลประจําปี “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 6 ส่งมอบความสนุกรับลม หนาวเป็นของขวัญรับปีใหม่ ในธีม Family-Friendly Festival (แฟมิลี่-เฟรนด์ลี่ เฟสติวัล) เทศกาลของทุกคนในครอบครัว กิน เล่น ชม ช็อป ชิล บนถนนคนเดินสายวัฒนธรรมที่สูงที่สุดในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนดอยตุงและพื้นที่ใกล้เคียงได้พัฒนา ฝีมือและอาชีพของตนเองในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการงดใช้ถุงพลาสติกให้น้อยที่สุด และเน้นการใช้ถุง ผ้าตลอดทั้งงาน ในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2562 - 12 มกราคม 2563 เวลา 08:00 - 18:00 น. (แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ วันที่ 4 - 10 ธ.ค 62, วันที่ 14 – 15 ธ.ค62, วันที่ 21 ธ.ค 62 – 5 ม.ค.63 และ วันที่ 11 - 12 ม.ค.63) ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อําเภอแม่ฟ้า หลวง จังหวัดเชียงราย

 
        4 ธันวาคม 2562 คุณพลชม จันทร์อุไร ประธานสายปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคมมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ กล่าวถึงการจัดงานใน ครั้งนี้ว่า “งานสีสันแห่งดอยตุง ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นที่ 6 แล้ว ซึ่งได้ผสมผสานเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดการพัฒนา ศักยภาพชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้และความสามารถในการเป็นเจ้าของธุรกิจชุมชน ให้พึ่งตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชนเผ่าจากรุ่นสู่รุ่น และยังเป็นเวทีให้ 6 ชนเผ่า ได้แก่ อาข่า ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทลัวะ ลาห์ และจีน ยูนนาน ได้เผยแพร่วัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส พร้อมร่วมสร้างความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดการพัฒนาอย่าง ยังยืนของชุมชน
โดยคอนเซปต์และธีมในการจัดงานปีนี้คือ แฟมิลี่ เฟรนด์ลี่ เฟสติวัล เทศกาล กิน เล่น ชม ช็อป ชิล บนถนนคนเดินสาย วัฒนธรรมที่สูงที่สุดในประเทศไทย เน้นสนับสนุนการท่องเที่ยงแบบครอบครัว ที่ได้จัดกิจกรรมและสถานที่ให้ ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ ของทุกเพศทุกวัยในครอบครัว ทั้งคุณพ่อ คุณแม่และลูกๆ ได้มาเที่ยวพักผ่อนและฉลองช่วงเทศกาลความสุขส่งท้ายปี ที่สําคัญงานนี้ ยังเน้นเรื่อง การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ด้วยการรณรงค์และสร้างจิตสํานึกให้นักท่องเที่ยวตระหนัก เข้าใจ และลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการช่วยกันแยกขยะเพื่อการกําจัดให้ถูกวิธี ซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญที่ทําให้ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ สามารถลดขยะสูบ่อฝัง กลบจนเหลือศูนย์ได้สําเร็จ (Zero waste to land fil) ในปี 2561 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังลดปริมาณของถุงพลาสติก รวมถึงใช้วัสดุ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการชดเชยคาร์บอนเครดิต (Carbon Neutral) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากร และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน”
 
    สําหรับบรรยากาศภายในพิธีเปิดเต็มไปด้วยความคึกครื้นจากการแสดงของชาวอาข่าใน ชุดวิถีชีวิต ที่แสดงให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่น่าหลงใหล และ รํานก รําโต' การแสดงจากชาวไทใหญ่ ที่กันเชื่อกันว่า นก และ โต เป็นสัตว์ในตํานานสมัย พระพุทธกาล เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี พร้อมกับการรัวกลองชัย ตีฆ้อง และการปล่อยลูกโป่งเปิดผ้าจากมาสคอตบนตัว โต” ที่สูงกว่า 9 เมตร เป็นสัญลักษณ์ว่า เทศกาลแห่งความสุขได้เริ่มขึ้นแล้ว ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย และดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกเจอราเนียมสีสดใส ดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จย่า, กล้วยไม้รองเท้านารีหลายสายพันธุ์ และกล้วยไม้พันธุ์ฟาแลนนอปซิส ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้ พัฒนาและเพาะพันธุ์เอง, ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานและเพลิดเพลินมากมาย อาทิ

• โซนอาหาร ที่มีทั้งร้านอาหารชนเผ่าแบบดั้งเดิมและอาหารรสเลิศตําหรับชาววังจาก ครัวตําหนัก มีเมนูให้เลือกชิมหลาย
รสชาติหลากสไตล์ ท่ามกลางเนินเขา สวนสวย และอากาศเย็นสบาย อาทิ ข้าวปัก ของชาวลาหู มีให้ชิมเฉพาะเทศกาล พิเศษหรือปีใหม่, ข้าวฟันทอด ทําจากแป้งข้าวจ้าวผสมถั่วเหลือง อาหารชาวไทใหญ่ กินง่ายสบายท้อง, ข้าวกั้นจิ้น เมนู ยอดฮิตของชาวไทยภูเขา, ไส้ถั่วอาข่า หนึ่งเดียวในเมืองไทย ที่ทําจากเนื้อหมูดําที่เลี้ยงด้วยหยวกกล้วย, ซาจ้อย เมนู ประจําชนเผ่าลาหู ทําจากหมูหมักกับสมุนไพรในท้องถิ่น กินแล้วฟิน ดีต่อสุขภาพ, อะโวคาโด้ปั่นนมสด ใช้น้ําผึ้งหรือหญ้า
หวานแทนน้ําตาลได้ตามชอบ ปั้นให้ดื่มแบบสดๆ เป็นต้น

• โซนหัตถกรรม สินค้าแฟชั่นงานหัตถกรรมชาวไทยภูเขาบนดอยตุงแบบดั้งเดิม และ Eco-Item (อีโค่ ไอเท็ม) สไตล์ดอยตุง
ให้นักท่องเที่ยวได้ชม&ช้อปฯ กันเพลินๆ อาทิ เสื้อผ้าชนเผ่าลาหู งานต่อผ้าฝีมือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทํากันมาแต่โบราณ ผสานการ ออกแบบและการจับคู่สีที่สมัยใหม่, เสื้อผ้าชนเผ่าอาข่า ที่มีทั้งรูปแบบดั้งเดิมและประยุกต์ ย่ามหลากสี หมวกและ ผ้าพันคอไหมพรม ถักทอโดยอาผิ(คุณย่าชาวอาข่า) นอกจากนี้ยังมี ตะกร้าเพ้นท์, หมวกไม้ไผ่, สายข้อมืออาข่า, สมุดโน้ต ฯลฯ จากเด็กนักเรียน โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี ที่โชว์ไอเดียลงในงานฝีมือ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าที่เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ผู้ประกอบการตัวน้อยที่น่าสนบสนุน

• โซนถ่ายรูปเช็คอิน กว่า 10 จุดในสวนแม่ฟ้าหลวง เริ่มที่ ทางลงสวน : มีหน้าต่างดอกไม้ และซุ้มฟักสุดเก๋ รอต้อนรับ
นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนเป็นด่านแรก ต่อกันที่ ลานห่มหนาว : เช็คอินที่แรกกับ ประติกรรมความต่อเนื่อง แลนด์มาร์คที่ล้อมรอบด้วยดอกไม้ที่ถูกจัดเป็นลายผ้าของชนเผ่าทั้ง 6 และที่ตั้งของ ตัวโตยักษ์ มาสคอตสัตว์แห่งความโชค ดีในตํานานของชาวไทยภูเขา สูงกว่า 9 เมตร ออกแบบโดยศิลปินชื่อดัง อาทิ “โลเล-ทวีศักดิ์ ศรีทองดี ” ร่วมกับทีมช่างฝีมือ ของดอยตุง ซึ่งจะมีให้เห็นที่งานนี้เท่านั้น! ติดกันยังมี รังนกยักษ์ อยากมีรูปฮิปก่อนใคร ต้องไปเช็คอินจุดนี้ จากนั้นแวะเติม พลังและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ที่รายล้อมซุ้มอาหาร และที่นั่งเปลือกหอยยักษ์ ส่วนบริเวณทางออกของสวนแม่ฟ้าหลวง ยัง มีมุมน่ารักและสร้างพัฒนาการให้เด็กๆ ด้วยสนามเด็กเล่นกลางธรรมชาติ ส่วนผู้ใหญ่ วัยทีนสามารถแวะเช็คอินที่สวน ดอกไม้ และซุ้ม Morning Glory นอกจากนี้ยังมีผลงานศิลปะจากศิลปิน “วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์” ร่วมด้วย อาจารย์และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับผลงาน “อัฒจันทร์สีสันแห่งดอยตุง จุดนัดพบ นั่งพักและถ่ายรูปในมุม สูงได้แบบชิลๆ ตลอดจน Eco House ที่รอต้อนรับคนรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลงานที่เต็มไปด้วยความรู้จาก “ศิลปินกลุ่มฉมา”และทีมช่างฝีมือของดอยตุง

• โซนกิจกรรม สนุกสนามกับ DoiTung Tree Top Walk ผจญภัยไปกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนสะพานเรือนยอดไม้ในป่า
ใหญ่ความสูงจากพื้นดินกว่า 30 เมตร, Workshop (เวิร์คช็อป) งานฝีมือจากวัสดุเหลือใช้, เล่นกิจกรรมท้องถิ่น อาทิ ฟอร์ม
ล่าดอย, ไม้ต่อขา สะบ้าดอย เป็นต้น

• ดอยช้างมูบ จุดสูงสุดของดอยตุง ที่ คุณธวัชชัย ใยบัว จากศูนย์เด็กใฝ่ดี และน้องๆ เยาวชนในท้องถิ่น มารวมตัวปล่อย
ของ โชว์ความสามารถเป็นไกด์รุ่นจิ๋ว พานักท่องเที่ยวทัวร์สวนรุกขชาติช้างมูบ, ถ่ายรูปสวยๆ กับวิวฮิตดอยแตก, ชมกุหลาบ พันปีหลายสายพันธุ์, ป่าสนสามใบ, ลานพระอาทิตย์อัสดง จุดกําหนิดต้นกุหลาบพันปีคําแดง, ดื่มชาหอมๆ ที่ FAIDEE
Café ฝีมือบาริสต้ารุ่นเยาว์ และทําเวิร์คช็อปง่ายๆ จากวัสดุธรรมชาติด้วยตัวเอง เพื่อเป็นของฝากที่มีชิ้นเดียวในโลก

• ที่สําคัญ ภายในงานยังมีการรณรงค์ สร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ อาทิ การใช้วัสดุตกแต่งภายในงาน
หรือ อุปกรณ์ จาน ชาม ช้อน ที่เป็นวัสดุธรรมชาติซึ่งสามารถหาได้ในท้องถิ่น การรณรงค์ให้พกถุงผ้า แก้วน้ํามาเอง นอกจากนี้ยังมี ถังแยกขยะ 8 ประเภท เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ประหยัดเวลาในการแยกขยะแต่ละประเภทไป รีไซเคิล เพื่อเอากลับมาใช้ใหม่ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ทําให้ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก
 
งานนี้ แค่บอกเล่าคงไม่พอ! ตามไปเช็คลิสต์และสัมผัสการท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่ ที่เติมสีสันให้ชีวิตแบบครบทุก รสชาติ ได้แล้ววันนี้ - 12 มกราคม 2663 เวลา 08:00 - 18:00 น. (แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ วันที่ 4 – 10 ธ.ค. 62, วันที่ 14 - 15 ธ.ค 62 วันที่ 21 ธ.ค 62 - 5 ม.ค. 63 และ วันที่ 11 - 12 ม.ค. 63) ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย


ติดตามข่าวสาร หรือสํารองห้องพักได้ที่ www.facebook.com/DoiTungClub
โทร. 02-252-7114 ต่อ 212, 213 เชียงราย โทร. 053-767-015 (เวลาทําการ จันทร์-ศุกร์)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
Tel : 02-252-7114 # 332
จริญญา อัครภาณุวิทยา (จอย) โทร. 081-822-9596 E-mail : jarinya@doitung.org 
ศิริพร ทวีธนวาณิชย์ (ก้อย) โทร. 086-375-5852 : E-mail siriporn@doitung.org
 
 


 
ขอบคุณข่าว / ภาพ   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
พุทธศาสนิกชนมอบโคกระบือให้โรงเรียนชาวนาไร่เชิญตะวัน
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
งานพาวิลเลี่ยนร่วมสมัย Chiangrai Art Pavilion แลนด์มาร์คใหมในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563
บำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราชผู้สร้างเชียงราย 758 ปีอย่างรุ่งเรือง
เทศบาลนครเชียงรายบวงสรวงพญามังรายผู้สร้างเชียงราย 758 ปี
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2563 ของจังหวัดเชียงราย
วันสถาปนาเมืองเชียงราย ครบรอบ 758 ปี
เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่16 ยังเปิดให้เข้าชมความงามของดอกไม้เมืองหนาวถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563
เชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563
เฮง เฮง รับเทศกาลตรุษจีนเชียงราย สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม และการเชิดสิงโตสุดอลังการ
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานการกุศล ๔ ประสานปั่นฮอมบุญ ครั้งที่ 1
โตโยต้าเชียงราย ขอเชิญร่วมงาน Hilux Revo Festival แรงสุด สนุกจัด ประหยัดจริง ที่บูธโตโยต้าเชียงรายในงานพ่อขุนเม็งราย 63
Art market งานศิลป์ที่ไม่ได้มีแค่ศิลป์
กิจกรรม ลดโลกเลอะ ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม แชะ แชร์ ลุ้นรับบัตรชมคอนเสิร์ต “คนสู้ไฟ เพื่อลมหายใจชาวเชียงราย” ฟรี! จาก ททท.
โรบินสัน เปิดแคมเปญใหญ่ฉลองตรุษจีนปีหนูทอง
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการก่อสร้างท่อสูบน้ำดิบประปา หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร(สถานที่ดำเนินการหมุ่ที่ 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง งานกองคลัง เทศบาลตำบลดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเหลี่ยม ซอย 2/2 บ้านบัวสลี หมู่ที่ 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอย 3 บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com